Trente på kommunikasjon i HelseCampus

Paramedisinstudenter på tredje studieår og sykepleiere fra kommunehelsetjenesten deltok på en felles treningsdag. Det sentrale læringsmålet var kommunikasjon mellom flere instanser i akuttkjeden. Dette ble belyst gjennom fire separate caseoppgaver.

Publisert Sist oppdatert
Tre kvinnelige paramedisinere og to kvinnelige sykepleiere som hjelper en pasient.

Paramedisinstudentene måtte samarbeide med sykepleierne fra kommunehelsetjenesten for at pasienten skulle få best mulig hjelp.

Helsepersonell som hjelper en sengeliggende pasient.

Kommunikasjon sto sentralt i de ulike caseoppgavene.

Hva er viktig å rapportere i kontakt med 113? Hvordan kommuniserer ambulansepersonell og sykepleiere sammen i primærhelsetjenesten? Hvordan kommuniserer ambulansepersonell videre inn til Stavanger Universitetssykehus? Hva ønsker vi av hverandre slik at vi sammen kan ivareta pasientsikkerheten på best mulig måte? Dette er noen av de sentrale spørsmålene som ble brukt som utgangspunkt for den felles treningsdagen i HelseCampus Stavanger.

Heidi Synnøve Isberg er fagrådgiver og prosjektleder ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Rogaland. Hun ønsket deltakerne velkommen og presenterte kommunikasjonsverktøyet ISBAR (Identifikasjon, Situasjon, Bakgrunn, Aktuelt og Råd). Det er et kommunikasjonsverktøy som er tatt i bruk i helsetjenesten for å sikre en trygg og strukturert kommunikasjon. ISBAR kan tilpasses for bruk mellom alle nivåer og profesjoner i helsetjenesten.

Samarbeidet om caseoppgaver

Etter gjennomgangen ble de fremmøtte delt inn i grupper, der formålet var å ha en jevn fordeling av sykepleiere og paramedisinstudenter. Hver gruppe hadde også en instruktør. Før hver oppgave diskuterte de internt hva som er viktig. Under selve utførelsen var det andreårsstudenter i bachelor i sykepleie ved UiS som spilte pasienter. Det gikk på rundgang hvem som deltok, snakket i telefonen og var observatører. Etter gjennomførelsen hadde gruppen en debrief, der de diskuterte hva som kunne ha blitt gjort bedre.

Fornøyd med læringsutbyttet

– Inntrykket mitt av denne dagen er veldig bra. Vi som er paramedisinstudenter, blir brukt mest til kommunikasjon for de som jobber som sykepleiere. De kan gi rapport til oss. Vårt læringsutbytte er mer å se hvordan disse sykepleierne jobber og informasjonsdeling. Begge parter er innforstått med hva slags informasjon som bør deles når man møtes ute i arbeid, sier Ingrid Arnesen.

Hun mener det er veldig viktig å ha med sykepleiere fra kommunehelsetjenesten på disse øvelsene, ettersom de møter hverandre ofte under arbeid i reelle situasjoner. En av årsakene til dette er at sykepleiere samler inn nødvendig informasjon for paramedisinere, som skal videre på en ambulansetur, som igjen ofte er kort.

– Jeg har fått en større forståelse av hva som skjer før paramedisinere kommer inn døren. Det å kunne stå og se på hva som blir gjort mens vi sitter på ambulansestasjonen og så får et utkall er veldig verdifullt, sier Arnesen.

Sykepleier (uten uniform) og paramedisiner foran en ambulanse.
Fra venstre: Sander Eiken-Engelgård og Ingrid Arnesen fikk godt utbytte av å delta på treningsdagen i HelseCampus.
Gir bedre grunnlag for håndtering av reelle situasjoner

Sander Eiken-Engelgård er sykepleier ved Lura bo- og aktivitetssenter. Han synes også det gir høyt læringsutbytte å samarbeide med paramedisinstudenter.

– Alt vi gjør her er for å løfte vår egen kunnskap og gjøre hverandre bedre på tvers av institusjoner. Både at vi blir gode til å formidle informasjon til de som trenger det og at vi får vite hvilken informasjon de ønsker fra oss. Vi har en god informasjonsformidling og et godt samarbeid, sier Eiken-Engelgård.

 Tror du denne treningsdagen kan gjøre det lettere neste gang det faktisk skjer noe i arbeidshverdagen?

– Absolutt. Det er vanskelig å sette seg inn i en situasjon som er simulert sammenlignet med en reell situasjon. Det fører imidlertid at du reflekterer mer over hva du har gjort, hvordan du kunne håndtert det annerledes og hvordan du kunne ha formidlet informasjonen bedre. Det gjør at simulering er gull verdt – at vi faktisk kan sette oss ned og snakke om det som har skjedd. Det blir det ikke så mye tid til i en reell situasjon, svarer Eiken-Engelgård avslutningsvis.

Tekst og foto: Eigil Kloster Osmundsen

Aktuelt fra Det helsevitenskapelige fakultet

Sykepleierstudenten Andreas drømmer om å bli redningsmann

Andreas Torjussen Osgjelten går tredje året på sykepleierutdanningen ved Universitetet i Stavanger. Han har drømt om å j...

Hvordan håndterte ledere i hjemmetjenesten pandemien?

En ny studie ved SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten har undersøkt helsepersonell sine erfaringer ...

Menn i sykepleien: - Det er ikke bare én fasit på hva god omsorg er

– Som menn kan vi ofte bidra på en annen, men like god måte i en krevende livssituasjon eller omsorgssituasjon, sier syk...

Årsrapport for SHARE 2023

I 2023 gikk Oslo Universitetssykehus inn som partner i SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten, forske...

Tilsyn etter alvorlige hendelser på sykehus

En ny studie fra SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten har undersøkt hvordan tilsyn blitt gjennomfør...

Å skreddersy helsetjenester: Ungdom som deltakere i tjenesteutvikling av psykisk helsevern

Bekymringen for ungdommens psykiske helse er et globalt fenomen som skaper overskrifter, også utenfor Norges grenser. Fr...

Fremtidens sykepleier(utdanning) – en felles utfordring

Over 200 personer deltok på et arrangement arrangert av Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS, der tematikken var hvo...

Sikkerhet for både ansatte og pasienter- hvordan håndterer ledere det?

En ny artikkel fra SHARE handler om hvordan virksomhetsledere i sykehjem opplever og håndterer å ha ansvar for ansattes ...

De skal bli sykepleiere. Hva tenker de om utdanningen og yrket?

Sykepleierstudentene Brage, Ida og Eirik forteller om en sosial og hektisk studiehverdag og ønsket om et meningsfylt yrk...

Veien videre for helsesektoren: innovasjon, samarbeid og brukerinvolvering

HelseCampus Stavanger-dagen 24. januar omhandlet hvordan vi møter fremtidens utfordringer i helsesektoren og hva som ska...

Resiliens og regulering – en motsetning eller en smart kombinasjon i arbeidet med å forbedre helsetjenestene fremover?

Forskere ved SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten mener at regulatorisk resiliens bør spille en sen...

Signerte samarbeidsavtale med NORCE

Det helsevitenskapelige fakultet, UiS og Norwegian Research Centre (NORCE) har inngått en samarbeidsavtale tilknyttet et...

Ikke la deg lure av tall

PODKAST: – Det å bruke feil oppsummeringstall for å beskrive et datasett er veldig, veldig nært det å lyve, sier statist...

Magnus studerer paramedisin

Det er en veldig givende utdanning, i et fagfelt som er i stadig utvikling. Her får man muligheten til å utvikle seg mye...

Satt søkelys på helsenæringsinnovasjon

I den første sesjonen under prekonferansen til Helsetjenesteforskningskonferansen i HelseCampus Stavanger diskuterte rep...

Anbefaler å søke master i rus- og psykisk helsearbeid

Hedda Aurora valgte dette studieprogrammet for å bedre forstå hvordan man kan støtte enkeltpersoner innen rus- og psykis...

Hvordan opplever ungdom med flyktningbakgrunn helsetilbudet i kommunen?

Forskere ved Universitetet i Stavanger skal undersøke hvordan unge med flyktningbakgrunn fra Afrika opplever møtet med k...

Diskuterte utfordringer i helsetjenestene

Under Helsetjenesteforskningskonferansen ble det satt søkelys på den kommende Nasjonale Helse- og Samhandlingsplanen (NH...

Hvordan lykkes med rask respons i sykehus?

Rask respons er avgjørende når en pasients tilstand forverrer seg. Men hva kan man gjøre når systemer som skal sikre det...

Skal helsetjenesten bare lære av feil og uheldige hendelser?

Det finnes andre måter å bli bedre på, mener forskere. De har utviklet et verktøy som gjør at ledere og helsepersonell b...

Oslo Universitetssjukehus er ny partnar i SHARE

Som ny partnar, styrker Akutt- og Prehospital klinikk ved Oslo universitetssjukehus forskinga på prehospital pasienttryg...

Nye doktorgradsprosjekt i samarbeid med kommunal sektor

Forskingsrådet tildeler kvart år midlar til at tilsette i offentleg sektor skal kunna ta ei doktorgrad. No skal to nye h...

– Det hjelper ikke om du har noe viktig å si hvis ingen lytter

Hva skal egentlig til for å nå fram med det man har på hjertet? I boken «TENK før du snakker» presenterer professor Jo...

Bevar kompetansen i helsevesenet!

Rekruttering av mer helsepersonell er ikke nok. Hvordan få syke helsearbeidere på jobb igjen, og hvordan bør vi forebygg...

Arrangerer nasjonal konferanse om helsetjenesteforskning

Fra 2. til 3. november arrangerer Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning og Universitetet i Stavanger Helsetjenes...

Nytt tilbud for ph.d.-programmet i helse og medisin

Det helsevitenskapelige fakultet ønsket nylig velkommen til en sosial oppstart på semesteret for doktorgradskandidater o...

Samlet ansatte og studenter med interesse for pårørendearbeid

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Nettverk for pårørendeforskning ved Det helsevitenskapelige...

Kortfilmar skal lære studentar statistikk

– Statistikk er kanskje det faget som aller flest studentar slit med. Meg sjølv inkludert då eg var student, seier stati...

Samarbeid for ei berekraftig helseteneste

Det helsevitskaplege fakultet ved UiS, SAFER – Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research og Utvikli...

Verdifullt samarbeid om sommarskule for doktorgradskandidatar

– Sommarskulen skil seg frå andre kurs ved at mykje av læringa ligg i den aktive deltakinga og høvet til å diskutere og ...

Hvorfor slutter så mange sykepleiere? Vi mener det har sammenheng med kompetanseutvikling

Det viktigste vi sammen kan gjøre for å rekruttere, hindre frafall og beholde sykepleiere i yrket, er å iverksette kompe...

Høythengende EU-tildeling til helsetjenesteforskning

Forskere ved Universitetet i Stavanger har sikret seg 6 millioner euro i fra det prestisjetunge forskningsprogrammet Hor...

Ingvil Hellstrand får Universitetsfondets formidlingspris

UiS-forskaren hoppar elegant frå likestilling og kjønnsmangfald, velferd og omsorgsforsking til kunstig intelligens og s...

Elias har sommerjobb i ambulansetjenesten

Elias Fiksen tilbringer tilnærmet hele sommeren som sommervikar i ambulansetjenesten i Kvam ved Helse Bergen. I august e...

Var vertskap for amerikansk delegasjon

Forskningssenteret SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Statens undersøkelseskommisjon for helse...

UiS-student er ny nestleder i NSF Student

Sykepleierstudenten Kristoffer Andreas Haugen skal frem til neste sommer fungere som nestleder i NSF Student, som er en ...

Jakob og Desirée er studentassistenter for sykepleierstudenter

Desirée Wennerlund og Jakob Hummelsund Grung har det siste året jobbet som studentassistenter. – Det beste med denne job...

Feiret fullført mastergrad

Denne uken kunne masterstudentene ved Det helsevitenskapelige fakultet slippe jubelen løs. Etter innlevering av masterop...

UiS starter distriktsvennlig sykepleierutdanning i Dalane

Fra høsten 2024 skal Universitetet i Stavanger utdanne sykepleiere i Dalane. – Et viktig tilbud for regionen, sier lokal...

SHARE-forsker får forbedringspris fra Helse Nord

Postdoktor Ellinor Haukland og Avdeling for kreft og lindrende behandling ved Nordlandssykehuset får prisen for sitt for...