Årets publikasjoner - 2022

Her finner du en oversikt over tidsskriftsartikler, bøker og bokkapitler, rapporter og avhandlinger publisert av forskere tilknyttet FILIORUM - Senter for barnehageforskning i 2022.

Publisert Sist oppdatert
En PC står på et bord med en bunke tidsskrift i forgrunnen og en bokhylle med bøker i bakgrunnen

FILIORUMs forskere har bidratt med en rekke publikasjoner i året som har gått. Utgivelsene har et bredt tematisk spenn og er publisert i både norske og internasjonale tidsskrifter, bøker og andre kilder. Ta en titt for det siste innen norsk barnehageforskning.

Publikasjoner 2022

van der Sande, Lisa; Wildeman, Ilona; Bus, Adriana Gerarda; van Steensel, Roel.
Personalized Expert Guidance of Students’ Book Choices in Primary and Secondary Education. Reading Psychology 2022 ;Volum 43.(5-6) s.380-404

Alvestad, Marit.
Planarbeid i barnehagen. I: Barnehageutvikling. Universitetsforlaget 2022. s.61-75

Alvestad, Marit; Gjems, Liv; Undheim, Marianne.
Kvalitet i barnehagen. FILIORUMs ressursbank 2022

Berge, Anita.
"Jeg savner et sted å lese for barna": Materialitetens betydning for læringsfellesskap i barnehagen.. I: Barnehageutvikling. Universitetsforlaget 2022. s.76-89

Bus, Adriana Gerarda; Kucirkova, Natalia.
Digital picture books : A new opportunity for children whose parents do not read with them. Child & Family Blog 2022

Campbell, Janine Anne; Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Størksen, Ingunn.
Screening for Potential, Assessing for Achievement: A Study of Instrument Validity for Early Identification of High Academic Potential in Norway. Scandinavian Journal of Educational Research 2022

Campbell, Janine Anne; Løkken, Ingrid Veronika Midteide.
Inside Out: A Scoping Review on Optimism, Growth Mindsets, and Positive Psychology for Child Well-Being in ECEC. Education Sciences 2022;Volum 13.(1)

Cremin, Teresa; Hendry, Helen; Leon, Lucy Rodgriguez; Kucirkova, Natalia.
Conclusion : Reading teachers of tomorrow. I: Reading teachers: Nurturing reading for pleasure. Routledge 2022. s.193-197

De Bondt, Merel G.; Bus, Adriana Gerarda.
Tracking the long-term effects of the Bookstart intervention: Associations with temperament and book-reading habits. Learning and Individual Differences 2022 ;Volum 98.

Eidsvåg, Gunnar Magnus.
Sustainable Care: Care as a Communal Virtue in Early Childhood Education. ECNU Review of Education 2022 ;Volum 5.(4) s.643-663

Eidsvåg, Gunnar Magnus.
Å høre til der du bor. Om foreldres opplevelse av tilhørighet gjennom barnehagen. Nordisk Barnehageforskning 2022 ;Volum 19.(2)

Eikeland, Synnøve; Skarstein, Tuula Helka.
FOU-arbeid i fysisk fostring : utvikling og implementering av en læringsapp om bevegelseslek. I: Barnehagelærerutdanning i endring: å forske på egen undervisningspraksis i høyere utdanning. Universitetsforlaget 2022. s.43-58

Einarsdottir, Johanna; Juutinen, Jaana; Emilson, Anette; Ólafsdóttir, Sara M.; Zachrisen, Berit; Meuser, Sarah.
Children’s perspectives about belonging in educational settings in five European countries. European Early Childhood Education Research Journal 2022 ;Volum 30.(3) s.330-343

Evertsen, Cecilie; Størksen, Ingunn; Kucirkova, Natalia.
Professionals’ Perceptions of the Classroom Assessment Scoring System as a structure for professional community and development. EuropeaEarly Childhood Education Research Journal 2022

Fidjeland, Andreas.
Overgang fra barnehage til skole. FILIORUMs ressursbank 2022

Fidjeland, Andreas Østbø.
Essays on the Economics of Education: Policies for Academic Transitions. Universitetet i Stavanger 2022 220 s.

Fugelsnes, Kristin.
Hvordan skaper personalet i barnehagen vilkår for barns fellesskap og tilhørighet?. Nordisk Barnehageforskning 2022 ;Volum 19.(2) s.71-87

Furenes, May Irene; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Munthe, Elaine.
Trender i empirisk barnehageforskning i de skandinaviske landene 2006–2019 – en forskningskartlegging. Kunnskapssenter for utdanning 2022 44 s.

Granone, Francesca; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Sæbø, Janken Camilla; Solheim, Ksenia; Kaltvedt, Elsa Helen; Ree, Marianne; Esmaeeli, Sara; Furskog-Risa, Christina; Joner, Maya Dybvig.
Tidlig innsats, tidlig i livet-En sammenstilling og analyse av eksisterende kunnskap og forskning om de 1000 første dagene i et individs liv, inklusive livet i magen. KS 2022 53 s.

Granone, Francesca; Stokke, Martin.
The Norwegian inclusive learning environment: an analysis. Consultori Familiari Oggi 2022

Granone, Francesca; Stokke, Martin; Damnotti, Sandra; Chicco, Chiara.
Mediated learning strategies in families with children with disabilities: a literature review. Formazione & Insegnamento 2022 ;Volum 20.(2) Suppl. Celebrating 100 Year.

Granone, Francesca; Stokke, Martin; Damnotti, Sandra; Chicco, Chiara; Pollarolo, Enrico.
Mothers' Perception about Mediated Learning Strategies Used in the Home Environment for Supporting the Transfer Ability in Children with Down Syndrome: An Exploratory Investigation. Disabilities 2022 ;Volum 2.(2) s.264-279

Greig, Elna; Cantillon, Eli; Reikerås, Elin Kirsti Lie.
Tell med Tellefanten. Stavanger: Sandviks AS 2022 157 s.

Halle, Kirsten.
Sangfellesskap i barnehagen. FILIORUMs ressursbank 2022

Hansen, Joakim Evensen.
Godt språkarbeid med de yngste barna. FILIORUMs ressursbank 2022

Huang, Runke; Geng, Zuofei; Siraj, Iram.
Exploring the Associations among Chinese Kindergartners between Academic Achievement and Behavioral, Cognitive and Emotional SelfRegulation. Early Education and Development 2022

Jernes, Margrethe.
Sivilt mot : perspektiver på utvikling i barnehagen. I: Barnehageutvikling. Universitetsforlaget 2022. s.109-120

Jernes, Margrethe; Alvestad, Marit.
Barnehageutvikling. Universitetsforlaget 2022 (ISBN 9788215050300) 144 s.

Jernes, Margrethe; Undheim, Marianne.
«Jeg har ikke trykt!»: Ytringer om teknologi ved lesing av digitale bildebøker i barnehagen. Barn – forskning om barn og barndom i Norden 2022;Volum 40.(4) s.37-54

Joner, Maya Dybvig; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Alvestad, Marit.
Children with language difficulties: identification and adapted language provision in Early Childhood Education and Care, and subsequent assessment by the Educational Psychological Service. European Early Childhood Education Research Journal 2022

Joner, Maya Dybvig; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Alvestad, Marit.
Special education in Norwegian early childhood education and care: a document analysis of special education assistance provided to children with language disorders. European Journal of Special Needs Education 2022

Kucirkova, Natalia.
The explanatory power of sensory reading for early childhood research: The role of hidden senses. Contemporary Issues in Early Childhood 2022

Kucirkova, Natalia; Kamola, Monika.
Children's stories and multisensory engagement: Insights from a cultural probes study. International Journal of Educational Research 2022;Volum 114.

Kucirkova, Natalia; Leaton-Gray, Sandra.
Beyond Personalisation: Embracing Democratic Learning within Artificially Intelligent Education Systems. Educational Theory 2022

Kucirkova, Natalia; Rowsell, Jennifer.
Living with digital materialisations of self. Learning, Media & Technology 2022 ;Volum 47.(3) s.305-309

Lenes, Ragnhild; Størksen, Ingunn; McClelland, Megan; Idsøe, Thormod.
The role of mother’s education and child gender for children’s vocabulary and math skills in the transition from Early Childhood Education and Care to first grade in Norway. European Early Childhood Education Research Journal 2022

Lunn Brownlee, Jo; Bourke, Terri; Rowan, Leonie; Ryan, Mary; Churchward, Peter; Walker, Sue; L’Estrange, Lyra; Berge, Anita; Johansson, Eva Marianne.
How epistemic reflexivity enables teacher educators’ teaching for diversity: Exploring a pedagogical framework for critical thinking. British Educational Research Journal (BERJ) 2022

Mendive, Susana; Placencio-Castro, Matias; Strasser, Katherine; Kucirkova, Natalia; Pozo-Tapia, Francesca; Dominguez, Paula.
Impacts of a personalized book giveaway intervention in low-SES households. Early Childhood Research Quarterly 2022 ;Volum 63. s.169-180

Moser, Thomas; Martinsen, Marianne Torve.
Fysisk miljø på SFO. Cappelen Damm Akademisk 2022 153 s.

Norheim, Helga; Moser, Thomas; Broekhuizen, Martine Louise.
Partnerships in multicultural ECEC settings in Norway: Perspectives from parents and professionals. Nordisk Barnehageforskning 2022 ;Volum 19.(1) s.40-60

Pollarolo, Enrico; Størksen, Ingunn; Skarstein, Tuula Helka; Kucirkova, Natalia.
Children’s critical thinking skills: perceptions of Norwegian early childhood educators. European Early Childhood Education Research Journal

Reikerås, Elin Kirsti Lie.
Enkel tilgang til barnehageforskning. FILIORUMs ressursbank 2022

Reikerås, Elin Kirsti Lie; Dahle, Anne Elisabeth.
Relations between reading skill level in fifth grade and functional language skills at toddler age. European Early Childhood Education Research Journal 2022

Roland, Pål.
Ledelseskompetanse: hvordan lede utviklingsprosesser i barnehagen?. I: Barnehageutvikling. Universitetsforlaget 2022 s.47-60

Stangeland, Elisabeth Brekke; Hansen, Joakim Evensen.
Late talkers and language learning in Norwegian ECEC for children under three. I: Special Education in the Early Years : Perspectives on Policy and Practice in the Nordic Countries. Springer 2022. s.185-197

Tungland, Inger Benny Espedal.
Barnehageutvikling: partnerskap mellom utdanningssted og barnehage i universitetsbarnehagesatsingen. I: Barnehageutvikling. Universitetsforlaget 2022. s.90-108

Tungland, Inger Benny Espedal.
Å se barnet - en hjertesak. FILIORUMs ressursbank 2022

Tunkiel, Katarzyna.
By og natur i norske bildebøker. FILIORUMs ressursbank 2022

Tunkiel, Katarzyna A.; Bus, Adriana G.
Digital Picture Books for Young Dual Language Learners: Effects of Reading in the Second Language. Frontiers in Education 2022 ;Volum 7.

Undheim, Marianne.
Barnehagebarn lager animasjonsfilm. FILIORUMs ressursbank 2022

Undheim, Marianne.
Deltakelse, prosess og produkt: Kreativitet i en skapende teknologimediert samarbeidsprosess i barnehagen. Nordisk Barnehageforskning 2022;Volum 19.(1) s.21-39

Undheim, Marianne; Hoel, Trude.
In Pursuit of a Multimodal Ensemble in a Stop-motion Animation Movie Created by Six Young Children. Video Journal of Education and Pedagogy 2022 ;Volum 24.(1) s.1-23

Urban, Mathias Helmut; Guevara, Jennifer; Semmoloni, Carolina; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Eidsvåg, Gunnar Magnus; Sæbø, Janken Camilla.
Nordic Approaches to Evaluation and Assessment in Early Childhood Education and Care. Nordisk ministerråd 2022 ;Volum 2022.64 s. TemaNord(512)

van Trijp, Catharina Petronella Johanna; Broekhuizen, Martine Louise; Moser, Thomas; Barata, M Clara; Aguiar, Cecília.
Parental perspectives on ECEC settings that foster child well-being: a comparison across nine European countries. International Journal of Early Years Education 2022 s.1-20

Wadel, Carl Cato; Knaben, Åse Dagmar.
Utvikling av barnehagen som lærende organisasjon: anvendelse av Senges perspektiver i utviklingsarbeid i barnehagen. I: Barnehageutvikling. Universitetsforlaget 2022. s.33-46

Wadel, Carl Cato; Knaben, Åse Dagmar.
Utvikling av barnehagen som lærende organisasjon: teoretiske perspektiver. I: Barnehageutvikling. Universitetsforlaget 2022.  s. 15-32

Wilhelmsen, Tiril; Alexandersen, Nina; Røysamb, Espen; Moser, Thomas; Brandlistuen, Ragnhild Eek; Wang, Mari Vaage.
Teachers’ competence promote close relationships to children with externalising problems and conflictual relationships. Educational Psycholog 2022 ;Volum 42.(6) s.673-693