Oddny Judith Solheim

Professor i spesialpedagogikk

HG-O-216
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
HG O-208

Bio

Oddny Judith Solheim is a professor at the Department of Education and Sport Science at the University of Stavanger. Her research focuses on factors and instructional practices that promote student learning and engagement, and how such practices can be adopted by teachers. She has a specific focus on literacy instruction and at-risk students. 

Solheim is co-founder and co-director of Synapse Lab, a cross-disciplinary lab at the UiS conducting large scale field experiments investigating motivation and learning in education and work-life. 

Solheim serves the editorial board of Learning and Instruction and is funding editor and editoral board memeber of Nordic Journal of Literacy Research.

For more information see Researchgate, Cristin and Orchid.

 

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Solheim, Oddny Judith; Gourvennec, Aslaug Fodstad; McTigue, Erin

   (2023)

   Utnytt potensialet ved å være to! Refleksjonsguider til godt tolærersamarbeid i lese- og skriveopplæringen.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7649-200-2.

  • Solheim, Oddny Judith; Gourvennec, Aslaug Fodstad; McTigue, Erin

   (2023)

   To lærere - mange muligheder. Udnyt potentialet i samarbejdet om læse- og skriveundervisningen.

   ISBN 978-87-94409-54-4.

  • Skaftun, Atle; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2014)

   Leseboka. Leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 978-82-02-40457-4.

  • Skaftun, Atle; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2014)

   Forord. I: Leseboka. Leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 978-82-02-40457-4.

   s.5-8.

  • Skaftun, Atle; Stangeland, Elisabeth Brekke; Solheim, Oddny Judith; Mangen, Anne

   (2014)

   Den nasjonale prøven i lesing på 5. trinn 2013. Analyse av resultater og prøvekvalitet.

  • Solheim, Oddny Judith; Walgermo, Bente R.; Skaftun, Atle

   (2013)

   Den nasjonale prøven i lesing på 5. trinn 2012. Analyse av resultater og prøvekvalitet.

  • Solheim, Oddny Judith; Skaftun, Atle; Walgermo, Bente Rigmor

   (2012)

   Den nasjonale prøven i lesing på 5. trinn 2011. Analyse av resultater og prøvekvalitet.

  • Solheim, Oddny Judith; Brønnick, Kolbjørn Selvåg; Walgermo, Bente R.

   (2012)

   Kartlegging av leseferdighet 1-3 trinn. Analyse av resultater og prøvekvalitet i perioden 2008-2013.

   Universitetet i Stavanger.

  • Solheim, Oddny Judith; Walgermo, Bente Rigmor; Skaftun, Atle

   (2011)

   Den nasjonale prøven i lesing på 5. trinn 2010. Analyse av resultater og prøvekvalitet..

  • Solheim, Oddny Judith

   (2010)

   Vurdering av leseprestasjoner. Grunnleggende forusetninger for måling av lseprestasjoner.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 9788276444025.

  • Solheim, Oddny Judith; Skaftun, Atle

   (2010)

   Den nasjonale prøven i lesing på 5. trinn 2009. Analyse av resultater og prøvekvalitet..

 • Formidling
  • Solheim, Oddny Judith

   (2024)

   Utnytt potensialet ved å være to! Refleskjonsguider til godt tolærersamarbeid..

   Planleggingsdager for Videre skolene;

   2024-01-03.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2024)

   Early intervention in a Norwegian context: Evidence from two randomized controlled field trials.

   Presentation to Department of Education / Centre of Educational Support Services of Tartu;

   2024-01-23.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2024)

   Utnytt potensialet ved å være to!.

   Nasjonal konferanse om lesing 2024;

   2024-03-18 - 2024-03-19.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2024)

   Intensive tiltak, gruppeinndeling og læreres forventninger.

   Forskerseminar om sosial utjevning og sosial mobilitet;

   2024-03-18 - 2024-03-19.

  • Knudsen, Cecilie Slinning; Solheim, Oddny Judith

   (2024)

   Et øre for detaljene - Lærerstudenters kunnskap om fonologisk bevissthet og dens rolle i den første lese- og skriveopplæringa.

   Skriv! Les!;

   2024-05-06 - 2024-05-08.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2023)

   Resultater fra Two Teachers.

   Kunnskapsdepartementet Møteplass: FOU. Hva vet vi nå om lærertetthet og lærernormen?;

   2023-02-09.

  • Solheim, Oddny Judith; Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2023)

   Engasjerende undervisning: møter mellom elever, tekster og lærer.

   Nasjonal konferanse om lesing 2023;

   2023-03-27 - 2023-03-28.

  • Solheim, Oddny Judith; Berntsen, Helene

   (2023)

   Voksne har også dysleksi, men ingen steder å få vansken dokumentert.

   Dagsavisen.

   ISSN 1503-2892.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2023)

   Engasjer: hvordan støtte ferdighetsutvikling og engasjement hos elever som strever med lesing på mellomtrinnet.

   Presentasjon for analyseavdelingen i Kunnskapsdepartementet;

   2023-05-22.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2023)

   Lese- og skrivevansker.

   Kurs om lese- og skrivevansker for Pedagogstudentene;

   2023-05-30.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2023)

   Flere lærere i klasserommet?.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2023)

   En ekstra lærer i klassen gjorde at guttene leste bedre.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2023)

   To lærere i klasserommet: Økt handlingsrom for tilpasset leseopplæring.

   Hva er virkningen av norm for lærertetthet og av tiltak for å øke antall lærere i skolen?;

   2023-06-19.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2023)

   Resultater knyttet til effekten av økt lærertetthet på elevenes læringsutbytte.

   Resultater fra Two Teachers: Dette vet vi nå om tolærerordningen i norske klasserom;

   2023-06-14.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2023)

   Ekeberg skole har bidratt til mer kunnskap om økt lærertetthet.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2023)

   To lærere i klasserommet. Resultater og erfaringer fra Two Teachers prosjektet..

   Nettverkssamling;

   2023-08-30.

  • Sandsør, Astrid Marie Jorde; Pedersen, Cathrine; Opheim, Vibeke; Solheim, Oddny Judith

   (2023)

   Webinar om forskning på lærertetthet.

   Webinar om forskning på lærertetthet;

   2023-06-19.

  • Arntzen, Julie; Solheim, Oddny Judith; Foldnes, Njål

   (2023)

   Are late-emerging reading problems truly late - or gradually emerging?.

   EARLI 2023;

   2023-08-22 - 2023-08-27.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Solheim, Oddny Judith; Foldnes, Njål; Uppstad, Per Henning; McTigue, Erin

   (2023)

   Shared responsibility between team teachers predicts student achievement - A Norwegian study.

   EARLI 2023 Education as a hope in uncertain times;

   2023-08-22 - 2023-08-26.

  • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2023)

   Engasjerende undervisning - premiere.

  • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2023)

   Hva trigger elevenes engasjement?.

  • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2023)

   Hva kjennetegner en engasjert elev?.

  • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2023)

   Hvordan kan læreren skape engasjement for lesing hos elevene?.

  • Gunnerud, Hilde Lowell; Solheim, Oddny Judith

   (2023)

   Poor comprehender or not? The answer depends on the reading test. .

   Presentasjon;

   2023-05-24 - .

  • Solheim, Oddny Judith; Arntzen, Julie; Foldnes, Njål

   (2023)

   Correction: Norwegian classroom teachers’ and specialized “resource” teachers’ dyslexia knowledge (Reading and Writing, (2023), 10.1007/s11145-023-10486-4).

   Reading and writing.

   ISSN 0922-4777.

   DOI: 10.1007/s11145-023-10504-5

  • Berntsen, Helene; Solheim, Oddny Judith; Wheeldon, Linda Ruth

   (2022)

   Dysleksi og flerspråklighet.

   Skriv! Les!;

   2022-05-09 - 2022-05-11.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2022)

   Fra forskningsfunn til klasseromspraksis.

   SkrivLes! Nordisk forskerkonferanse om lesing. skriving og literacy;

   2022-05-09 - 2022-05-11.

  • Solheim, Oddny Judith; Walgermo, Bente R.; Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2022)

   Engasjerende undervisning med blikk for eleven, teksten og lærerens rolle.

   Nasjonal konferanse om lesing 2022;

   2022-04-04 - 2022-04-05.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2022)

   Engasjerende undervisning for elever som strever med lesing på mellomtrinnet.

   Nasjonal konferanse om lesing 2022;

   2022-04-04 - 2022-04-05.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Solheim, Oddny Judith; Foldnes, Njål; Uppstad, Per Henning; McTigue, Erin

   (2022)

   Shared responsibility between teachers predicts student achievement in co-taught literacy classes.

   13th ARLE Conference;

   2022-06-15 - 2022-06-17.

  • Solheim, Oddny Judith; Rege, Mari; Haaland, Venke Furre

   (2022)

   Two Teachers: Complementary effects of increased teacher-student ratio and teacher professional development.

   Earli SIG 14 bi-annual conference on Learning & Professional Development;

   2022-08-17 - 2022-08-19.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2022)

   Hvordan sikre en god skolestart for elever med spesielle behov?.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2022)

   Dette er ekspertrådene før skolestart.

  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith

   (2022)

   Vi kan ikke bare vente og se med elever som har læringsvansker.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2022)

   På sporet - tidlig innsats for elever som kan være i faresonen for å utvikle lesevansker.

   Ord22–konference om ordblindhed og andre læsevanskeligheder;

   2022-09-14 - 2022-09-15.

  • Haaland, Venke Furre; Rege, Mari; Solheim, Oddny Judith

   (2022)

   Two Teachers: A Field Experiment Investigating Complementarities between Teacher-Student Ratio and Professional Development.

   Educational Resources and Student Performance;

   2022-08-22 - 2022-08-23.

  • Solheim, Oddny Judith; Rege, Mari

   (2022)

   Interdisciplinary research collaborations – possibilities and challenges.

   Researcher Breakfast;

   2022-10-06.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2022)

   På sporet - hvordan ivareta balanse mellom implementeringskvalitet og lokal tilpasning?.

   Oppstart av systematisk leseopplæring i Time kommune;

   2022-10-28.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2022)

   Å komme på sporet av lesingen: tidlige tiltak for elever i faresonen for å utvikle lesevansker.

   Skolemøtet i Rogaland;

   2022-11-18.

  • Arntzen, Julie; Foldnes, Njål; Solheim, Oddny Judith

   (2022)

   Hvordan utvikler lesing og motivasjon for lesing seg for elever som strever med henholdsvis avkoding og/eller språkforståelse på første trinn? .

   SkrivLes! Nordisk Forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy;

   2022-05-10 - 2022-05-11.

  • Arntzen, Julie; Solheim, Oddny Judith; Foldnes, Njål

   (2022)

   Utvikling av leseforståelse og motivasjon for elever som strever med avkoding eller språkforståelse på første trinn.

   SkrivLes ;

   2022-05-10 - 2022-05-11.

  • Foldnes, Njål; Solheim, Oddny Judith

   (2021)

   The GAMEPLAY Project Machine learning prediction of reading difficulties based on school starters’ serious gameplay.

   Møteplass: FOU, Knutepunktet for kunnskapsgrunnlag i KD;

   2021-03-25.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2021)

   Hvorfor mengdelesing på 3. og 4. trinn?.

   Gode leseopplevelser. Nasjonal konferanse om lesing.;

   2021-02-22 - 2021-02-23.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2021)

   Tilpasset opplæring, tidlig innsats og lærertetthet: erfaringer fra to forskningsprosjekter på Lesesenteret.

   Nasjonalt nettverksmøte for Spesialpedagogikk;

   2021-04-29.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2021)

   Engasjer.

   Internationalt perspektiv på den differentierede læseundevisning. Studiebesøk fra Odense;

   2021-11-09 - 2021-11-10.

  • Hoem, Toril Frafjord; Nygård, Stine; Solheim, Oddny Judith

   (2021)

   Tilpasset og meningsfull skriving på første trinn.

   Skolestartseminaret 2021;

   2021-08-12.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2021)

   Tidlig innsats med På sporet.

   Ressurssamling begynneropplæring, Klepp kommune;

   2021-09-02.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2020)

   Fire vanlige utfordringer når man skal gjennomføre intervensjonsstudier i utdanningssektoren..

   Intervensjonsstudier i utdanningssektoren;

   2020-02-12.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2020)

   On Track: an example of how we combine high quality research with meeting the needs of the practice field at the Norwegian Reading Centre..

   Gjesteforelesning;

   2020-02-04.

  • Thijssen, Maximiliaan Willem Pierre; Rege, Mari; Solheim, Oddny Judith

   (2020)

   Teacher Quality: Emotional Support and Classroom Climate.

   EALE | SOLE | AASLE World Conference;

   2020-06-25 - 2020-06-27.

  • Thijssen, Maximiliaan Willem Pierre; Rege, Mari; Solheim, Oddny Judith

   (2020)

   Teacher Quality: Emotional Support and Classroom Climate.

   42nd Annual Meeting of the Norwegian Association of Economists;

   2020-01-06 - 2020-01-07.

  • Thijssen, Maximiliaan Willem Pierre; Rege, Mari; Solheim, Oddny Judith

   (2020)

   Teacher Relationship Skills and Student Learning.

   European Economic Association Congress;

   2020-08-24 - 2020-08-27.

  • Solheim, Oddny Judith; Frijters, Jan; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning

   (2019)

   Effectiveness of an early reading intervention: a group randomized trial.

   International Congress for School Effectiveness and Improvement 2019;

   2019-01-08 - 2019-01-12.

  • Solheim, Oddny Judith; McTigue, Erin ; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning; Schwippert, Knut

   (2019)

   Hvor tidlig oppstår kjønnsforskjeller i lesing? En studie av hvordan gutter og jenters leseferdighet utvikler seg gjennom de to første årene på skolen.

   Skriv!Les! Nordisk forskerkonferanse om lesing og skriving;

   2019-05-07 - 2019-05-09.

  • Thomson, Jenny; Foldnes, Njål; Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Njå, Morten Bergsten; Uppstad, Per Henning

   (2019)

   Can childrens instructional gameplay Activity be used as a diagnostic indicator of Reading difficulties?.

   Skriv!Les! Nordisk forskerkonferanse om lesing og skriving;

   2019-05-07 - 2019-05-09.

  • Solheim, Oddny Judith; Frijters, Jan C.; Uppstad, Per Henning; Lundetræ, Kjersti

   (2019)

   Early reading intervention – a promising way to reduce inequity in education?.

   18th Biennial Earli Conference on learning and instruction;

   2019-08-12 - 2019-08-16.

  • Walgermo, Bente R.; Frijters, Jan; Solheim, Oddny Judith

   (2019)

   First Grade Reading Intervention and Motivation Dynamics..

   EARLI 2019;

   2019-08-12 - 2019-08-16.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2019)

   På sporet - tidlig innsats for elever som kan være i faresonen for å utvikle lesevansker.

   Bedre sammen! Partnerskap og innovasjon i barnehage- og skoleforskning;

   2019-10-30 - 2019-10-31.

  • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning

   (2019)

   På sporet – et eksempel på tidlig intensiv opplæring i lesing. .

   Bedre Skole.

   ISSN 0802-183X.

   Volum 31.

   Hefte 3.

   s.50-55.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2018)

   Lærernormen stopper skoleforskning.

  • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning

   (2018)

   Hva er viktig i utformingen av intensive tiltak for elever som strever med lesing? Erfaringer fra På sporet – prosjektet.

   Godt i gang? Nasjonal konferanse om lesing;

   2018-03-19 - 2018-03-20.

  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2018)

   På sporet. Workshop om innholdet i intervensjonen.

   Godt i gang? Nasjonal konferanse om lesing;

   2018-03-19 - 2018-03-20.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2018)

   Barn og ungdom med lese- og skrivevansker - tiltak basert på hva forskningen sier virker.

   Spesialundervisning som virker - spesialpedagogisk tiltakskonferanse;

   2018-06-01.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2018)

   Lærertetthet og tidlige tiltak: erfaringer for to forskningsprosjekt på Lesesenteret .

