Hopp til hovedinnhold

Oppgaveskriving

Både som bachelor- og masterstudent skal du skrive omfattende oppgaver. I den forbindelse er det en del du må ta hensyn til. Her får du informasjon om kildebruk og annen informasjon som hjelper deg til å levere en så god oppgave som mulig.

Publisert: Endret:
Finn oppgave

Universitetet i Stavanger har en oppgaveportal som formidler forslag til bachelor- og masteroppgaver fra næringsliv i det tidsrommet dette er aktuelt.

Oppgaveveiledning

Studieverkstedet hjelper deg med akademisk skriving! Få veiledning fra våre student-mentorer.

Læringsstøttesenteret tilbyr veiledning til studenter som har utfordringer i studiene som kan skyldes for eksempel lese- og skrivevansker/dysleksi eller ADHD.

Analyseverktøy

Trenger du et analyseverktøy i studiet ditt?Som student ved UiS har du tilgang til Survey Xact - logg på her.

Kopiering og innbinding

Trenger du kopiering og innbinding av studentoppgaven din?

Det kan du få fikset på Attende, som holder til på Forus.

Bacheloroppgaven

Ved UiS inneholder alle studieprogram og selvvalgte bachelorløp, med unntak av rettsvitenskap, et selvstendig arbeid på minst 15 studiepoeng. Dette er vanligvis en bacheloroppgave som er avsluttende del av bachelorstudiet.

Bacheloroppgaven er vanligvis et skriftlig fordypningsarbeid på inntil 30 studiepoeng. Noen studier, som medie- eller kunstfaglige bachelorstudier, har også et produksjonsarbeid som del av bacheloroppgaven.

Er du student ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet? Se informasjon om oppgaveskriving her.

Informasjon om, og retningslinjer for hvordan man skal gå frem i arbeidet med oppgaven, finner du i Canvas.

Masteroppgaven

Ved UiS inneholder alle masterprogram et selvstendig arbeid på mellom 30 og 60 studiepoeng. For de fleste studieprogrammene er dette en masteroppgave som er avsluttende del av studiet.

Masteroppgaven er vanligvis et skriftlig fordypningsarbeid på mellom 30 og 60 studiepoeng. Noen studier, som medie- eller kunstfaglige masterstudier, har også et produksjonsarbeid som del av oppgaven.

Er du student ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet? Se informasjon om oppgaveskriving her.

Masteroppgaven er et selvstendig arbeid der du skal bruke de kunnskapene som er opparbeidet gjennom studiet til å løse en gitt oppgave. 

Informasjon om, og retningslinjer for hvordan man skal gå frem i arbeidet med oppgaven, finner du i Canvas.

Personvern

Retningslinjer for behandling av personopplysninger i studentprosjekter

Kildebruk og litteraturlister

Hvordan og hvorfor refererer jeg? Hvilken stil skal jeg velge? Hvordan skal referansen se ut i teksten min, og er litteraturlisten min korrekt? Her finner du informasjon og nyttige lenker som gir deg svar på disse spørsmålene.

Du er kanskje også interessert i

Bjergsted: Timeplan og undervisning for studenter

Ved Fakultet for utøvende kunstfag er studieåret delt opp i hovedsakelig tre ulike kategorier uker: Undervisningsuker, p...

Akademisk skriving

Å skrive akademisk er noko du må lære deg som student. Her finn du nyttig informasjon og ressursar som hjelper deg med o...

Stavanger universitetssjukehus tilbyr forskningsundervisning for masterstudenter ved UiS

Hver onsdag kan du nå få med deg korte undervisningsforedrag om ulike forskningstema og rutiner fra Stavanger Universite...

Nettskjema

Selvbetjent skjemaløsning og sikker løsning for datasamling via nett for ansatte og studenter ved Universitetet i Stavan...

Lagring av gule data på privat maskin

På private maskiner kan du ikke lagre alle typer UiS-relaterte data. Du kan IKKE lagre røde data, og IKKE lagre svarte d...

Nyttige ressurser i Canvas

Det er snart eksamen og de fleste av bibliotekets kurs er over. Du finner likevel nyttige ressurser om bibliotekets kurs...

Samarbeidsportalen – registrer og finn oppgaver

Har du forslag til bachelor- eller masteroppgave? På samarbeidsportalen kan du registrere eget forslag eller søke på pub...

– Lærte at ledelse er noe man gjør, ikke noe man er

Masterstudentene som tar kurset Leadership and Organisational Change har denne våren fått teste ut og utvikle egne leder...

Skrivenatt er over – last ned presentasjoner

På alle sesjonen under Skrivenatt var det til sammen 824 deltakere. Last ned presentasjoner om kilder, søking og akademi...

Oppgaveskriving ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Her finner du informasjon om det å skrive bachelor- og masteroppgave som det er viktig at du setter deg inn i.

Foretrekker campusundervisning og undervisning i opptak

Hva har fungert og hva har ikke fungert i omleggingen til digital undervisning og eksamen ved UiS? Respons fra 1686 stud...

Forsk i vei

Vi vil koble studentene med relevante informanter til forskningsoppgaven de vil skrive om temaer knyttet til nye E39 mel...

Undervisning og pensum

En viktig del av hverdagen din som student er forelesninger, oppgaveskriving og eventuelt laboratoriearbeid eller praksi...

Behandling av personopplysninger i bachelor- og masteroppgaver ved UiS

Hvis du som student skal skrive bachelor- eller masteroppgave og ønsker å bruke personopplysninger og/eller helseopplysn...

Om Rayyan

Rayyan er et gratis, nettbasert verktøy som lar deg gjennomgå referansene til din litteraturstudie raskt og effektivt.

Kurs i akademisk skriving frå biblioteket

Skal du skriva oppgåve på studiet ditt og er usikker på kva som krevst for å skriva ei god oppgåve i høgare utdanning? U...

Om LaTeX

LaTeX er et godt verktøy dersom du skal skrive en oppgave som skal inneholde matematiske formler, likninger og symboler....

Om NVivo

Er du overvelda av store mengder ikkje-numeriske data? NVivo er eit godt verktøy for deg som skal jobba med kvalitative ...

Om Tableau

Tableau er en programvare som lar deg hente inn og analysere datasett, enten dine egne eller andre som er fritt tilgjeng...

Om Zotero

Zotero er et gratis og brukervennlig program som lager referanser og litteraturlister for deg. Zotero samler og holder o...

Om EndNote

Det kan fort bli vanskelig å holde orden på litteraturen du bruker til forskning og studier. Det er ikke alltid enkelt å...

Studieverkstedet ved Universitetsbiblioteket i Stavanger

Trenger du hjelp med oppgaveskrivingen? Få digital eller fysisk veiledning fra studentmentorer fra Studieverkstedet!

Bibliotekets kurs

Biblioteket tilbyr kurs som hjelper deg med oppgaveskriving og referansehåndtering. Vi tilbyr både åpne kurs og kurs som...