Referanser og kildekritikk

Hvordan og hvorfor refererer jeg? Hvilken stil skal jeg velge? Hvordan skal referansen se ut i teksten min, og er litteraturlisten min korrekt? Her finner du informasjon og nyttige lenker som gir deg svar på disse spørsmålene.

Published Endret
Dataskjerm i bibliotek

Det er viktig å alltid referere til litteraturen du bruker når du skriver en akademisk tekst. Da anerkjenner du andres arbeid og du vil ikke stå i fare for å bli tatt for plagiat.

Du må velge én referansestil som du skal bruke gjennom hele teksten din. Når du har valgt referansestil må du følge reglene for denne stilen når du refererer i teksten din og når du lager litteraturliste. Ved UiS er APA den mest brukte stilen.

Det finnes ulike programvarer som kan holde orden på kildene dine, og som hjelper deg å sette inn referanser og litteraturliste med den stilen du har valgt. På biblioteket holder vi kurs i Zotero og Endnote. Dette er gode verktøy, men det er viktig at du selv kvalitetssjekker kildene dine for feil og mangler selv om du bruker en programvare for referansehåndtering.

Kildekritikk

Kan jeg bruke denne artikkelen i oppgaven min? Er bokas forlag anerkjent? Er informasjonen på nettsiden aktuell?

Kildekritikk er helt essensielt når du skriver en akademisk tekst, og dette er typiske spørsmål du må stille for å vurdere en kilde du ønsker å bruke. Du er selv ansvarlig for all kildebruk i din tekst.

Kildekompasset forteller deg hva kildekritikk er og har sjekklister for hva du må passe på når du skal bruke en kilde i teksten din.

Nyttige sider for referering

Det finnes mange gode sider som kan hjelpe deg når du skal referere. Her er våre anbefalinger:

Plagiering

Plagiering oppstår når du bevisst eller ubevisst benytter deg av andres tekster eller arbeid og framstiller det som ditt eget uten å oppgi hvor du har hentet informasjonen fra.

Du unngår plagiering hvis du klart og tydelig viser hva som er dine egne ord og tanker og hva du har hentet fra andre forfattere. Det gjør du ved å markere sitat tydelig i oppgaven din, samt ved å skrive korrekte kildehenvisninger både i teksten og i litteraturlisten. 

Universitetet i Stavanger har regler for fusk og plagiering. Vi anbefaler at du gjør deg godt kjent med disse. Plagiering medfører at du kan stryke til eksamen eller utestenges fra studiene i inntil et år.

Ta kontakt

Har du spørsmål om referering som du ikke finner ut av?
Ta kontakt med biblioteket på e-post eller telefon, eller kom innom skranken i åpningstiden.

E-post: ub@uis.no
Tlf: 51 83 11 00

Få kontroll på referansene dine med EndNote og Zotero

Biblioteket tilbyr kurs i referansehåndteringsprogrammene EndNote og Zotero

Bibliotekets kurs

Se vår kurskalender for å finne en kursdato som passer for deg.

EndNote

Importer og organiser referansene dine.

Zotero

Gratis referansehåndtering for både Mac og PC

EndNote eller Zotero?

Finn ut av forskjellene og hva som passer best for deg.

Illustrasjon av mann og dame som stiller spørsmål og undrer

EndNote og Zotero er referansehåndteringsverktøy. Programmene hjelper deg med å holde orden på litteraturen du bruker til studier og forskning. Det gjør man ved å innhente, lagre og organisere litteraturen i et bibliotek. Fra biblioteket kan man sette inn referanser i et tekstdokument, for eksempel Word. EndNote og Zotero hjelper deg med formatet på siteringer og på referanselisten. Det finnes flere programmer utover EndNote og Zotero som kan brukes. Noen må man betale for, andre er gratis. Som student eller ansatt ved UiS får du tilgang til EndNote. Zotero er gratis.

Universitetsbiblioteket tilbyr introduksjonskurs i begge programmer. Vi anbefaler å delta på disse dersom du ønsker å bruke et av programmene. Du finner informasjon om bibliotekets kurs her.

Vi har også utviklet gode hjelpesider i Canvas til EndNote og Zotero.

Hvilket av programmene bør jeg velge?

Her finnes det ikke et fasitsvar. I grove trekk har programmene de samme funksjonene, men det er likevel noen ulikheter og noen funksjonaliteter som kan være greit å være oppmerksom på. Noen ganger passer det ene programmet bedre enn det andre.

  • Begge programmer er kompatible med PC og Mac.
  • Zotero er generelt sett kjent for å være noe enklere å bruke, mens EndNote har enkelte avanserte funksjoner man ikke finner i Zotero.
  • Skal du samskrive med medstudenter? Da er Zotero enklest å bruke.
  • Skal du samskrive med veileder eller ansatte utenfor UiS? Sjekk gjerne hvilket program de bruker og bruk det samme som dem.
  • Dersom du jobber på flere ulike enheter, er Zotero litt enklere å synkronisere.
  • Skal du i gang med systematiske søk? Da anbefaler vi EndNote.  
  • Trenger du å endre eller tilpasse referansestilen? Det er enklere å endre og/eller lage egne referansestiler i EndNote.
  • En av funksjonene i Zotero er en Connector plassert i nettleseren, som stort sett alltid gjør det mulig å importere en post fra nettleseren til biblioteket sitt. Når du bruker EndNote må du litt oftere legge inn referanser manuelt.
  • Skriver du i LaTeX? Hvis du er student eller ansatt ved det teknisk- og naturvitenskapelige fakultet, får du automatisk tilgang til premiumversjonen av Overleaf. Da har du mulighet for automatisk synkronisering mellom biblioteket ditt i Zotero og Overleaf.
  • Man kan lagre tilhørende PDF-filer til artikler o. l. i biblioteket sitt. Som student eller ansatt ved UiS og bruker av EndNote, har du ubegrenset lagringskapasitet. Zotero tilbyr gratis lagringsplass opptil 300 MB. Dersom du trenger mer enn det må du betale et lite årlig beløp.

Hvis du fortsatt er usikker på hva du bør velge, anbefaler vi å forhøre deg med emneansvarlig/veileder eller bare teste ut et av programmene. Og du har alltid mulighet for å bytte program om det ikke skulle være noe for deg likevel. Det er nemlig mulig å eksportere biblioteket sitt fra Zotero til EndNote eller omvendt.