Nye utdanninger treffer

– Vi treffer svært godt med de to nye bachelorprogrammene våre, sier dekan Øystein Lund Bø ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Published Endret

Tor-Fredrik Fatema Einar og Josefine på Optimisten Cafe
Tor-Fredrik, Fatema, Einar og Josefine får mange nye medstudenter til høsten. Foto: Elisabeth Tønnessen.

2020 ble et annerledesår med koronapandemi. Det var også et noe annerledes år ved fakultetet som tradisjonelt har utdannet kandidater innen ingeniør, realfag og teknologi. To tverrfaglige bachelorprogram er hovedårsaken til nær 220 prosent økning i antall søkere til fakultetet, samt ny søkerrekord ved UiS. Bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll fikk hele 2064 primærsøkere, mens 183 har søkt bachelor i byplanlegging og samfunnssikkerhet.  

Øystein Lund Bø
Øystein Lund Bø, dekan. Foto: Elisabeth Tønnesen.

– Vi skal fortsatt utdanne fremtidens ingeniører og teknologer, men vi må også tilpasse oss en utvikling hvor kunnskap på tvers av disipliner blir viktig. Å utdanne fremtidens tollere ser vi frem til, og den enorme responsen viser at dette treffer de unge som skal velge studier og yrkesretning, sier Øystein Lund Bø.  

Bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll tilbys for første gang i Norge. I over 80 år har tollere fått sin utdanning gjennom Tolletatens etatsutdanning.

Kjenner du på et forventningspress med så høye søkertall?

– Det er overveldende med over 2000 søkere, det er tall UiS aldri har vært i nærheten av før. Men jeg er helt trygg på at vi har laget et godt rammeverk for utdanningsløpet, og vi samarbeider godt med sterke fagmiljøer i Tolletaten og Handelshøgskolen UiS. Studentene trenger ikke være i tvil om at vi er klare for å ta imot dem til semesterstart i august, sier Øystein Lund Bø.

Høsten 2021 starter også det første kullet på bachelor i byplanlegging og samfunnssikkerhet. Behovet for å forene disse to fagretningene har fakultetet sett over tid, og tilbyr nå denne helt unike utdanningen.

– Vi så og hørte fra næringsliv og offentlige instanser at det var behov for tverrfaglige kandidater med både teknisk og samfunnsfaglig kompetanse. Studenter med denne bachelorutdanningen kan gå rett ut i arbeidslivet med solid kompetanse, eller søke flere masterstudier. 183 søkere til dette studiet er en svært god start, og viser at dette er en tidsriktig utdanning, sier Lund Bø.

Tradisjonelle ingeniører

Maskiningeniør og byggingeniør gjør det også godt i årets opptak. Bachelor i maskin har 21,4 prosent økning på ordinære søkere, og 21,2 prosent økning i Y-veien (yrkesvei). Bachelor i bygg opplevde nedgang i søkertall i fjor, men nå er trenden snudd, og en økning på 11,3 prosent.

– Samfunnet har alltid behov for nye ingeniører, og en tid med digitalisering og grønn omstilling stiller krav til at våre kandidater behersker ny teknologi, samtidig som de lærer grunnleggende ferdigheter innen maskin og bygg. Det er trygge og gode utdanningsvalg. Ekstra gledelig å se at 28 prosent av søkerne til byggingeniør er kvinner. Det trengs flere kvinnelige ingeniører og teknologer, sier Øystein Lund Bø.

Bachelor i energi- og petroleumsteknologi går også frem med 8,2 prosent med 66 primærsøkere. Fortsatt fremgang etter fjorårets topp med 61 søkere, viser at ingeniøryrket er attraktivt blant de unge studiesøkerne.

Internasjonale søkere

Internasjonalt opptak for 2021 viser at det mest søkte studiet på UiS blant internasjonale søkere er Computer Science: Data science, MA med 422 primærsøkere. Det er 10,5 prosent opp fra i fjor.

Studiene med størst prosentvis endring i internasjonale søkere ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet er:

  1. Master in Risk Analysis (sammenslått med Risk Management i 2021) – 88,4 prosent frem (275 primærsøkere).
  2. Marine and Offshore Technology, MA 33,1 prosent frem (173 primærsøkere).
  3. Computational Engineering, MA, 32,4 prosent frem (143 primærsøkere).

– Dette viser bredden i utdanningstilbudet vårt. Samfunnssikkerhet, havteknologi og datateknologi er godt representert. Vi har jobbet målrettet og systematisk med å tilby internasjonale søkere relevante studier med høy faglig kvalitet, sier dekan Øystein Lund Bø.