Laboratorier for bore- og brønnteknologi

Det finnes flere laboratorier innenfor fagområdet bore- og brønnteknologi, knyttet til Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiS. Her følger en oversikt med utstyr og fasiliteter.

Publisert Sist oppdatert
Bli kjent med våre laboratorier innenfor bore- og brønnteknologi

SWIPA

Ved SWIPA (Subsurface Well Integrity and Permanent Abandonment) laboratoriet jobber man for å oppnå en bedre forståelse av permanente brønnbarrierer og forbedre metodene for plugging av brønner.

Pc og laboratorieutstyr på sementlaboratoriet

Økt vitenskapelig forståelse av undergrunnen vil gi resultater som også kan brukes for deponering av atomavfall, omstilling av petroleumsbrønner til CO2-lagring og brønnintegritet for geotermiske brønner. På laboratoriet kan man måle pumpetid, viskositet, hydraulisk tetning, mekaniske egenskaper og egenskaper over tid. Laboratoriet blir brukt både av studenter og ansatte.

 • Atmosfærisk konsistometer 
 • Trykksatt konsistometer 
 • Roterende viskosimeter 
 • Filterpresse
 • Triaksial testapparatur 
 • Ultrasonisk sement analyse (UCA) 
 • Gelestyrke 
 • Trykkprøvingsmaskin
 • Mechanical Properties Analyzers (MPro) 
 • Autoklaver
 • Ovner
 • Isotermisk kalorimeter.
 • Kompresjonsstyrke
 • Youngs-modul 
 • Bulk-modul 
 • Viskositet 
 • Hydrering av sement
 • Fremstilling av geopolymerer
 • Varmeavgivelse

Kontaktperson: Jostein Djuve og Mahmoud Khalifeh

DrillBotics 

DrillBotics er en tverrfaglig årlig internasjonal konkurranse for studenter, og inngår ofte i noens bachelor- og masteroppgaver. Laboratoriet er satt opp med en liten borerigg for småskala testboring.

Her kan studentene teste ulike parametere som nedihullsutstyr (BHA) og hastighet, samt overvåke boreoperasjon og ytelse via OpenLab boresimulator.

 • Småskala fysisk borerigg (høyde 2m)
 • Borestol med joystick og berøringsskjermer
 • Utføre eksperimenter på en småskala borerigg utviklet for å teste nedihullsutstyr (BHA) og ulike boremodeller.

Kontaktperson: Dan Sui

Reologi

På reologilaboratoriet kan man karakteriser flyte- og deformasjonsegenskapene hos materialer, alt fra flytende til faste materialer som mat, borevæsker, maling, polymerer, blod, medisin, sement med mer.

polymer

Reologi er et grunnleggende fag for å forstå væskesystemer og den dynamiske oppførselen til faste stoffer. Reologilaboratoriet brukes både til undervisning og forskning.

 • Anton Paar MCR 702e TwinDrive
 • Anton Paar MCR 302
 • Fann 35
 • Flytspenning
 • Kryptester
 • Gjenopprettingstester
 • Kontrollert skjærspenning
 • Kontrollert skjær-rate
 • Kontrollert skjærtøyning
 • Mot-rotasjons-modus
 • Couette modus
 • Searle modus
 • Oscillasjonstester
 • Konet plate, 50 mm, 1°
 • Parallell plate, 25 mm, 50 mm, engangs, serratert
 • Dobbeltgap-sylinder
 • Konsentrisk sylinder
 • Pulverskjær-celle
 • Trykkcelle
 • Temperaturområde -20 – 200 °C

Kontaktperson: Kim Andre Nesse Vorland

Du er kanskje også interessert i?

TN-året 2023

Her er høydepunktene fra året som gikk ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Samarbeider med næringslivet om nye doktorgradsprosjekter

Forskningsrådet har nylig bevilget 50 millioner kroner for at ansatte i norsk næringsliv skal kunne ta en doktorgrad ute...

Vant pris for beste doktorgradsprosjekt

Huong Huynh avsluttet sitt doktorgradsprosjekt ved Universitetet i Stavanger oktober 2021. Nå er doktorgradsavhandlingen...

Utdanningsprosjekter ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Hvert år siden 2017 har fakultetet lyst ut 1 million kroner til utdanningsprosjekt som skal bidra til å heve kvaliteten ...

SafeRock – hvordan endre betongindustrien?

Betong er verdens mest brukte byggemateriale på alle kontinent. Men sementproduksjonen er en klimaversting på grunn av s...

Nye energisystem

Overgangen til reine, berekraftige og prisgunstige energiløysingar toppar både den globale, nasjonale og lokale agendaen...

UiS vil utdanne de første batteriingeniørene

UiS søker om å tilby bachelor i batteri- og energiteknologi fra høsten 2022.

Industripriser til toppstudenter

Repsol, IKM Acona og Vår Energi delte ut til sammen ni priser og 275.000 kroner til bachelor- og masterstudenter ved UiS...

Skal samarbeide om superbatterier

UiS har signert på samarbeidsavtale med Beyonder, som utvikler ny batteriteknologi tilpasset det nordiske klimaet.

Sivilingeniør Marianne Pedersen: Fikk midt i blinken-jobb i Equinor

– Jeg jobber med anskaffelser og logistikk i Equinor. Med bachelor i petroleumsteknologi og master i industriell økonomi...

Datamodellar kartlegg kreft

Forskarar bruker matematiske datamodellar inspirert frå oljebransjen for å kartlegge mulige mekanismar for korleis kreft...

Prisdryss over petroleumsstudenter

Repsol, Acona og Vår Energi delte ut til sammen 10 priser og 325.000 kroner til bachelor- og masterstudenter ved UiS.

Ny bok om geomekanikk

Bernt S. Aadnøy ved Institutt for Energi og Petroleum har sammen med Reza Looyeh i USA publisert en ny bok innen geomeka...

Den første boken om permanent plug and abandonment

Boken er skrevet av Mahmoud Khalifeh og Arild Saasen ved UiS, og er lastet ned mer enn 22 000 ganger.

Innovasjonspris til Mahmoud Khalifeh

SR-Banks innovasjonspris 2019 tildeles førsteamanuensis Mahmoud Khalifeh ved UiS. Han har vist en usedvanlig evne til å ...

Ph.d. - program i energiteknologi og geovitenskap

Energiteknologi og geovitenskap er en retning innenfor doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap ved UiS. Stud...

Framtidens yrker: Energi-ingeniør

– Dere skal redde verden, så enkelt er det. Ingeniørkompetansen skal brukes til å gi alle bærekraftig energi. Det er ikk...

Institutt for energi- og petroleumsteknologi

Institutt for energi- og petroleumsteknologi (IEP) driv forsking innanfor bore- og brønnteknologi, energiteknikk, batter...

Skal få fortgang på utviklinga mot eit nullutsleppsamfunn

Sju UiS-forskarar deltek i eit forskingssamarbeid mellom europeiske universitet og industri som skal utdanne høgt kvalif...

Samarbeider om ny teknologi

Då Helse Vest fekk høyre om dei nye studieprogramma Applied Data Science og Computational Engineering, tok det ikkje lan...