Hopp til hovedinnhold

Byplanlegging og samfunnssikkerhet – bachelor

Vil du planlegge og forme sikker byutvikling med bærekraftige løsninger? Da er dette studiet for deg. Du får en unik og tverrfaglig kombinasjon av samfunnsfag og teknologi.

Publisert: Endret:
Fakta
Varighet

3 år / 6 semestre

Antall studieplasser

32

Studiepoeng

180

Poenggrense

2021: 54,2 / 43,1 (ORD / førstegang) Laboratorier Her finner du informasjon om våre laboratorier.

Søknadsfrist

15. april via Samordna opptak

Du kan skape fremtidens infrastruktur og smarte løsninger for mobilitet.

Sikker byutvikling

Mennesker går på gate, motlys fra solnedgang

I 2050 vil 60-70 prosent av verdens befolkning kunne bo i byer. Dette byr på store utfordringer for de som skal planlegge fremtidens byer, infrastruktur og mobilitet, samtidig som sikkerheten for de som bor der blir ivaretatt. 

Økt kompetanse innenfor bærekraftig byutvikling og den fysiske utformingen av byen er helt nødvendig for å skape trygge rammer for innbyggerne. For å kombinere byplanlegging og samfunnssikkerhet må fremtidens planleggere derfor ha kunnskaper både om teknologiske og samfunnsmessige forhold. Dette studiet er tverrfaglig med både samfunnsfag og teknologiske fag. 

Med bachelor i byplanlegging og samfunnssikkerhet (Bysam) kan du jobbe med risikovurderinger og beredskap, samfunns- og arealplanlegging, og velge mellom flere retninger dersom du vil gå videre på masterstudier.

Hva kan du bli?

Risiko- og sikkerhetsutfordringer er sterkt knyttet opp mot utforming av de fleste funksjoner i samfunnet, klimautfordringer, teknologisk utvikling og politisk ustabilitet. I 2050 kan mellom 60 og 70% av verdens befolkning bo i byer. Dette byr på store utfordringer for de som skal planlegge fremtidens byer samtidig som sikkerheten for de som bor der blir ivaretatt. Det er derfor et voksende fokus på og behov for byplanlegging i kombinasjon med samfunnssikkerhet.

Risikovurderinger og beredskap inngår som en lovpålagt del av samfunns- og arealplanleggingen, noe som i Norge skjer etter den norske plan- og bygningsloven. Det er derfor et stort behov for en kompetanse som kan kombinere risikohåndtering og beredskap med samfunns- og byplanlegging. En akselererende urbanisering, forventete konsekvenser av klimaendringer og et sterkere fokus på samfunnssikkerhet vil trolig bidra til å øke dette behovet i fremtiden. Samtidig er det få (om noen) utdanningsmuligheter som har integrert en helhetlig tilnærming til samfunnsplanlegging og sikkerhet hverken i Norge eller internasjonalt. Særlig i mindre kommuner og organisasjoner er det nødvendig ut fra ressursmessige hensyn å kunne forene nødvendig kompetanse i både byplanlegging og samfunnssikkerhet i en og samme person. Samtidig vil en ny utdanning som integrerer byplanlegging og samfunnssikkerhet ha behov for god markedsføring for å etablere seg i arbeidsmarkedet.

Kandidater som har gjennomført dette bachelorstudiet, vil ha mulighet til å gå videre enten på masterutdanningen i byplanlegging eller masterutdanningen i samfunnssikkerhet. Det er også mulig å fortsette med PhD-utdanning i risikostyring og samfunnssikkerhet for kandidater som har ambisjoner om det.

Kandidater som har gjennomført dette bachelorstudiet, vil ha mulighet til å gå videre enten på masterutdanningen i byplanlegging eller masterutdanningen i samfunnssikkerhet. Det er også mulig å fortsette med PhD-utdanning i risikostyring og samfunnssikkerhet for kandidater som har ambisjoner om det.

FNs bærekraftsmål 11 - bærekraftige byer og lokalsamfunn

Bærekraftige byer og lokalsamfunn: Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige.

FNs bærekraftsmål 11

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse

(Det er anbefalt å ha matematikk R1 eller S1 og S2 fra videregående skole).

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 20. april kl. 14.00 (kun i 2022 - 15. april er vanlig frist).

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat med fullført og bestått 3-årig bachelor i byplanlegging og samfunnssikkerhet skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

K1: Kandidaten har kunnskap om risiko, sikkerhet og sårbarhet i samfunnskritisk infrastruktur, institusjoner og funksjoner i byområder.

K2: Kandidaten har kunnskap om hvordan byer kan utformes og videreutvikles for å redusere risiko og sårbarheter og øke sikkerheten i byområder.

K3: Kandidaten har kunnskap om ekstraordinære hendelser og påkjenninger som samfunnskritisk infrastruktur, institusjoner, funksjoner og mennesker i byområder kan bli utsatt for.

K4: Kandidaten har kunnskap om hvorfor planlegging av trygge byer krever flere ulike perspektiv og fagkompetanser som må sees i sammenheng og integreres.

K5: Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet.

Ferdigheter

F1: Kandidaten kan vurdere risikoer og trusler forbundet med alternative utforminger av byens infrastruktur, funksjoner og institusjoner.

F2: Kandidaten kan bidra til å forebygge skader, ondsinnete handlinger og ulykker gjennom planlegging, regulering og organisering.

F3: Kandidaten kan arbeide i tverrfaglige prosjektgrupper og team.

F4: Kandidaten kan bruke digitale dataverktøy som f.eks. CAD og Revit.

F5: Kandidaten kan utvikle tema, problemstillinger og spørsmål til forskings- og utredningsdesign basert på anerkjente metoder og prosedyrer.

F6: Kandidaten kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling.

Generell kompetanse

G1: Kandidaten har kunnskap om hvordan kombinasjoner av teknologisk og samfunnsvitenskapelig tilnærming til risiko og sikkerhet i byen kan skape trygge bysamfunn. 

G2: Kandidaten har kunnskap om hvordan sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn kan ivaretas gjennom byplanlegging. 

G3: Kandidaten har kunnskap om teoretiske perspektiv på hvordan skadeforebygging, skadebegrensning og krisehåndtering kan ivaretas gjennom byplanlegging. 

G4: Kandidaten kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer.

Spørsmål og svar

Her får du svar på noen av de mest stilte spørsmålene om bachelor i Bysam.

spørsmål og svar SOS

Blir man ingeniør med denne bachelorgraden?

Nei, dette er ikke en ingeniørutdanning.

Jeg har tidligere bestått emner ved en annen utdanningsinstitusjon. Kan jeg få godkjent noen av disse emnene inn i ny grad?

Ja, det er mulig å søke om å få godkjent tidligere beståtte emner som ikke er del av opptaksgrunnlaget inn i ny grad. All informasjon finnes her: Godkjenning/innpass av emner i utdanningsplan

Hvem kan kontaktes om jeg har spørsmål om studiene mine?

Du kan enten kontakte studieprogramleder Tegg Westbrook eller studiekoordinator Sabrina Ebenhoch.

Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • Offentlig politikk og administrasjon

   Første år, semester 1

   Offentlig politikk og administrasjon (BST120)

   Studiepoeng: 10

  • Risikosamfunnet

   Første år, semester 1

   Risikosamfunnet (BYS100)

   Studiepoeng: 10

  • Innføringsemne i byplanlegging og samfunnssikkerhet

   Første år, semester 1

   Innføringsemne i byplanlegging og samfunnssikkerhet (BYS110)

   Studiepoeng: 10

  • Byggfaglig innføring

   Første år, semester 2

   Byggfaglig innføring (BYG100)

   Studiepoeng: 5

  • Stedsforståelse og Byteori

   Første år, semester 2

   Stedsforståelse og Byteori (BYG105)

   Studiepoeng: 10

  • Byrommet

   Første år, semester 2

   Byrommet (BYG115)

   Studiepoeng: 5

  • Kriser og samfunnssikkerhet

   Første år, semester 2

   Kriser og samfunnssikkerhet (BYS220)

   Studiepoeng: 10

  • Områdeplanlegging

   Andre år, semester 3

   Områdeplanlegging (BYG120)

   Studiepoeng: 10

  • Politikk, beslutninger og risiko

   Andre år, semester 3

   Politikk, beslutninger og risiko (BYS200)

   Studiepoeng: 10

  • Examen Philosophicum - IMS

   Andre år, semester 3

   Examen Philosophicum - IMS (SVEXPHIL)

   Studiepoeng: 10

  • Vann og avløp

   Andre år, semester 4

   Vann og avløp (BYG125)

   Studiepoeng: 10

  • Risikoanalyse, forskningsdesign og metoder

   Andre år, semester 4

   Risikoanalyse, forskningsdesign og metoder (BYS120)

   Studiepoeng: 10

  • Sårbarhet og teknologisk utvikling

   Andre år, semester 4

   Sårbarhet og teknologisk utvikling (BYS210)

   Studiepoeng: 10

  • Bacheloroppgave i Byplanlegging og Samfunnssikkerhet

   Tredje år, semester 5

   Bacheloroppgave i Byplanlegging og Samfunnssikkerhet (BYSBAC)

   Studiepoeng: 20

  • Risiko, sikkerhet og bærekraftig utvikling

   Tredje år, semester 6

   Risiko, sikkerhet og bærekraftig utvikling (BYS310)

   Studiepoeng: 10

 • Valgemner ved UiS eller utveksling 5. semester

  • Valgbare emner 5. semester

   • Anbefalte valgemner 5. semester

   • Annet valgemne 5. semester

    • Kvantitativ forskningsmetode

     Tredje år, semester 5

     Kvantitativ forskningsmetode (BST290)

     Studiepoeng: 10

  • Utveksling 5. semester

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester 

5. semester 

Opplegg for utvekslingen 

I 5. semester på bachelorprogrammet i byplanlegging og samfunnssikkerhet er det lagt til rette for et studieopphold i utlandet. Det er satt opp 30 studiepoeng valgemner i 5. semester. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt. 

Flere muligheter 

I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. 

Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene. 

For veiledning og forhåndsgodkjenning av emner, kontakt din studiekonsulent ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet 

Generelle spørsmål om utveksling: 

Internasjonalt kontor, Kitty Kiellands hus 

utveksling@uis.no 

Faglig anbefalte læresteder

Griffith University, Australia

Queensland University of Technology, Australia  

San Diego State University, USA

Københavns Profesjonshøgskole, Danmark

Karlstad University, Sverige

Utveksling
 • Alle land

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Karlstads universitet

  “As one of the youngest universities in Sweden, we hope to be more adventurous in challenging the established and exploring the unknown”

  Karlstads universitet

  “As one of the youngest universities in Sweden, we hope to be more adventurous in challenging the established and exploring the unknown”

  Københavns Professionshøjskole

  Å være norsk i Danmark er utrolig deilig. Og som student er det nesten enda bedre! Danmark kan være et godt alternativ for deg som vil prøve noe annet enn Norge, men som samtidig har det fint med å være en times flytur fra hjemlandet. Professionshøjskolen Metropol og Professionshøjskolen UCC fusjonerte i 2018 og ble Københavns Professionshøjskole (KP). KP tar imot et stor antall utvekslingsstudenter fra hele verden hvert år - bli en del av denne opplevelsen du også!

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS` partneruniversitet i -nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. Det er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap.

 • Australia

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

 • Danmark

  Københavns Professionshøjskole

  Å være norsk i Danmark er utrolig deilig. Og som student er det nesten enda bedre! Danmark kan være et godt alternativ for deg som vil prøve noe annet enn Norge, men som samtidig har det fint med å være en times flytur fra hjemlandet. Professionshøjskolen Metropol og Professionshøjskolen UCC fusjonerte i 2018 og ble Københavns Professionshøjskole (KP). KP tar imot et stor antall utvekslingsstudenter fra hele verden hvert år - bli en del av denne opplevelsen du også!

 • Nederland

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS` partneruniversitet i ECIU-nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. Det er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap.

 • Sverige

  Karlstads universitet

  “As one of the youngest universities in Sweden, we hope to be more adventurous in challenging the established and exploring the unknown”

  Karlstads universitet

  “As one of the youngest universities in Sweden, we hope to be more adventurous in challenging the established and exploring the unknown”

 • USA

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt opptak@uis.no

Se presentasjon om BYSAM fra Åpen dag 2021
Bli med på omvisning på campus UiS!

Livet som student i Stavanger

Kontakt oss

Førsteamanuensis
51831622
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Ekstern
51831969
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen TN
Kontor for utdanningsadministrative tjenester
VÅRT FAGMILJØ

Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging (ISØP)

Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging er et av de mest forskningstunge instituttene i Norge. Instituttet har en rekke masterstudium innen svært aktuelle områder.

De ansatte ved instituttet har høy faglig kompetanse. Halvparten av de vitenskapelig ansatte er professorer. Instituttet har mange stipendiater. 

Mer fra Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging

Røstvik i BBC-dokumentar

Samarbeidet mellom UiS-professor Harald N. Røstvik og a-ha-vokalist Morten Harket har blitt til en dokumentar om Norges ...

Skal jobbe for et grønt og inspirerende Stavanger

Pedersgata og Åsen skal videreutvikles ved hjelp av innbyggernes egne ønsker.

Tora Aasland tar doktorgrad ved UiS

Tidligere statsråd, stortingsrepresentant og fylkesmann Tora Aasland (79) forsvarer graden dr. philos i samfunnssikkerhe...

Samfunnssikkerhetskonferansen oppsummert

Over 200 deltagere fikk med seg det siste innen samfunnssikkerhetsforskning da Samfunnssikkerhetskonferansen 2022 ble ar...

Konsekvenser av grunnleggende endringer i risikoregulering (RISKY)

RISKY-prosjektet studerer de praktiske konsekvensene av en ny risikodefinisjon basert på usikkerhet.

Temaanalyse av ulykker på motorsykkel

Professor Ove Njå og stipendiat Tone Iversen har fått tildelt et oppdrag fra Statens vegvesen om å gjennomføre temaanaly...

Innovasjon i den norske tunnelsikkerhetsnæringen

Hvordan arbeide målstyrt med innovasjon – en studie av innovasjonssystemet og -prosesser relatert til valg av sikkerhets...

Toppjobb i Lyse

– Det jeg satte størst pris på var nærheten studiet hadde til arbeidslivet, sier Svein Grude (32). Alumnien er konsernco...

BYplanlegging og SAMfunnssikkerhet henger sammen

Byer er komplekse og uferdige organismer som gir store muligheter for forbedring og utvikling. Det motsatte blir stagnas...

Møt risikoingeniør Daniel

Gjennomfører risiko- og ulykkesanalyser for Ferjefri E39 i Statens vegvesen.

Møt doktorgradsstipendiat Ingrid

– Du får muligheten til å studere risikoanalyse i et av de mest internasjonalt anerkjente forskningsmiljøene innen denne...

Sivilingeniør Marianne Pedersen: Fikk midt i blinken-jobb i Equinor

– Jeg jobber med anskaffelser og logistikk i Equinor. Med bachelor i petroleumsteknologi og master i industriell økonomi...

UiS-forskarar fekk medhald i Pressens faglege utval

Lakseskatt-forskarane Bård Misund, Ragnar Tveterås og Petter Osmundsen følte seg uthengde av VG og E24. No har dei fått ...

Nytt samarbeid skal identifisere smartby-prosjekt

Eit samarbeid mellom universitetet, næringslivet og offentleg sektor skal finne ut kva utfordringar regionen kan løyse v...

Solenergipioneren

Professor Harald N. Røstvik ved UiS er fremhevet som en av verdens fremste solenergi-pionerer i perioden 1970-2020.

Årets unge risikoanalytiker

Professor Roger Flage utpekes som en av de mest talentfulle risikoanalytikerne i verden.

Gir nye perspektiver på korona-samfunnet

Korona-viruset kastet Norge ut i en langvarig krisesituasjon. Våre eksperter innenfor samfunnssikkerhet, risiko og krise...

ROADMAP – European observatory on disaster risk and crisis management best practices

Roadmap-prosjektet skal bidra til å etablere en europeisk tenketank innen risikostyring.

Hvordan fungerer klimatilpasningen?

Prosjektet RISKSEC 2.0 analyserer hvordan ulike strategier for klimatilpasning fungerer - eller ikke fungerer - sammen.

ISØP-forskere tildelt EU-prosjekt

Claudia Morsut og Bjørn Ivar Kruke ble nylig tildelt 40.000 euro til å forske på beste praksis for krisehåndtering. Fors...

Prinsipper, metoder og modeller

Hvordan kan brann- og redningstjenesten utrustes med prinsipper, metoder, modeller og andre verktøy for å oppnå økt læri...

Kombinerer to fagområder i nytt bachelorprogram

UiS har etablert bachelorprogram i byplanlegging og samfunnssikkerhet (Bysam) og tar opp studenter fra høsten 2021.

Ph.d. - program i Risikostyring og samfunnssikkerhet

Risikostyring og samfunnssikkerhet er en retning innenfor doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap ved UiS. S...

Saman for eit tryggare Noreg

Samfunnstryggleik og nye trusselbilete var tema då nærmare 250 deltakarar var samla på Samfunnssikkerhetskonferansen 202...

Kirsten Welschemeyer vann Gullhammeren 2018

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland og styreleiar Sissel Leire i Bygg21 delte ut dei fem gullhamrane under...

Institutt for sikkerheit, økonomi og planlegging

Institutt for sikkerheit, økonomi og planlegging er eit av dei mest forskingstunge institutta i Noreg. Instituttet har e...

Framtidens yrker: Urban Risk Manager

– I 2050 kan vi ha en situasjon der 80-90 prosent av verdens befolkning lever i byer. Mange av dem bor i veldig utsatte ...

Gransking av massegraver kan forsone fiender

Volden har opphørt i det tidligere Jugoslavia. Men ikke konfliktene. – Rettsvitenskapelige granskinger av massegraver ka...

Mitt favorittsted

Våre studenter og ansatte forteller om sitt favorittsted i regionen eller på campus og gir gode tips til hvor din neste ...

Ut på tur i Stavanger-regionen

Stavanger-regionen har ein svært variert natur, med gode opplevingar over alt. Frå lange, kvite strender til høge fjell ...

Den mer eller mindre ultimate guiden til å studere i Stavanger

Alt du lurer på om å studere på UiS (og litt til).

Stavanger - opplev byen og kulturen!

Er du på jakt etter et godt kultur- og uteliv, er Stavanger byen å være i. Tilbudet er rikt og variert, og du når ikke o...

Hvem fortjener Begeistringsprisen?

Hvert år deler Studentpresten, UiS, StOr og SiS ut en pris til en student, studentorganisasjon eller linjeforening som p...

Folken – studentane sitt kulturhus i Stavanger

Konsert? Teater? Quiz? Stand Up? På Folken, studentane sitt kulturhus i Stavanger, venter kanskje ditt livs konsertopple...