Elias har sommerjobb i ambulansetjenesten

Elias Fiksen tilbringer tilnærmet hele sommeren som sommervikar i ambulansetjenesten i Kvam ved Helse Bergen. I august er han tilbake på skolebenken for sitt tredje og siste studieår som paramedisinstudent.

Published Endret
Paramedisinstudent i uniform foran ambulansebil
Paramedisinstudenten Elias Fiksen oppholder seg på ambulansestasjonen mellom oppdragene. Foto: privat

– Etter å ha vært i praksisperioder i regi av studiet på ulike arbeidsplasser skaper en seg enklere et nettverk blant dem som jobber der. Jeg spurte fint om å få sommerjobb på Voss eller i Kvam da jeg hadde praksisperiode på Voss, og fikk relativt tidlig godkjenning for det, sier Fiksen.

I Kvam jobber han sammen med en makker, der de er på vakt i to til tre døgn på rad. I løpet av denne tidsperioden oppholder de seg på stasjonen utenom eventuelle oppdrag. Det er bare én bil på stasjonen, som dekker et nokså stort område med relativt lang transporttid til sykehusene. Dette kan medføre en utfordrende hverdag som ambulansearbeider med vanskelige prioriteringer og mye ansvar. UiS-studenten understreker imidlertid at det også er en veldig givende sommerjobb, ettersom han utvikler seg faglig hele tiden.

Lærerike dager med høyt og lavt tempo

Arbeidsdagen starter alltid med å sjekke at det viktigste utstyret er i ambulansebilen og at det fungerer som det skal. En gang i uka tar de også gjerne en grundigere sjekk av alt utstyr. Noen dager er det få oppdrag. Da pleier makkerne å simulere og trene på ulike situasjoner som de reelt kan havne i. Det blir også tid til å snakke om fag og reflektere over oppdragene en har hatt. Dette er særlig aktuelt for paramedisinstudenten Fiksen, ettersom han har lest mye teori og lurer på en del momenter som mer erfarne ansatte kan svare på.

Mannlig paramedisinstudent i uniform i ambulanse
Elias Fiksen blir bedre kjent med ambulansebilen i løpet av sommerjobben sin. Foto: privat

Andre dager er det så travelt med oppdrag at makkerne ikke får tid til å spise mellom dem. Den ene som sitter i ambulansen har rolle som fartøysjef, og er som regel den som har lengst erfaring i tjenesten. Når de rykker ut til pasienten er det den som sitter på passasjersiden av bilen som gjerne får behandlerrollen. Denne innebærer å lese opp melding, være kartleser for sjåføren og kommunisere med lege eller akuttmedisinsk kommunikasjonssenter (AMK).

Rollebytter og transport

Ambulansebil i naturlige omgivelser med et helikopter i bakgrunnen
Ettersom ambulansetjenesten der Fiksen har sommerjobb i distriktet kan kjøreturene tidvis bli lange. Foto: privat

– Når en kommer frem til pasienten blir rollene mer dynamiske. Behandleren er gjerne den som snakker med og undersøker pasienten, mens makkeren supplerer der det trengs. Dette endrer seg imidlertid fort etter hvordan situasjonen utvikler seg. Dersom jeg som sommervikar ikke føler meg komfortabel med noe, så endrer vi på rollene, forklarer Fiksen.

Etter undersøkelsen og eventuelle tiltak er utført, kommuniseres det på ny med AMK om hvor de vil kjøre pasienten og hvilken hastegrad denne får. I distriktene med lange avstander kan et oppdrag ta ganske lang tid, og det hender at de er vekke i fem-seks timer fra stasjonen dersom pasienten må til sykehus.

Hva liker du best med sommerjobben din, Elias?

– Jeg er veldig glad i å kunne være til nytte for andre mennesker i krevende situasjoner. Det er noe helt spesielt med å kunne komme inn til noen som står i en krise og ikke takler situasjonen selv. Da er det utrolig givende å vite hva en skal gjøre for pasienten og pårørende. Det er heller ikke til å legge skjul på at befolkningen som regel er veldig takknemlig for arbeidet vi utøver, noe som alltid er motiverende for å gjøre en god jobb, svarer Fiksen.

Roser eget studieprogram ved UiS

Paramedisinstudenten trekker deretter frem at studiet er lagt opp til at mange skal jobbe i ambulansen etter fullført bachelorgrad, noe som medfører at han i stor grad får bruk for det han har lært på sine to studieår ved UiS. Her får de nemlig opplæring i det aller meste, og mye av undervisningen er praktisk simulering. Dette gjør ifølge Fiksen at overgangen til praksis og senere arbeidslivet ikke nødvendigvis blir så hard.

– Jeg tror kombinasjonen av en god del teori og simuleringsbasert læring gjør det enklere for meg og mine medstudenter å komme inn i ambulansetjenesten på en god og effektiv måte, sier Fiksen.

Oppsummert stortrives han i sommerjobben sin, og ser egentlig for seg å jobbe med det fremover også. UiS-studenten håper også på å bli en paramedisiner som studenter og lærlinger ønsker å ha som veileder. Nå skal Fiksen snart nyte to uker ferie før det er tilbake på skolebenken ved UiS.

Tekst: Eigil Kloster Osmundsen

Aktuelt fra Det helsevitenskapelige fakultet

Satt søkelys på helsenæringsinnovasjon

I den første sesjonen under prekonferansen til Helsetjenesteforskningskonferansen i HelseCampus Stavanger diskuterte rep...

Hvordan opplever ungdom med flyktningbakgrunn helsetilbudet i kommunen?

Forskere ved Universitetet i Stavanger skal undersøke hvordan unge med flyktningbakgrunn fra Afrika opplever møtet med k...

Diskuterte utfordringer i helsetjenestene

Under Helsetjenesteforskningskonferansen ble det satt søkelys på den kommende Nasjonale Helse- og Samhandlingsplanen (NH...

Hvordan lykkes med rask respons i sykehus?

Rask respons er avgjørende når en pasients tilstand forverrer seg. Men hva kan man gjøre når systemer som skal sikre det...

Skal helsetjenesten bare lære av feil og uheldige hendelser?

Det finnes andre måter å bli bedre på, mener forskere. De har utviklet et verktøy som gjør at ledere og helsepersonell b...

Oslo Universitetssjukehus er ny partnar i SHARE

Som ny partnar, styrker Akutt- og Prehospital klinikk ved Oslo universitetssjukehus forskinga på prehospital pasienttryg...

Nye doktorgradsprosjekt i samarbeid med kommunal sektor

Forskingsrådet tildeler kvart år midlar til at tilsette i offentleg sektor skal kunna ta ei doktorgrad. No skal to nye h...

– Det hjelper ikke om du har noe viktig å si hvis ingen lytter

Hva skal egentlig til for å nå fram med det man har på hjertet? I boken «TENK før du snakker» presenterer professor Jo...

Arrangerer nasjonal konferanse om helsetjenesteforskning

Fra 2. til 3. november arrangerer Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning og Universitetet i Stavanger Helsetjenes...

Nytt tilbud for ph.d.-programmet i helse og medisin

Det helsevitenskapelige fakultet ønsket nylig velkommen til en sosial oppstart på semesteret for doktorgradskandidater o...

Samlet ansatte og studenter med interesse for pårørendearbeid

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Nettverk for pårørendeforskning ved Det helsevitenskapelige...

Kortfilmar skal lære studentar statistikk

– Statistikk er kanskje det faget som aller flest studentar slit med. Meg sjølv inkludert då eg var student, seier stati...

Samarbeid for ei berekraftig helseteneste

Det helsevitskaplege fakultet ved UiS, SAFER – Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research og Utvikli...

Verdifullt samarbeid om sommarskule for doktorgradskandidatar

– Sommarskulen skil seg frå andre kurs ved at mykje av læringa ligg i den aktive deltakinga og høvet til å diskutere og ...

Høythengende EU-tildeling til helsetjenesteforskning

Forskere ved Universitetet i Stavanger har sikret seg 6 millioner euro i fra det prestisjetunge forskningsprogrammet Hor...

Ingvil Hellstrand får Universitetsfondets formidlingspris

UiS-forskaren hoppar elegant frå likestilling og kjønnsmangfald, velferd og omsorgsforsking til kunstig intelligens og s...

Var vertskap for amerikansk delegasjon

Forskningssenteret SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Statens undersøkelseskommisjon for helse...

UiS-student er ny nestleder i NSF Student

Sykepleierstudenten Kristoffer Andreas Haugen skal frem til neste sommer fungere som nestleder i NSF Student, som er en ...

