Hopp til hovedinnhold

Petroleumsteknologi master 2 år

Masterstudiet i petroleumsteknologi kvalifiserer deg til en internasjonal karriere innen olje- og gassindustrien. Du spesialiserer deg i enten bore- og brønnteknologi, produksjon- og prosessteknologi eller reservoarteknologi.

Publisert: Endret:
Fakta
Varighet

2 år/ 4 semestre

Antall studieplasser

10 per spesialisering for lokale søkere og 10 per spesialisering for internasjonale søkere.

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Engelsk

Studiestart

August

Bli sivilingeniør på UiS!

På studiet får du kunnskap om produksjonsteknikker for å få mest mulig av oljen og gassen ut av reservoarene på en økonomisk og miljømessig god måte.

Masterutdanningen i petroleumsteknologi ved UiS tilbys internasjonale og norske studenter, og all undervisning foregår på engelsk. Dette er en fordel for deg som student, fordi du utdanner deg til jobber i en internasjonal bransje, der engelsk er forretningsspråket. All undervisning foregår på engelsk.

Du velger mellom tre forskjellige spesialiseringer: Boreteknologi, reservoarteknologi eller produksjon- og prosessteknologi. Studiet kan også kvalifisere deg til videre doktorgradsstudier i petroleumsteknologi.

Spesialisering i feltene reservoarteknologi, bore- og brønnteknologi eller produksjon- og prosessteknologi

Produksjon- og prosessteknologi: Spesialiseringen i produksjon- og prosessteknologi fokuserer på prosesser, teknologier og kunnskap om hele verdikjeden innenfor olje og gass. Kandidater som har fullført spesialiseringen i produksjon- og prosessteknologi vil ha et bredt spekter av jobbmuligheter, som produksjonsingeniør på en plattform eller som prosessingeniør i et gassprosesseringsanlegg eller et oljeraffineri. Spesialiseringen vil også gi deg generell ingeniørekspertise innenfor energi- og petroleumsindustrien da emnesammensetningen inneholder boring, produksjon, reservoarteknologi, prosessteknologi og et bredt spekter av mulige valgemner.

Bore- og brønnteknologi: Dette studiet gir deg mulighet til å være med på utviklingen av lete- og produksjonsteknologi både i Norge og internasjonalt. Med denne fordypningen vil du ta studieemner som Retningsboring og brønnstrømming, Brønnkomplettering og Planlegging, styring og økonomi i boreoperasjoner. I faget videregående brønnteknologi vil du lære mer om ulike typer rigger og avanserte boreoperasjoner. Under studiet vil du også lære mer om risikoanalyser og beslutningsstøtte som knyttes opp mot brønnplanlegging og utførelse av boreoperasjoner.

Reservoarteknologi: På dette masterstudiet vil du lære mer om hvordan petroleumsforekomster påvises og utvinnes på en mest mulig miljøvennlig og kostnadseffektiv måte for å sikre god verdiskapning for  samfunnet. Gjennom de siste tiårene har Norge økt utvinningsgraden av olje fra reservoarene fra cirka 20 til 50 prosent. Men det finnes rom for forbedringer i produksjonseffektiviteten, noe som kan innebære enorme verdier. Med spesialisering i reservoarteknologi vil du få økonomisk og miljømessig kunnskap om hva som må til for å få olje og gass ut av reservoarene. Videre vil du lære mer om reservoarsimulering, formasjonsevaluering og brønntesting i tillegg til reservoarkjemi og geomekanikk.

Du er kanskje også interessert i:

Hva kan du bli?

Du utdanner deg til å bli sivilingeniør med kompetanse innen petroleum og reservoarteknologi. Det gjør rustet til et vidt spekter av jobber innen olje-og gassindustrien.

Studiet kan også kvalifisere deg til videre doktorgradsstudier i petroleumsteknologi.

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat med fullført og bestått 2-årig mastergrad i petroleumsteknologi skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

K1: En masterkandidat i petroleumsteknologi har avansert kunnskap innenfor fagområdet petroleumsteknologi og spesialisert innsikt i et bestemt område innenfor dette feltet.

K2: Kandidaten har inngående kjennskap til vitenskapelige teorier og metoder knyttet til fagområdet. Kandidaten kan anvende denne kunnskapen på nye områder innenfor fagområdet og analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjon, egenart og samfunnsmessige betydning.

K3: Kandidaten kan anvende denne kunnskapen til å utvikle, styre og gjennomføre petroleumsteknologiske løsninger innen olje- og gassektoren.

Ferdigheter:

F1: Kandidaten kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor petroleumsteknologi og arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemstillinger.

