Elias har sommerjobb i ambulansetjenesten

Elias Fiksen tilbringer tilnærmet hele sommeren som sommervikar i ambulansetjenesten i Kvam ved Helse Bergen. I august er han tilbake på skolebenken for sitt tredje og siste studieår som paramedisinstudent.

Publisert Sist oppdatert
Paramedisinstudent i uniform foran ambulansebil
Paramedisinstudenten Elias Fiksen oppholder seg på ambulansestasjonen mellom oppdragene. Foto: privat

– Etter å ha vært i praksisperioder i regi av studiet på ulike arbeidsplasser skaper en seg enklere et nettverk blant dem som jobber der. Jeg spurte fint om å få sommerjobb på Voss eller i Kvam da jeg hadde praksisperiode på Voss, og fikk relativt tidlig godkjenning for det, sier Fiksen.

I Kvam jobber han sammen med en makker, der de er på vakt i to til tre døgn på rad. I løpet av denne tidsperioden oppholder de seg på stasjonen utenom eventuelle oppdrag. Det er bare én bil på stasjonen, som dekker et nokså stort område med relativt lang transporttid til sykehusene. Dette kan medføre en utfordrende hverdag som ambulansearbeider med vanskelige prioriteringer og mye ansvar. UiS-studenten understreker imidlertid at det også er en veldig givende sommerjobb, ettersom han utvikler seg faglig hele tiden.

Høyt og lavt tempo

Arbeidsdagen starter alltid med å sjekke at det viktigste utstyret er i ambulansebilen og at det fungerer som det skal. En gang i uka tar de også gjerne en grundigere sjekk av alt utstyr. Noen dager er det få oppdrag. Da pleier makkerne å simulere og trene på ulike situasjoner som de reelt kan havne i. Det blir også tid til å snakke om fag og reflektere over oppdragene en har hatt. Dette er særlig aktuelt for paramedisinstudenten Fiksen, ettersom han har lest mye teori og lurer på en del momenter som mer erfarne ansatte kan svare på.

Mannlig paramedisinstudent i uniform i ambulanse
Elias Fiksen blir bedre kjent med ambulansebilen i løpet av sommerjobben sin. Foto: privat

Andre dager er det så travelt med oppdrag at makkerne ikke får tid til å spise mellom dem. Den ene som sitter i ambulansen har rolle som fartøysjef, og er som regel den som har lengst erfaring i tjenesten. Når de rykker ut til pasienten er det den som sitter på passasjersiden av bilen som gjerne får behandlerrollen. Denne innebærer å lese opp melding, være kartleser for sjåføren og kommunisere med lege eller akuttmedisinsk kommunikasjonssenter (AMK).

Rollebytter og transport

– Når en kommer frem til pasienten blir rollene mer dynamiske. Behandleren er gjerne den som snakker med og undersøker pasienten, mens makkeren supplerer der det trengs. Dette endrer seg imidlertid fort etter hvordan situasjonen utvikler seg. Dersom jeg som sommervikar ikke føler meg komfortabel med noe, så endrer vi på rollene, forklarer Fiksen.

Etter undersøkelsen og eventuelle tiltak er utført, kommuniseres det på ny med AMK om hvor de vil kjøre pasienten og hvilken hastegrad denne får. I distriktene med lange avstander kan et oppdrag ta ganske lang tid, og det hender at de er vekke i fem-seks timer fra stasjonen dersom pasienten må til sykehus.

Ambulansebil i naturlige omgivelser med et helikopter i bakgrunnen
Ettersom ambulansetjenesten der Fiksen har sommerjobb i distriktet kan kjøreturene tidvis bli lange. Foto: privat

Hva liker du best med sommerjobben din, Elias?

– Jeg er veldig glad i å kunne være til nytte for andre mennesker i krevende situasjoner. Det er noe helt spesielt med å kunne komme inn til noen som står i en krise og ikke takler situasjonen selv. Da er det utrolig givende å vite hva en skal gjøre for pasienten og pårørende. Det er heller ikke til å legge skjul på at befolkningen som regel er veldig takknemlig for arbeidet vi utøver, noe som alltid er motiverende for å gjøre en god jobb, svarer Fiksen.

Roser eget studieprogram

Paramedisinstudenten trekker deretter frem at studiet er lagt opp til at mange skal jobbe i ambulansen etter fullført bachelorgrad, noe som medfører at han i stor grad får bruk for det han har lært på sine to studieår ved UiS. Her får de nemlig opplæring i det aller meste, og mye av undervisningen er praktisk simulering. Dette gjør ifølge Fiksen at overgangen til praksis og senere arbeidslivet ikke nødvendigvis blir så hard.

– Jeg tror kombinasjonen av en god del teori og simuleringsbasert læring gjør det enklere for meg og mine medstudenter å komme inn i ambulansetjenesten på en god og effektiv måte, sier Fiksen.

Oppsummert stortrives han i sommerjobben sin, og ser egentlig for seg å jobbe med det fremover også. UiS-studenten håper også på å bli en paramedisiner som studenter og lærlinger ønsker å ha som veileder. Nå skal Fiksen snart nyte to uker ferie før det er tilbake på skolebenken ved UiS.

Tekst: Eigil Kloster Osmundsen

Aktuelt fra Det helsevitenskapelige fakultet

Feiret fullført helsevitenskapelig mastergrad

Denne uken kunne masterstudentene ved Det helsevitenskapelige fakultet slippe jubelen løs. Etter innlevering av masterop...

Sjukepleiarar som realiserer seg, blir verande i jobben

Det er meldt om stor mangel på sjukepleiarar. Linda Horne Mæland har forska på norske helsesjukepleiarar for å forstå me...

Sykepleierstudenten Andreas drømmer om å bli redningsmann

Andreas Torjussen Osgjelten går tredje året på sykepleierutdanningen ved Universitetet i Stavanger. Han har drømt om å j...

Hvordan håndterte ledere i hjemmetjenesten pandemien?

En ny studie ved SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten har undersøkt helsepersonell sine erfaringer ...

Menn i sykepleien: - Det er ikke bare én fasit på hva god omsorg er

– Som menn kan vi ofte bidra på en annen, men like god måte i en krevende livssituasjon eller omsorgssituasjon, sier syk...

Årsrapport for SHARE 2023

I 2023 gikk Oslo Universitetssykehus inn som partner i SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten, forske...

Tilsyn etter alvorlige hendelser på sykehus

En ny studie fra SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten har undersøkt hvordan tilsyn blitt gjennomfør...

Å skreddersy helsetjenester: Ungdom som deltakere i tjenesteutvikling av psykisk helsevern

Bekymringen for ungdommens psykiske helse er et globalt fenomen som skaper overskrifter, også utenfor Norges grenser. Fr...

Fremtidens sykepleier(utdanning) – en felles utfordring

Over 200 personer deltok på et arrangement arrangert av Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS, der tematikken var hvo...

Sikkerhet for både ansatte og pasienter- hvordan håndterer ledere det?

En ny artikkel fra SHARE handler om hvordan virksomhetsledere i sykehjem opplever og håndterer å ha ansvar for ansattes ...

De skal bli sykepleiere. Hva tenker de om utdanningen og yrket?

Sykepleierstudentene Brage, Ida og Eirik forteller om en sosial og hektisk studiehverdag og ønsket om et meningsfylt yrk...

Veien videre for helsesektoren: innovasjon, samarbeid og brukerinvolvering

HelseCampus Stavanger-dagen 24. januar omhandlet hvordan vi møter fremtidens utfordringer i helsesektoren og hva som ska...

Resiliens og regulering – en motsetning eller en smart kombinasjon i arbeidet med å forbedre helsetjenestene fremover?

Forskere ved SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten mener at regulatorisk resiliens bør spille en sen...

Signerte samarbeidsavtale med NORCE

Det helsevitenskapelige fakultet, UiS og Norwegian Research Centre (NORCE) har inngått en samarbeidsavtale tilknyttet et...

Nakne tal - ein podkast om statistikk

PODKAST: – Det å bruka feil oppsummeringstal for å beskriva eit datasett er veldig, veldig nært det å lyga, seier statis...

Magnus studerer paramedisin

Det er en veldig givende utdanning, i et fagfelt som er i stadig utvikling. Her får man muligheten til å utvikle seg mye...

Satt søkelys på helsenæringsinnovasjon

I den første sesjonen under prekonferansen til Helsetjenesteforskningskonferansen i HelseCampus Stavanger diskuterte rep...

Anbefaler å søke master i rus- og psykisk helsearbeid

Hedda Aurora valgte dette studieprogrammet for å bedre forstå hvordan man kan støtte enkeltpersoner innen rus- og psykis...

Hvordan opplever ungdom med flyktningbakgrunn helsetilbudet i kommunen?

Forskere ved Universitetet i Stavanger skal undersøke hvordan unge med flyktningbakgrunn fra Afrika opplever møtet med k...

Diskuterte utfordringer i helsetjenestene

Under Helsetjenesteforskningskonferansen ble det satt søkelys på den kommende Nasjonale Helse- og Samhandlingsplanen (NH...

Hvordan lykkes med rask respons i sykehus?

Rask respons er avgjørende når en pasients tilstand forverrer seg. Men hva kan man gjøre når systemer som skal sikre det...

Skal helsetjenesten bare lære av feil og uheldige hendelser?

Det finnes andre måter å bli bedre på, mener forskere. De har utviklet et verktøy som gjør at ledere og helsepersonell b...

Oslo Universitetssjukehus er ny partnar i SHARE

Som ny partnar, styrker Akutt- og Prehospital klinikk ved Oslo universitetssjukehus forskinga på prehospital pasienttryg...

Nye doktorgradsprosjekt i samarbeid med kommunal sektor

Forskingsrådet tildeler kvart år midlar til at tilsette i offentleg sektor skal kunna ta ei doktorgrad. No skal to nye h...

– Det hjelper ikke om du har noe viktig å si hvis ingen lytter

Hva skal egentlig til for å nå fram med det man har på hjertet? I boken «TENK før du snakker» presenterer professor Jo...

Bevar kompetansen i helsevesenet!

Rekruttering av mer helsepersonell er ikke nok. Hvordan få syke helsearbeidere på jobb igjen, og hvordan bør vi forebygg...

Arrangerer nasjonal konferanse om helsetjenesteforskning

Fra 2. til 3. november arrangerer Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning og Universitetet i Stavanger Helsetjenes...

Nytt tilbud for ph.d.-programmet i helse og medisin

Det helsevitenskapelige fakultet ønsket nylig velkommen til en sosial oppstart på semesteret for doktorgradskandidater o...

Samlet ansatte og studenter med interesse for pårørendearbeid

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Nettverk for pårørendeforskning ved Det helsevitenskapelige...

Kortfilmar skal lære studentar statistikk

– Statistikk er kanskje det faget som aller flest studentar slit med. Meg sjølv inkludert då eg var student, seier stati...

Samarbeid for ei berekraftig helseteneste

Det helsevitskaplege fakultet ved UiS, SAFER – Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research og Utvikli...

Verdifullt samarbeid om sommarskule for doktorgradskandidatar

– Sommarskulen skil seg frå andre kurs ved at mykje av læringa ligg i den aktive deltakinga og høvet til å diskutere og ...

Hvorfor slutter så mange sykepleiere? Vi mener det har sammenheng med kompetanseutvikling

Det viktigste vi sammen kan gjøre for å rekruttere, hindre frafall og beholde sykepleiere i yrket, er å iverksette kompe...

Høythengende EU-tildeling til helsetjenesteforskning

Forskere ved Universitetet i Stavanger har sikret seg 6 millioner euro i fra det prestisjetunge forskningsprogrammet Hor...

Ingvil Hellstrand får Universitetsfondets formidlingspris

UiS-forskaren hoppar elegant frå likestilling og kjønnsmangfald, velferd og omsorgsforsking til kunstig intelligens og s...

Var vertskap for amerikansk delegasjon

Forskningssenteret SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Statens undersøkelseskommisjon for helse...

Jakob og Desirée er studentassistenter for sykepleierstudenter

Desirée Wennerlund og Jakob Hummelsund Grung har det siste året jobbet som studentassistenter. – Det beste med denne job...

Feiret fullført mastergrad

Denne uken kunne masterstudentene ved Det helsevitenskapelige fakultet slippe jubelen løs. Etter innlevering av masterop...

UiS starter distriktsvennlig sykepleierutdanning i Dalane

Fra høsten 2024 skal Universitetet i Stavanger utdanne sykepleiere i Dalane. – Et viktig tilbud for regionen, sier lokal...

Eksoskjeletter kan redusere arbeidsbelastning for sykepleiere

Eksoskjelett kan være et godt hjelpemiddel for operasjonssykepleiere under lange operasjoner, mener studenter og forsker...