Mobbing - forebygging og håndtering i skole og barnehage

Videreutdanning for deg som ønsker å bli bedre til å håndtere mobbeproblematikk i praksis. 

Published Endret
Fakta
Studiepoeng

15

Nivå

Videreutdanning

Undervisningsform

Digitalt

Neste oppstart

Høsten 2023

Søknadsfrist

Fullt

Pris

15 000,-

Studiet gir grunnleggende kunnskap og forståelse om mobbing slik at de blir bedre rustet til å forebygge og håndtere mobbeproblematikk. Illustrasjonsfoto: Elisabeth Tønnessen/ Læringsmiljøsenteret, UiS

Kursinnhold

Barnehageansatt sitter i garderoben og leser bok for seks barn. Har god blikkontakt med et av barna. To andre barn sitter på fanget. De andre sitter rolig rundt henne i en sirkel.
Illustrasjonsfoto: Marie von Krogh/Læringsmiljøsenteret, UiS.

Om studiet

Emnet tar sikte på å styrke generell kompetanse knyttet til mobbing slik at studentene kan bli bedre til å håndtere mobbeproblematikk i praksis.  

Studiet har vært innholdsrikt og er svært aktuelt. Mitt utbytte har vært stort og det er overførbart til min jobb i ungdomsskolen. Jeg er veldig fornøyd med studiet!

Tidligere student

Gjennom studiet vil flere tema tas opp: 

 • Forståelse av fenomenet mobbing både ansikt til ansikt og digitalt
 • Teori og forskning om hva som karakteriserer mobbing mellom jevnaldrende
 • Teori og forskning om tiltak på individ-, gruppe- og systemnivå som forebygger,  avdekker, stopper og følger opp mobbing
 • Lov og regelverk i arbeid med mobbing
 • Oversikt over ulike roller og ansvar i kommuner og fylkeskommuner, samt tilsynsrollen på statlig nivå

Etter fullført emne skal studenten kunne anvende sin kunnskap til å:   

 • Forstå faktorer som fører til at mobbing oppstår på individ, gruppe og systemnivå
 •  Følge opp aktivitetsplikten i kapittel 9A eller kapittel 8 i barnehageloven, ved å iverksette forskningsbaserte metoder for å:  
  • forebygge at mobbing skjer   
  • avdekke mobbing   
  • stoppe mobbing som skjer   
  • følge opp i etterkant av en mobbesak  

Studiet er både praksisnært og forskningsbasert.

Dette emnet gir innpass for emnet MSP320 Utagerende og sosiale utfordringer i barnehage og skole (15 sp) på master i spesialpedagogikk ved UiS.

Elever i et klasserom

Arbeidsformer

Emnet er nettbasert med digitale forelesninger, digital gruppeundervisning, nettbasert kollegaveiledning og veiledning. Alle forelesningene vil være tilgjengelige slik at de kan ses når det passer for den enkelte.

Emnet går over to semestre, høsten 2023 og våren 2024.

Arbeidskrav

Arbeidskravene må være gjennomført før deltakeren kan gå opp til eksamen:

 • To arbeidskrav á 1000 ord (+/-10 prosent). Vurderes med godkjent/ ikke godkjent

Eksamen

 • Fagtekst på 4000 ord (+/- 10%)
 • Oppgaven gjøres hjemme og med alle hjelpemidler tilgjengelig.
 • Graderte karakterer A-F.

Opptakskrav og søknadsprosess

Opptak til emnet forutsetter gjennomført 3-årig utdanning på høgskole/universitetsnivå. Følgende utdanninger anses som relevante: grunnskolelærer, barnehagelærer, spesialpedagog, helse- og sosialfaglige utdanninger, andre bachelorutdanninger i pedagogikk eller samfunnsvitenskapelige fag og psykologi.

Du kan også søke om støtte via kompetanse for kvalitet:

For å søke om deltagelse i/finansiering gjennom Kompetanse for kvalitet må du søke via Udir (frist er 1. mars). For å åpne søkesiden må du bruke Feide eller ID-innlogging. Studiet søkes inn som «annet studietilbud» i Utdanningsdirektoratets (Udirs) søkeportal. I skjemaet blir du bedt om å velge fagområde, velg da spesialpedagogikk.

Det tas forbehold om nok deltakere for gjennomføring av emnet.

Kontakt oss

Seniorrådgiver
51833531
Læringsmiljøsenteret, Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon NSLA Avd. Stavanger
Førsteamanuensis i pedagogisk psykologi
51834506
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning