Hvordan foregår tenkning, og hvordan er den knyttet til atferd?

På Kognitiv lab får realfag en naturlig møteplass med helsefag, psykologi og andre fagområder som studerer atferd og læring. Laben er et tverrfakultært initiativ og en arena for tverrfaglig samarbeid.

Published Endret
Fakta
Navn

Kognitiv lab: Lab for kognisjons-, atferds- og nevroforskning

Stipendiater

7

Satsingen vil gjøre det mulig å realisere forskningsideer som tidligere ikke lot seg gjennomføre på UiS.

Professor Kolbjørn Kallesten Brønnick , faglig leder for Kognitiv lab.

Om Kognitiv lab

Ståle Gundersen peker på en modell av en hjerne mens Kolbjørn Brønnick ser på.
Ståle Gundersen og Kolbjørn Brønnick har begge interesse for celleaktivitet i hjernen og våre opplevelser.

Lab for kognisjons-, atferds- og nevroforskning (Kognitiv lab) gir nye muligheter innenfor forskning og studentprosjekter. Den røde tråden i aktiviteten på Kognitiv lab er et fokus på kognisjon, mer spesifikt nevroforskning, og i forlengelsen av dette, atferd. Forskningen tilknyttet Kognitiv lab kjennetegnes av bruk av måleutstyr under eksperimenter, med etterfølgende signal- og bildebehandling. Kognitiv lab holder til i kjelleretasjen til Ellen og Axel Lunds hus.

Styringsgruppen for Kognitiv lab

Styringsgruppen oppnevnes for en periode på 2 år. Ph.d.-stipendiat og studentrepresentant oppnevnes for en periode på 1 år. En ev. justering av styringsgruppens sammensetning vurderes etter hver toårsperiode. Kolbjørn Kallesten Brønnick vil fungere som arbeidsutvalgets sekretariat og delta på møtene.

Leder og nestleder

Professor i filosofi
51834149
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
Professor i fysikk
51832174
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for matematikk og fysikk

Medlemmer i arbeidsutvalget

Doktorgradsstipendiat i arbeidshelse og samfunnsdeltagelse
51832864
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
Professor i fysikk
51832174
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for matematikk og fysikk
Professor i arkeologi
51832601
Arkeologisk museum
Avdeling formidling
Professor i pedagogikk (PPU)
51832514
HL A-218
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Førsteamanuensis i psykologi
51831192
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag