Master i utøvende musikk - deltid

Ta et masterprogram på deltid over tre år, og fordyp deg i dirigering, klassisk musikk eller jazz og improvisason på høyt internasjonalt nivå.

Published Endret
Fakta
Varighet

3 år

Antall studiepoeng

120

Antall studieplasser

Ca. 20

Undervisningsspråk

Engelsk

Studiet åpner for søknad 1. november

Opptaksprøve

Runde 1 - Video Runde 2 - Campus uke 10

Søknadsfrist

15. desember Lokalt opptak

Slik søker du til Master i utøvende musikk - deltid

Om opptaks- og repertoarkrav, dokumentopplasting mm.

Hvem underviser på Master i utøvende musikk?

Finn ansatte ved fakultetet.

På Universitetet i Stavanger kan du studere utøvende musikk på alle nivå, med klassisk, jazz eller dirigering som studieretning.

Studer utøvende musikk i Stavanger

Studiet har som mål å videreutvikle din kunstneriske profil, vitenskapelige kompetanse, kreativitet og formidlingsevne

Julekonsert med Bjergsted jazzensemble desember 2018. Foto: Kornelius Kiil Enoksen
Bjergsted jazzensemble holdt julekonsert på Spor 5. Foto: Kornelius Kiil Halvorsen

Om studiet

Målgruppen for studiet er studenter som har fullført en tre- eller fireårig bachelor i utøvende musikk eller musikk/ instrumentalpedagogikk, og ønsker å videreutvikle seg som utøvende musikere.

Mastergradsstudiet i utøvende musikk krever at du har omfattende repertoarkunnskap da det retter seg mot instrumentalister og sangere på et høyt kunstnerisk nivå, som har en interesse for og stor motivasjon for å gjøre et fordypningsstudium. Studiet er åpent for studenter fra de fleste stilarter og genrer (klassisk musikk, jazz, improvisasjon, samtidsmusikk etc.), med forbehold om tilgjengelig ekspertise til veiledning og undervisning innenfor ditt valgte spesialområde.

Veldig lærerikt at UiS har så gode tilbud når det gjelder jazzscenene i byen.

Torstein Haakafoss Guttormsen , student i utøvende musikk - bassgitar

Du vil kunne få en fordypet forståelse av musikkutøvelse med et teoretisk fundament som grunnlag for eventuelle videre forskningsstudier, eller ta del i en videre utvikling av samfunnets musikkliv. Sammen med praktisk-pedagogisk utdanning kan du også jobbe som instrumentallærer i kulturskoler, videregående skoler, folkehøgskoler, høgskoler/universitet og i det frivillige musikkliv.

Studiet har som mål å videreutvikle din kunstneriske profil, utvikle din vitenskapelige kompetanse, din kreativitet og formidlingsevne, kunnskapsgrunnlaget for din egen kunstnerisk virksomhet og  evne til selvstendig arbeid og tenkning.

Bjergstedparken

Fakultet for utøvende kunstfag inngår i Bjergsted kulturpark. For studenter innebærer dette at de blir en del av et større musikk- og kunstfaglig miljø som gir svært gode rammer og muligheter for utvikling. Det er tette bånd mellom det profesjonelle kunst- og kulturlivet i regionen, og fakultetets aktiviteter.

Kuppelhallen i Bjergstedparken. Foto: Marius Vervik
Kuppelhallen i Bjergstedparken blir mye brukt til konserter og arrangementer i regi av UiS. Foto: Marius Vervik

Studieretninger

I Bjergsted har vi sterke fagmiljøer knyttet til hver av studieretningene. Høyt kvalifiserte lærere vil gi deg et solid teknisk-metodisk, kunstnerisk og teoretisk grunnlag for en karriere som utøvende musiker i klassisk, jazz eller dirigering. Du vil lære om formidling på ditt hovedinstrument, og utvikle dine ferdigheter som musiker og instrumentalist.

Alle studieprogram tilknyttet Fakultet for utøvende kunstfag gjennomgår årlige revisjoner. Reviderte studieplaner og emnebeskrivelser for studieåret 2024/2025 publiseres her 1. februar 2024.

Hva kan du bli?

Masterprogrammet i utøvende musikk utdanner musikere, dirigenter og sangere til et allsidig profesjonelt utøverfelt, og til yrker som utøvere i orkester, band, kor med mer. Sammen med praktisk-pedagogisk utdanning kan du også jobbe som instrumentallærer i skoleverket.

Master i utøvende musikk gir grunnlag for videre studier på tredje syklus (ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid).

Møt to tidligere studenter

Tone Kummervold

Tone fikk drømmejobb i operaen

Eva Bjerga Haugen

Eva var en del av det første kullet på masterstudiet i jazz

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Etter fullført studium skal kandidaten har tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:

Kunnskaper

 • ha avansert kunnskap innenfor fagområdet og spesialisert innsikt innenfor sitt fordypningsområde
 • ha kunnskap om kunstfaglig teori og metoder

Ferdigheter

 • realisere og formidle sine kunstneriske intensjoner med et tydelig personlig uttrykk
 • bruke relevante metoder for kunstnerisk utviklingsarbeid på en selvstendig måte
 • drive solistisk og kammermusikalsk konsertvirksomhet gjennomføre et selvstendig, avgrenset fordypningsprosjekt, under veiledning

Generell kompetanse

 • demonstrere refleksjon og nyskapning
 • artikulere og drøfte musikkfaglige problemstillinger på en kritisk reflektert måte, både innenfor fagmiljøet og med publikum

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Retningsvalg

  • Jazz

   • Hovedinstrument I - Jazz

    Første år, semester 1

    Hovedinstrument I - Jazz (MUM3501J)

    Studiepoeng: 30

   • Utøver- og stilhistorie - Jazz

    Første år, semester 1

    Utøver- og stilhistorie - Jazz (MUM705)

    Studiepoeng: 10

   • Masterprosjekt

    Andre år, semester 3

    Masterprosjekt (MUM3201)

    Studiepoeng: 30

   • Hovedinstrument II - Jazz

    Tredje år, semester 5

    Hovedinstrument II - Jazz (MUM3502J)

    Studiepoeng: 40

   • Kunstfaglig teori og metode

    Andre år, semester 4

    Kunstfaglig teori og metode (MUM807)

    Studiepoeng: 10

  • Klassisk

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Alle studenter ved UiS skal ha muligheten til å ta deler av studiet sitt i utlandet. For studenter på deltidsprogram kreves det gjerne noen ekstra tilpasninger.

For utfyllende informasjon om opplegg, anbefalinger og kontaktperson, se Master i utøvende musikk – heltid.

Søknad og opptak

Slik søker du til Master i utøvende musikk - deltid

For å søke om opptak til studier ved Fakultet for utøvende kunstfag må du søke via lokal SøknadsWeb.

Merk! All informasjon under 'Slik søker du' oppdateres til 1. november. Informasjon som ligger publisert før ny søknadsperiode åpner, fra 20. august - 1. november, tilhører forrige opptaksår.

Alle søkere til utøvende musikkstudier må gjennom 2 runder med opptaksprøver. Første runde gjennomføres ved innsending av et egenprodusert videoopptak innen 15. januar. Andre runde gjennomføres i uke 10 i Stavanger, på vår campus i Bjergsted. Informasjon om opptakskrav, repertoarkrav, kriterier for videoinnspilling mm. finner du i artiklene under.

Når kan jeg søke?

SøknadsWeb er åpen fra 1. november til 15. desember.
Sekundæropptaket er åpent fra 15. april til 15. mai - gjelder kun studier og instrument med ledig kapasitet etter primæropptaket.

Fakultetet publiserer viktige nyheter vedrørende søknad og opptak i perioden hvor SøknadsWeb er åpen og frem til semesterstart.

 • Søk på ønsket studium i SøknadsWeb innen 15. desember
 • For at din søknad skal bli vurdert for opptak kreves det at alle nødvendige søknadsdokument er lastet opp i SøknadsWeb, og at følgeskjema er fullført innen søknadsfristen. Hva som skal lastet opp i SøknadsWeb finner du lengre ned på denne siden
 • På kvitteringssiden i SøknadsWeb, samt i kvitteringse-posten du mottar, finner du en lenke til et elektronisk følgeskjema. Utfylling av følgeskjemaet er obligatorisk, og skjemaet må sendes inn innen søknadsfristen for at du skal få mulighet til å dele din video med fakultetet og få din søknad videre vurdert
 • Ufullstendige søknader vil bli trukket
 • Søkere til utøvende musikkstudier avlegger 2 runder med prøvespill. Runde 1 er et egenprodusert videoopptak. Runde 2 gjennomføres på campus Bjergsted i Stavanger. Runde 2 er kun for søkere som består runde 1
 • Søkere som har sendt inn elektronisk følgeskjema vil kort tid etter søknadsfrist motta en e-post fra saksbehandler med en egen lenke til et skjema for innlevering av video, samt forklaring om hvordan video skal deles med fakultetet
 • Frist for deling av video er 15. januar
 • Du deler både videolenker og omtale av innspilt videomateriale. I tillegg deler du fullstendig prøvespillprogram for en eventuell runde 2, samt akkompagnementsnoter.
 • Start planlegging av videoinnspilling tidlig. Prøvespillprogrammet for både runde 1 og runde 2 må følge fastsatt repertoarkrav. Les mer om repertoarkrav, samt spesifikasjoner for videoinnlevering i artiklene Repertoarkrav til Master og Runde 1 - innlevering av egenprodusert video
 • Svar på videovurdering runde 1 mottar du på e-post i månedsskiftet januar/februar
 • Dersom du består runde 1 vil du bli invitert til runde 2 på campus Bjergsted i uke 10. Runde 2 består av prøvespill og intervju med vurderingskommisjon og studieadministrasjon. Les mer om runde 2 i artikkelen Runde 2 - prøvespill og intervju på campus i uke 10
 • Søkere bosatt utenfor Norge, Sverige eller Danmark kan levere hele repertoarkravet på video. Dersom man består runde 1 inviteres man til digitalt intervju i uke 10. NB! Gjelder ikke søkere til dirigering
 • Endelig resultat på din søknad publiseres i SøknadsWeb senest innen utgangen av uke 11

Hvem kan søke Master i utøvende musikk?

Studiet undervises på engelsk, og utlyses både innenfor Norden samt internasjonalt. Så lenge opptakskravene er oppfylt kan alle søkere med norsk personnummer, samt søkere bosatt i Norden, søke lokalt nordisk opptak via SøknadsWeb. Søkere bosatt utenfor Norden søker lokalt internasjonalt opptak.

Man kan søke til studieretningene klassisk, jazz/improvisasjon og dirigering.

Vår Master i utøvende musikk krever et meget høyt nivå på hovedinstrument, samt høy musikkteoretisk kompetanse. I utgangspunktet er studiet åpent for studenter fra de fleste stilarter og genrer, men med et forbehold om at det ved fakultetet finnes tilgjengelig ekspertise til veiledning og undervisning innen søkernes valgte spesialområde.

Søkere med statsborgerskap utenfor EU/EØS og Sveits må betale studieavgift.

Følgeskjema må fylles ut innen søknadsfrist

I tillegg til opplasting av søknadsdokumenter i SøknadsWeb, må du fullføre et elektronisk følgeskjema innen søknadsfristen. Utfylling av følgeskjema er obligatorisk for alle søkere til studier ved Fakultet for utøvende kunstfag. Du finner lenke til følgeskjemaet på kvitteringssiden i SøknadsWeb, samt i kvitterings e-posten du mottar etter at søknaden din er registrert. I følgeskjemaet fyller du inn følgende:

Personalia, utfyllende info om din(e) søknader, skisse over ønsket masterprosjekt, repertoarliste på 180 minutter (klassisk), kunstnerisk CV og kort om din motivasjon for å søke på studiet.

Skisse over ønsket masterprosjekt

I følgeskjemaet skal det legges ved en skisse til ønsket masterprosjekt, og denne skissen kan bli gjenstand for deler av intervjuet i forbindelse med opptaksprøvenes runde 2. Masterprosjektet vil normalt gjennomføres i tredje og fjerde semester dersom masterstudiet tas på deltid, og skal munne ut i et konsertforedrag på til sammen 60 minutter, der studenten veksler mellom å utøve og å foredra. Tema for masterprosjektet er i prinsippet helt valgfritt, og kan for eksempel være knyttet til et spesielt repertoar, en komponist, en epoke, en tradisjon, eller andre interessante sammenstillinger. Skissen er ikke bindende.

Repertoarliste på 180 minutter

Kun for søkere til klassisk studieretning: I følgeskjemaet skal det også legges ved en repertoarliste for hovedinstrument på 180 min. Repertoarlisten skal vise og dokumentere at du har gjennomgått verk med spilletid på minimum 180 minutter, herunder minst 30 minutters kammermusikk/ ensemblespill.

Søknadsdokumenter - hva må du laste opp i SøknadsWeb?

 • Vitnemål og karakterutskrift fra videregående skole
 • Vitnemål og karakterutskrift med fullført og oppnådd bachelorgrad i utøvende musikk
 • Kopi av pass/ID - for bekreftelse av statsborgerskap
 • Dokumentasjon på bestått engelsk språktest - les mer under språkkrav for å finne ut om dette gjelder deg
 • Bekreftelse på oppmelding til språktest - dersom du mangler gyldig testresultat og testen skal tas i løpet av våren
 • Attester og referanser dersom ønskelig

Dersom bachelorutdanningen gjøres ferdig våren samme år som du søker opptak til, må bekreftelse fra utdanningsstedet samt foreløpig karakterutskrift lastes opp i SøknadsWeb.

Filformat

Vi ønsker at du bruker filformatet PDF. Alle vedlegg du laster opp skal være bilde av originaldokumentene dine (ikke skann inn kopier).

Merk! Det vil bli iverksatt stikkprøver og kontroll av originalvitnemål ved studiestart. 

Generelle opptakskrav

Fullført bachelorprogram i utøvende musikk

For opptak til Master i utøvende musikk (120 studiepoeng), kreves det at lavere grads studier er fullført, fortrinnsvis et 3- eller 4- årig bachelorprogram i utøvende musikk på minimum 180 studiepoeng, hvorav 90 studiepoeng av disse må være fra instrumentalutøvende emner.

Språkkrav i engelsk

Språkkrav i engelsk skal være bestått i henhold til UiS sitt regelverk. Universitetet i Stavanger har egne språkkrav for opptak til master- og videreutdanningsstudier. Mangler du engelsk, kan du lese mer om hvordan du kan dekke engelskkravet her. 

Opptaksprøver

I tillegg til fullført bachelorprogram i utøvende musikk og innfridde språkkrav, må du bestå 2 runder med prøvespill som vurderes ut fra innsendt videomateriale (runde 1) og ordinært prøvespill og intervju på campus (runde 2).

Hvem får tilbud om studieplass?

Etter gjennomførte opptaksprøver foretar avdelingslederne og dekan en helhetsvurdering av søkerne under endelig vedtaksmøte. Søkerne vurderes da som kvalifisert/ikke kvalifisert ut fra fagkommisjonens vurderinger og rangeringer, innsendt videomateriale, innsendte søknadsdokumenter, prøver i opptaksuken og intervju. Endelig opptak vedtas av dekan.

Kvalifiserte søkere får så tilbud om studieplass i den grad det er ledige plasser på søkt studium. Dersom fakultetet har flere kvalifiserte søkere enn det opptaksrammen tilsier at vi kan tilby, settes søkerne på venteliste ut fra kommisjonens rangeringsliste.

Se utfyllende regler for opptak i opptaksreglementet lenger ned på siden.

Sekundære opptaksprøver

Dersom noe uforutsett skulle skje og man ikke får anledning til å sende inn video til runde 1 innen fristen eller ikke kan møte til runde 2, vil man kunne overføre sin søknad til våre sekundære prøver. Det er viktig å huske på at de sekundære prøvene kun gjennomføres for instrument og for studieplasser som ikke blir fylt opp etter primæropptaket. Dersom fakultetet har ledige studieplasser åpnes det for søknad til enkelte studier og instrument den 15. april med søknadsfrist 15. mai. Sekundæropptakets runde 2 finner vanligvis sted i begynnelsen av juni.

Runde 1

En egenprodusert video av ditt prøvespill til runde 1 skal deles med fakultetet innen 15. januar.

Masterstudiet har et omfattende og allsidig repertoarkrav for hovedinstrument, men det er ikke gitt eksakte føringer for prøvespillprogram for hovedinstrument, foruten dirigering og klassisk slagverk (se lengre ned på siden). Opptaksprøven baseres på at søkeren skriver et forslag på ca. 20 - 30 minutters prøvespillprogram, hvorav minst ett verk skal ha høy vanskelighetsgrad. Programmet må bestå av ulike stilarter og genrer som er relevant for instrumentet, og ellers være representativt og stå i forhold til ditt ønskede fordypningsområde.

Til runde 1 (videoopptak) leveres et 15 minutters utdrag av ditt totale prøvespillprogram på 20 - 30 minutter.

Du finner viktig informasjon om hvordan du ordner videoinnspillingen under punktet Runde 1 - innlevering av egenprodusert video.

Runde 2

Hele prøvespillprogrammet forberedes og fremføres i runde 2, også det som er levert på video.

Prøvespillets runde 2 fremføres sammen med fakultetets akkompagnatører.

Lengde på fullstendig prøvespillprogram til runde 2: ca. 20 - 30 minutter.

Les mer om hvordan runde 2 foregår under punktet Runde 2 - prøvespill og intervju på campus i uke 10.

Runde 1

En egenprodusert video av ditt prøvespill til runde 1 skal deles med fakultetet innen 15. januar.

Masterstudiet har et omfattende og allsidig repertoarkrav for hovedinstrument, og det er gitt eksakte føringer for repertoar/prøvespillprogram for både runde 1 og runde 2 for søkere med slagverk som hovedinstrument.

Til runde 1 (videoopptak) leveres alle tre stykker som er listet opp under Runde 1 i forhold til det repertoarvalget du velger; enten orkester- eller solistisk orientert (se lengre ned på siden).

Du finner viktig informasjon om hvordan du ordner videoinnspillingen under punktet Runde 1 - innlevering av egenprodusert video.

Runde 2

Til runde 2 forbereder du et valgt prøvespillprogram på 25 minutter. I tillegg kan du bli bedt om å fremføre deler av det du har levert på video. Prøvespillprogrammet til runde 2 settes sammen ut fra de stykkene som er listet opp under Runde 2, alt avhengig av om du har valgt orkester- eller solistisk repertoar.
Dersom du ønsker kan deler av runde 2 fremføres med akkompagnatør.

Lengde på fullstendig prøvespillprogram til runde 2: ca. 25 minutter.

Les mer om hvordan runde 2 foregår under punktet Runde 2 - prøvespill og intervju på campus i uke 10.

Merk!

Dersom du er en internasjonal søker til klassisk slagverk, bosatt utenfor Skandinavia, kan du levere en ny supplerende video til runde 2 med fastsatt repertoar, i stedet for fysisk oppmøte i uke 10. Den supplerende videoen må leveres innen 20. februar. Videoen kan være maks 3 år gammel. Saksbehandler sender deg en ny epost for innlevering av video 2 i starten av februar.

Valg av repertoar

Til opptaksprøvene kan du velge mellom to ulike repertoarvalg; orkester- eller solistisk orientert. Du må velge en av delene. Valget vil være retningsgivende for faglig innhold i studiet, inkludert masterprosjektet. Dette er repertoarfokus som ikke vil ha konsekvenser for andre deler av studiet. Søkerne til begge repertoarvalgene skal, i tilfelle opptak, gjennomføre ordinært studium: delta i orkesterprosjekter, solistiske oppdrag og kammermusikk samt gjennomføre ordinært eksamensrepertoar.

Repertoarvalg 1 - orkesterorientert opptak

Runde 1 - spilles inn på video til 15. januar
 • En etyde for skarptromme
 • En etyde for pauker
 • Ett stykke for 4 køller melodisk
Runde 2 - fremføres i uke 10 på campus Bjergsted i Stavanger

20 orkesterutdrag, inkludert følgende:

 • Fire utdrag for skarptromme
 • Fire utdrag for pauker
 • To utdrag for xylofon
 • To utdrag for klokkespill
 • To utdrag for tamburin
 • To utdrag for A2 cymbaler
 • To utdrag for triangel
 • To utdrag for stortromme
 • Prima vista - sight reading
Merk!
 • Søkeren bør sette sammen et program med stor variasjon, som viser flest mulig forskjellige aspekter fra orkesterrepertoaret
 • Det forventes at søkeren velger utdrag som gjenspeiler repertoaret i et profesjonelt prøvespill

Repertoarvalg 2 - solistisk orientert eller stage performance

Runde 1 - spilles inn på video til 15. januar
 • Ett stykke for skarptromme
 • Ett stykke for pauker
 • Ett stykke for 4 køller melodisk
Runde 2 - fremføres i uke 10 på campus Bjergsted i Stavanger
 • Ett stykke for multioppsett. Bruk av elektronikk er tillatt. Søkeren skal i så fall spesifisere alle tekniske virkemidler, og stykket skal godkjennes av UiS
 • To selvvalgte solostykker. Disse kan også inneholde elektronikk (se spesifisering over). Tre orkesterutdrag kan erstatte ett av de selvvalgte stykkene
 • Primavista

Veiledende repertoarliste for repertoarvalg 1

Repertoarlisten er kun veiledende, ikke obligatorisk.

Skarptromme:

J. Delécluse: Etude no. 9
B. Lylloff: Århus etude no. 9
J. Delécluse: Test-claire

Pauker:

S. Monrad: Test for timpani
J. Delécluse: Etude no. 29
E. Keune: Etude no. 142

Marimba:

J. S. Bach: En sats fra en av partitaene eller sonatene for fiolin
A. Lauro: Valse Venezolano No. 3
J. Druckman: En sats fra Reflections on the Nature of Water

Veiledende repertoarliste for repertoarvalg 2

Repertoarlisten er kun veiledende, ikke obligatorisk.

Skarptromme:

N. Martinciow: Impressions eller Tchik
J. Delécluse: Test Claire
S. Hodkinson: Kerberos
A. Masson: Prim eller Kim
M. Markovitch: Tornado

Pauker:

J. Delécluse: en av etydene fra Vingt études
J. Delécluse: etude nr. 29
B. Cambreling: Thor
A. Féron: Ta'wil
T. Ishiyanagi: Rhythm Graduatiom
E. Keune: Etude 142
S. Monrad: Test for timpanists

Marimba:

P. Hurel: Loops 4
J. S. Bach: Chaconne from 2nd partita for violin (D minor)
K. Abe: Marimba d'amore
A. Vinao: Khan variations
J. Druckman: Reflections on the Nature of Water
B. Mantovani: Moi, Jeu
Y. Sueyoshi: Mirage

Vibrafon:

G. Burton (trans.: Errol Rackipov): Chega De Saudade
G. Pérotin: Étude 6
P. Hurel: Loops 2
P. Manoury: Solo de Vibraphone
M. Matalon: Short stories
Donatoni: Omar, første sats

Multioppsett:

B. Giner: Satz
M. Ishii: 13 drums
K. Volans: She who sleeps with a small blanket
Y. Xenakis: Rebons A og B
D. Land: The anvil chorus

Runde 1

En egenprodusert video av ditt prøvespill til runde 1 skal deles med fakultetet innen 15. januar.

Video skal inneholde følgende to momenter:
 1. Dirigering av minst to verk som har kontrasterende musikalsk karakter. Minimum 15 minutter
 2. Opptak av prøvearbeid som søkeren leder. Minimum 10 minutter
 3. Hovedinstrument. Valgfritt repertoar med eller uten akkompagnement. Hvis det spilles mer enn ett stykke, skal fremføringen av hvert enkelt stykke være uredigert. Minimum 10 minutter
Merk!
 • Dirigenten sine hender og ansikt skal være godt synlig på videoopptakene
 • Ensemblet/ensemblene skal bestå av minst fem instrumentalister og holde profesjonelt nivå, alternativt bestå av amatører eller studenter på et høyt musikalsk/teknisk nivå

Du finner viktig informasjon om hvordan du ordner videoinnspillingen under punktet Runde 1 - innlevering av egenprodusert video.

Runde 2

Runde 2 vil bestå av prøvedirigering og samtale/praktisk prøve med kommisjon.

Prøvedirigering

Søkerne skal dirigere et kammerensemble bestående av strykere, blåsere og klaver. Prøven vil bestå både av prøvearbeid og fremføring.

Repertoar:

 • Aaron Copland: Appalachian spring (originalversjonen fra 1944 for 13 musikere)
 • Jean Sibelius: Valse triste
Intervju/ praktisk prøve

Som en del av opptaksprøven inngår det også en samtale om prøvedirigeringsrepertoaret samt en praktisk prøve som vil kunne inneholde følgende elementer:

 • Gehør (akkorder, melodier, rytmer, korreksjon av forespilte rytmer og tonehøyder i forhold til et partitur)
 • Partiturspill på klaver
 • Instrumentasjon og instrumentkunnskap: Omfang, transponering og spilleteknikker (korps- og orkesterinstrumenter)
 • Repertoarinnsikt (korps og orkester)
 • Harmonisk analyse
 • Musikalsk terminologi

I forbindelse med samtalen blir det også snakket om søkerens målsetting og motivasjon for studiet, der også søkeren får anledning til å stille spørsmål. Vurderingskommisjonen samt en en representant fra studieadministrasjonen deltar under samtalene.

Runde 1

En egenprodusert video av ditt prøvespill til runde 1 skal deles med fakultetet innen 15. januar.

Masterstudiet har et omfattende og allsidig repertoarkrav for hovedinstrument. Det er ikke gitt eksakte føringer for prøvespillprogram for hovedinstrument, men det er viktig at du velger det repertoaret som du selv trives best med, og som fremhever ditt musikalske nivå, uansett hvilken av de aktuelle sjangrene det tilhører. Det du skal vise frem er din egenart og personlighet som musiker. Programmet kan gjerne være selvkomponert, men må være representativt og bør stå i forhold til ditt ønskede fordypningsområde. Det forutsettes at prøvespillprogrammet viser ferdigheter innen improvisasjon.

Hele prøvespillprogrammet skal være ca. 20 - 30 minutter langt.
Til runde 1 (videoopptak) leveres et 15 minutters utdrag av ditt totale prøvespillprogram.

Du finner viktig informasjon om hvordan du ordner videoinnspillingen under punktet Runde 1 - innlevering av egenprodusert video.

Runde 2

Hele prøvespillprogrammet på 20 - 30 minutter forberedes og fremføres i runde 2, også det som er levert på video. Repertoaret fremføres i uke 10 med komp fra fakultetet.

Fakultetet stiller med egne komp til alle prøvespill, men jazzsøkere til videreutdanning, master eller PDM har mulighet til å stille med eget komp under prøvespillets runde 2 dersom ønskelig.

Les mer om hvordan runde 2 foregår under punktet Runde 2 - prøvespill og intervju på campus i uke 10.

Repertoarkrav master - jazz/improvisasjon

 • Prøvespillprogrammet skal være ca. 20 - 30 minutter langt
 • Til runde 1 leveres et 15 minutters utdrag av ditt totale prøvespillprogram
 • Hvert opptak (hver låt) skal leveres som et sammenhengende, uredigert opptak som ikke skal være mer enn 6 måneder gammelt
 • Videomaterialet skal inneholde samspill. Det kan gjøres unntak fra dette kravet dersom det – av praktiske grunner – er umulig å få til samspill. Du må i så fall redegjøre for hvorfor det ikke har vært mulig
 • Videomaterialet skal normalt inneholde improvisasjon, slik at du klart får vist dine solist- og ensembleegenskaper. Omfanget av improvisasjon og hvilken type improvisasjon er opp til deg selv å avgjøre, basert på din musikalske profil og sjangerinnretning
 • Sammen med videomaterialet skal du levere en omtale av prøvespillprogrammet til runde 1, en omtale av det totale prøvespillprogrammet til runde 2, samt noter dersom du ønsker komp fra fakultetet

Spesifikasjoner til videoinnspilling - runde 1

 • Begynn å ta opp deg selv i god tid før innleveringsfristen
 • Det er lov å levere flere ulike videoer, for eksempel kan ulike verk/stykker/låter og ulike satser være spilt inn hver for seg
 • Det er ikke lov å redigere innenfor en enkelt sats/låt (gjelder ikke dirigering)
 • Videoen skal inneholde hele prøvespillprogrammet for runde 1 og følge fastsatt repertoarkrav
 • Lengde på prøvespillprogram finner du under repertoarkrav til det instrumentet/retning du søker opptak til
 • Lydfil alene tillates ikke
 • Video skal lastes opp til YouTube
 • Videoen må være av nyere dato, og ikke eldre enn 1. november 2023

Dersom du har flere søknadsalternativ og søknadene dine gjelder vurderinger til to forskjellige studieretninger (for eksempel både jazz og klassisk) eller to ulike instrument, må du sende video av to separate prøvespillprogram.

Viktig!

Husk å filme slik at vi ser deg, gjerne ansiktet, og ikke minst ser deg spille/synge/dirigere. Husk at det er søkerens ansvar å påse at alle lenker til prøvespillvideoen(e) fungerer. Sjekk at lyden er ok og at du har lastet opp filen til YouTube med de innstillinger som gir oss rettigheter til å spille den av.

NB! Det er ingen garanti for at hele ditt innspilte videomateriale vil bli sett av kommisjonen.

Siste frist for innsending av video er 15. januar.

Sammen med videolenken(e) skal du også dele en omtale av innsendt videomateriale; hva du har spilt inn på video til runde 1. I tillegg må du dele ditt fullstendige prøvespillprogram for en eventuell runde 2, samt noter til akkompagnatør/band.

Informasjon om hvordan du skal dele videolenken(e) får du i en separat e-post som mottas fra saksbehandler kort tid etter søknadsfrist. I e-posten finner du en lenke til et online skjema for videodeling.

