Mobbing - forebygging og håndtering i skole og barnehage

Videreutdanning for deg som ønsker å bli bedre til å håndtere mobbeproblematikk i praksis. 

Publisert Sist oppdatert
Fakta
Studiepoeng

15

Nivå

Videreutdanning

Undervisningsform

Digitalt

Neste oppstart

Høsten 2024

Søknadsfrist

Fortløpende opptak etter 1. februar 2024

Pris

15 000,-

Studiet gir grunnleggende kunnskap og forståelse om mobbing slik at de blir bedre rustet til å forebygge og håndtere mobbeproblematikk. Illustrasjonsfoto: Elisabeth Tønnessen/ Læringsmiljøsenteret, UiS
Få økonomisk støtte til å ta videreutdanning

Flere av UiS sine videreutdanningsfag inngår i ordningen Kompetanse for kvalitet.

Når et fag er med i denne ordningen kan du søke økonomisk støtte gjennom Utdanningsdirektoratet. Det finnes i to ordninger: en vikarordning og en stipendordning.

Ordningen søker du på gjennom Udir. Merk at søknadsfristen for ordningen kan være annerledes enn fristen for å søke på selve faget du vil ta.

Les mer om Kompetanse for kvalitet.

Kursinnhold

Barnehageansatt sitter i garderoben og leser bok for seks barn. Har god blikkontakt med et av barna. To andre barn sitter på fanget. De andre sitter rolig rundt henne i en sirkel.
Illustrasjonsfoto: Marie von Krogh/Læringsmiljøsenteret, UiS.

Om studiet

Emnet tar sikte på å styrke generell kompetanse knyttet til mobbing slik at studentene kan bli bedre til å håndtere mobbeproblematikk i praksis.  

Studiet har vært innholdsrikt og er svært aktuelt. Mitt utbytte har vært stort og det er overførbart til min jobb i ungdomsskolen. Jeg er veldig fornøyd med studiet!

Tidligere student

Gjennom studiet vil flere tema tas opp: 

 • Forståelse av fenomenet mobbing både ansikt til ansikt og digitalt
 • Teori og forskning om hva som karakteriserer mobbing mellom jevnaldrende
 • Teori og forskning om tiltak på individ-, gruppe- og systemnivå som forebygger,  avdekker, stopper og følger opp mobbing
 • Lov og regelverk i arbeid med mobbing
 • Oversikt over ulike roller og ansvar i kommuner og fylkeskommuner, samt tilsynsrollen på statlig nivå

Etter fullført emne skal studenten kunne anvende sin kunnskap til å:   

 • Forstå faktorer som fører til at mobbing oppstår på individ, gruppe og systemnivå
 •  Følge opp aktivitetsplikten i kapittel 9A eller kapittel 8 i barnehageloven, ved å iverksette forskningsbaserte metoder for å:  
  • forebygge at mobbing skjer   
  • avdekke mobbing   
  • stoppe mobbing som skjer   
  • følge opp i etterkant av en mobbesak  

Studiet er både praksisnært og forskningsbasert.

Dette emnet gir innpass for emnet MSP320 Utagerende og sosiale utfordringer i barnehage og skole (15 sp) på master i spesialpedagogikk ved UiS.

Elever i et klasserom

Arbeidsformer

Emnet er nettbasert med digitale forelesninger, digital gruppeundervisning, nettbasert kollegaveiledning og veiledning. Alle forelesningene vil være tilgjengelige slik at de kan ses når det passer for den enkelte. I tillegg til digitale forelesninger vil det også bli gitt tilbud om frivillige digitale seminar i ‘sanntid’.

Emnet går over to semestre, høsten 2024 og våren 2025.

Arbeidskrav

Arbeidskravene må være gjennomført før deltakeren kan gå opp til eksamen:

 • To arbeidskrav á 1000 ord (+/-10 prosent). Vurderes med godkjent/ ikke godkjent

Eksamen

 • Fagtekst på 4000 ord (+/- 10%)
 • Oppgaven gjøres hjemme og med alle hjelpemidler tilgjengelig.
 • Graderte karakterer A-F.

Opptakskrav og søknadsprosess

Opptak til emnet forutsetter gjennomført 3-årig utdanning på høgskole/universitetsnivå. Følgende utdanninger anses som relevante: grunnskolelærer, barnehagelærer, spesialpedagog, helse- og sosialfaglige utdanninger, andre bachelorutdanninger i pedagogikk eller samfunnsvitenskapelige fag og psykologi.

Det tas forbehold om nok deltakere for gjennomføring av emnet.

Emnebeskrivelse
Kjekt å vite om Kompetanse for kvalitet

For å søke om deltagelse i/finansiering gjennom Kompetanse for kvalitet må du også søke via Udir (frist er 1. mars) i tillegg til den ordinære søknaden på studiet. For å åpne søkesiden må du bruke Feide eller ID-innlogging. Studiet søkes inn som «annet studietilbud» i Utdanningsdirektoratets (Udirs) søkeportal. I skjemaet blir du bedt om å velge fagområde, velg da spesialpedagogikk.

Kontakt oss

Seniorrådgiver
51833531
Læringsmiljøsenteret, Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon NSLA Avd. Stavanger
Førsteamanuensis i pedagogisk psykologi
51834506
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning