FILIORUM-forskere med ny bok om barnehageutvikling

Barnehagen har de siste årene stått ovenfor en rekke nye reformer og endringer, og det stilles i dagens samfunn høye krav til utvikling i barnehagesektoren. Nå er en rekke FILIORUM-forskere aktuelle med en ny bok om ulike perspektiver på barnehageutvikling, og hvilken rolle dette spiller for kvalitet i barnehagen.

Publisert Sist oppdatert

Barn med ryggen til strekker hendene opp mot regndråpedekorasjon i vindu
Barnehageutvikling spiller en sentral rolle for kvalitet i barnehagen. Foto: Elisabeth Tønnessen

Barnehageutvikling er en forskningsbasert bok og presenterer barnehageutvikling forankret i relevante ledelsesteorier knyttet til barnehagenes praktiske erfaringer. Kapitlene bygger på både teoretiske og studier og er et resultat av arbeidet med utvikling i barnehagen i forskergruppen Profesjon og ledelse ved Universitetet i Stavanger som består av FILIORUM-forskerne Marit Alvestad (redaktør) Margrethe Jernes (redaktør), Anita Berge, Åse Dagmar Knaben, Pål Roland, Inger Benny Espedal Tungland og Carl Cato Wadel.

– Det er et enormt fokus på kvalitet for barna i norske barnehager i dag. Det forventes at barnehagene har oversikt over aktuelle reformer og endringer, samtidig som de skal kunne se sammenhengen mellom disse og hvordan de påvirker hverandre. Men det er ikke alltid at utvikling generelt sett blir ansett som overkommelig, sier Margrethe Jernes, som er en av redaktørene av boka.

Stadig nye utviklingskrav

I 2017 kom en ny Rammeplan med økte krav til læring og utvikling, og både Stortinget og andre offentlige instanser har satt søkelyset på betydningen av utvikling for kvalitet i barnehagen. Barnehageledere skal ta stilling til reformer og endringer og vurdere behov og muligheter innenfor egen organisasjon. Det er blant annet nedfelt i styringsdokumenter for barnehagen at barnehagen skal utvikle seg som en lærende organisasjon. Det kan være eksisterende praksiser som ikke er like fruktbare i dag som i går, men samtidig kan tenkning om kvalitet for barna innebære å senke tempoet og ta tilbake noe av en pedagogikk som for noen virker foreldet, mens for andre virker som solid og barnevennlig.

Bokomslag Barnehageutvikling
Boka er skrevet av en rekke FILIORUM-forskere og utgis av Universitetsforlaget.

– Utviklingen i barnehagesektoren som i andre sektorer - kan skape en viss form for utviklingstretthet. Både i skole og barnehagefeltet skjer det mye, og veldig raskt, og det kan oppleves som krevende å skulle forholde seg til nye programmer, paradigmer og systemer, før de gamle er innført, bearbeidet og evaluert. Samtidig er en grunnleggende holdning til utvikling og fornyelse motiverende for å belyse praksis for økt kvalitet. Når barnehagen er en lærende organisasjon arbeides det kontinuerlig og systematisk med de ansattes læring og slik utvides kapasitet til å skape resultater for god praksis for barna, sier Jernes.

Viktig å tenke helhetlig

Boka består av åtte kapitler som presentere og utdyper ulike aspekter av barnehageutvikling, alt fra lærende organisasjoner, implementeringsproblematikk, planarbeid, utvikling som gjelder den store barnehage til satsningen med universitetsbarnehage og utfordringer ved utvikling i barnehagen. Dette er svært aktuelle tema for dem som jobber i barnehager, men også for forskere og studenter ved barnehagelærerutdanningene, samt foreldre.

– Vi håper at boka kan være fruktbar for dem som arbeider med og er interessert i barnehagefeltet for å gi styrke til å tenke helhetlig om utvikling. Boka gir ulike perspektiver til hele sektoren ved at den presenterer og utdyper ulike aspekter ved barnehageutviklingen i dagens samfunn, der både teoretiske og studier er inkludert, sier Jernes.

Barnehageutvikling er utgitt av Universitetsforlaget i 2022 og kan fås kjøpt her.

Omtalt i denne artikkelen

Førsteamanuensis i pedagogikk
51833511
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Professor em.
51833537
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Instituttleder
51833489
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Dosent i spesialpedagogikk
51832944
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Førstelektor i pedagogikk
51833559
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Førsteamanuensis i samfunnsfag
51831600
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning