Byplanlegging og samfunnssikkerhet – bachelor

Vil du planlegge og forme sikker byutvikling med bærekraftige løsninger? Da er dette studiet for deg. Her får du en unik og tverrfaglig kombinasjon av samfunnsfag og teknologi.

Sist oppdatert
Fakta
Varighet

3 år / 6 semestre

Studiepoeng

180

Antall studieplasser

35

Poenggrense

2023: 45.7 / 40.4 (ORD / førstegang)

Søknadsfrist

15. april via Samordna opptak.

Du kan skape fremtidens infrastruktur og smarte løsninger for mobilitet.

Om studiet

I 2050 kan vi forvente at omtrent 70 prosent av verdens befolkning vil bo i byer. Dette byr på store utfordringer for de som skal planlegge fremtidens byer, infrastruktur og mobilitet, samtidig som sikkerheten for de som bor der blir ivaretatt.  

Økt kompetanse innenfor byutvikling er helt nødvendig for å skape trygge rammer for innbyggerne. Fremtidens planleggere trenger derfor kunnskaper både om teknologiske og samfunnsmessige forhold. Det får du ved å ta dette studiet.   

Med en bachelor i byplanlegging og samfunnssikkerhet kan du jobbe med risikovurderinger, beredskap, samt samfunns- og arealplanlegging.

Studiet kvalifiserer også til å søke opptak på flere ulike masterprogram. Se hvilke mastere som kan være aktuelle etter fullført bachelorgrad.

Hva kan du bli?

Risiko- og sikkerhetsutfordringer er sterkt knyttet opp mot utforming av de fleste funksjoner i samfunnet, klimautfordringer, teknologisk utvikling og politisk ustabilitet. I 2050 kan mellom 80 og 90% av verdens befolkning bo i byer. Dette byr på store utfordringer for de som skal planlegge fremtidens byer samtidig som sikkerheten for de som bor der blir ivaretatt. Det er derfor et voksende fokus på og behov for byplanlegging i kombinasjon med samfunnssikkerhet.

Risikovurderinger og beredskap inngår som en lovpålagt del av samfunns- og arealplanleggingen, noe som i Norge skjer etter den norske plan- og bygningsloven. Det er derfor et stort behov for en kompetanse som kan kombinere risikohåndtering og beredskap med samfunns- og byplanlegging. En akselererende urbanisering, forventede konsekvenser av klimaendringer og et sterkere fokus på samfunnssikkerhet vil trolig bidra til å øke dette behovet i fremtiden. Samtidig er det få (om noen) utdanningsmuligheter som har integrert en helhetlig tilnærming til samfunnsplanlegging og sikkerhet verken i Norge eller internasjonalt. Særlig i mindre kommuner og organisasjoner er det nødvendig ut fra ressursmessige hensyn å kunne forene nødvendig kompetanse i både byplanlegging og samfunnssikkerhet i en og samme person.

Kandidater som har fullført bachelor i byplanlegging og samfunnssikkerhet ved UiS kvalifiserer til masterstudier innen relevante fagfelt. Ved UiS kan aktuelle masterprogrammer være: - Byplanlegging - Samfunnssikkerhet. Det er også mulig å fortsette med PhD-utdanning i risikostyring og samfunnssikkerhet for kandidater som har ambisjoner om det.

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat med fullført og bestått treårig bachelor i byplanlegging og samfunnssikkerhet skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

K1: Kandidaten har kunnskap om risiko, sikkerhet og sårbarhet i infrastruktur, institusjoner og samfunnsfunksjoner.

K2: Kandidaten har kunnskap om hvordan byer og lokalsamfunn kan utformes og videreutvikles for å redusere risiko og sårbarheter og bedre livskvalitet.

K3: Kandidaten har kunnskap om ekstraordinære hendelser og påkjenninger som kritisk infrastruktur, institusjoner, funksjoner og personer kan bli utsatt for.

K4: Kandidaten har kunnskap om hvorfor planlegging av robuste, trygge og bærekraftige byer og lokalsamfunn krever flere ulike perspektiver, teoretiske tilnærminger og faglig kompetanse som er gjensidig fordelaktig.

K5: Kandidaten er kjent med forsknings- og utviklingsarbeid innen feltet.

Ferdigheter

F1: Kandidaten kan vurdere farer og trusler knyttet til samfunnsmessig organisering, byens infrastruktur, funksjoner og institusjoner.

F2: Kandidaten kan bidra til å redusere risiko og økt sikkerhet gjennom by- og arealplanlegging, risikostyring, krisehåndtering og beredskapsplanlegging.

F3: Kandidaten kan jobbe i tverrfaglige prosjektgrupper og team.

F4: Kandidaten kan bruke digitale dataverktøy som CAD og gjennomføre enkle risikoanalyser.

F5: Kandidaten kan utvikle temaer, problemstillinger og spørsmål for forsknings- og utredningsdesign basert på anerkjente metoder og prosedyrer i tråd med eksisterende planbestemmelser.

F6: Kandidaten kan finne, vurdere og vise til informasjon og fagstoff og presentere dette slik at det belyser en problemstilling.

Generell kompetanse

G1: Kandidaten har kunnskap om hvordan kombinasjoner av teknologiske og samfunnsvitenskapelige tilnærminger til risiko og sikkerhet kan bidra til å skape trygge og bærekraftige byer og lokalsamfunn.

G2: Kandidaten har kunnskap om hvordan bærekrafts- og samfunnssikkerhetshensyn kan ivaretas gjennom risikoanalyser, planleggings- og politiske beslutningsprosesser, beredskap, krisehåndtering, og by- og arealplanlegging.

G3: Kandidaten har kunnskap komplekse problemstillinger, praktiske metoder og ulike teoretiske perspektiver innenfor fagområdene: byplanlegging, risikostyring og samfunnssikkerhet.

G4: Kandidaten kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemer og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom relevante uttrykksformer.

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • Risikosamfunnet

   Første år, semester 1

   Risikosamfunnet (BYS100)

   Studiepoeng: 10

  • Byplanlegging og sikkerhet

   Første år, semester 1

   Byplanlegging og sikkerhet (BYS110)

   Studiepoeng: 10

  • Risiko- og sårbarhetsanalyse

   Første år, semester 1

   Risiko- og sårbarhetsanalyse (BYS120)

   Studiepoeng: 10

  • Kurs i studieteknikk og arbeidsmetode

   Første år, semester 1

   Kurs i studieteknikk og arbeidsmetode (TN120)

   Studiepoeng: 0

  • Dataassistert konstruksjon (DAK)

   Første år, semester 2

   Dataassistert konstruksjon (DAK) (BYG100)

   Studiepoeng: 5

  • Stedsforståelse og Byteori

   Første år, semester 2

   Stedsforståelse og Byteori (BYG105)

   Studiepoeng: 10

  • Byrommet

   Første år, semester 2

   Byrommet (BYG115)

   Studiepoeng: 5

  • Kriser og beredskap

   Første år, semester 2

   Kriser og beredskap (BYS220)

   Studiepoeng: 10

  • Offentlig politikk og administrasjon

   Andre år, semester 3

   Offentlig politikk og administrasjon (BST120)

   Studiepoeng: 10

  • Områdeplanlegging

   Andre år, semester 3

   Områdeplanlegging (BYG120)

   Studiepoeng: 10

  • Politikk, beslutninger og risiko

   Andre år, semester 3

   Politikk, beslutninger og risiko (BYS200)

   Studiepoeng: 10

  • Kvalitative forskningsmetoder

   Andre år, semester 4

   Kvalitative forskningsmetoder (BSS120)

   Studiepoeng: 10

  • Sårbarhet og teknologisk utvikling

   Andre år, semester 4

   Sårbarhet og teknologisk utvikling (BYS210)

   Studiepoeng: 10

  • Bacheloroppgave i byplanlegging og samfunnssikkerhet

   Tredje år, semester 5

   Bacheloroppgave i byplanlegging og samfunnssikkerhet (BYSBAC)

   Studiepoeng: 20

  • Risiko, sikkerhet og bærekraftig utvikling

   Tredje år, semester 6

   Risiko, sikkerhet og bærekraftig utvikling (BYS310)

   Studiepoeng: 10

 • Velg ett emne i 4. semester

  • Vann og avløp

   Andre år, semester 4

   Vann og avløp (BYG125)

   Studiepoeng: 10

  • Arealplanlegging for bærekraft og resiliens

   Andre år, semester 4

   Arealplanlegging for bærekraft og resiliens (BYG285)

   Studiepoeng: 10

 • Valgemner ved UiS eller utveksling 5. semester

  • Valgbare emner 5. semester

   • Anbefalte valgemner 5. semester

   • Annet valgemne 5. semester

    • Kvantitativ forskningsmetode

     Tredje år, semester 5

     Kvantitativ forskningsmetode (BST290)

     Studiepoeng: 10

    • Bærekraft og grønn omstilling

     Tredje år, semester 5

     Bærekraft og grønn omstilling (SV100)

     Studiepoeng: 10

  • Utveksling 5. semester

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester

5. semester

Opplegg for utvekslingen

I 5. semester på bachelorprogrammet i byplanlegging og samfunnssikkerhet er det lagt til rette for et studieopphold i utlandet.

Det er satt opp 30 studiepoeng valgemner i 5. semester. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.

Flere muligheter

I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden og Baltikum kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene.

Finn ut mer.

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:

Vanessa Brune

Generelle spørsmål om utveksling: Gå til utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Karlstads universitet

  “As one of the youngest universities in Sweden, we hope to be more adventurous in challenging the established and exploring the unknown”

  Københavns Professionshøjskole

  Å være norsk i Danmark er utrolig deilig. Og som student er det nesten enda bedre! Danmark kan være et godt alternativ for deg som vil prøve noe annet enn Norge, men som samtidig har det fint med å være en times flytur fra hjemlandet. Professionshøjskolen Metropol og Professionshøjskolen UCC fusjonerte i 2018 og ble Københavns Professionshøjskole (KP). KP tar imot et stor antall utvekslingsstudenter fra hele verden hvert år - bli en del av denne opplevelsen du også!

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS` partneruniversitet i -nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. Det er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap.

 • Australia

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

 • Danmark

  Københavns Professionshøjskole

  Å være norsk i Danmark er utrolig deilig. Og som student er det nesten enda bedre! Danmark kan være et godt alternativ for deg som vil prøve noe annet enn Norge, men som samtidig har det fint med å være en times flytur fra hjemlandet. Professionshøjskolen Metropol og Professionshøjskolen UCC fusjonerte i 2018 og ble Københavns Professionshøjskole (KP). KP tar imot et stor antall utvekslingsstudenter fra hele verden hvert år - bli en del av denne opplevelsen du også!

 • Nederland

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS` partneruniversitet i -nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. Det er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap.

 • Sverige

  Karlstads universitet

  “As one of the youngest universities in Sweden, we hope to be more adventurous in challenging the established and exploring the unknown”

 • USA

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse

(Det er anbefalt å ha matematikk R1 eller S1 og S2 fra videregående skole).

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april

I løpet av studiet jobber man teoretisk, praktisk, kreativt og teknisk – her er det noe for alle.

Ada Mogstad Nauen , student på byplanlegging og samfunnssikkerhet.

Slik er det å studere ved UiS

Liknende utdanninger

Kontakt oss

Seniorkonsulent
51831715
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen TN
Kontor for utdanningsadministrative tjenester
Førsteamanuensis i risikostyring og samfunnssikkerhet
51834594
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging