Hopp til hovedinnhold

Andrespråkspedagogikk 1.-10. trinn

Andrespråkspedagogikk er en samlingsbasert videreutdanning rettet mot lærere i grunnskolen (1-10) som ønsker å styrke sin kompetanse i flerspråklighet og andrespråkslæring. Studiet er innenfor Kompetanse for kvalitet.

Publisert: Endret:
Fakta
Varighet

1 år / 2 semestre

Undervisningsform

Samlingsbasert

Oppstart

Høsten 2022

Studiepoeng

30 (bachelornivå)

Undervisningssted

Lesesenteret, UiS

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning. Studentene må være ansatt i en lærerstilling på 1.-10. trinn.

Få mer kompetanse med videreutdanning ved UiS!
andrespråkspedagogikk

Studiebeskrivelse

Målet med studiet er at lærere skal videreutvikle kompetansen sin flerspråklighet og andrespråkslæring.

lærer i klasserommet

Studiet har som mål å gi lærere i grunnskolen kunnskap om hvordan en kan legge til rette for god språk-, lese- og skriveopplæring på andrespråket for flerspråklige elever i et inkluderende læringsfellesskap. Studiet gjennomføres på deltid over ett år med 15 studiepoeng per semester. I hvert semester er det to samlinger à tre dager. 

Utvikler kompetanse

I studiet vektlegges ulike arbeidsmetoder som forelesninger, arbeid med casestudier, dialoger, veiledning og utprøving av teorier og prinsipper i egen undervisning hvor en begrunner didaktiske valg med utgangspunkt i teori/forskning. Aktiv deltakelse på universitetets læringsplattform (Canvas) vil være en viktig del av studiet. Det vil også være fokus på arbeid med å utvikle eget fagspråk, muntlig og skriftlig.

Informasjon om studiet

Samlinger
Høst 2021:

24.-26. august 2.-4. november

Vår 2022:

11.-13. januar 22.-24. mars Samlingsdatoer for 2022/23 kommer.

Lurer du på noe?

Kontakt oss gjerne på student.lesesenteret@uis.no!

Faglig kontaktperson

Førsteamanuensis
51831153
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking

Studiekoordinatorer

Rådgiver
51833556
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Fakultetsadministrasjonen UH

Administrasjon SLF
Rådgiver
51833145
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Fakultetsadministrasjonen UH

Administrasjon SLF