F2: Kandidaten kan gjennomføre et selvstendig, spesialisert forsknings- eller utviklingsprosjekt innen petroleumsteknologi under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer. 

F3: Kandidaten kan løse problemstillinger i petroleumsteknologi ved å integrere forskjellige typer data som brukes i oljeindustrien. 

F4: Kandidaten kan bruke moderne teknologi og styre, utvikle og gjennomføre prosesser innen petroleumsteknologi.

Generell kompetanse:

G1: Kandidaten kan analysere relevante faglige, forskningsrelaterte og etiske problemstillinger

G2: Kandidaten kan anvende sin egen kunnskap og ferdigheter på nye områder for å utføre avanserte oppgaver og prosjekter. 

G3: Kandidaten kan formidle informasjon knyttet til selvstendig arbeid til andre petroleumsingeniører. Kandidaten behersker terminologien på fagområdet svært godt. 

G4: Kandidaten kan kommunisere, ikke bare med andre petroleumsingeniører, men også med allmennheten, om faglige problemstillinger, og dermed bidra med nye ideer til samfunnet.

Opptakskrav

Gjennomført og bestått bachelorgrad i ingeniørfag innen petroleumsteknologi eller 3-årig bachelorgrad i geovitenskap i samsvar med nasjonal rammeplan for ingeniørutdanning eller tilsvarende med minimum 20 studiepoeng med spesialiseringsemner i petroleumsteknologi. En 3-årig ingeniørfaglig bachelorgrad med tilsvarende 30 studiepoeng med spesialiseringsemner i petroleumsteknologi kan også gi grunnlag for opptak. Søkere må ha minimum 25 studiepoeng i matematikk, 5 studiepoeng i statistikk, samt 7,5 studiepoeng i fysikk

Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C.

Studenter med en 3-årig bachelorgrad i ingeniørfag i henhold til norsk rammeplan for ingeniørutdanning eller tilsvarende (som inneholder minst 25 studiepoeng (sp) matematikk, minst 5 sp statistikk, og minst 7,5 sp i fysikk), og som har opptak til master i petroleumsteknologi, er dermed kvalifisert for tilleggstittelen «Master i teknologi/sivilingeniør».

Utfyllende regler for opptak

Hvordan søke?

Søknadsfrister

og annen informasjon om søking

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt masteropptak@uis.no

Poenggrenser

Lurer du på hvilket snitt man trengte tidligere år for å få opptak? Poenggrenser fra tidligere år

Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • PVT i petroleum reservoarer og fluider

   Første år, semester 1

   PVT i petroleum reservoarer og fluider

   Studiepoeng: 10

  • Retningsboring og brønnstrømning

   Første år, semester 1

   Retningsboring og brønnstrømning

   Studiepoeng: 10

  • Modellering av reservoar og brønnstrømning

   Første år, semester 1

   Modellering av reservoar og brønnstrømning

   Studiepoeng: 10

  • Masteroppgave petroleumsteknologi

   Andre år, semester 3

   Masteroppgave petroleumsteknologi

   Studiepoeng: 30

 • Spesialisering

  • Spesialisering i Bore- og brønnteknologi

   • Obligatoriske emner 2. semester

    • Moderne brønndesign

     Første år, semester 2

     Moderne brønndesign

     Studiepoeng: 10

    • Modellering og kontroll for automatiseringsprosesser

     Første år, semester 2

     Modellering og kontroll for automatiseringsprosesser

     Studiepoeng: 10

    • Videregående Brønnplanlegging

     Første år, semester 2

     Videregående Brønnplanlegging

     Studiepoeng: 10

   • Anbefalte valgemner 3. semester

    • Well Integrity and Permanent P and A

     Andre år, semester 3

     Well Integrity and Permanent P and A

     Studiepoeng: 10

    • Investerings- og beslutningsanalyse for ingeniører

     Andre år, semester 3

     Investerings- og beslutningsanalyse for ingeniører

     Studiepoeng: 10

    • Brønnkomplettering og Intervensjon

     Andre år, semester 3

     Brønnkomplettering og Intervensjon

     Studiepoeng: 10

    • Job training in Petroleum Engineering

     Andre år, semester 3

     Job training in Petroleum Engineering

     Studiepoeng: 10

   • Andre valgemner 3. semester

    • Energy, energy technologies, and energy system integration

     Andre år, semester 3

     Energy, energy technologies, and energy system integration

     Studiepoeng: 10

   • Utveksling 3. semester

  • Spesialisering i Reservoarteknologi

   • Anbefalte valgemner 2. semester

    • Metoder for økt oljeutvinning

     Første år, semester 2

     Metoder for økt oljeutvinning

     Studiepoeng: 10

    • Matematisk og Numerisk Modellering av Transport Prosesser

     Første år, semester 2

     Matematisk og Numerisk Modellering av Transport Prosesser

     Studiepoeng: 10

    • Reservoarkjemi

     Første år, semester 2

     Reservoarkjemi

     Studiepoeng: 10

    • Integrated Reservoir Management From Seismic Field Development Planning

     Første år, semester 2

     Integrated Reservoir Management From Seismic Field Development Planning

     Studiepoeng: 10

   • Andre valgemner 2. semester

    • Applied Data Analytics and Statistics for Spatial and Temporal Modeling

     Første år, semester 2

     Applied Data Analytics and Statistics for Spatial and Temporal Modeling

     Studiepoeng: 10

    • Modellering og kontroll for automatiseringsprosesser

     Første år, semester 2

     Modellering og kontroll for automatiseringsprosesser

     Studiepoeng: 10

   • Utveksling 2. eller 3. semester

   • Anbefalte valgemner 3. semester Reservoarteknologi

    • Modeling for Decision Insight

     Andre år, semester 3

     Modeling for Decision Insight

     Studiepoeng: 10

    • Reservoarsimulering

     Andre år, semester 3

     Reservoarsimulering

     Studiepoeng: 10

    • Formasjonsevaluering

     Andre år, semester 3

     Formasjonsevaluering

     Studiepoeng: 10

    • Investerings- og beslutningsanalyse for ingeniører

     Andre år, semester 3

     Investerings- og beslutningsanalyse for ingeniører

     Studiepoeng: 10

   • Andre valgemner 3. semester Reservoarteknologi

  • Spesialisering i Produksjon- og prosessteknologi

   • Obligatoriske emner 2. semester

    • Prosessimulering

     Første år, semester 2

     Prosessimulering

     Studiepoeng: 10

    • Katalyse for energikonvertering

     Første år, semester 2

     Katalyse for energikonvertering

     Studiepoeng: 10

    • Petroleum Production and Petrochemical Science and Engineering

     Første år, semester 2

     Petroleum Production and Petrochemical Science and Engineering

     Studiepoeng: 10

   • Anbefalte valgemner 3. semester

    • Energy, energy technologies, and energy system integration

     Andre år, semester 3

     Energy, energy technologies, and energy system integration

     Studiepoeng: 10

    • Avansert Energiomvandlings Tekniker

     Andre år, semester 3

     Avansert Energiomvandlings Tekniker

     Studiepoeng: 10

    • Flerfasestrømning i rør

     Andre år, semester 3

     Flerfasestrømning i rør

     Studiepoeng: 10

    • Job training in Petroleum Engineering

     Andre år, semester 3

     Job training in Petroleum Engineering

     Studiepoeng: 10

   • Andre valgemner 3. semester

    • Oljefelt produksjonskjemi

     Andre år, semester 3

     Oljefelt produksjonskjemi

     Studiepoeng: 10

    • Måling og kontroll i Petroleum Engineering

     Andre år, semester 3

     Måling og kontroll i Petroleum Engineering

     Studiepoeng: 10

   • Utveksling 3. semester

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester

3. semesterVi anbefaler studenter å reise på et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. Et utenlandsopphold gir deg mulighet til å tilegne deg en unik kompetanse innenfor ditt fagområde. I tillegg til språkkunnskaper, internasjonal erfaring og økte karrieremuligheter. Studenter bør velge en institusjon som UiS allerede har inngått avtale med for å sikre en best mulig gjennomføring av utvekslingsoppholdet.Ved studieopphold utenlands må det velges emner som gir ekvivalente kvalifikasjoner som de som tilhører den valgte spesialiseringen, og disse må forhånds godkjennes.Opplegg for utvekslingen

3. semester på masterprogrammet i petroleumsteknologi er tilrettelagt for utveksling. Dette semesteret har 30 studiepoeng valgemner og ingen obligatoriske emner. Det er viktig at emnene du tar i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og interessefelt.Flere muligheter

I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene. Finn ut mer.  Kontaktpersoner

Studiekoordinator for spesialisering i bore- og brønnteknologi og spesialisering i produksjon- og prosessteknologi: Anita Malde RasmussenStudiekoordinator for spesialisering i reservoarteknologi: Karina Sanni Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

+
Utveksling
 • Alle land

  Politecnico di Milano University

  Politecnico di Milano er Italias største tekniske universitet med om lag 40.000 studenter og er høyt rangert på en rekke internasjonale rankinglister.

  Technical University of Clausthal

  Clausthal University of Technology (CUT) er et internasjonalt universitet med sterke tradisjoner for kvalitetsutdanning og tette bånd til næringslivet. Det ligger i fjellområdet Harz, et typisk turiststed for friluftsliv og vintersport.

  University of Leoben

  I Leoben er det gode muligheter for å kombinerer studier, fjellturer og kultur!

  University of Houston

  Houston ligger i den amerikanske delstaten Texas, og er kjent som verdens energihovedstad. Byen er også et finans- og oljesentrum i USA.

  University of North Dakota

  University of North Dakota er et offentlig forskningsuniversitet med historie tilbake til 1883. Universitetet er kjent for sin forskning innen luftfart, helsefag, ernæring, energi og miljø og ingeniørfag. I tillegg får du ekte nordamerikansk campus-stemning.

  Colorado School of Mines

  Colorado School of Mines (CSM) er et offentlig universitet kjent verden over for sin gode ingeniørutdannelse.

  The University of Adelaide

  Universitetet ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i landet. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

  The University of Western Australia

  University of Western Australia (UWA) er et av de ledende universitetene i Australia som medlem av den såkalte Group of Eight, og rangert blant de 100 beste universitetene i verden. Et opphold ved dette universitetet vil sikre deg et godt faglig utbytte.

 • Italia

  Politecnico di Milano University

  Politecnico di Milano er Italias største tekniske universitet med om lag 40.000 studenter og er høyt rangert på en rekke internasjonale rankinglister.

 • Tyskland

  Technical University of Clausthal

  Clausthal University of Technology (CUT) er et internasjonalt universitet med sterke tradisjoner for kvalitetsutdanning og tette bånd til næringslivet. Det ligger i fjellområdet Harz, et typisk turiststed for friluftsliv og vintersport.

 • Østerrike

  University of Leoben

  I Leoben er det gode muligheter for å kombinerer studier, fjellturer og kultur!

 • USA

  University of Houston

  Houston ligger i den amerikanske delstaten Texas, og er kjent som verdens energihovedstad. Byen er også et finans- og oljesentrum i USA.

  University of North Dakota

  University of North Dakota er et offentlig forskningsuniversitet med historie tilbake til 1883. Universitetet er kjent for sin forskning innen luftfart, helsefag, ernæring, energi og miljø og ingeniørfag. I tillegg får du ekte nordamerikansk campus-stemning.

  Colorado School of Mines

  Colorado School of Mines (CSM) er et offentlig universitet kjent verden over for sin gode ingeniørutdannelse.

 • Australia

  The University of Adelaide

  Universitetet ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i landet. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

  The University of Western Australia

  University of Western Australia (UWA) er et av de ledende universitetene i Australia som medlem av den såkalte Group of Eight, og rangert blant de 100 beste universitetene i verden. Et opphold ved dette universitetet vil sikre deg et godt faglig utbytte.

Spørsmål og svar

Her har vi samlet noen av vanligste spørsmålene vi får om å studere petroleumsteknologi ved Universitetet i Stavanger.

spørsmål og svar SOS

Hvilke studentorganisasjoner kan jeg melde meg inn i?

Petroil er Petroleumsingeniørenes Linjeforening ved Universitetet i Stavanger. Vi representerer studentene i bachelor- og masterstudier i petroleumsteknologi og petroleumsgeologi her på UiS.

Hvem bør jeg kontakte hvis jeg vil melde meg på et kurs?

For spørsmål angående kursregistrering, ta kontakt med studiekonsulent Anita Malde Rasmussen eller Karina Sanni (se nederst).

Hvordan finner jeg fram på campus?

Vår elektroniske kartløsning (MazeMap) leder deg rett til rommet eller auditoriet du leter etter! Kartet inneholder også annen viktig informasjon om bygninger og uterom.

Har UiS en oversikt over laboratorier og labutstyr? Hva slags mikroskop finnes?

Plattformen URLabs gir deg en god oversikt over hva som finnes av utstyr på de ulike laboratoriene på UiS. Her kan du også booke tid, og se gjennom manualer og videoer om de ulike verktøyene.

Kontakt oss

seniorkonsulent
51831704
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjonen TN

Kontor for utdanningsadministrative tjenester
Rådgiver
51831145
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjonen TN

Kontor for utdanningsadministrative tjenester

Institutt for energi- og petroleumsteknologi

InstiInstitutt for energi- og petroleumsteknologi (IEP) driver forsking innanfor energi, naturgassteknologi, boring, brønnkonstruksjon og produksjon.

Instituttet tilbyr studium i petroleum- og energiteknologi. Instituttet har eit tett forskingssamarbeid med industrien og andre forskingsinstitusjonar. 

Instituttet fokuserer på internasjonalisering, med utvikling av engelskspråklege studium og stor mobilitet blant vitskaplege tilsette og studentar.