Spesialpedagogikk i barnehagen

Videreutdanningen Spesialpedagogikk i barnehagen gir barnehagelærere en helhetlig tilnærming til spesialpedagogikk. På dette studiet får du tilgang til forskningsbasert kunnskap om barns læring og utvikling, med særlig vekt på mestring av språk og deltakelse i det sosiale fellesskapet.

Published Sist oppdatert
Fakta
Varighet

1 år / to semester

Undervisningsform

Samlingsbasert (med mulighet for digital deltakelse)

Opptakskrav

Bachelorgrad i barnehagelærerutdanning eller tilsvarende. Det er et krav at studenten er i arbeid tilknyttet barnehagefeltet gjennom hele studiet.

Studiepoeng

30 (15 + 15)

Neste oppstart

Høsten 2024

Søknadsfrist

Søknadsfristen har gått ut.

Det er et økende behov for spesialpedagogisk kompetanse i barnehagen.
Få økonomisk støtte for å ta videreutdanning

Flere av UiS sine videreutdanninger inngår i ordningen Kompetanse for framtidas barnehage.

Når et emne er med i ordningen Kompetanse for framtidas barnehage (KFB) kan du søke økonomisk støtte gjennom Utdanningsdirektoratet. Dette innebærer at barnehagen du jobber i kan søke om tilretteleggingsmidler.

Du kan søke støtten gjennom Udir. Merk at søknadsfristen for KFB kan være annerledes enn fristen for emnet du vil ta.

Les mer om Kompetanse for framtidas barnehage.

spesialpedagogikk i barnehagen

Studiebeskrivelse

Det er et økende behov for spesialpedagogisk kompetanse i barnehagen. Barnehagelæreren har en sentral rolle i utviklingen og bevaringen av et inkluderende leke- og læringsmiljø for barn med behov for ekstra støtte. I videreutdanningen Spesialpedagogikk i barnehagen får du som er barnehagelærer kunnskap om spesialpedagogikk med særlig vekt på mestring av språk og sosial deltakelse.

kvinne med armene i kors i en barnehage. Barn leker i bakgrunnen.
Barnehagelærer? Ta videreutdanning ved UiS!

Nært forbundet med praksis

Studiet er bygget opp rundt fire hovedtematikker: Språk- og kommunikasjonsvansker, inkludering, metodiske tilnærminger og spesialpedagogiske profesjonsfellesskap. Inkluderingspraksiser i barnehagen står sentralt  i dette studiet, og studentene skal diskutere og reflektere over barnehagens praksis, holdninger og verdier sett i sammenheng med barn med særlige behov.  

Det er lagt vekt på at studiet er nært forbundet med barnehagelærerens arbeidshverdag. Studentene vil få en innføring i ulike teoretiske tilnærminger og forståelser, og skal vurdere, analysere og gjøre utprøvinger i sin egen praksis. Studiet gjennomføres på deltid over ett år, og det er et krav om at du må være i jobb tilknyttet barnehagefeltet hele studietiden.

Kan gi innpass på andre masterprogram

Videreutdanningen Spesialpedagogikk i barnehagen er på masternivå. Det er ikke tilknyttet et studieprogram, men det kan søkes innpass på andre masterprogram, for eksempel master i barnehagevitenskap, spesialpedagogikk eller tilsvarende studieretninger. Dette må godkjennes av det aktuelle studieprogrammet.

Emnet er delvis nettbasert med hybrid løsning, med to samlinger à tre dager hvert semester. Med hybrid løsning menes at studenten kan delta på samlingene digitalt eller fysisk. Det er derfor mulig å ta denne videreutdanningen for barnehagelærere over hele landet. Aktiviteter utenom samlingene foregår på nett.

Informasjon om studiet:

Samlinger 2024/25
Høst 2024:

9.-11. september 21.-23. oktober

Våren 2025:

20.-22. januar 10.-12. mars

Faglig ansvarlige

Førsteamanuensis i utdanningsvitenskap/lesevitenskap
51833275
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Universitetslektor i spesialpedagogikk
51831302
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking

Lurer du på noe? Ta kontakt med våre studiekoordinatorer!

Rådgiver
51831617
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF
Rådgiver
51833145
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF