Eksperter – kriser, konflikt og krig

Universitetet i Stavanger har forskere innenfor flere fagområder som kan kommentere på tema som knytter seg til kriser, konflikt og krig, inkludert krigshandlingene på Gaza.

Publisert Sist oppdatert

Ruiner etter bombing av noen hus
Ødeleggelser på Gaza. Oktober 2023.

Bjørn Ivar Kruke – professor i samfunnssikkerhet
Tema: humanitære kriser og nødhjelpsarbeid; humanitært arbeid med utgangspunkt i Folkeretten, Menneskerettighetserklæringen, FNs Barnekonvensjon, samt Krigens folkerett og FN-pakten; det internasjonalt anerkjente rammeverket som skal regulere staters ivaretagelse av enkeltmenneskers grunnleggende rettigheter til liv
Mobil: +47 900 56 364 

Odd Einar Olsen – professor emeritus i samfunnssikkerhet
Tema: internasjonale humanitære og komplekse kriser; nødhjelpsarbeid; distribusjon av nødhjelp; flyktning-problematikk; samfunnssikkerhet, beredskapsarbeid og krisehåndtering
Mobil: +47 930 67 911 

Ellen Jenny Torgersen Ravndal – førsteamanuensis i statsvitenskap
Tema: FNs håndtering av krig og kriser spesielt med fokus på Sikkerhetsrådet og generalsekretæren i FN,
Tlf.: +47 51 83 11 99

Ketil Fred Hansen – professor i samfunnsfag
Tema: historiker med voldelige politiske konflikter og demokrati i Afrika (Sahel) som spesiale
E-post: ketil.f.hansen@uis.no
Mobilnr.: +47 952 82 785 

Jonas Fossli Gjersø – førsteamanuensis i historie
Tema: imperialisme og stormakthistorie, kolonialisme;
E-post: jonas.f.gjerso@uis.no
Mobiltlf.: +47 477 51 122

Vidar Fagerheim Kalsås – førsteamanuensis i historiedidaktikk og historiekultur
Tema: etnopolitikk, minoritetshistorie og undervisning om holocaust
E-post: vidar.f.kalsas@uis.no
Tlf.: + 51 83 16 79

Alessandro Falcetta – førsteamanuensis i KRLE Tema: Israel-Palestina forhold, etiske tilnærming til konflikten, religion og konflikt i Midtøsten
E-post: alessandro.falcetta@uis.no
Tlf.: +47 51 83 29 41

Jarle Stormark – førsteamanuensis i religion, livssyn og etikk
Tema: religion og konflikt i Midtøsten; reiseleder for studiereiser med studenter i snart 30 år til Israel, Egypt og palestinsk område: Vestbredden
E-post: jarle.stormark@uis.no
Mobilnr.: +47 901 89 927

Klara Øverland – psykologspesialist og førsteamanuensis i spesialpedagogikk
Tema: utviklingspsykologi; traumesymptomer og posttraumatisk stress; hvordan snakke med barn om krig og konflikt
E-post: klara.overland@uis.no
Tlf.: +47 51 83 29 17

Hildegunn Fandrem – professor i spesialpedagogikk
Tema: barn og ungdom som har flyktet og deres sosiale og emosjonelle tilpasning; hvordan bør skoler møte barn og unge som kan være traumatisert pga. krig.
E-post: hildegunn.fandrem@uis.no
Mobiltlf.: +47 997 73 599

Se også Ekspertliste samfunnssikkerhet og risikostyring

Se Finn en forsker på ekspertlistene våre.