   Fagseminar for skoleledere i Oslo;

   2018-06-27.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2018)

   Flere skal få hjelp tidlig - færre vil trenge spesialundervisning.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2018)

   Slik gir de intensiv opplæring.

  • Solheim, Oddny Judith; Torppa, Minna; Uppstad, Per Henning; Lerkkanen, Marja-Kristiina

   (2018)

   School entry prediction of poor reading by the end of Grade 1. A Norwegian – Finnish comparison. .

   Earli SIG 5 Conference 2018 – Learning and Development in Early Childhood;

   2018-08-28 - 2018-08-31.

  • Walgermo, Bente R.; Foldnes, Njål; Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith

   (2018)

   First Grade Reading Skill and Motivation Dynamics.

   Sig EARLI 2018 – Learning and development in early childhood;

   2018-08-29 - 2018-08-31.

  • Håland, Anne; Hoem, Toril Frafjord; Solheim, Oddny Judith

   (2018)

   Hvilke skrivepraksiser finnes på 1. trinn i norske klasserom?.

   God start! Begynneropplæring i skolen;

   2018-01-25 - 2018-01-26.

  • Jensen, Maria Therese; Solheim, Oddny Judith

   (2018)

   Associations and gender differences between emotional support, reader self-concept and reading achievement .

   EARLI SIG 5. Learning and Development in Early Childhood;

   2018-08-29 - 2018-08-31.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2018)

   På sporet: forebyggende tiltak for elever i faresonen for å utvikle lese- og skrivevansker.

   Fagseminar for Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), Stavanger;

   2018-10-02.

  • Rongved, Elisabeth; Solheim, Oddny Judith

   (2018)

   Lese- og skrivevansker: Intensive forebyggende tiltak nytter.

  • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Lærernorm fra høsten fører til endringer i Two Teachers.

  • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Slik kan lese- og skrivevansker forebygges allerede fra første klasse.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2018)

   Lærte mer med intensiv opplæring.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2018)

   Tidlig innsats virker.

  • Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2018)

   Tidlig innsats i skolen - til en høy pris.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2018)

   Lærertetthet og intensiv opplæring: erfaringer fra to forskningsprosjekt på Lesesenteret.

   Fagsamling, Askøy kommune;

   2018-11-07.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2018)

   Kan vi redusere andelen elever som strever med lesing gjennom tidlige intensiv opplæring? Erfaringer fra På sporet prosjektet..

   Samling for lærerspesialister i norsk og begynneropplæring ;

   2018-11-21 - 2018-11-22.

  • Lundetræ, Kjersti; Kyle, Fiona; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2018)

   Does Early reading intervention in first grade reduce the incidence of reading difficulties?.

   Society for the Scientific Study of Reading Conference;

   2018-07-18 - 2018-07-21.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2017)

   Buben lesen anders.

  • Solheim, Oddny Judith; Lerkkanen, Marja-Kristiina

   (2017)

   Hvordan kan vi trekke valide slutninger om lesing, lesevansker og effekt av intervensjon på tvers av språk i tidlige faser av leseutviklingen.

   Vad är de stora utmaningarna för läs- och skrivforskningen just nu?;

   2017-01-30 - 2017-01-31.

  • Solheim, Oddny Judith; Djuve, Karoline Jårvik

   (2017)

   Tilpasset begynneropplæring i lesing og skriving. Utgangspunktet: elevenes ferdigheter og lærernes kompetanse..

   SkrivLes! 2017 Nordisk forskerkonferanse om lesing og skriving;

   2017-05-09 - 2017-05-11.

  • Rege, Mari; Solheim, Oddny Judith

   (2017)

   Kunnskap om lærertetthet.

   Morgenbladet.

   ISSN 0805-3847.

  • Rege, Mari; Solheim, Oddny Judith

   (2017)

   En gang til om norm for lærertetthet og forutsigbarhet.

   Morgenbladet.

   ISSN 0805-3847.

  • Solheim, Oddny Judith; Lerkkanen, Marja-Kristiina; Uppstad, Per Henning

   (2017)

   Challenges in measuring growth in early reading development in two transparent orthographies.

   17th Biennial EARLI Conference for research on learning and instruction;

   2017-08-20 - 2017-09-02.

  • McTigue, Erin ; Solheim, Oddny Judith; Walgermo, Bente R.; Foldnes, Njål; Frijters, Jan c

   (2017)

   Measuring multiple dimensions of early literacy motivation through self-report at school entry.

   17th Biennial EARLI Conference for research on learning and instruction;

   2017-08-28 - 2017-09-02.

  • Kyle, Fiona; Lundetræ, Kjersti; Schwippert, Knut; Frijters, Jan; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2017)

   Is remedial reading intervention in first grade more effective than remedial reading intervention in second grade?.

   24th Annual SSSR Meeting;

   2017-07-12 - 2017-07-15.

  • Håland, Anne; Hoem, Toril Frafjord; Solheim, Oddny Judith

   (2017)

   Skriveopplæring i norske klasserom – egnet for å møte elevmangfoldet?.

   SkrivLes! 2017 Nordisk forskerkonferanse om lesing og skriving;

   2017-05-09 - 2017-05-11.

  • Wagner, Åse Kari H.; Foldnes, Njål; Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2017)

   På sporet - effekt av tidlig innsats for andrespråkselever med risiko for å utvikle lese- og skrivevansker.

   SkrivLes! 2017 Nordisk forskerkonferanse om lesing og skriving;

   2017-05-09 - 2017-05-11.

  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2017)

   På sporet - tidlig intervensjon for elever i faresonen for å utvikle lese- og skrivevansker.

   Skriv! Les! 2017;

   2017-05-09 - 2017-05-11.

  • Rongved, Elisabeth; Solheim, Oddny Judith

   (2017)

   Er det viktig med to lærere i klasserommet?.

  • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   Å sette inn ekstra lærere alene er ikke nok for elevenes læring.

  • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   Stadig mer kunnskap om begynneropplæringen i norsk skole.

  • Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   Stadig mer kunnskap om begynneropplæringen i norsk skole.

  • Rongved, Elisabeth; Solheim, Oddny Judith

   (2017)

   Et vellykket førsteår i Two Teachers.

  • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   Klassestørrelse og lærertetthet – hva er forskjellen?.

  • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   Kunnskap om lærertetthet.

  • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   Førsteklassingene lærer bokstavene raskere.

  • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   Å sette inn ekstra lærere alene er ikke nok for elevenes læring.

  • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   Sjekk hvor og når brukerkonferansene blir arrangert.

  • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   Bli forskningsassistent i Two Teachers!.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2017)

   Forskere jakter på svar om lærertetthet.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2017)

   Klasse 1 C er spesielt heldige.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2017)

   Forsker på læring.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2017)

   Sjekker om dobbelt opp med lærere gir dobbel læring.

  • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   Mest effektivt å gi førsteklassinger hjelp for lesevansker.

  • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti

   (2017)

   Buben lesen anders.

  • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti

   (2017)

   Are girls really better at reading than boys – or are the tests painting a false picture?.

  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith

   (2017)

   Lecture: pourquoi des différences entre garçons et filles?.

  • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   Are girls really better at reading than boys?.

  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith

   (2017)

   Können Mädchen doch nicht besser lesen als Jungen?.

  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith

   (2017)

   Lettura, le ragazze sono più brave dei maschi? Uno studio smentisce.

  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith

   (2017)

   Tyttöjen lukutaito ei ehkä olekaan poikia parempi – Kokeet vain suosivat tyttöjä.

  • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti

   (2017)

   Reading Tests At School: Why Are Girls Better Than Boys?.

  • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti

   (2017)

   Are girls really better at reading than boys, or are the tests painting a false picture?.

  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2017)

   På sporet: resultater fra intervensjonen på 1 og 2 trinn.

   Lærersamling På sporet prosjektet;

   2017-06-13.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2017)

   Ny lærernorm skaper trøbbel for forskere.

  • Solheim, Oddny Judith; Gabrielsen, Egil

   (2017)

   Er det sammmenheng mellom skolemiljø og elevenes leseferdigheter?.

   Fortsatt framgang! Fagkonferansen om PIRLS 2016;

   2017-12-06.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Solheim, Oddny Judith

   (2017)

   Gutte- og jentelesere i topp og bunn. En utforsking av leserprofiler.

   Fortsatt framgang! Fagkonferansen om PIRLS 2016;

   2017-12-06.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2017)

   Two Teachers.

   ASSS skolenettverk-samling;

   2017-05-11.

  • Kyle, Fiona; Lundetræ, Kjersti; Schwippert, Knut; Solheim, Oddny Judith

   (2017)

   Is remedial reading intervention in first grade more effective than remedial reading intervention in second grade?.

   Twenty-Forth Annual Meeting Society for the Scientific Study of Reading;

   2017-07-12 - 2017-07-15.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2016)

   Forsker på lokale klasser.

  • Uppstad, Per Henning; Foldnes, Njål; Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Wagner, Åse Kari H.

   (2016)

   Effect of early intervention for minority children at-risk for reading difficulties.

   National Network series on Perspectives on Developmental Deficits;

   2016-04-15.

  • Solheim, Oddny Judith; Jan, Frijters; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning

   (2016)

   ON TRACK READING INTERVENTION IN GRADE ONE FOR CHILDREN AT-RISK FOR READING DIFFICULTIES: A GROUP RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL.

   Twenty-Third Annual Meeting: Society for the Scentific Studies of Reading ;

   2016-07-13 - 2016-07-16.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2016)

   Førsteklassinger tester ut to lærere.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2016)

   Førsteklassinger skal forskes på.

  • Rongved, Elisabeth; Solheim, Oddny Judith

   (2016)

   Hva skjer når elevene får flere lærere?.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2016)

   Vil Timian og Emilia Mai lære å lese raskere enn de andre?.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2016)

   6000 førsteklassingar vert forsøkskaninar.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2016)

   Skal forske på lærertetthet.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2016)

   Skal bidra i forskning.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2016)

   Delt av skyvedøren.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2016)

   Testar ut to lærarar.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2016)

   Deltar i unikt forskningsprosjekt.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2016)

   Tester lærertetthet.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2016)

   Skadberg-elevene har to lærere i norsk.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2016)

   Dobler antall lærere.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2016)

   Forsker på læring.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2016)

   Skal finne ut hvor mye lærertetthet betyr.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2016)

   Ekstra spennende skolestart.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2016)

   Ida har to lærarar i norsk.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2016)

   Med i "Two Teachers".

  • Solheim, Oddny Judith

   (2016)

   Framsnakk skulen så mykje de kan.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2016)

   Deltar i forskningsprosjekt.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2016)

   Forsker på lærertetthet.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2016)

   Tester flere lærere.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2016)

   Toso tester effekten av å ha ekstra lærer.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2016)

   Toso tester effekten av å ha ekstra lærer.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2016)

   Klipp fra andre.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2016)

   Flere skoler i Vestby er med på forskningsprosjekt.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2016)

   Enge skule i stort forskningsprosjekt.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2016)

   Ny feil følger.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2016)

   Viktig lærerforsking.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2016)

   Skulen får vera med på unikt forskingsprosjekt.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2016)

   Førsteklassinger får to lærere i norsk.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2016)

   Desse elevane får to norsklærarar i fire år.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2016)

   Desse elevane får to norsklærarar i fire år.

  • Walgermo, Bente R.; Frijters, Jan; Solheim, Oddny Judith

   (2016)

   Motivation for reading at school entry.

   Britisch Dyslexia Assosiation -conference;

   2016-03-09 - 2016-03-12.

  • Walgermo, Bente R.; Frijters, Jan; Solheim, Oddny Judith

   (2016)

   FIRST GRADE READING INTERVENTION AND MOTIVATION DYNAMICS - Can early intervention change the course of low emergent readers motivational developemnt? .

   Society for the Scientific Study of Reading - annual conference;

   2016-07-13 - 2016-07-17.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2016)

   Tester lærertetthet.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2016)

   Får ekstra lærer i forskningsprosjekt.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2016)

   Drøbak skole jubler for en lærer ekstra i klassen.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2016)

   Er fortsatt i bånn på lærerdekning.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2016)

   Skal forske på Os-elevar.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2016)

   Skal se om økt lærertetthet virker.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2016)

   Disse elevene har to lærere i norsk.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2016)

   - Har elevene lært mer?.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2016)

   Førsteklassinger i Jevnaker, Ringerike og Hole skal forskes på.

  • Walgermo, Bente R.; Frijters, Jan; Solheim, Oddny Judith

   (2016)

   SCHOOL STARTERS MOTIVATION FOR READING  Literacy Interest and Reader Self-concept for students with different levels of emergent literacy skills.

   International concerence on Motivation ;

   2016-08-24 - 2016-08-27.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2016)

   Tester barnas lese- og skriveferdigheter.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2016)

   Vestbyskolene deltar i unikt leseprosjekt.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2016)

   1. klasse studeres.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2016)

   Misvisende om Two Teachers.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2016)

   Disse Halden-elevene får noe som kan være en stor fordel.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2016)

   Disse elevene får dobbelt opp med lærere.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2016)

   Skal forske på effekten av økt lærertetthet.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2016)

   Skal forske på effekten av økt lærertetthet.

  • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth

   (2016)

   Skal forske på effekten av flere lærere i klasserommet.

  • Lundetræ, Kjersti; Thomson, Jenny; Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith

   (2016)

   Rhythmic timing in school starters as a predictor of poor word reading and spelling skills at end of grade 1..

   The British Dyslexia Association's 10th International Conference 2016;

   2016-03-10 - 2016-03-12.

  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2016)

   Effekt av På sporet-intervensjonen i 1. og 2. klasse.

   Fagdag for deltakerskolene i På sporet 2016;

   2016-06-14.

  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2016)

   Identifisering av elever med økt risiko for vansker med lesing og skriving.

   Fagdag for deltakerskolene i På sporet 2016;

   2016-06-14.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2016)

   Tester leseferdigheter.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2016)

   To lærere i samme klasserom.

  • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning

   (2015)

   On Track; Why early reading intervention?.

   Best practices in the Norwegian Education System;

   2015-01-29.

  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2015)

   Exploring gaming data to predict severity of reading difficulty in minority children.

   Finnish-Norwegian Workshop in learning Analytics;

   2015-05-21 - 2015-05-22.

  • Solheim, Oddny Judith; Birkedal, Inga Kjerstin; Lundetræ, Kjersti

   (2015)

   Identification of at-risk children: Teacher based judgements versus On Track assessment.

   SkivLes! 2015;

   2015-05-18 - 2015-05-20.

  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith

   (2015)

   Suksess for lese- og skriveprosjektet På sporet.

  • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning

   (2015)

   Resultater og erfaringer fra det første året i På sporet.

   Fagdag for deltagerskolene i På sporet;

   2015-06-16.

  • Walgermo, Bente Rigmor; Solheim, Oddny Judith

   (2015)

   Motivation for reading at school entry for children with and without risk of reading difficulties..

   Skriv!Les! Nordisk konferanse om lesing, skriving og literacy;

   2015-05-18 - 2015-05-20.

  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2015)

   Identification of at-risk children in the On Track project.

   Skriv! Les! 2015 - Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy;

   2015-05-18 - 2015-05-20.

  • Birkedal, Inga Kjerstin; Solheim, Oddny Judith

   (2015)

   Hvilke elever bekymrer lærere seg for?.

   Fagmesse for lærere;

   2015-06-10 - 2015-06-16.

  • Sunde, Kristin; Solheim, Oddny Judith

   (2015)

   Tidlig identifisering - er det nok?.

   Fagmesse for lærere;

   2015-06-16.

  • Husveg, Heidi Anita; Solheim, Oddny Judith

   (2015)

   Kva meinar lærarane må til for å lukkast med tidleg innsats?.

   Fagmesse for lærere;

   2015-06-16.

  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2015)

   Bli kjent med På sporet opplegget og kartleggingsappen Lesestart.

   Fagdag for skolene i På sporet ;

   2015-09-10.

  • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning

   (2015)

   ABC, LES, SKRIV, FORSTÅ - en hermeneutisk tilnærming til tidlig intervensjon i lesing .

   Språknett;

   2015-11-11 - 2015-11-12.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2015)

   Er små klasser bedre?.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2015)

   Regjeringen vil ha svar på om flere lærere gir bedre resultater.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2015)

   Hjelper det med flere lærere i skolen?.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2015)

   Forskerar skal finne ut om fleire lærarar gir betre skule.

  • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning

   (2014)

   Nettbrettløsninger i På sporet-prosjektet.

   Erfaringsdeling i forbindelse med konferansen Online Educa;

   2014-12-04 - 2014-12-05.

  • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning

   (2014)

   Presentasjon av På sporet prosjektet.

   Fagmøte i Pedagogisk Psykologisk Tjeneste, Stavanger;

   2014-12-18.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2014)

   Nasjonale prøver 2013: resultater og oppfølging.

   Kurs for lærere i Asker kommune;

   2014-01-22.

  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2014)

   Hva kjennetegner god begynneropplæring.

   Fagdag for deltagerskolene i På sporet;

   2014-05-13.

  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning; Håland, Anne

   (2014)

   Hva kjennetegner god begynneropplæring i lesing og skriving? God praksis i begynneropplæringen..

   Fagdag for deltagerskolene i På sporet;

   2014-08-13.

  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning; Håland, Anne

   (2014)

   God praksis i begynneropplæringen i lesing og skriving.

   Fagdag for deltagerskolene i På sporet;

   2014-05-20.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2013)

   Nasjonale prøver 2012: resultater og oppfølging.

   Kurs for lærere i Asker kommune;

   2013-01-16.

  • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti

   (2013)

   Hvor store er egentlig kjønnsforskjellene? En sammenligning av PIRLS og nasjonale prøver i lesing på 5. trinn.

   Skriv!Les!2013;

   2013-05-06 - 2013-05-08.

  • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti

   (2013)

   Fortsatt grunn til bekymring for norske gutters lesing?.

   Hva lærte du på skolen i dag?;

   2013-10-14 - 2013-10-15.

  • Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2013)

   De skal redde lærelysten.

  • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti

   (2013)

   On track.

   Gjesteforelesning;

   2013-11-05.

  • Wagner, Åse Kari H.; Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning

   (2013)

   På sporet-prosjektet.

   Møte med Oslo kommune;

   2013-12-10 - .

  • Solheim, Oddny Judith

   (2012)

   Nasjonale prøver i lesing på 5. trinn.

   Utdanningsforbundet: Kontaktforum for Grunnskole;

   2012-02-13.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2012)

   Hva sier egentlig prøveresultatene noe om?.

   Avdelingsseminar, Utdanningsdirektoratet;

   2012-06-13.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2012)

   Hva sier egentlig prøveresultatene noe om? Om sammenhengen mellom formål, prøveutforming, resultater og slutninger.

   Nasjonal konferanse om lesing;

   2012-03-26 - 2012-12-27.

  • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti

   (2012)

   Hva vet vi om den norske befolknings lesing nå?.

   Det 73. norske bibliotekmøtet ;

   2012-03-21 - 2012-03-23.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2012)

   Gutter bruker skolemuskler der det lønner seg.

  • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti

   (2011)

   Fanges opp, men følges ikke opp.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2011)

   Tiltro til egne leseferdigheter og øyebevegelser.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2011)

   Dette er Drammens beste lesere.

  • Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2011)

   Lese- og arbeidsmåter hos elever med ulik grad av tiltro til egne leseferdigheter.

   Skriv!Les! Nordisk forskerkonferanse om skriving og lesing;

   2011-05-30 - 2011-06-01.

  • Walgermo, Bente Rigmor; Solheim, Oddny Judith; Skaftun, Atle

   (2011)

   Vurdering av ordforståelse i relasjon til leseforståelse.

   Skriv! Les! Nordisk forskerkonferanse om skriving og lesing;

   2011-05-30 - 2011-06-01.

  • Skaftun, Atle; Solheim, Oddny Judith

   (2010)

   Nasjonale prøver og debattvilje på villstyr.

   Utdanning.

   ISSN 1502-9778.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2010)

   Motivasjon og mestring som drivkraft. En utfordring for elever med lese- og skrivevansker?.

   Jeg forstår ikke.. -om språk, lesing og skriving;

   2010-05-26 - 2010-05-27.

  • Solheim, Oddny Judith; Skaftun, Atle; Uppstad, Per Henning

   (2010)

   The role of writing in demonstrating reading comprehension.

   SIG Writing 2010;

   2010-09-08 - 2010-09-10.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2010)

   Vurdering i skolen - utfordringer knyttet til innføring av nye prøveformer.

   Åpen fagdag;

   2010-11-24.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2010)

   Gutter og lesing i lys av PISA-undersøkelsen.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2010)

   Språk og lesing på mellomtrinnet.

   Fagmøte for Kunnskapsministeren og Lesesenteret;

   2010-01-29.

  • Wagner, Åse Kari Hansen; Solheim, Oddny Judith; Andreassen, Anne Brit

   (2010)

   Språk og lesing. Foredrag i anledning statsråd Kristin Halvorsens besøk ved Lesesenteret.

   utenTitteltekst;

   2010-01-29.

  • Solheim, Oddny Judith; Nome, Sture

   (2009)

   Nasjonale prøver i lesing. Et ledd i et sammenhengende prøve- og vurderingssystem.

   Nasjonale prøver i lesing 2009;

   2009-09-15.

  • Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2009)

   Learning to write: the role of taking another?s perspective.

   IAIMTE : Re-thinking Literacies - Languages, Literatures and Cultures;

   2009-06-23 - 2009-06-26.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2008)

   Nasjonale prøver i lesing - et ledd i vurderingsarbeidet.

   Noles;

   2008-10-16 - 2008-10-17.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2008)

   Leseforståelse: hva og hvordan?.

   utenTitteltekst;

   2008-10-28.

  • Røskeland, Marianne; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2007)

   Are there age differences in in utilization of illustrations in reading science textbooks?.

   12th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction, EARLI;

   2007-08-28 - 2007-09-01.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2007)

   What is Reading Literacy?.

   The sixth Conference of the International Association for the Improvement of Mother Tounge Education;

   2007-03-26 - 2007-03-30.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2007)

   What is Reading Literacy?.

   The sixth Conference of the International Association for the Improvement of Mother Tounge Education;

   2007-03-26 - 2007-03-30.

  • Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2007)

   Students integration of text and illustration in an assessment of reading comprehension: reading during writing.

   12th Bienneal Conference for Research on Learning and Instruction, EARLI;

   2007-08-28 - 2007-09-01.

  • Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2007)

   Students integration of text and illustration in an assessment of reading comprehension: relations between reading and reading while answering.

   Scandinavian workshop of applied eyetracking;

   2007-02-07 - 2007-02-08.

  • Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2007)

   Eye tracking and reading of science text books. Some pedgagogical reflections.

   Comenius Contact Seminar;

   2007-10-03 - 2007-10-07.

  • Skaftun, Atle; Solheim, Oddny Judith

   (2006)

   Lesing og literacy: Diskursive livssfærer og livsfarlige testdiskurser.

   Språkforum;

   2006-05-12.

  • Uppstad, Per Henning; Wagner, Åse Kari Hansen; Solheim, Oddny Judith; Røskeland, Marianne

   (2006)

   Tror du dine egne øyne?.

  • Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith

   (2006)

   Forsker på lesing med hjelm.

  • Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith

   (2006)

   Forsker på lesing med hjelm.

  • Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith

   (2006)

   Forsker på lesing med hjelm.

  • Uppstad, Per Henning; Wagner, Åse Kari Hansen; Solheim, Oddny Judith; Røskeland, Marianne

   (2006)

   Tror du dine egne øyne.

  • Uppstad, Per Henning; Wagner, Åse Kari Hansen; Solheim, Oddny Judith; Røskeland, Marianne

   (2006)

   Tror du dine egne øyne?.

  • Røskeland, Marianne; Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith; Wagner, Åse Kari Hansen

   (2006)

   Are there age differences in utilization of illustrations in reading science textbooks?.

   The 1st Scandinavian Workshop on Applied Eye-Tracking;

   2006-02-06 - 2006-02-08.

  • Røskeland, Marianne; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2006)

   Elever som leser læreboktekst.

   utenTitteltekst;

   2006-11-07.

  • Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith; Wagner, Åse Kari Hansen

   (2006)

   The doubling of consonants in a text-writing task.

   SIGWriting 10th international conference of the EARLI special interest group in writing;

   2006-09-20 - 2006-09-22.

  • Solheim, Oddny Judith; Skaftun, Atle

   (2005)

   Kommentarer til leseprøven for 2005.

   utenTitteltekst;

   2005-01-13 - 2005-01-14.

  • Solheim, Oddny Judith; Skaftun, Atle

   (2005)

   Gjennomgang av vurderingsguide og praktisk arbeid med vurdering.

   utenTitteltekst;

   2005-01-13 - 2005-01-14.

  • Skaftun, Atle; Solheim, Oddny Judith

   (2005)

   Presentasjon av og begrunnelse for prøvens oppbygning.

   utenTitteltekst;

   2005-04-05 - 2005-04-06.

  • Solheim, Oddny Judith; Skaftun, Atle

   (2005)

   Nærlesing av spørsmål og og svaralternativ i prøven for 2005.

   utenTitteltekst;

   2005-04-05 - 2005-04-06.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2005)

   Utviklingsarbeidet.

   utenTitteltekst;

   2005-04-05 - 2005-04-06.

  • Solheim, Oddny Judith

   (2005)

   Utviklingsarbeidet.

   utenTitteltekst;

   2005-01-13 - 2005-01-14.

  • Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2004)

   Kva er lesing?.

   Språkforum;

   2004-11-19.

  • Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2004)

   Spelling - strategy or skill?.

   SiG Writing 2004;

   2004-09-20 - 2004-09-22.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Wandem, Fredrik Solli; Melby-Lervåg, Monica; Sætherskar, Ida Kristensen; Furnes, Bjarte Reidar; Næss, Kari-Anne Bottegård; Rønneberg, Vibeke; Solheim, Oddny Judith; Wang, Mari Vaage; Gunnerud, Hilde Lowell

   (2023)

   Podkast: Spesialpedagogisk spørretime #1.

  • Wandem, Fredrik Solli; Solheim, Oddny Judith

   (2022)

   Podkast: Hvordan sikre en god skolestart for barn med spesialpedagogiske behov?.

  • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti

   (2019)

   Skolestart.

  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2019)

   Manual. ABC-les-skriv-forstå.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway