Hopp til hovedinnhold

Hvordan foregår tenkning, og hvordan er den knyttet til atferd?

På Kognitiv lab får realfag en naturlig møteplass med helsefag, psykologi og andre fagområder som studerer atferd og læring. Laben er et tverrfakultært initiativ og en arena for tverrfaglig samarbeid.

Publisert: Endret:
Fakta
Navn

Kognitiv lab: Lab for kognisjons-, atferds- og nevroforskning

Stipendiater

7

Satsingen vil gjøre det mulig å realisere forskningsideer som tidligere ikke lot seg gjennomføre på UiS.

Professor Kolbjørn Kallesten Brønnick , faglig leder for Kognitiv lab.

Om Kognitiv lab

Ståle Gundersen peker på en modell av en hjerne mens Kolbjørn Brønnick ser på.
Ståle Gundersen og Kolbjørn Brønnick har begge interesse for celleaktivitet i hjernen og våre opplevelser.

Lab for kognisjons-, atferds- og nevroforskning er høsten 2020 under opprettelse. Laben gir nye muligheter innenfor forskning og studentprosjekter. Den røde tråden i aktiviteten på Kognitiv lab er et fokus på kognisjon, mer spesifikt nevroforskning, og i forlengelsen av dette, atferd. Forskningen tilknyttet Kognitiv lab kjennetegnes av bruk av måleutstyr under eksperimenter, med etterfølgende signal- og bildebehandling.

Styringsgruppen for Kognitiv lab

Styringsgruppen oppnevnes for en periode på 2 år. Ph.d.-stipendiat og studentrepresentant oppnevnes for en periode på 1 år. En ev. justering av styringsgruppens sammensetning vurderes etter hver toårsperiode. Kolbjørn Kallesten Brønnick vil fungere som arbeidsutvalgets sekretariat og delta på møtene.

Leder og nestleder

Instituttleder
51834149
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for sosialfag
Professor
51832174
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for matematikk og fysikk

Medlemmer i arbeidsutvalget

Stipendiat
51832864
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for folkehelse
Professor
51832174
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for matematikk og fysikk
Professor
51832601
Arkeologisk museum
Professor
51832514
HL A-218
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for kultur- og språkvitenskap
Førsteamanuensis
51831192
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for sosialfag