Trente på kommunikasjon i HelseCampus

Paramedisinstudenter på tredje studieår og sykepleiere fra kommunehelsetjenesten deltok på en felles treningsdag. Det sentrale læringsmålet var kommunikasjon mellom flere instanser i akuttkjeden. Dette ble belyst gjennom fire separate caseoppgaver.

Published Endret

Hva er viktig å rapportere i kontakt med 113? Hvordan kommuniserer ambulansepersonell og sykepleiere sammen i primærhelsetjenesten? Hvordan kommuniserer ambulansepersonell videre inn til Stavanger Universitetssykehus? Hva ønsker vi av hverandre slik at vi sammen kan ivareta pasientsikkerheten på best mulig måte? Dette er noen av de sentrale spørsmålene som ble brukt som utgangspunkt for den felles treningsdagen i HelseCampus Stavanger.

Heidi Synnøve Isberg er fagrådgiver og prosjektleder ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Rogaland. Hun ønsket deltakerne velkommen og presenterte kommunikasjonsverktøyet ISBAR (Identifikasjon, Situasjon, Bakgrunn, Aktuelt og Råd). Det er et kommunikasjonsverktøy som er tatt i bruk i helsetjenesten for å sikre en trygg og strukturert kommunikasjon. ISBAR kan tilpasses for bruk mellom alle nivåer og profesjoner i helsetjenesten.

Samarbeidet om caseoppgaver

Etter gjennomgangen ble de fremmøtte delt inn i grupper, der formålet var å ha en jevn fordeling av sykepleiere og paramedisinstudenter. Hver gruppe hadde også en instruktør. Før hver oppgave diskuterte de internt hva som er viktig. Under selve utførelsen var det andreårsstudenter i bachelor i sykepleie ved UiS som spilte pasienter. Det gikk på rundgang hvem som deltok, snakket i telefonen og var observatører. Etter gjennomførelsen hadde gruppen en debrief, der de diskuterte hva som kunne ha blitt gjort bedre.

Tre kvinnelige paramedisinere og to kvinnelige sykepleiere som hjelper en pasient.

Paramedisinstudentene måtte samarbeide med sykepleierne fra kommunehelsetjenesten for at pasienten skulle få best mulig hjelp.

Helsepersonell som hjelper en sengeliggende pasient.

Kommunikasjon sto sentralt i de ulike caseoppgavene.

Fornøyd med læringsutbyttet

– Inntrykket mitt av denne dagen er veldig bra. Vi som er paramedisinstudenter, blir brukt mest til kommunikasjon for de som jobber som sykepleiere. De kan gi rapport til oss. Vårt læringsutbytte er mer å se hvordan disse sykepleierne jobber og informasjonsdeling. Begge parter er innforstått med hva slags informasjon som bør deles når man møtes ute i arbeid, sier Ingrid Arnesen.

Hun mener det er veldig viktig å ha med sykepleiere fra kommunehelsetjenesten på disse øvelsene, ettersom de møter hverandre ofte under arbeid i reelle situasjoner. En av årsakene til dette er at sykepleiere samler inn nødvendig informasjon for paramedisinere, som skal videre på en ambulansetur, som igjen ofte er kort.

– Jeg har fått en større forståelse av hva som skjer før paramedisinere kommer inn døren. Det å kunne stå og se på hva som blir gjort mens vi sitter på ambulansestasjonen og så får et utkall er veldig verdifullt, sier Arnesen.

Sykepleier (uten uniform) og paramedisiner foran en ambulanse.
Fra venstre: Sander Eiken-Engelgård og Ingrid Arnesen fikk godt utbytte av å delta på treningsdagen i HelseCampus.
Gir bedre grunnlag for håndtering av reelle situasjoner

Sander Eiken-Engelgård er sykepleier ved Lura bo- og aktivitetssenter. Han synes også det gir høyt læringsutbytte å samarbeide med paramedisinstudenter.

– Alt vi gjør her er for å løfte vår egen kunnskap og gjøre hverandre bedre på tvers av institusjoner. Både at vi blir gode til å formidle informasjon til de som trenger det og at vi får vite hvilken informasjon de ønsker fra oss. Vi har en god informasjonsformidling og et godt samarbeid, sier Eiken-Engelgård.

 Tror du denne treningsdagen kan gjøre det lettere neste gang det faktisk skjer noe i arbeidshverdagen?

– Absolutt. Det er vanskelig å sette seg inn i en situasjon som er simulert sammenlignet med en reell situasjon. Det fører imidlertid at du reflekterer mer over hva du har gjort, hvordan du kunne håndtert det annerledes og hvordan du kunne ha formidlet informasjonen bedre. Det gjør at simulering er gull verdt – at vi faktisk kan sette oss ned og snakke om det som har skjedd. Det blir det ikke så mye tid til i en reell situasjon, svarer Eiken-Engelgård avslutningsvis.

Tekst og foto: Eigil Kloster Osmundsen

Aktuelt fra Det helsevitenskapelige fakultet

Filmatiserer fortellinger til etisk refleksjon i helsetjenesten

– Når en fortelling utspiller seg på en scene eller filmatiseres, kan det gi en ny og annen forståelse enn ved tilegnels...

Fikk lærebokstipend fra Fagbokforlaget

UiS-professor Karina Aase har fått stipend for å utvikle en ny lærebok om resiliens i helsetjenesten. Boka vil gjøre et ...

Vil etablere et nasjonalt Safer Births nettverk

I forskningsprosjektet Safer Births jobber forskere for å forbedre overvåkning og behandling av nyfødte etter fødsel og ...

Hva slags teknologisk og digital kompetanse skal sykepleiere ha?

Kompetanseområdet teknologi og digital kompetanse i sykepleierutdanningen er uklart. En felles grunnleggende forståelse ...

Helsefaglige masterstudier åpner for søking

Vil du bli jordmor, spesialsykepleier, helsesykepleier eller få økt kunnskap innen prehospital akuttmedisin? Fra torsdag...

Tildeles 1,5 millioner kroner til prosjekt for Helsetilsynet

Sina Furnes Øyri og Inger Johanne Bergerød skal utføre et oppdragsforskningsprosjekt om Nav-kontor hvor det etter tilsyn...

Tverrfaglig simuleringsdag i sykepleielabene

Sykepleiestudenter på tredje studieår og fjerdeårsstudenter på medisinstudiet gjennomførte en tverrfaglig simuleringsdag...

Ta forskningsresultater raskere i bruk i helsetjenesten!

Prosessen med å overføre forskning til praksis tar all for lang tid. Har vi råd til å vente når helseutfordringer står i...

Arrangerer nordisk konferanse i Stavanger

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS skal arrangere Nordic College of Caring Science (NCCS) sin internasjonale forsk...

Forskningssamarbeid mellom kommuner og akademia

Fredag 11. november arrangerte Klyngesamarbeidet for forskning innen helse og velferd i Sør-Rogaland en samling om «Kunn...

Bidrar med ekspertise på årets Pasientsikkerhetskonferanse

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten er en sterk bidragsyter til Pasientsikkerhetskonferansen 2022 ...

Lyser ut stipendiatstilling i samarbeid mellom sjukehus og universitet

Betre tenester for kreftpasientar er målet når Stavanger Universitetssjukehus og Universitetet i Stavanger saman lyser u...

Fikk pris for forskning på pasientsikkerhet

Professor Siri Wiig, en av pilarene i fagmiljøet innen pasientsikkerhet ved UiS, er tildelt Lyses forskningspris for 202...

Ønsker sterkere søkelys på pårørenderollen

Maja Hassel er selv pårørende og synes temaet «Pårørende – fra ekstraoppgave til inkludert?» under årets Pårørendekonfer...

Simulering bør erstatte deler av praksis i sykepleierutdanningen

– Vi står i fare for å utdanne sykepleiere som ikke har fått tilgang til kvalitetsmessige gode læresituasjoner. Dette er...

Deltar i nasjonalt arbeid for å bedre håndteringen av alvorlige hendelser i helsetjenesten

Forsker Sina Furnes Øyri ved Universitetet i Stavanger har nylig blitt medlem i to viktige nasjonale arbeidsgrupper knyt...

Høythengende pris til professor Randi Wågø Aas

Professor og entreprenør Randi Wågø Aas ved Det helsevitenskapelige fakultet er tildelt Erganeprisen 2022.

Delte ny pasientsikkerhetsforskning på nettverksmøte i Helse Vest

Åtte forskere tilknyttet SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten var invitert til å holde innlegg for ...

Pilotprosjekt for jordmorstudenter

Gjennom simuleringsprogrammet SimBegin lærer førsteårstudenter innen jordmorfag hvordan de kan gjennomføre studentdrevet...

Får finansiering til doktorgradsprosjekt om digital hjemmeoppfølging

Prosjektet Digital støtte til egenomsorg ved hjertesvikt får 2.379.000 kr fra Stiftelsen DAM, øremerket til finansieri...

UiS skal tilby master i psykologi

UiS styrker satsningen sin på psykologifeltet og skal nå tilby psykologi på masternivå.

Ulike tilnærminger til fremtidens helsesektor

Forskningsprosjektet Caring Futures inviterte fem ulike aktører i regionen til en panelsamtale på Sølvberget om utfordri...

Samlet ulike interessegrupper innenfor omsorgsteknologi

HelseCampus Stavanger samlet forskere, klinikere, leverandører og pårørende til å dele perspektiver innenfor etikk i utv...

Presenterte forskning om psykisk helse blant unge

Ti unge medforskere og to forskere fra Universitetet i Stavanger presenterte InvolveMENT-prosjektet på internasjonal kon...

Erstattet tastatur med mikrofon

Cecilie Haraldseid-Driftland er postdoktor ved UiS og formidler normalt pasientsikkerhet gjennom forskningsartikler. Und...

Ny professor ved Det helsevitskapelege fakultet

Ingunn Aase er tildelt opprykk til professor i helsevitskap ved Avdeling for kvalitet og helseteknologi ved Det helsevit...

Holdt foredrag om pasientsikkerhet

Jannicke Mellin-Olsen delte sine erfaringer med SHARE – senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten. Forskningssen...

Diskuterte møtet mellom teknologi og mennesker

Både forfatteren Cathrine Knudsen og kunstneren Kari Telstad Sundet er opptatt av denne tematikken. Førsteamanuensis Ing...

Samlet pårørende i Norge digitalt

Pandemien medførte praktiske vanskeligheter med å arrangere den årlige nasjonale Pårørendekonferansen fysisk, men i ette...

– Endelig skjer det

Etter et langt og tett samarbeid kunne Ingvil Hellstrand (UiS) og kurator Hege Tapio holde åpningstalene sine for å mark...

Disputas om selvmordsrisiko og psykosesymptomer

Pasienter som har psykosesymptomer i en depresjon, har klart større risiko for selvmord enn pasienter uten slike symptom...

Sykepleierstudentene fra Ryfylke besøkte UiS-campus

Forrige uke var sykepleierstudentene fra Ryfylke samlet på campus for første gang. Omvisning på campus Ullandhaug og øvi...

Forskning møter kunst i ny utstilling

Kunstutstillingen CARING FUTURES finner sted på Galleri Sølvberget fra 17. september - 18. desember. Utstillingen løfter...

Ny rapport setter søkelys på tidlig innsats tidlig i livet

En ny rapport fra barnehageforskere ved Universitetet i Stavanger har sett på forhold som bidrar til å hindre og fremme ...

Kunnskapskommunikasjon trenger kreativitet

Ny studie viser at koronavideoene fra helsemyndighetene har betydelig lavere seertall enn de mest populære koronavideoen...

Samler internasjonale forskere på UiS

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten er vertskap for et internasjonalt kvalitets- og sikkerhetssemi...

No startar distriktsvenleg sjukepleiarutdanning i Ryfylke!

30 studentar skal no bli utdanna sjukepleiarar ved UiS i Ryfylke. Tysdag vart den distriktsvenlege sjukepleiarutdanninga...

Hanna Katharina skal bli sjukepleiar ved UiS i Ryfylke

Hanna Katharina Hurme er ein av studentane som denne hausten startar på ei distriktsvenleg bachelor i sjukepleie. – Det ...

Undersøkte kurs ved recovery-skoler

Tre av studentene som i juni fullførte master i rus- og psykisk helsearbeid skrev masteroppgaver om deltakere og lærere ...

Dansk sykepleierstudent roser UiS og Stavanger etter utveksling

Anna Julie la Cour Vågen valgte Stavanger som destinasjon da hun skulle på utveksling i sitt fjerde semester. Studenten ...