Søkere bosatt utenfor Skandinavia

Søkere bosatt utenfor Norge, Sverige eller Danmark kan levere hele repertoarkravet på video innen 15. januar. Dersom man består runde 1 inviteres man til digitalt intervju i uke 10 som runde 2.
NB! Gjelder ikke søkere til dirigering.

Dersom kommisjonen vurderer din hovedinstrumentprøve etter videovurderingen til bestått, vil du bli invitert til runde 2 i Stavanger i uke 10. Runde 2 består av prøvespill og intervju.

Det settes av 30 minutter prøvespill med intervju til hver søker, og man må være forberedt på å måtte fremføre hele prøvespillprogrammet. Programmet fremføres med fakultetets akkompagnatør/band.

Kommisjonen som vurderer ditt prøvespill i runde 2 er den samme som vurderer din video til runde 1. Innenfor den oppsatte prøvetiden vil det også finne sted et intervju hvor en representant fra studieadministrasjonen deltar. Under intervjuet får du anledning til å redegjøre for din målsetting og motivasjon for studiet, samtidig som du får anledning til å stille spørsmål til både lærer og studieadministrasjon.

Invitasjon til runde 2 får du på separat e-post i begynnelsen av februar.

 • Fakultet for utøvende kunstfag og vår campus Bjergsted befinner seg like utenfor Stavanger sentrum, i Bjergstedparken
 • Prøvespillene foregår i hovedbygget
 • Det arrangeres orienteringsmøter hver dag i uke 10, ett kl. 09.00 og ett kl. 13.00 - hvilket orienteringsmøte du skal møte opp til finner du i invitasjonen som sendes deg i begynnelsen av februar
 • Orienteringsmøtet er obligatorisk for alle søkere som er invitert til runde 2
 • Det blir fremmøteregistrering i foajeen i forkant av hvert orienteringsmøte
 • Du finner din eksakte tid for prøvespill med intervju i TimeEdit, fakultetets timeplansystem - prøvespilltidene publiseres i slutten av uke 9, men det tas forbehold om små endringer helt frem til prøvedagen
 • I hovedbyggets første etasje finner du flere rom for oppvarming
 • Fakultetet stiller med egne akkompagnatører/komp til alle prøvespill i runde 2 så fremt noter er mottatt innen 15. januar

Tilbud, avslag og ventelisteplass på søkt studie blir publisert i SøknadsWeb. Du mottar varsel på e-post når resultatene foreligger. Brev med svar på din søknad finner du under "Mine søknader".

Dersom du har spørsmål om ditt tilbud, avslag eller ventelisteplass kan du henvende deg til oss på e-post til musikk-dans@uis.no Vi gjør oppmerksom på at fakultet ikke gir ut opplysninger om ventelisteplassering.

Slik svarer du

Du takker ja eller nei til tilbudt studieplass eller ventelisteplass direkte i SøknadsWeb innen oppgitt frist.

Har du avlagt eksamen i emner fra annet studiested kan du søke om å få disse innpasset i studiet du får opptak til. Man kan ikke søke om innpass før man har fått studierett. Studieretter tildeles i begynnelsen av august. Du må derfor søke om opptak på ordinær måte (til første studieår) via SøknadsWeb

For at kommisjonen skal gjøre riktige vurderinger av din søknad, er det viktig at du i følgeskjemaet gir oss informasjon om hvilke emner du har gjennomført og til hvilket år du ønsker opptak til. Husk derfor å laste opp dokumentasjon (karakterutskrift og emnebeskrivelser) for allerede gjennomførte emner slik at kommisjonen vet hvilket nivå/år de skal vurdere deg til.

Dersom du får tilbud om opptak til søkt studieprogram, og takker ja til studieplassen, da søker du om innpass av allerede gjennomførte emner via Digital studentekspedisjon. Karakterutskrifter, emnebeskrivelser og eventuelle pensumlister må vedlegges søknaden. Du får tilgang til Digital studentekspedisjon fra begynnelsen av august når studieretten er opprettet og du har gjennomført semesterregistrering og betalt semesteravgift.

Fristen for å søke om innpass er 20. august, men jo raskere du søker jo tidligere får du tilpasset din time- og utdanningsplan.

Opptaksreglement for studier i utøvende musikk

1. Virkeområde

Dette reglementet gjelder for opptak til alle studieprogram i utøvende musikk ved Fakultet for utøvende kunstfag (UK), UiS basert på de faglige standarder som gjelder for utøvende og skapende musikkutdanning i Norge.

Opptaksreglementet gjelder for opptak til følgende studier:

 • Årsstudium i utøvende musikk, 60 studiepoeng, utlyst nordisk
 • Bachelorprogram i utøvende musikk, 240 studiepoeng, utlyst nordisk
 • Videreutdanning i utøvende musikk, 60 studiepoeng, utlyst nordisk og internasjonalt
 • Masterprogram i utøvende musikk, 120 studiepoeng, utlyst nordisk og internasjonalt
 • Postgraduate Diploma i utøvende musikk, 60 studiepoeng, utlyst nordisk og internasjonalt

Opptaksreglementet for utøvende studier i musikk bygger på Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven), av 1. april 2005 § 3-6 punkt 7 og FOR-2007-01-31-173: Forskrift om opptak til høyere utdanning, og Forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Stavanger, av 18 oktober 2018 §1-1.

2. Bekrepsforklaringer

Hovedinstrument: Søkernes primære utøvende instrument.
Hoveddisiplin: Instrument, komposisjon.
Opptaksprøve: inneholder bl.a. prøver, innsendt materiale og intervju.
Utøvende prøve: prøvespilling på hoveddisiplin eller støtteinstrument.

3. Opptaksgrunnlag

3.1 Søkere til Bachelor i utøvende musikk/Årsstudium i utøvende musikk må dokumentere generell studiekompetanse (GSK).

Alternativt kan søkere fra 25 år, uten dokumenterbar generell studiekompetanse, be om å få vurdert sine kvalifikasjoner på grunnlag av realkompetanse. Søkeren må fylle 25 år det året hen søker opptak til.

3.2 Søkere til Master i utøvende musikk, må dokumentere fullført lavere grads studier i musikk, fortrinnsvis en 3- eller 4- årig bachelorgrad med instrumentalutøvende emner på minimum 90 studiepoeng.

