Tilrettelegging ved funksjonsnedsettelse

Har du funksjonsnedsettelse eller særskilt behov, kan du ha rett på tilrettelegging. Nedenfor finner du informasjon om ulike former for tilrettelegging og hvor du kan få hjelp.

Published Sist oppdatert

Finn det som passer for deg.

ADHD Norge er en medlems- og interesseorganisasjon for mennesker med ADHD. Sjekk nettsiden som omhandler studenter spesielt.

Har du spørsmål om tilrettelegging av undervisning og læremidler, ta kontakt med studiekoordinator eller studiekonsulenten for studieprogrammet ditt.
Finn din studiekonsulent.

Lydbøker av studielitteraturen kan være et alternativ til ordinære bøker. Å lytte til pensum samtidig som du følger med i boka gjør at du stimulerer to sanser samtidig og tvinger deg fremover i teksten. Dette kan gjøre det lettere å få med deg hva du leser. Du kan låne lydbøker av Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB)

Læringsstøttesenteret tilbyr akademisk veiledning for studenter med ADHD.

Har du behov for å ta studiet over lengre tid for å ha mindre arbeidsmengde hvert semester, kan du søke om dette. Les mer om endring i utdanningen.

Har du spørsmål om fysisk tilrettelegging som f.eks. reservasjon av lesesalsplass og lån av regulerbar stol, ta kontakt med Veiledningstjenestenpå tilrettelegging@uis.no.

Du kan søke Eksamenskontoret om tilrettelagt eksamen. Det kreves legeerklæring, uttalelse fra psykolog eller lignende beskriver behovet. Les om søknad om tilrettelagt eksamen. Spørsmål utover dette kan sendes til eksamen@uis.no

Husk tidsfrister 1. februar for vårens eksamener og 1. september for høstens eksamener.

UiS oppfordrer alle våre studenter til å reise på utveksling. Start planleggingen i god tid, og sjekk ut mulig tilrettelegging ved studiestedet du utveksles til. Har du behov for tilrettelegging ved utveksling kan internasjonal seksjon ved UiS veilede deg og svare på spørsmål om dette.

Har du spørsmål om tilrettelegging av undervisning og læremidler, ta kontakt med studiekoordinator eller studiekonsulenten for studieprogrammet ditt.
Finn din studiekonsulent.

Har du behov for å ta studiet over lengre tid for å ha mindre arbeidsmengde hvert semester, kan du søke om dette. Les mer om endring i utdanningen.

Lydbøker av studielitteraturen kan være et alternativ til ordinære bøker. Å lytte til pensum samtidig som du følger med i boka gjør at du stimulerer to sanser samtidig og tvinger deg fremover i teksten. Dette kan gjøre det lettere å få med deg hva du leser. Du kan låne lydbøker av Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB)

 Har du spørsmål om fysisk tilrettelegging som f.eks. reservasjon av lesesalsplass og lån av regulerbar stol, ta kontakt med Veiledningstjenestenpå tilrettelegging@uis.no 

Du kan søke Eksamenskontoret om tilrettelagt eksamen. Det kreves legeerklæring, uttalelse fra psykolog eller lignende beskriver behovet. Les om søknad om tilrettelagt eksamen. Spørsmål utover dette kan sendes til eksamen@uis.no

Husk tidsfrister 1. februar for vårens eksamener og 1. september for høstens eksamener.

UiS oppfordrer alle våre studenter til å reise på utveksling. Start planleggingen i god tid, og sjekk ut mulig tilrettelegging ved studiestedet du utveksles til. Har du behov for tilrettelegging ved utveksling kan internasjonal seksjon veilede deg og svare på spørsmål om dette.

Har du spørsmål om tilrettelegging i undervisning, ta kontakt med studiekoordinator eller studiekonsulenten for studieprogrammet ditt.
Finn din studiekonsulent.

Personlige hjelpemidler som ergonomisk utstyr kan du låne av NAV Hjelpemiddelsentral. Kontakt gjerne en ergoterapeut i kommunen du bor i for råd og veiledning før du kontakter NAV. 

Har du behov for å ta studiet over lengre tid for å ha mindre arbeidsmengde hvert semester, kan du søke om dette. Les mer om endring i utdanningen.

Studenter med blått P-kort utstedt av kommunen, kan benytte seg av parkeringsplasser på campus merket med HC-parkering.

Har du vansker med transport til og fra UiS med offentlig kommunikasjon, kan du søke NAV om støtte til arbeids- og utdanningsreiser.

UiS Mazemap er et navigasjonssystem som hjelper deg å finne fram til bygg, forelesningssaler, kontorer og møterom hvor du kan velge en tilgjengelighetsmodus som viser deg raskeste vei, fri for hindringer. 

Har du spørsmål om fysisk tilrettelegging som f.eks. reservasjon av lesesalsplass og lån av regulerbar stol, ta kontakt med Veiledningstjenesten på tilrettelegging@uis.no 

Du kan søke Eksamenskontoret om tilrettelagt eksamen. Det kreves legeerklæring, uttalelse fra psykolog eller lignende beskriver behovet. Les om søknad om tilrettelagt eksamen. Spørsmål utover dette kan sendes til eksamen@uis.no

Husk tidsfrister 1. februar for vårens eksamener og 1. september for høstens eksamener.

Undersøk om du kan få utdanningsstipend fra Sophie Mindes stiftelse om du tar en bachelor eller master i Norge eller i utlandet.

UiS oppfordrer alle våre studenter til å reise på utveksling. Start planleggingen i god tid, og sjekk ut mulig tilrettelegging ved studiestedet du utveksles til. Har du behov for tilrettelegging ved utveksling kan internasjonal seksjon veilede deg og svare på spørsmål om dette.

Læringsstøttesenteret tilbyr akademisk veiledning for studenter med lese-/skrivevansker.

Lingdys, Lingright og Lingpilot er et lese- og skrivestøtteverktøy på norsk og engelsk som er utviklet for personer med dysleksi eller andre former for lese- og skrivevansker. Personer under utdanning med dokumentasjon av spesifikke lese- og skrivevansker, kan søke NAV hjelpemiddelsentral om Lingdys, Lingright og Lingpilot. Les mer om programmene og last ned en demo

Lydbøker av studielitteraturen kan være et alternativ til ordinære bøker. Å lytte til pensum samtidig som du følger med i boka gjør at du stimulerer to sanser samtidig og tvinger deg fremover i teksten. Dette kan gjøre det lettere å få med deg hva du leser. Du kan låne lydbøker av Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB)

Har du spørsmål om tilrettelegging av undervisning og læremidler, ta kontakt med studiekoordinator eller studiekonsulenten for studieprogrammet ditt.
Finn din studiekonsulent.

Har du behov for å ta studiet over lengre tid for å ha mindre arbeidsmengde hvert semester, kan du søke om dette. Les mer om endring i utdanningen.

Har du spørsmål om fysisk tilrettelegging som f.eks. reservasjon av lesesalsplass og lån av regulerbar stol, ta kontakt med Veiledningstjenestenpå tilrettelegging@uis.no.

Du kan søke Eksamenskontoret om tilrettelagt eksamen. Det kreves legeerklæring, uttalelse fra psykolog eller lignende beskriver behovet. Les om søknad om tilrettelagt eksamen. Spørsmål utover dette kan sendes til eksamen@uis.no.

Husk tidsfrister 1. februar for vårens eksamener og 1. september for høstens eksamener.

UiS oppfordrer alle våre studenter til å reise på utveksling. Start planleggingen i god tid, og sjekk ut mulig tilrettelegging ved studiestedet du utveksles til. Har du behov for tilrettelegging ved utveksling kan internasjonal seksjon veilede deg og svare på spørsmål om dette.

Auditorier ved UiS har høyttaleranlegg og mikrofon. Alle undervisere skal benytte mikrofon uoppfordret, og spørsmål eller kommentarer fra andre deltakere skal gjentas i mikrofonen. Dette gjelder ikke klasse- og grupperom, men det er mulig å søke NAV om lån av utstyr, for eksempel en egen mikrofon som underviser bruker. Lyden sendes da trådløst rett til høreapparat/CI, eller via en egnet mottaker. 

Ta kontakt med NAV Hjelpemiddelsentralen i ditt hjemfylke, eller fyll ut skjemaet Hjelp til vurdering og utprøving for å komme i kontakt med en fagperson på området. 

Hvis du har behov for tegnspråktolk eller skrivetolk, ta kontakt med NAV Tolketjenesten. Vi anbefaler at du gjør det rett etter opptak til studiene, fordi etterspørselen er stor.

Har du spørsmål om tilrettelegging av undervisning og læremidler, ta kontakt med studiekoordinator eller studiekonsulenten for studieprogrammet ditt. Finn din studiekonsulent.

Har du behov for å ta studiet over lengre tid for å ha mindre arbeidsmengde hvert semester, kan du søke om dette. Les mer om endring i utdanningen.

Har du spørsmål om fysisk tilrettelegging som f.eks. reservasjon av lesesalsplass og lån av regulerbar stol, ta kontakt med Veiledningstjenestenpå tilrettelegging@uis.no.

Du kan søke Eksamenskontoret om tilrettelagt eksamen. Det kreves legeerklæring, uttalelse fra psykolog eller lignende beskriver behovet. Les om søknad om tilrettelagt eksamen. Spørsmål utover dette kan sendes til eksamen@uis.no.

Husk tidsfrister 1. februar for vårens eksamener og 1. september for høstens eksamener.

Undersøk muligheten for å søke om økonomisk støtte i studiet gjennom Felleslegatet for døve.

Døve i høyere utdanning (DiHU) har utarbeidet en Studenthåndbok for døve i høyere utdanning som gjør det enklere for døve og hørselshemmede studenter å finne fram til relevant informasjon om studier og studenttilværelse. 

UiS oppfordrer alle våre studenter til å reise på utveksling. Start planleggingen i god tid, og sjekk ut mulig tilrettelegging ved studiestedet du utveksles til. Har du behov for tilrettelegging ved utveksling kan internasjonal seksjon veilede deg og svare på spørsmål om dette.

Har du spørsmål om tilrettelegging av undervisning og læremidler, ta kontakt med studiekoordinator eller studiekonsulenten for studieprogrammet ditt.
Finn din studiekonsulent.

Har du behov for å ta studiet over lengre tid for å ha mindre arbeidsmengde hvert semester, kan du søke om dette. Les mer om endring i utdanningen.

Har du spørsmål om fysisk tilrettelegging som f.eks. reservasjon av lesesalsplass og lån av regulerbar stol, ta kontakt med Veiledningstjenestenpå tilrettelegging@uis.no.

Du kan søke Eksamenskontoret om tilrettelagt eksamen. Det kreves legeerklæring, uttalelse fra psykolog eller lignende beskriver behovet. Les om søknad om tilrettelagt eksamen. Spørsmål utover dette kan sendes til eksamen@uis.no.

Husk tidsfrister 1. februar for vårens eksamener og 1. september for høstens eksamener.

UiS oppfordrer alle våre studenter til å reise på utveksling. Start planleggingen i god tid, og sjekk ut mulig tilrettelegging ved studiestedet du utveksles til. Har du behov for tilrettelegging ved utveksling kan internasjonal seksjon veilede deg og svare på spørsmål om dette.

Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) har en hel rekke gratis tilbud som skal bistå deg i å få en bedre studenthverdag.

Har du spørsmål om tilrettelegging av undervisning og læremidler ta kontakt med studiekoordinator eller studiekonsulenten for studieprogrammet ditt.
Finn din studiekonsulent.

Har du behov for å ta studiet over lengre tid for å ha mindre arbeidsmengde hvert semester, kan du søke om dette. Les mer om endring i utdanningen.

Har du spørsmål om fysisk tilrettelegging som f.eks. reservasjon av lesesalsplass og lån av regulerbar stol, ta kontakt med Veiledningstjenestenpå tilrettelegging@uis.no 

Du kan søke Eksamenskontoret om tilrettelagt eksamen. Det kreves legeerklæring, uttalelse fra psykolog eller lignende beskriver behovet. Les om søknad om tilrettelagt eksamen. Spørsmål utover dette kan sendes til eksamen@uis.no.

Husk tidsfrister 1. februar for vårens eksamener og 1. september for høstens eksamener.

UiS oppfordrer alle våre studenter til å reise på utveksling. Start planleggingen i god tid, og sjekk ut mulig tilrettelegging ved studiestedet du utveksles til. Har du behov for tilrettelegging ved utveksling kan internasjonal seksjon veilede deg og svare på spørsmål om dette.

Lydbøker av studielitteraturen kan være et alternativ til ordinære bøker. Du kan låne lydbøker av studielitteraturen på Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB). 

Har du spørsmål om tilrettelegging av undervisning og læremidler, ta kontakt med studiekoordinator eller studiekonsulenten for studieprogrammet ditt.
Finn din studiekonsulent.

Synshemmede kan søke NAV om stønad til en lese- og sekretærhjelpSøknadsskjema og informasjon om ordningen på NAVs nettside.

Dersom du har behov for tekniske hjelpemidler, kan du kontakt med NAV Hjelpemiddelsentralen i ditt hjemfylke. Fyll ut skjemaet Hjelp til vurdering og utprøving for å komme i kontakt med en fagperson på området.

Har du vansker med transport til og fra UiS med offentlig kommunikasjon, kan du søke NAV om støtte til arbeids- og utdanningsreiser.

UiS Mazemap er et navigasjonssystem som hjelper deg å finne fram til bygg, forelesningssaler, kontorer og møterom hvor du kan velge en tilgjengelighetsmodus som viser deg raskeste vei, fri for hindringer. 

Har du behov for å ta studiet over lengre tid for å ha mindre arbeidsmengde hvert semester, kan du søke om dette. Les mer om endring i utdanningen.

 Har du spørsmål om fysisk tilrettelegging som f.eks. reservasjon av lesesalsplass og lån av regulerbar stol, ta kontakt med Veiledningstjenestenpå tilrettelegging@uis.no.

Du kan søke Eksamenskontoret om tilrettelagt eksamen. Det kreves legeerklæring, uttalelse fra psykolog eller lignende beskriver behovet. Les om søknad om tilrettelagt eksamen. Spørsmål utover dette kan sendes til eksamen@uis.no.

Husk tidsfrister 1. februar for vårens eksamener og 1. september for høstens eksamener.

Undersøk muligheten for å søke om økonomisk støtte i studiet fra Blindeforbundets legater.

UiS oppfordrer alle våre studenter til å reise på utveksling. Start planleggingen i god tid, og sjekk ut mulig tilrettelegging ved studiestedet du utveksles til. Har du behov for tilrettelegging ved utveksling kan internasjonal seksjon veilede deg og svare på spørsmål om dette.

Har du spørsmål om tilrettelegging av undervisning og læremidler, ta kontakt med studiekoordinator eller studiekonsulenten for studieprogrammet ditt.
Finn din studiekonsulent.

Har du behov for å ta studiet over lengre tid for å ha mindre arbeidsmengde hvert semester, kan du søke om dette. Les mer om endring i utdanningen.

 Har du spørsmål om fysisk tilrettelegging som f.eks. reservasjon av lesesalsplass og lån av regulerbar stol, ta kontakt med Veiledningstjenestenpå tilrettelegging@uis.no 

Du kan søke Eksamenskontoret om tilrettelagt eksamen. Det kreves legeerklæring, uttalelse fra psykolog eller lignende beskriver behovet. Les om søknad om tilrettelagt eksamen. Spørsmål utover dette kan sendes til eksamen@uis.no.

Husk tidsfrister 1. februar for vårens eksamener og 1. september for høstens eksamener.

UiS oppfordrer alle våre studenter til å reise på utveksling. Start planleggingen i god tid, og sjekk ut mulig tilrettelegging ved studiestedet du utveksles til. Har du behov for tilrettelegging ved utveksling kan internasjonal seksjon veilede deg og svare på spørsmål om dette.

Kontakt oss

E-post: tilrettelegging@uis.no 
Besøksadresse: Arne Rettedals hus 1. etasje. 

Interne ressurser

Du er kanskje også interessert i

Kven har vært viktig for ditt læringsmiljø det siste året?

Er det ein enkeltperson eller eit miljø som har gjort noko særleg bra for studiekvardagen din? Då vil me oppmoda deg til...

Tilrettelegging for studenter på Erasmus+-utveksling

Det er et mål at studenter med ulike funksjonsnedsettelser skal få ta del i Erasmus+ utveksling. Internasjonal seksjon ø...

Veiledning om tilrettelegging i studiet

Nokre studentar har skader, sjukdommar eller funksjonsnedsettingar som gjer at dei har behov for tilrettelegging i studi...

Program for utvikling av personlige ferdigheter for nye studenter

Studentforberedende kurs for førsteårsstudenter ved UiS.

Tillitsvalgt-ordningen

Tillitsvalgt-ordningen for studenter er del av kvalitetssystemet for utdanning ved UiS.

Læringsmiljø

UiS skal tilby studentene et godt og inkluderende læringsmiljø. Godt læringsmiljø gir bedre studiekvalitet, større trivs...

Parkering, tilgjengelegheit og leseplassar

Kvar kan eg parkera på Campus Ullandhaug? Kva lesesalar finst? Og korleis er tilgjengelegheita i bygga på campus? Finn d...

Støtte til deg med dysleksi eller ADHD

Læringsstøttesenteret (LSS) ved Universitetsbiblioteket i Stavanger tilbyr akademisk veiledning til studenter ved UiS so...

Tilrettelegging for toppidrettsutøvere

Universitetet i Stavanger og Olympiatoppen har en samarbeidsavtale hvor toppidrettsutøvere kan få mulighet til særskilt ...

Behov for tilrettelegging ved utveksling

Universitetet i Stavanger ønsker at alle studenter skal ha de samme mulighetene til å reise på utveksling.