Kognitiv lab – Lab for kognisjons-, atferds- og nevroforskning

Kognitiv lab er den eneste arenaen ved UiS hvor alle fakulteter møtes og samarbeider om forskning på høyeste nivå. Her får realfag en naturlig møteplass med helsefag, psykologi, utdanningsvitenskap og andre fagområder som studerer atferd og læring.

Publisert Sist oppdatert
Fakta
Arbeidgrupper

Affective Neuroscience Clinical Neuroscience Environmental Neuroscience Deep Immersion Baby and Child Lab AI in Neuroscience

Stipendiater

9

Faglig leder

Ulrich Dettweiler

Lab-ingeniør

Kjetil André Eknes

Antall vitenskapelige tilknyttet Kognitiv lab

32

Satsingen gjør det mulig å realisere forskningsideer som tidligere ikke lot seg gjennomføre på UiS.

Professor Kolbjørn Kallesten Brønnick , styreleder for Kognitiv lab.
Ståle Gundersen og Kolbjørn Brønnick har begge interesse for celleaktivitet i hjernen og våre opplevelser.

Arbeidsgrupper

Arbeidsutvalg

Professor i pedagogikk (PPU)
51832514
HL A-218 / HG Q-348
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Overingeniør
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for data- og elektroteknologi
Laboratorium IDE
Doktorgradsstipendiat i arbeidshelse og samfunnsdeltagelse
51832864
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse

Styringsgruppen for Kognitiv lab

Styringsgruppen oppnevnes for en periode på to studieår. Ph.d.-stipendiat og studentrepresentant oppnevnes for en periode på ett studieår. En eventuell justering av styringsgruppens sammensetning vurderes etter hver toårsperiode. Faglig leder fungerer som arbeidsutvalgets sekretariat og deltar på møtene.

Medlemmer i styret

Instituttleder
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
Professor i fysikk
51832174
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for matematikk og fysikk
Førsteamanuensis i helseteknologi
51833104
Kjell Arholms hus
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Stipendiat i kognitiv dataanalyse
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for data- og elektroteknologi
Førsteamanuensis i spesialpedagogikk
51832917
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Professor i improvisert musikk
51834036
Bjergsted, blokk 5
Fakultet for utøvende kunstfag
Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon
Førsteamanuensis i finans
51833739
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Førsteamanuensis i arkeologi
Arkeologisk museum
Avdeling fornminner
Professor i informasjonsteknologi
51832035
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for data- og elektroteknologi
Førsteamanuensis i organisasjon og ledelse
51833704
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag