Hopp til hovedinnhold

Matematikk - årsstudium (Å-MATEMA)

Fakta
Studieprogramkode

Å-MATEMA

Vekting (SP)

60

Studienivå

Årsstudium

Fører til grad

Matematikk - årsstudium

Varighet

2 Semestre

Grunnstudium

Ja

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Undervisningsspråk

Norsk

Intro

Matematikk årsstudium gir en god basis for videre studier i realfag. I målgruppen for studiet finner vi for eksempel studenter som ønsker matematikk i en bachelorgrad ved et universitet eller i en lærerutdanning. Studiet egner seg også for lærere i ungdomsskole og videregående skole som vil oppgradere sin matematikkompetanse.

Fagplan

Studiet består av 6 emner, 3 obligatoriske emner i høstsemestret og 2 valgemner i vårsemesteret.  

Anbefalte valgemner
MAT210 Reell og kompleks kalkulus
MAT240 Matematikkens historie
MAT250 Abstrakt algebra
STA100 Sannsynlighetsregning og statistikk

Undervisningskompetanse tilsvarende til Fag 2 på Lektorutdanningen krever at STA100 og MAT240 velges.

Ved ønsker om videre studier innenfor henholdsvis bachelorstudiet i matematikk og fysikk, bachelorstudier i ingeniørfag eller realfagslektor, må følgende emner være en del av studieplanen: STA100 og MAT210. 

Hva kan du bli?

Det er stort behov for lærere med kompetanse i realfag, spesielt matematikk.

Studieplan og emner
Utveksling
Utveksling
  • Alle land