Byplanlegging og samfunnssikkerhet – bachelor

Vil du planlegge og forme sikker byutvikling med bærekraftige løsninger? Da er dette studiet for deg. Du får en unik og tverrfaglig kombinasjon av samfunnsfag og teknologi.

Published Endret
Fakta
Varighet

3 år / 6 semestre

Studiepoeng

180

Antall studieplasser

35

Poenggrense

2022: 49.0 / 42.5 (ORD / førstegang)

Søknadsfrist

15. april via Samordna opptak.

Du kan skape fremtidens infrastruktur og smarte løsninger for mobilitet.

Om studiet

Mennesker går på gate, motlys fra solnedgang

I 2050 vil 60-70 prosent av verdens befolkning kunne bo i byer. Dette byr på store utfordringer for de som skal planlegge fremtidens byer, infrastruktur og mobilitet, samtidig som sikkerheten for de som bor der blir ivaretatt. 

Økt kompetanse innenfor bærekraftig byutvikling og den fysiske utformingen av byen er helt nødvendig for å skape trygge rammer for innbyggerne. For å kombinere byplanlegging og samfunnssikkerhet må fremtidens planleggere derfor ha kunnskaper både om teknologiske og samfunnsmessige forhold. Dette studiet er tverrfaglig med både samfunnsfag og teknologiske fag. 

Med bachelor i byplanlegging og samfunnssikkerhet (Bysam) kan du jobbe med risikovurderinger og beredskap, samfunns- og arealplanlegging, og velge mellom flere retninger dersom du vil gå videre på masterstudier.

Videre muligheter

Studiet kvalifiserer til å søke opptak på flere ulike masterprogram. Se oversikt over hvilke program som kan være aktuelle etter fullført bachelorgrad.

Hva kan du bli?

Risiko- og sikkerhetsutfordringer er sterkt knyttet opp mot utforming av de fleste funksjoner i samfunnet, klimautfordringer, teknologisk utvikling og politisk ustabilitet. I 2050 kan mellom 80 og 90% av verdens befolkning bo i byer. Dette byr på store utfordringer for de som skal planlegge fremtidens byer samtidig som sikkerheten for de som bor der blir ivaretatt. Det er derfor et voksende fokus på og behov for byplanlegging i kombinasjon med samfunnssikkerhet.

Risikovurderinger og beredskap inngår som en lovpålagt del av samfunns- og arealplanleggingen, noe som i Norge skjer etter den norske plan- og bygningsloven. Det er derfor et stort behov for en kompetanse som kan kombinere risikohåndtering og beredskap med samfunns- og byplanlegging. En akselererende urbanisering, forventede konsekvenser av klimaendringer og et sterkere fokus på samfunnssikkerhet vil trolig bidra til å øke dette behovet i fremtiden. Samtidig er det få (om noen) utdanningsmuligheter som har integrert en helhetlig tilnærming til samfunnsplanlegging og sikkerhet hverken i Norge eller internasjonalt. Særlig i mindre kommuner og organisasjoner er det nødvendig ut fra ressursmessige hensyn å kunne forene nødvendig kompetanse i både byplanlegging og samfunnssikkerhet i en og samme person. Samtidig vil en ny utdanning som integrerer byplanlegging og samfunnssikkerhet ha behov for god markedsføring for å etablere seg i arbeidsmarkedet. 

Kandidater som har gjennomført dette bachelorstudiet, vil ha mulighet til å gå videre enten på masterutdanningen i byplanlegging eller masterutdanningen i samfunnssikkerhet. Det er også mulig å fortsette med PhD-utdanning i risikostyring og samfunnssikkerhet for kandidater som har ambisjoner om det.

Bachelor i byplanlegging og samfunnssikkerhet gir en variert og tverrfaglig studiehverdag

- I løpet av studiet jobber man teoretisk, praktisk, kreativt og teknisk – her er det noe for alle.

Kvinne med blå skjorte smiler. Foto.

Navn og alder: Ada Mogstad Nauen, 20 år.
Hjemsted: 
Oppegård.
Her bor jeg i Stavanger: 
i Gamle Stavanger.
Dette studerer jeg nå: 
bachelor i byplanlegging og samfunnssikkerhet.

Jeg studerer byplanlegging og samfunnssikkerhet fordi:

Først og fremst fordi det er veldig tverrfaglig. I løpet av studiet jobber man teoretisk, praktisk, kreativt og teknisk – så her er det noe for alle. Studiet er også både tidsaktuelt og fremtidsrettet. For eksempel så blir studiet mer og mer relevant jo nærmere vi kommer tydelige virkninger av klimaendringene, og andre trusler som vi forholder oss til. Vi har også mange muligheter etter bacheloren. For eksempel så kan man ta en master i byplanlegging eller samfunnssikkerhet, eller så kan man gå rett ut i arbeidslivet.

Mitt favorittemne på studiet er:

Jeg tror det må bli risikosamfunnet og områdeplanlegging. Vi hadde risikosamfunnet første semester og da hadde jeg ikke noen forkunnskaper så det var mye nytt å sette seg inn i, men jeg har aldri lært så mye på ett år før. Man sitter også igjen med gode forkunnskaper for resten av bacheloren. Faget områdeplanlegging er tungt og det er mye å gjøre, men vi jobber med noe helt konkret - som er veldig motiverende. Man sitter for eksempel og jobber med noe i tre timer, og kan med en gang se hva man har brukt de tre timene på. Faget knytter også samfunnssikkerhet og byplanlegging sammen, og vi lærer å tenke på sikkerhet allerede fra starten av en planleggingsprosess.

Dette er mitt beste studietips:

Svar alltid foreleserne når de spør om noe, selv om svaret ditt kan være feil. Det at du svarer feil kan føre til en aktiv diskusjon i forelesningen. En aktiv diskusjon får du mye igjen for, sammenlignet med å bare lese.  

Slik ble jeg kjent med medstudenter på UiS:

Jeg var med i fadderuken, og jeg ble fort en del av linjeforeningen BIF. Vi har også en egen lesesal i Ivar Langens hus. Her kan man bli kjent med folk, og det er alltid noen som kan hjelpe med faglige spørsmål. Vi har et godt fagmiljø fordi studentene sitter sammen. Klassen finner også på mye sosialt. Vi har for eksempel julebord og feirer 17. mai sammen, så det sosiale har vært veldig bra.  

Dette liker jeg å gjøre på fritiden:

Akkurat nå prøver jeg å finne ut hvilke surfekurs jeg skal ta. Ellers liker jeg godt å dra på litt sære og rare steder i Stavanger. Det kan være å dra på ulike restauranter, være sosial, eller finne på noe helt nytt. Jeg liker å se hva byen har å by på. Jeg følger også med på arrangementene som SiS tilbyr. De har hatt mange gode tilbud etter korona. Linjeforeningen finner også på mye sosialt så det er hele tiden noe man kan bli med på. Vi spiller for eksempel volleyball, har fester, juleverksted, spillkvelder og lager vafler. I eksamensperioden kan vi også ta avbrekk sammen, og for eksempel gå en tur til Preikestolen.

Dette er typisk Stavanger:

Her er det aldri mulighet for å gå med løst hår fordi det er mye vind og regn. Og ingen bruker blinklys! Ellers er Stavanger sentrum helt nydelig. Sentrumstrukturen er veldig bra, og det er mange smågater som er fulle av liv. Her skjer det ting hele tiden, både i helgene og i ukedagene. Sentrum er også ganske lite så du kan gå over alt. Stavanger har også et veldig godt kollektivtilbud.

Dette er min drømmejobb:

Jeg har to drømmejobber. Den ene er innen Risk Governance og jobbe i et konsulentfirma som hjelper store bedrifter med å ta store risikovurderinger. Jeg vil hjelpe bedrifter med å opprettholde en bærekraftig bedrift. Den andre drømmejobben er knyttet til sosial bærekraft i bymiljø og hvordan man kan integrere sikkerhet i bymiljøet. Studiet er variert og gir mye frihet, og man får en utdanning som er relevant til mye forskjellig.

FNs bærekraftsmål 11 - bærekraftige byer og lokalsamfunn

Bærekraftige byer og lokalsamfunn: Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige.

FNs bærekraftsmål 11

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse

(Det er anbefalt å ha matematikk R1 eller S1 og S2 fra videregående skole).

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt opptak@uis.no.

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat med fullført og bestått treårig bachelor i byplanlegging og samfunnssikkerhet skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

K1: Kandidaten har kunnskap om risiko, sikkerhet og sårbarhet i infrastruktur, institusjoner og samfunnsfunksjoner.

K2: Kandidaten har kunnskap om hvordan byer kan utformes og videreutvikles for å redusere risiko og sårbarheter og bedre livskvalitet.

K3: Kandidaten har kunnskap om ekstraordinære hendelser og påkjenninger som kritisk infrastruktur, institusjoner, funksjoner og personer kan bli utsatt for.

K4: Kandidaten har kunnskap om hvorfor planlegging av trygge byer krever flere ulike perspektiver, teoretiske tilnærminger og faglig kompetanse som er gjensidig fordelaktig.

K5: Kandidaten er kjent med forsknings- og utviklingsarbeid innen feltet.

Ferdigheter

F1: Kandidaten kan vurdere risikoer og trusler knyttet til byens infrastruktur, funksjoner og institusjoner.

F2: Kandidaten kan bidra til å forhindre skader, ondsinnede handlinger og ulykker gjennom risikoreduserende metoder.

F3: Kandidaten kan jobbe i tverrfaglige prosjektgrupper og team.

F4: Kandidaten kan bruke digitale dataverktøy som CAD og Revit.

F5: Kandidaten kan utvikle temaer, problemstillinger og spørsmål for forsknings- og utredningsdesign basert på anerkjente metoder og prosedyrer i tråd med eksisterende planbestemmelser.

F6: Kandidaten kan finne, vurdere og vise til informasjon og fagstoff og presentere dette slik at det belyser en problemstilling.

Generell kompetanse

G1: Kandidaten har kunnskap om hvordan kombinasjoner av teknologiske og samfunnsvitenskapelige tilnærminger til risiko og sikkerhet i byen kan skape trygge lokalsamfunn.

G2: Kandidaten har kunnskap om hvordan sikkerhets- og beredskapshensyn kan ivaretas gjennom risikoanalyser, politiske beslutninger, og byplanlegging.

G3: Kandidaten har kunnskap om praktiske og teoretiske perspektiver på hvordan skadeforebygging, avbøtende og krisehåndtering kan ivaretas gjennom byplanlegging.

G4: Kandidaten kan formidle sentrale fagstoff som teorier, problemer og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer.

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • Offentlig politikk og administrasjon

   Første år, semester 1

   Offentlig politikk og administrasjon (BST120)

   Studiepoeng: 10

  • Risikosamfunnet

   Første år, semester 1

   Risikosamfunnet (BYS100)

   Studiepoeng: 10

  • Innføringsemne i byplanlegging og samfunnssikkerhet

   Første år, semester 1

   Innføringsemne i byplanlegging og samfunnssikkerhet (BYS110)

   Studiepoeng: 10

  • Dataassistert konstruksjon (DAK)

   Første år, semester 2

   Dataassistert konstruksjon (DAK) (BYG100)

   Studiepoeng: 5

  • Stedsforståelse og Byteori

   Første år, semester 2

   Stedsforståelse og Byteori (BYG105)

   Studiepoeng: 10

  • Byrommet

   Første år, semester 2

   Byrommet (BYG115)

   Studiepoeng: 5

  • Kriser og samfunnssikkerhet

   Første år, semester 2

   Kriser og samfunnssikkerhet (BYS220)

   Studiepoeng: 10

  • Områdeplanlegging

   Andre år, semester 3

   Områdeplanlegging (BYG120)

   Studiepoeng: 10

  • Politikk, beslutninger og risiko

   Andre år, semester 3

   Politikk, beslutninger og risiko (BYS200)

   Studiepoeng: 10

  • Examen Philosophicum - IMS

   Andre år, semester 3

   Examen Philosophicum - IMS (SVEXPHIL)

   Studiepoeng: 10

  • Bærekraftig byutvikling og kulturmiljø

   Andre år, semester 4

   Bærekraftig byutvikling og kulturmiljø (BYG215)

   Studiepoeng: 10

  • Risikoanalyse, forskningsdesign og metoder

   Andre år, semester 4

   Risikoanalyse, forskningsdesign og metoder (BYS120)

   Studiepoeng: 10

  • Sårbarhet og teknologisk utvikling

   Andre år, semester 4

   Sårbarhet og teknologisk utvikling (BYS210)

   Studiepoeng: 10

  • Bacheloroppgave i byplanlegging og samfunnssikkerhet

   Tredje år, semester 5

   Bacheloroppgave i byplanlegging og samfunnssikkerhet (BYSBAC)

   Studiepoeng: 20

  • Risiko, sikkerhet og bærekraftig utvikling

   Tredje år, semester 6

   Risiko, sikkerhet og bærekraftig utvikling (BYS310)

   Studiepoeng: 10

 • Valgemner ved UiS eller utveksling 5. semester

  • Valgbare emner 5. semester

   • Anbefalte valgemner 5. semester

   • Annet valgemne 5. semester

    • Kvantitativ forskningsmetode

     Tredje år, semester 5

     Kvantitativ forskningsmetode (BST290)

     Studiepoeng: 10

  • Utveksling 5. semester

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester

5. semester

Opplegg for utvekslingen

I 5. semester på bachelorprogrammet i byplanlegging og samfunnssikkerhet er det lagt til rette for et studieopphold i utlandet.

Det er satt opp 30 studiepoeng valgemner i 5. semester. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.

Flere muligheter

I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden og Baltikum kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene.

Finn ut mer.

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:

Sabrina Ebenhoch

 

Generelle spørsmål om utveksling: Gå til utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Karlstads universitet

  “As one of the youngest universities in Sweden, we hope to be more adventurous in challenging the established and exploring the unknown”

  Københavns Professionshøjskole

  Å være norsk i Danmark er utrolig deilig. Og som student er det nesten enda bedre! Danmark kan være et godt alternativ for deg som vil prøve noe annet enn Norge, men som samtidig har det fint med å være en times flytur fra hjemlandet. Professionshøjskolen Metropol og Professionshøjskolen UCC fusjonerte i 2018 og ble Københavns Professionshøjskole (KP). KP tar imot et stor antall utvekslingsstudenter fra hele verden hvert år - bli en del av denne opplevelsen du også!

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS` partneruniversitet i -nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. Det er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap.

 • Australia

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

 • Danmark

  Københavns Professionshøjskole

  Å være norsk i Danmark er utrolig deilig. Og som student er det nesten enda bedre! Danmark kan være et godt alternativ for deg som vil prøve noe annet enn Norge, men som samtidig har det fint med å være en times flytur fra hjemlandet. Professionshøjskolen Metropol og Professionshøjskolen UCC fusjonerte i 2018 og ble Københavns Professionshøjskole (KP). KP tar imot et stor antall utvekslingsstudenter fra hele verden hvert år - bli en del av denne opplevelsen du også!

 • Nederland

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS` partneruniversitet i ECIU-nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. Det er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap.

 • Sverige

  Karlstads universitet

  “As one of the youngest universities in Sweden, we hope to be more adventurous in challenging the established and exploring the unknown”

 • USA

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

Spørsmål og svar

Her får du svar på noen av de mest stilte spørsmålene om bachelor i byplanlegging og samfunnssikkerhet.

spørsmål og svar SOS

Blir man ingeniør med denne bachelorgraden?

Nei, dette er ikke en ingeniørutdanning.

Jeg har tidligere bestått emner ved en annen utdanningsinstitusjon. Kan jeg få godkjent noen av disse emnene inn i ny grad?

Ja, det er mulig å søke om å få godkjent tidligere beståtte emner som ikke er del av opptaksgrunnlaget inn i ny grad. All informasjon finnes her: Godkjenning/innpass av emner i utdanningsplan.

Se presentasjon om BYSAM fra Åpen dag 2021
Bli med på omvisning på campus UiS!

Les mer

Kontakt oss

Seniorkonsulent
51831715
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen TN
Kontor for utdanningsadministrative tjenester
Førsteamanuensis i byplanlegging
51834594
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging

Liknende utdanninger

Byplanlegging

Master 2 år

Samfunnssikkerhet

Master 2 år

Risk Analysis

Master 2 år

Livet som student i Stavanger