Gode tips til deg som skriver oppgave

Både som bachelor- og masterstudent skal du skrive omfattende oppgaver. I den forbindelse er det en del du må ta hensyn til. Her får du informasjon om kildebruk og annen informasjon som hjelper deg med å levere en så god oppgave som mulig.

Published Endret
Velg et godt tema

Universitetet i Stavanger har en samarbeidsportal som formidler forslag til bachelor- og masteroppgaver fra næringsliv i det tidsrommet dette er aktuelt.

Oppgaveveiledning

Studieverkstedet ved universitetsbiblioteket hjelper deg med akademisk skriving. Få veiledning av våre studentmentorer.

Læringsstøttesenteret tilbyr individuell veiledning til studenter ved UiS som har ulike utfordringer i studiene som skyldes dysleksi og/eller ADHD.

Analyseverktøy

Trenger du et analyseverktøy i studiet ditt?

Som student ved UiS har du tilgang til Nettskjema.

Kopiering og innbinding

Trenger du kopiering og innbinding av studentoppgaven din?

Det kan du få fikset hos Attende, som holder til på Forus.

Bacheloroppgaven

Ved UiS inneholder alle studieprogram og selvvalgte bachelorløp, med unntak av rettsvitenskap, et selvstendig arbeid på minst 10 studiepoeng. Dette er vanligvis en bacheloroppgave, som er en avsluttende del av bachelorstudiet.

Bacheloroppgaven er vanligvis et skriftlig fordypningsarbeid på inntil 30 studiepoeng. Noen studier, som medie- eller kunstfaglige bachelorstudier, har også et produksjonsarbeid som del av bacheloroppgaven.

Er du student ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet? Les om oppgaveskriving.

Er du student ved Det helsevitenskapelige fakultet? Les om oppgaveskriving.

Informasjon om, og retningslinjer for hvordan man skal gå frem i arbeidet med oppgaven, finner du i Canvas.

Masteroppgaven

Ved UiS inneholder alle masterprogram et selvstendig arbeid på mellom 30 og 60 studiepoeng. For de fleste studieprogrammene er dette en masteroppgave som er avsluttende del av studiet.

Masteroppgaven er vanligvis et skriftlig fordypningsarbeid på mellom 30 og 60 studiepoeng. Noen studier, som medie- eller kunstfaglige masterstudier, har også et produksjonsarbeid som del av oppgaven.

Er du student ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet? Les om oppgaveskriving.

Er du student ved Det helsevitenskapelige fakultet? Les om oppgaveskriving.

Masteroppgaven er et selvstendig arbeid der du skal bruke de kunnskapene som er opparbeidet gjennom studiet til å løse en gitt oppgave. 

Informasjon om, og retningslinjer for hvordan man skal gå frem i arbeidet med oppgaven, finner du i Canvas.

Personvern

Retningslinjer for behandling av personopplysninger i studentprosjekter

Kildebruk og litteraturlister

Hvordan og hvorfor refererer jeg? Hvilken stil skal jeg velge? Hvordan skal referansen se ut i teksten min, og er litteraturlisten min korrekt? Her finner du informasjon og nyttige lenker som gir deg svar på disse spørsmålene.

Du er kanskje også interessert i

Kan eg ikkje berre bruka chatGPT?

Hausten 2022 tok AI-baserte program som ChatGPT verda med storm. Sidan den gong har me sett fleire diskusjonar rundt bru...

Pensumbøker er no tilgjengelege for dagslån

No slepp du å kjøpa alle bøkene du treng i studietida, for Universitetsbiblioteket tilbyr pensumbøker for dagslån.

Hvordan og hvorfor refererer jeg?

Hvilken stil skal jeg velge? Hvordan skal referansen se ut i teksten min, og er litteraturlisten min korrekt? Her får du...

Tenkande klasserom - korleis læra bort matematikk ved at elevar og studentar sjølv er kreative og aktive

Undervisingsmodellen Tenkande klasserom blir meir og meir brukt innan matematikk, både i grunnopplæringa og i høgare utd...

Personvern og sikker lagring i bachelor- og masteroppgaver ved UiS

Lurer du på hvordan data og oppgaven kan lagres på en sikker måte? Er du bachelorstudent og vurderer å behandle personop...

Fikk unik erfaring med internasjonal masteroppgave

Marta Obi samarbeidet med studenter fra Sverige og Italia da hun skrev masteroppgaven sin. University ga henne nye ...

EU gir ny støtte til UiS’ europeiske universitet

EU gir støtte til fire nye år med ECIU University. Det betyr at studenter og eksterne partnere vil få mange flere muligh...

Oppgaveskriving ved Det helsevitenskapelige fakultet

Som bachelor- og masterstudent skal du skrive omfattende oppgaver, og i den forbindelse er det en del du må ta hensyn ti...

Bli med i skrivegruppe for masterstudentar

«Studieverkstedet» organiserer skrivegrupper for deg som skriv masteroppgåve.

Bjergsted: Timeplan og undervisning for studenter

Ved Fakultet for utøvende kunstfag er studieåret delt opp i hovedsakelig tre ulike kategorier uker: Undervisningsuker, p...

Akademisk skriving

Å skrive akademisk er noe du må lære deg som student. Her finner du nyttig informasjon og ressurser som hjelper deg med ...

Slik studerer du smart

Lær hvordan du kan jobbe effektivt og smart med studiene.

Nettskjema

Selvbetjent skjemaløsning og sikker løsning for datasamling via nett for ansatte og studenter ved Universitetet i Stavan...

Lagring av gule data på privat maskin

På private maskiner kan du ikke lagre alle typer UiS-relaterte data. Du kan IKKE lagre røde data, og IKKE lagre svarte d...

Samarbeidsportalen – registrer og finn oppgaver

Smartere samarbeid med Universitetet i Stavanger.

– Lærte at ledelse er noe man gjør, ikke noe man er

Masterstudentene som tar kurset Leadership and Organisational Change har denne våren fått teste ut og utvikle egne leder...

Finn studieprogram og emner

Er du allerede student ved UiS? Søk fram ditt studieprogram og dine emner for inneværende studieår.

Oppgaveskriving ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Her finner du informasjon om det å skrive bachelor- og masteroppgave som det er viktig at du setter deg inn i.

Foretrekker campusundervisning og undervisning i opptak

Hva har fungert og hva har ikke fungert i omleggingen til digital undervisning og eksamen ved UiS? Respons fra 1686 stud...

Personvern og informasjonssikkerhet for studenter ved UiS

Finn alt du trenger å vite om informasjonssikkerhet og personvern som student eller ekstern kontakt ved UiS.

Undervisning og pensum

En viktig del av hverdagen din som student er forelesninger, oppgaveskriving og eventuelt laboratoriearbeid eller praksi...

Rayyan – verktøy for å gjennomgå referanser

Rayyan er et gratis, nettbasert verktøy som lar deg gjennomgå referansene til din litteraturstudie raskt og effektivt.

LaTeX – verktøy for matematisk formler, likninger og symboler

LaTeX er et godt verktøy dersom du skal skrive en oppgave som skal inneholde matematiske formler, likninger og symboler....

Om NVivo

NVivo er eit godt verktøy for deg som skal jobba med kvalitative data, til dømes intervju, spørreundersøkingar, artiklar...

Om Tableau

Tableau er en programvare som lar deg hente inn og analysere datasett, enten dine egne eller andre som er fritt tilgjeng...

Om Zotero

Zotero er et gratis og brukervennlig program som lager referanser og litteraturlister for deg. Zotero samler og holder o...

EndNote hjelper deg med referansene

Det kan ofte være utfordrende å holde orden på litteraturen du bruker til forskning og studier. Det er ikke alltid enkel...

Studieverkstedet hjelper deg med skrivingen

Trenger du hjelp med oppgaveskriving eller eksamen? Få veiledning av studentmentorer fra Studieverkstedet i biblioteket....

Gratis og opne kurs i biblioteket

Biblioteket tilbyr kurs som hjelper deg med oppgåveskriving og referansehandtering. Me tilbyr både opne kurs og kurs som...