Institutt for energi- og petroleumsteknologi

Institutt for energi- og petroleumsteknologi (IEP) driv forsking innanfor bore- og brønnteknologi, energiteknikk, batteriteknologi, katalyse- og reaksjonsteknikk, matematisk modellering og simulering og reologi.

Published Sist oppdatert
Fakta
Vitskapleg tilsette

42

Studentar

337

Besøksadresse

Kjølv Egelands hus, E-blokk (3. etg) Kristine Bonnevies vei 22, 4021 Stavanger

Silje Marie Angell har en bachelor i energi- og petroleumsenergi.

Om Institutt for energi- og petroleumsteknologi

Kjølv Egelands hus på Universitetet i Stavanger.

Instituttet tilbyr studium i petroleum- og energiteknologi. Instituttet har eit tett forskingssamarbeid med industri og andre forskingsinstitusjonar. 

Me bryr oss om internasjonalisering, med utvikling av engelskspråklege studium og stor mobilitet blant vitskapslege tilsette og studentar.

Studietilbod

Institutt for energi- og petroleumsteknologi har eit variert studietilbod på bachelor-, master- og doktorgradsnivå i petroleumsrelaterte fag.

Instituttet i Kjølv Egelands hus

Bachelor i energi- og petroleumsteknologi og Y-veg

Energisektoren er i endring. Medan dei siste hundre åra har vore dominerte av kol, olje og gass, vil vi i dei kommande tiåra sjå ein breiare miks av energiformer, og då spesielt innan fornybar energi.

Bachelor i batteri- og energiteknologi

For å møte framtida sitt behov for energi, må det skapast og lagrast mykje energi. Tenk berre på kor mange ting du har rundt deg i kvardagen som treng straum for å virke? For at vi skal kunne ta ut straum når den trengs til den grøne omstillinga vi står midt i, må vi finne gode løysingar på energilagring. Batteriteknologi gjer dette mogleg. 

Master i petroleumsteknologi (toårig)

Masterstudiet i petroleumsteknologi gjer deg skikka til ein internasjonal karriere innan olje- og gassindustrien. Dette er studiet for deg som er god i realfag og som har ei interesse for utvikling og bruk av teknologi.

Ph.d.-program i energiteknologi og geovitenskap

Doktorgradsstudiet i petroleumsteknologi har fordyping i reservoarteknologi, boring og brønn, naturgassteknologi og petroleumsgeologi. 

Forsking

Dei viktigaste forskingsområda ved instituttet er energi, naturgassteknologi, boring, brønnkonstruksjon og produksjon.

Mahmoud Khalifeh og Helge Hodne har utvikla SafeRock. Foto: Mari Løvås

Digitalisering i boring (engelsk)

Etter kvart som kunstig intelligens modnast og me betre forstår dens styrkar og avgrensingar, byrjar ho å bli sett på som eit verktøy med spesifikke fordelar og ulemper, og ikkje den einaste gyldige løysinga på alle problema. Våre forskarar ser på korleis kunstig intelligens kan brukast innan boring.

Nye energisystem (engelsk)

Overgangen til reine, berekraftige og prisgunstige energiløysingar toppar både den globale, nasjonale og lokale agendaen. ​

Anvendt AI og maskinlæring (engelsk)

På grunn av ein auke i data som er tilgjengeleg gjennom teknologiske framsteg, kan kunstig intelligens og maskinlæringsmetodar bli brukte for å konvertere data til kontekstuell informasjon, noko som fører til ei trinnvis endring innan energi- og petroleumsteknikk.

Matematisk modellering drive av data (engelsk)

Matematiske modellar set oss i stand til å forstå fenomen i naturen og å kunna studera og optimalisera prosessar i samfunnet og i industrien. Me studerer koplinga av nye maskinlæringsmetodar med klassisk fysikkbasert modellering, med formål å oppdaga og trena nye modellar sjølv med få observasjonar.

Les meir om instituttet

Kontakt oss

Instituttleder
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energi- og petroleumsteknologi
Kontorsjef
51832188
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen TN
Seniorkonsulent
51831715
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen TN
Kontor for utdanningsadministrative tjenester
Rådgiver
51831145
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen TN
Kontor for utdanningsadministrative tjenester

Aktuelt frå instituttet

TN-året 2023

Her er høydepunktene fra året som gikk ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Samarbeider med næringslivet om nye doktorgradsprosjekter

Forskningsrådet har nylig bevilget 50 millioner kroner for at ansatte i norsk næringsliv skal kunne ta en doktorgrad ute...

Vant pris for beste doktorgradsprosjekt

Huong Huynh avsluttet sitt doktorgradsprosjekt ved Universitetet i Stavanger oktober 2021. Nå er doktorgradsavhandlingen...

Utdanningsprosjekter ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Hvert år siden 2017 har fakultetet lyst ut 1 million kroner til utdanningsprosjekt som skal bidra til å heve kvaliteten ...

SafeRock – hvordan endre betongindustrien?

Betong er verdens mest brukte byggemateriale på alle kontinent. Men sementproduksjonen er en klimaversting på grunn av s...

Verdens nest beste i petroleumsquiz

Fem petroleumsingeniørstudenter fra Universitetet i Stavanger nådde finalen i den prestisjetunge PetroBowl-konkurransen....

Nye energisystem

Overgangen til reine, berekraftige og prisgunstige energiløysingar toppar både den globale, nasjonale og lokale agendaen...

UiS vil utdanne de første batteriingeniørene

UiS søker om å tilby bachelor i batteri- og energiteknologi fra høsten 2022.

Industripriser til toppstudenter

Repsol, IKM Acona og Vår Energi delte ut til sammen ni priser og 275.000 kroner til bachelor- og masterstudenter ved UiS...

Skal samarbeide om superbatterier

UiS har signert på samarbeidsavtale med Beyonder, som utvikler ny batteriteknologi tilpasset det nordiske klimaet.

Sivilingeniør Marianne Pedersen: Fikk midt i blinken-jobb i Equinor

– Jeg jobber med anskaffelser og logistikk i Equinor. Med bachelor i petroleumsteknologi og master i industriell økonomi...

Datamodellar kartlegg kreft

Forskarar bruker matematiske datamodellar inspirert frå oljebransjen for å kartlegge mulige mekanismar for korleis kreft...

Prisdryss over petroleumsstudenter

Repsol, Acona og Vår Energi delte ut til sammen 10 priser og 325.000 kroner til bachelor- og masterstudenter ved UiS.

Ny bok om geomekanikk

Bernt S. Aadnøy ved Institutt for Energi og Petroleum har sammen med Reza Looyeh i USA publisert en ny bok innen geomeka...

Den første boken om permanent plug and abandonment

Boken er skrevet av Mahmoud Khalifeh og Arild Saasen ved UiS, og er lastet ned mer enn 22 000 ganger.

Innovasjonspris til Mahmoud Khalifeh

SR-Banks innovasjonspris 2019 tildeles førsteamanuensis Mahmoud Khalifeh ved UiS. Han har vist en usedvanlig evne til å ...

Ph.d. - program i Energiteknologi og geovitenskap

Energiteknologi og geovitenskap er en retning innenfor doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap ved UiS. Stud...

Framtidens yrker: Energi-ingeniør

– Dere skal redde verden, så enkelt er det. Ingeniørkompetansen skal brukes til å gi alle bærekraftig energi. Det er ikk...

Skal få fortgang på utviklinga mot eit nullutsleppsamfunn

Sju UiS-forskarar deltek i eit forskingssamarbeid mellom europeiske universitet og industri som skal utdanne høgt kvalif...

Heder og ære til petroleumsstudenter

2019: Repsol Norge delte ut priser til studenter som har utmerket seg.

Samarbeider om ny teknologi

Då Helse Vest fekk høyre om dei nye studieprogramma Applied Data Science og Computational Engineering, tok det ikkje lan...