Enact: Engasjerende undervisning i matematikk

Hvordan bør lærere jobbe for å engasjere elevene i matematikkundervisningen? Dette er temaet for et nytt, stort og tverrfaglig forskningsprosjekt ved Universitetet i Stavanger. Vi søker nå deg som underviser i matematikk og har lyst til å delta i studien.

Publisert Sist oppdatert
Enact

Enact er et forskningsprosjekt som undersøker hvordan lærere kan videreutvikle egen undervisningspraksis på en måte som skaper større engasjement for matematikk. Lærere fra 120 norske skoler vil delta i prosjektet. Prosjektet er tverrfaglig og ledes av Oddny Judith Solheim ved institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, og Mari Rege ved Handelshøyskolen, UiS. Prosjektet foregår fra 2022 - 2028. Kompetanseutviklingen i engasjerende matematikkundervisning blir utviklet av ansatte på Matematikksenteret, forskere fra Universitetet i Stavanger og NETTOP, avdeling for digital undervisning og e-læring ved UiS. Støttet av Norges Forskningsråd med 6.2 mill. kr fra 2022 - 2028. Gå til prosjektets sider hos NFR.

– Å være engasjert i undervisningen handler om å være aktivt involvert i læringsarbeidet. Engasjement kommer til utrykk i deltakelse, innsats og utholdenhet.

Professor Oddny Judith Solheim , prosjektleder
Vil du delta i Enact?
Informasjonsmøte om forskningsprosjektet Enact

Tirsdag 12. mars, kl. 13.00 - 14.00 Digitalt møte på Teams Klikk her for å bli med i møtet

Meld din skole på prosjektet

Det er skoleleder/rektor som melder skolen på. Les mer om deltakelse lenger ned på denne siden.

Bli med i forskningsprosjektet Enact!

Vil din skole hjelpe oss i et forskningsprosjekt som undersøker hvordan undervisning kan skape større engasjement for matematikk? Vi søker nå skoler som har lyst til å delta i Enact.

Elever jobber med matematikk på tavle
Foto: Marie von Krogh

Perioden for deltakelse vil være tre måneder i løpet av høsten 2024 og tre måneder i løpet våren 2025. Studien retter seg inn mot lærere i matematikk på 6. og 7. trinn.

Kriterier for deltakelse

For at din skole skal kunne delta i prosjektet må det være minst fire lærere i matematikk som ønsker å delta, to fra hvert trinn.

Det er rektor som melder på skolen på vegne av matematikklærerne på 6. og 7. trinn, skoleåret 2024/2025. Gjennom påmelding bekrefter rektor/skoleleder at minst to lærere på hvert av trinnene ønsker å delta.

Informasjonsmøte for lærere og skoleledelse

Vi inviterer til et informasjonsmøte tirsdag 12. mars kl. 13.00. Her vil forskerne bak prosjektet fortelle litt om hva deltakelse innebærer, og du får mulighet til å stille spørsmål. Vi legger ut opptak av møtet i etterkant.

Møtet er åpent for både skoleledere som ønsker mer informasjon, og matematikklærere som har lyst til å høre mer om hva studien går ut på.

Møtet avholdes på Teams. Kopier gjerne møtelenken inn i din kalender for å ha den tilgjengelig når møtet starter.

Påmelding

Vet du allerede nå at din skole har fire lærere som ønsker å delta i studien? Da melder du deg på her.

Påmeldingsfrist er torsdag 21. mars.

Skoler i kommunene Asker, Bergen, Bærum, Kristiansand, Sandnes og Stavanger melder seg på prosjektet gjennom skoleledelsen i sin kommune og ikke i nettskjemaet.

Om studien

Deltakelse innebærer at man i løpet av to perioder gjennom skoleåret 2024/2025 bidrar til prosjektet, tre måneder høsten 2024 og tre måneder våren 2025. Prosjektet gir noen av elevene tilgang til et digitalt verktøy hvor de skal gi tilbakemeldinger på undervisningen i matematikk. Noen av lærerne i prosjektet vil få ny kunnskap og tips om engasjerende undervisning i matematikkfaget.

Lærerne blir delt inn i fire ulike intervensjonsgrupper, og det er tilfeldig hvilken gruppe hver lærer blir plassert i. Dette er viktig for at vi skal ha et godt sammenligningsgrunnlag i etterkant av deltakelsen, og vil sikre at kunnskapen vi får underveis er solid. Lærerne på samme trinn på skolen blir plassert i samme gruppe.

  • En fjerdedel av lærerne vil få ny kunnskap og tips om engasjerende undervisning i matematikkfaget. Materiellet er nettbasert.
  • En fjerdedel vil få kunnskap og tips om engasjerende matematikkundervisning, og i tillegg tilbakemeldinger fra elevene deres om hvordan de opplever undervisningen. Elevene vil svare anonymt på konkrete spørsmål i en digital portal som er laget spesielt for dette prosjektet.
  • En fjerdedel vil kun få tilbakemeldinger fra elevene. 
  • En fjerdedel vil fortsette slik man jobber i dag

Lærere som ikke får kursing eller tilbakemeldinger i selve tiltaksperioden vil få tilgang til alt materiellet etter at tiltaksperioden er over.

Hva forplikter du deg til gjennom deltakelse?

For å delta i prosjektet må din skole legge til rette for at lærerne får arbeide med kunnskapstiltakene i trinntid/utviklingstid, og legge opp til at elevene en gang ukentlig svarer i en digital portal om hvordan de opplever undervisningen - dersom man er i gruppene som skal gjennomføre disse tiltakene i prosjektet.

Bakgrunn

Et større engasjement for matematikk og læring

I Enact skal forskere ved Universitetet i Stavanger utvikle ny kunnskap om hvordan lærere kan videreutvikle egen undervisningspraksis på en måte som skaper større engasjement for engasjement for matematikkundervisning.

To jenter jobber med matematikk
Engasjement er viktig for læring. Foto: Marie Von Krogh

Når elevene starter på skolen er de fleste interesserte og engasjerte i læringen. I løpet av barne- og ungdomsskolen dabber imidlertid engasjementet av. Det er kjent at å være engasjert i undervisningen er viktig for trivsel og god læring. Derfor er problemet med dalende elevengasjement en stor utfordring for skoler og utdanningsmyndigheter over hele verden, ifølge OECD.

Å være engasjert i undervisningen handler om å være aktivt involvert i læringsarbeidet. Engasjement kommer til utrykk i deltakelse, innsats og utholdenhet. Å være uengasjert handler på sin side om å trekke seg unna, og om å investere lite i lese- og læringssituasjoner.

– Elever som er uengasjerte gir fort opp. I tillegg bruker de mer overfladiske og tilfeldig valgte læringsstrategier. Det å være uengasjert fører altså til mindre og mer overfladisk læring, sier professor Oddny Judith Solheim ved UiS.

Et puslespill

Nå skal forskere fra flere fagområder ved Universitetet i Stavanger gå sammen for å utvikle ny kunnskap om hvordan lærere kan videreutvikle egen undervisningspraksis på en måte som skaper større engasjement for matematikkfaget. På sikt kan dette støtte elevenes emosjonelle og akademiske utvikling. Det totale budsjettet for Enact: Supporting teachers’ enactment of classroom practices critical to students’ learning engagement er 33.6 millioner kroner.

Lærere fra 120 norske skoler skal delta i Enact, og forskerne i prosjektet kommer fra fagene psykologi, utdanningsvitenskap, matematikkdidaktikk og samfunnsøkonomi. Dette tverrfaglige samarbeidet er vesentlig når man skal undersøke en tematikk som Solheim beskriver som et puslespill:

– I et puslespill må du ha alle delene for å se helheten. I Enact vil de ulike fagområdene bidra med hver sine puslespillbiter, som alle er nødvendige for at læreren skal lykkes med å styrke og opprettholde elevenes engasjement, sier Solheim. Hun leder Enact sammen med professor Mari Rege ved Handelshøyskolen UiS.

Skal sammenligne to ulike tilnærminger

Lærerne som deltar i prosjektet vil teste ut ulike tiltak.  Noen av lærerne vil få kunnskap om klasseromspraksiser som er viktige for å styrke elevenes engasjement for læring. Andre vil få støtte i å integrere ny kunnskap i sin daglige undervisningspraksis. En tredje gruppe vil motta begge de to tiltakene.

– Vi skal undersøke effekten av de respektive tiltakene på lærernes undervisningspraksis og elevenes tankesett, engasjement og akademiske prestasjoner. I tillegg vil vi studere den kombinerte effekten av å motta begge disse to tiltakene, sier Solheim.

Første studien av sitt slag

Enact er den første randomiserte kontrollerte studien som undersøker om kompetanseutvikling for lærere kan ha betydning for elevengasjementet. Det er også den første studien som undersøker om det å rette søkelyset på læreres praksis, kan ha betydning for elevenes tankesett.

– Vi vet at det er krevende å endre adferd, for eksempel som å trene mer eller spise sunnere. Det samme gjelder for lærere. Mange studier har vist at det er krevende å endre undervisningspraksis. Denne tildelingen gir oss tid og rom til å kombinere innsikter fra flere fagfelt i jakten på ny forståelse. sier Solheim.

Enact er støttet av Forskningsrådets utlysning for store, tverrfaglige forskningsprosjekter.

Fakta

Forskere i prosjektet:

Professor i spesialpedagogikk
51833136
HG-O-216
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Professor i økonomi
51833721
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Forsker i utdanningsvitenskap
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Postdoktor i samfunnsøkonomi
51831384
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Professor i matematikk
51833558
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Postdoktor
51833698
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Øvrige prosjektdeltakere i Enact:

Universitetslektor i matematikk
51833483
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Førstelektor, Matematikksenteret NTNU
Monica Rehaug
Universitetslektor, Matematikksenteret NTNU
Universitetslektor, Matematikksenteret NTNU
Bård Vinje
Universitetslektor, Matematikksenteret NTNU
Olav Dalgsegg Tokle
Universitetslektor, Matematikksenteret NTNU