Hopp til hovedinnhold

Tilrettelegging ved funksjonsnedsettelse

Det å være student er faglig utfordrende. I tillegg kommer alle studenter til universitetet med individuelle forutsetninger. Alle er ansvarlige for å ta grep om sin egen studiesituasjon – for å gjøre det som trengs for at de skal kunne prestere sitt beste. En del av dette ansvaret handler om å be om hjelp når man trenger det.

Publisert: Endret:
student stever
Uavhengig av hva slags tilrettelegging du kan ha bruk for, er det viktig at du tar kontakt med oss så tidlig som mulig.

Har du individuelle forutsetninger som kan føre til ekstra utfordringer med studiet? Det kan for eksempel være dysleksi, hørsels- eller synshemming, autisme, kronisk sykdom, bevegelseshemming eller psykisk sykdom. Det kan være utfordringer du bærer med deg, eller det kan være en utfordring som oppstår i løpet av studietiden. Derfor er det viktig å vite at det er mulig å få hjelp og tilrettelegging. 

Tilrettelegging av studiesituasjonen kan omhandle fysiske eller praktiske forhold, eller pedagogiske tiltak. Uavhengig av hva slags tilrettelegging du kan ha bruk for, er det viktig at du tar kontakt med oss så tidlig som mulig – og gjerne i god tid før studiestart – slik at vi kan samarbeide om å finne de beste løsningene for deg. 

Orienter deg om ulike sider av studiehverdagen, og tenk igjennom hvilke behov du tror vil oppstå. Det er du som kjenner deg selv og din situasjon best. 

Kontaktinformasjon for studenter med funksjonsnedsettelse: 

E-post: tilrettelegging@uis.no 

Besøksadresse: Arne Rettedals hus 1. etasje. 

Dette må du gjøre selv

Det kan oppstå utfordringer knyttet til høyere utdanning og funksjonsnedsettelser.

Studentboliger, Bjergsted

Mange faktorer må være på plass før du kan begynne å studere. Det er derfor viktig å planlegge i god tid.

Under følger en sjekkliste over ting du selv må ordne:

Du kan lese mer om søknads- og opptaksprosessen på våre sider, eller på www.samordnaopptak.no Ordinær søknadsfrist for grunnstudier er 15. april. Dersom du vil søke om tidlig opptak eller spesiell vurdering er søknadsfristen 1. mars. 

For å søke om tidlig opptak må du være kvalifisert innen 1. mars. Det betyr at du ikke kan søke dersom du holder på med utdanning som skal kvalifisere deg for opptak. 

Du kan også søke om særskilt vurdering dersom det er grunn til å tro at karakterene dine ikke gir et riktig bilde av dine kvalifikasjoner. For eksempel dersom du har vært alvorlig syk siste semester på videregående skole og av den grunn har vesentlig dårligere karakterer enn før du ble syk. Dette må dokumenteres. 

Du kan lese mer om tidlig opptak og særskilt vurdering på samordnaopptak.no.

De fleste studenter i Norge finansierer utdanningen sin med lån og stipend fra Lånekassen. Du kan lese mer på Lånekassens hjemmeside.

For en del studenter kan det være aktuelt å søke om arbeidsavklaringspenger i stedet for lånefinansiering av studiene. Arbeidsavklaringspenger kan gis dersom din evne til å utføre lønnet arbeid er varig nedsatt eller om din mulighet til å velge yrke eller arbeidsplass er vesentlig innskrenket på grunn av helsemessige problemer. Kontakt NAV i hjemkommunen din for nærmere opplysninger.

Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) leier ut hybler og leiligheter nær universitetsområdet. Noen boenheter er tilpasset bevegelseshemmede. For å få tildelt en av disse må du sende søknad til SiS og legge ved dokumentasjon på at du har en funksjonsnedsettelse. Søknadsfrist for studentbolig er 15. april. Du finner informasjon om studentboligene på hjemmesiden til SiS

Dersom du har et varig behov for hjelpemidler kan du søke NAV Hjelpemiddelsentral om dette. Du søker til det fylket du er folkeregistrert. Søknadsskjema og veiledning i å fylle ut søknaden får du hos NAV. Du finner mer informasjon på nav.no.

Tilrettelegging av fysiske forhold på UiS

Universitetet i Stavanger ønsker å legge forholdene til rette slik at alle studenter får et likeverdig tilbud.

parkering for bevegelseshemmede. Foto: Mari Hult

Tilretteleggingen kan omfatte både fysiske forhold og pedagogiske tiltak. Vi kan være behjelpelige med rådgivning og samtale i forhold til dine behov og tilrettelegging av undervisning og eksamen.

Målet er at bygningsmassen på campus skal være tilgjengelig for alle. Realiteten er at noen av de eldre bygningene foreløpig ikke er tilstrekkelig tilpasset bevegelseshemmede. Trenger du tilrettelegging av fysiske forhold er det viktig at du tar kontakt tidlig fordi en eventuell ombygging kan ta tid. Avgjørelser og gjennomføring av tiltak skjer i samarbeid mellom kontaktpersoner, driftsavdelingen og Statsbygg. 

Informasjon om tilgjengelighet i offentlige bygg finner du på Bygg for alle. Skriv inn hele eller deler av navnet på bygget du ønsker å vite mer om i søkefeltet.

Parkeringsplasser for studenter med funksjonsnedsettelser finnes nær de enkelte bygg. Plassene er merket med handicap-symbol. Du kan bruke disse plassene dersom du har parkeringstillatelse for funksjonshemmede fra din hjemkommune. Det er gratis å parkere på universitetsområdet. Buss fra Stavanger, Sandnes og Sola kjører gjennom universitetsområdet. Universitetet har installert automatiske døråpnere i de fleste innganger. 

Her finner du kart over campus og mer informasjon om parkeringsmulighetene.

Følgende undervisningslokaler er tilrettelagt for hørselshemmede med teleslynger og IR anlegg: 

 • Arne Rettedals hus: Alle auditorium. 
 •  Ellen og Axel Lunds hus: Rødt auditorium 
 • Hulda Garborgs hus: P 230, P 231, P 220 
 • Kjell Arholms hus: A 1, A 2, A 3 
 • Kjølv Egelands hus: Tjodhallen, E 101, E 102, A 101* 
 • Elise Ottesen-Jensens hus-: stort Auditorium 

* IR anlegg er installert.  En må bruke hørebøyler for å benytte anlegget. Disse får du låne i Kjølv Egelands hus i ekspedisjonen til Det samfunnsvitenskapelige fakultet. 

Lesesalene på universitetsområdet er åpne for alle, og fungerer etter førstemann til mølla prinsippet. Dersom du av spesielle grunner har behov for reservert lesesalsplass kan du henvende deg til kontaktpersoner for studenter med funksjonsnedsettelser. 

Vi har to hvilerom/ammerom på campus som er åpne for alle studenter som av helsemessige årsaker har behov for å hvile i løpet av dagen. Rommene finner du i: 

Kjell Arholm hus, rom nr. U-001 

Kjølv Egelands hus, rom nr. C-152 

 Pedagogiske tiltak 

Studieprogrammene ved UiS er varierte både med hensyn til undervisnings- og eksamensformer.

student strever

Noen studieprogram har også obligatoriske praksisperioder. Du må være oppmerksom på at det ikke er mulig å tilby alternative praksis- eller undervisningsformer i alle emner. Kontaktpersonene på de enkelte fakultetene kan gi opplysninger om muligheter og begrensninger innen de ulike studieprogrammene. 

Læringsstøttesenteret 

Universitetet i Stavanger har et eget Læringsstøttesenter (LSS)  som tilbyr blant annet: 

 • Individuell akademisk veiledning i akademisk lesing og skriving, studieteknikk, tidsplanlegging 
 • Kartlegging av dysleksi 
 • Informasjon om rettigheter til studenter med lærevansker 

Les mer her.

Lese- og skrivevansker

Har du lese- og skrivevansker, eller mistanke om at du har slike vansker? Det er viktig at du får kartlagt hvilke vansker du har, og hvilke hjelpemidler du har bruk for.

dysleksi

For å legge best mulig til rette trenger vi dokumentasjon på dine lese- og skrivevansker. Vi godtar dokumentasjon som ikke er eldre enn fem år. Er det mer enn fem år siden du ble utredet, eller har du aldri blitt utredet, kan du kontakte Læringsstøttesenteret ved Universitetsbiblioteket. 

Universitetet i Stavanger tilbyr følgende: 

 • Læringsstøttesenteret (LSS) tilbyr individuell akademisk veiledning i akademisk lesing og skriving, studieteknikk og tidsplanlegging. 
 • Vi kan innvilge søknad om tilrettelagt eksamen dersom du søker innen fristen. 
 • Vi kan legge ved en bekreftelse på lese- og skrivevansker når vi sender eksamensbesvarelser til sensor. 

Psykiske problemer

Dersom du har en psykisk lidelse eller psykiske problemer av noe slag er det hjelp å få.

Studier med støtte (SMS) 

Studier med støtte skal gi den enkelte student individuelt tilrettelagt oppfølgingsbistand for å gjennomføre høyere utdanning i henhold til sin individuelle studieprogresjon. Tiltaket er finansiert av NAV, og målgruppen er studenter som har psykiske helseutfordringer.   

Hva kan vi tilby?  

 • Samtaler med fokus på motivasjon, veiledning, oppfølging, støtte  
 • Praktisk oppfølging i studiesituasjonen  
 • Studieteknikk og fremdrift i studiene  
 • Bindeledd mellom studiested og støtteapparat  
 • Struktur og planlegging  

Kontaktinformasjon og mer informasjon om Studier med Støtte (SMS) finnes på A2G sine nettsider.

SiS helse 

Studentsamskipnaden i Stavanger har fire psykologer som kan kontaktes ved behov. Du kan lese mer på SiS sine nettsider.

Du er kanskje også interessert i

The student representative arrangement

The student representative arrangement is part of the quality system for education at UiS.

Tillitsvalgt-ordningen

Tillitsvalgt-ordningen for studenter er del av kvalitetssystemet for utdanning ved UiS.

Skrivenatt er over – last ned presentasjoner

På alle sesjonen under Skrivenatt var det til sammen 824 deltakere. Last ned presentasjoner om kilder, søking og akademi...

Læringsmiljø

UiS skal tilby studentene et godt og inkluderende læringsmiljø. Godt læringsmiljø gir bedre studiekvalitet, større trivs...

Campus Ullandhaug: kart, parkering og tilgjengelighet

Universitetsområdet på Ullandhaug omfatter Universitetet i Stavanger, NORCE, Validé og Innovasjonspark Stavanger.

Tilrettelegging av eksamen og oppgaver

Hvis du har et helseproblem eller en funksjonsnedsettelse kan du søke om individuelt tilrettelagt eksamen.

Læringsstøttesenteret

Læringsstøttesenteret (LSS) tilbyr kartlegging av lese- og skrivevansker og akademisk veiledning til studenter ved UiS s...

Tilrettelegging for toppidrettsutøvere

Universitetet i Stavanger og Olympiatoppen har en samarbeidsavtale hvor toppidrettsutøvere kan få mulighet til særskilt ...

Behov for tilrettelegging ved utveksling

Universitetet i Stavanger ønsker at alle studenter skal ha de samme mulighetene til å reise på utveksling.

Dette må du vite om eksamen

Lurer på hvordan du melder deg opp til eksamen? Har du spørsmål om fravær, eller trenger du tilrettelegging? På denne si...