3.3 Søkere til Videreutdanning i utøvende musikk, må dokumentere fullført lavere grads studier, fortrinnsvis et 3- eller 4- årig bachelorprogram i utøvende musikk.

3.4 Søkere til Postgraduate Diploma i utøvende musikk, må dokumentere fullført master i utøvende musikk.

3.5 Følgende språkkrav skal være bestått for opptak til det enkelte studium:

 • Årsstudium i utøvende musikk – Språkkrav i norsk/annet skandinavisk språk skal være bestått i henhold til UiS regelverk/Samordna Opptak.
 • Bachelorprogram i utøvende musikk – Språkkrav i norsk/annet skandinavisk språk skal være bestått i henhold til UiS regelverk/Samordna Opptak.
 • Videreutdanning i utøvende musikk – Språkkrav i engelsk skal være bestått i henhold til UiS regelverk.
 • Masterprogram i utøvende musikk – Språkkrav i engelsk skal være bestått i henhold til UiS regelverk.
 • Postgraduate Diploma i utøvende musikk – Språkkrav i engelsk skal være bestått i henhold til UiS regelverk.

3.6 Unntak fra språkkrav gjøres på bakgrunn av dekanvedtak. Unntak for språkkrav kan ikke gjøres for gradsstudier. Unntak kan likevel gjøres ved innpass i 3. eller 4. året til Bachelorprogram i utøvende musikk, utøvende veivalg.

3.7 Søknad om godkjenning/ innpassing av annen utdanning skal gjøres etter fakultetets retningslinjer. Søknad om innpass behandles via Digital Studentekspedisjon. Ytterligere informasjon finnes på UKs nettsider. Søknadsfrist for innpassing er 20. august det året man starter studiet.

4. Organisering av opptaksprøver i musikk ved Fakultet for utøvende kunstfag

4.1 Opptaksprøvene til utøvende musikkstudier består av to runder. Begge runder gjennomføres med utgangspunkt i definerte repertoarkrav publisert på UKs nettside.

Runde 1 består av et egenprodusert videoopptak. Runde 2 gjennomføres på campus Bjergsted i Stavanger i uke 10.

4.2 Søkere som har bestått runde 1 inviteres til runde 2 i henhold til oppsatt plan senest i uke 8.

4.3 Runde 2 består av:

a) utøvende prøver (hovedinstrument og eventuelt støtteinstrument)
Dersom det er mange søkere til en hoveddisiplin avvikles prøven over to dager.

b) prøve i musikkteori/gehør for bachelorsøkere
Nasjonal prøve i musikkteori/gehør for bachelorsøkere må være bestått samme år det søkes opptak til.

c) intervju

5. Kommisjonsordning

5.1 Kommisjon for de enkelte hoveddisipliner oppnevnes av avdelingsleder og består av minimum to lærere, hvor minst én skal representere den hoveddisiplin søkeren prøves i. De faglige representantene i kommisjonen har uttale- og stemmerett. Studentrepresentanter, oppnevnt av studentrådet ved UK, har rett til å være til stede som observatør under de utøvende prøvene, men har ikke uttalerett.

5.2 Kommisjonen har ansvar for:

1) vurdering av kvalifikasjoner og ferdigheter
2) rangering av søkere (jf. punkt 6).

Kommisjonen vurderer søkerne som bestått eller ikke bestått. Kommisjonen rangerer deretter søkere etter resultatene fra de utøvende prøvene og intervju innenfor hoveddisiplinen og/eller instrumentgruppen. Resultatene samles av lokalt opptakskontor og legges frem for avdelingsledere og dekan. Under endelig vedtaksmøte blir søkerne funnet kvalifisert/ikke kvalifisert. Endelig vedtak fattes av dekan.

5.3 Ved eventuelle prøver på støtteinstrument skal kommisjonen vurdere søkernes prøvespill som bestått eller ikke bestått.

6. Rangering

6.1 Søkerne rangeres etter egne rangeringskriterier basert på kommisjonens faglige vurdering.

7. Opptak

7.1 Avdelingslederne og dekan foretar en helhetsvurdering av søkerne. Søkerne vurderes som kvalifisert/ikke kvalifisert ut fra innsendt videomateriale og øvrig innsendt søknadsmateriale, prøver i opptaksuken, intervju og fagkommisjonens vurderinger og rangeringer.

7.2 Avdelingsledere legger frem forslag til opptak av kvalifiserte søkere for dekan ut ifra fakultetets kapasitet og behov innenfor de spesifikke instrumentgrupper. Endelig opptak vedtas av dekan.

Dekanen regulerer opptak etter:

 • kommisjonens og avdelingsledernes vurdering og rangering
 • resultat fra teori- og gehørprøven (for bachelorsøkere)
 • hensynet til instrumental-/vokalbesetninger
 • andre ressurshensyn

7.3 Kvalifiserte søkere gis tilbud om studieplass i den grad det er ledige plasser på søkt studium. Dersom fakultetet har flere kvalifiserte søkere enn det opptaksrammen tilsier at vi kan tilby, settes søkerne på venteliste ut fra kommisjonens rangeringsliste.

7.4 Søkere som settes på venteliste etter første opptaksrunde vil ikke automatisk ha forrang fremfor kvalifiserte søkere i sekundæropptaket.

7.5 Dersom det er flere ledige studieplasser etter endt primæropptak kan avdelingsleder avgjøre om studiet skal åpnes for en ny sekundær opptaksrunde. Supplerende opptak kan også gjøres av avdelingsleder, med endelig beslutning av dekan.

7.6 Kvalifisering for opptak ett studieår gir ikke kvalifisering for fremtidig opptak.

7.7 Saksbehandling av søkere er taushetsbelagt og unntatt offentlighet.

8. Oppstart

8.1 Søkerne informeres om tilbud, venteliste eller avslag.

8.2 Hvis en søker ikke bekrefter tilbud om studieplass, vil plassen bli tilbudt til en annen kvalifisert søker eller sekundærsøker. Tilbudet gjelder ikke nødvendigvis innenfor samme hoveddisiplin. Søkere som plasseres på venteliste etter primæropptaket, må konkurrere med sekundærsøkere.

8.3 Studenter med studieplass som har permisjon fra utøvende studier i ett år eller mer, vil normalt bli pålagt å gjennomføre ny hovedinstrumentprøve for å bekrefte nivå.

8.4 Det tas forbehold om oppstart av studieprogram og emner.

9. Utsatt opptaksprøve

9.1 Søkere som på grunn av sykdom eller lignende ikke kan gjennomføre den primære opptaksprøven til fastsatt tid kan søke om å få utsatt opptaksprøve. Den utsatte opptaksprøven vil normalt gjennomføres i forbindelse med fakultetets sekundæropptak, dersom det finnes ledige studieplasser etter primæropptaket.

10. Sekundæropptak

10.1 Det kan arrangeres sekundære opptaksprøver dersom det etter primæropptaket er ledige studieplasser. Ledige studieplasser avhenger av kapasitet på søkers hovedinstrument. Sekundære opptaksprøver arrangeres for søkere som ikke hadde anledning til å møte ved primæropptaket, samt for eventuelle nye søkere (jf. punkt 4 og 5).

10.2 Søkere som har gjennomført opptaksprøven ved primæropptaket har ikke adgang til å avlegge ny opptaksprøve ved sekundæropptaket.

10.3 Opptak av sekundærsøkere avgjøres av avdelingsleder og dekan i henhold til samme prosedyrer som nevnt under punkt 7.

11. Videoopptak og digitalt intervju som grunnlag for opptaksvurdering

11.1 Et videoopptak med god lydkvalitet av prøve i hoveddisiplin samt digitalt intervju kan legges til grunn for opptak av søkere som har bostedsadresse utenfor Norge, Sverige eller Danmark. Dette gjelder ikke søkere til dirigering.

12. Opptak av utvekslingsstudenter

12.1 Internasjonale studenter som ønsker studieopphold gjennom utvekslingsprogram blir vurdert faglig av fakultetets lærere. Et uredigert videoopptak med god lydkvalitet av prøve i hoveddisiplin vedlegges søknad og legges til grunn for opptak av utvekslingsstudenter.

13. Klageadgang

13.1 Enkeltvedtak som er fattet med hjemmel i denne forskriften, kan påklages, jf. forvaltningsloven § 28 til § 32. Klagefristen er 3 uker fra den dagen resultatet av opptaket er offentliggjort, eller 3 uker etter eventuell mottatt begrunnelse.

13.2 Klager på enkeltvedtak i forbindelse med opptak til studium som ikke inngår i Samordna opptak, blir behandlet av Klagenemnda ved Universitetet i Stavanger, jf. lov om universiteter og høyskoler § 5-1.

13.3 Klage på formelle feil ved opptak behandles først av fakultetet. Dersom fakultetets opprinnelige vedtak opprettholdes, og søker velger å opprettholde klagen, vil klagen bli videresendt til universitetets klagenemnd. I henhold til Forvaltningslovens §28 og §29 kan vedtak påklages skriftlig innen 3 uker etter dato på mottatt brev. Klagen sendes til Universitetet i Stavanger.

Vedtatt av IR/IMD 30. september 2008. Revidert og vedtatt av kvalitetsutvalget/ Institutt for musikk og dans 4. september 2012, og av kvalitetsutvalget/Fakultet for utøvende kunstfag 23. oktober 2018. Sist revidert og vedtatt av Studieporteføljeutvalget/Fakultet for utøvende kunstfag 18. oktober 2022.

Spørsmål og svar

Får jeg tilgang til øvingsrom i helgene, og når får jeg tilgang til timeplanen min? Her finner du svar på det du måtte lure på.

Spørmålstegn på gul bakgrunn

Hvor foregår undervisningen?

Som student ved Fakultet for utøvende kunstfag vil du ha all din undervisning på campus Bjergsted. På campus har vi konsertsaler og ensemblerom, i tillegg til god kapasitet på øvingsrom som du som student kan benytte både til hverdags og i helgene. I tillegg vil du i prosjektuker delta i ulike forestillinger og arrangementer tilknyttet andre kulturinstitusjoner og scener i Stavanger-regionen.

Hvor finner jeg campus Bjergsted og Fakultet for utøvende kunstfag?

Fakultet for utøvende kunstfag har sin egen campus som befinner seg i Bjergstedparken, kun et steinkast fra Stavanger sentrum. Campus Bjergsted ligger like i nærheten av Gamle Stavanger og har Stavanger konserthus som nærmeste nabo. Sjekk ut UiS sitt interaktive kart for informasjon om beliggenhet.

Når får jeg vite hvem som blir mine lærere?

I begynnelsen av august får du innvilget studierett. Når du har semesterregistrert deg vil du få tilgang til Canvas hvor du finner informasjon om både undervisning, lærere og timeplan.

Når får jeg tilgang til timeplanen min?

Timeplanen vil være klar til studiestart. Den får du tilgang til så snart du har semesterregistrert deg. Instrumentalundervisning avtales direkte med lærer og vil ikke ligge i timeplanen. Plan for undervisning i prosjektuker vil foreligge senest tre uker før prosjektet finner sted.

Jeg spiller i band og må av og til være borte fra undervisning. Er det mulig?

All undervisning på fakultetet er obligatorisk, med 80 prosent fremmøtekrav. Det kan søkes om fravær i opptil 8 dager gjennom et studieår. Hver søknad må være faglig begrunnet og sendt inn innen to uker før fraværet finner sted.

Kontakt

Har du spørsmål knyttet til søknad og opptak, vennligst ta kontakt på e-post musikk-dans@uis.no

Videre studier

Skulle du ønske å videreutvikle din kunstneriske- og instrumentaltekniske kompetanse etter fullført master kan du søke Postgraduate Diploma i utøvende musikk. Ønsker du praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan du søke deg til vår PPU i utøvende og skapende kunstfag. I tillegg tilbyr vi årsenheter som for eksempel Musikkproduksjon og opptaksteknikkDigitale dirigentstudier for kor og korpsDigitale skolekorpsstudier, DigJazz og ConductIT.

Studier

ved Fakultet for utøvende kunstfag

Studentliv

Følg oss!