Jakob og Desirée er studentassistenter for sykepleierstudenter

Desirée Wennerlund og Jakob Hummelsund Grung har det siste året jobbet som studentassistenter. – Det beste med denne job...

Feiret fullført mastergrad

Denne uken kunne masterstudentene ved Det helsevitenskapelige fakultet slippe jubelen løs. Etter innlevering av masterop...

UiS starter distriktsvennlig sykepleierutdanning i Dalane

Fra høsten 2024 skal Universitetet i Stavanger utdanne sykepleiere i Dalane. – Et viktig tilbud for regionen, sier lokal...

SHARE-forsker får forbedringspris fra Helse Nord

Postdoktor Ellinor Haukland og Avdeling for kreft og lindrende behandling ved Nordlandssykehuset får prisen for sitt for...

Eksoskjeletter kan redusere arbeidsbelastning for sykepleiere

Eksoskjelett kan være et godt hjelpemiddel for operasjonssykepleiere under lange operasjoner, mener studenter og forsker...

Samskaping mellom utdanning og kommunale tjenester

Tett samarbeid med Bergåstjern og Stokka sykehjem har vært avgjørende for resultater i forskningsprosjekt om kvalitet i ...

Oppmodar til involvering av ungdom i forsking

Åtte unge medforskarar og to forskarar ved Universitetet i Stavanger deler kvifor dei meiner forskarar bør engasjera ung...

Vant pris for fremragende tiltak innen utdanning

Ingunn Aase (UiS) og Conrad Bjørshol (SUS) mottok prisen under prisutdelingen ved Det medisinske fakultet ved UiB onsdag...

Overgangen fra student til sykepleier

Tredjeårsstudenter på sykepleierutdanningen ved UiS deltok på et fagseminar der målet var at fagpersoner skulle gjøre de...

Digital ressurs gir trygghet for sykepleierstudenter og veiledere i praksis

Første års sykepleierstudenter har nylig gjennomført sin første praksisperiode. En digital ressurs utviklet ved Universi...

Spiller med piller

Legemiddelregning kan være utfordrende for en del sykepleiestudenter. Med «Pillespillet» kan de spille seg gode.

Reisebrev fra Madagaskar

For første gang sender Universitetet i Stavanger studenter i helsesykepleie på praksisutveksling. Her kan du lese et rei...

Fornyer master i helsevitenskap med studieretninger som er relevante for tjenestene

Til høsten kan du fordype deg i folkehelse eller pasientsikkerhet som del av masterutdanningen i helsevitenskap ved Univ...

Feirer nytt forskningssamarbeid innen helse

Stavanger kommune inngår et forskningssamarbeid med Universitetet i Stavanger og VID vitenskapelige høgskole. Sammen ska...

DigiVis - et skikkelig nyttig verktøy for praksisveiledere i sykehjem

Praksisveiledere for førsteårsstudenter i sykehjemspraksis er samstemte i sine foreløpige tilbakemeldinger: DigiVis er e...

Topper Studiebarometeret for andre år på rad

Bachelor i paramedisin ved UiS har en overordnet tilfredshet på 4,9 av 5 mulige poeng i Studiebarometeret. Ingen studier...

Resultatene fra Studiebarometeret 2022 er klare

Paramedisin-studentene topper listen over de mest fornøyde studentene ved Universitetet i Stavanger.

Filmatiserer fortellinger til etisk refleksjon i helsetjenesten

– Når en fortelling utspiller seg på en scene eller filmatiseres, kan det gi en ny og annen forståelse enn ved tilegnels...

Vil etablere et nasjonalt Safer Births nettverk

I forskningsprosjektet Safer Births jobber forskere for å forbedre overvåkning og behandling av nyfødte etter fødsel og ...

Hva slags teknologisk og digital kompetanse skal sykepleiere ha?

Kompetanseområdet teknologi og digital kompetanse i sykepleierutdanningen er uklart. En felles grunnleggende forståelse ...

Ta forskningsresultater raskere i bruk i helsetjenesten!

Prosessen med å overføre forskning til praksis tar all for lang tid. Har vi råd til å vente når helseutfordringer står i...

Arrangerer internasjonal konferanse i Stavanger

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS arrangerer konferansen sammen med Nordic College of Caring Science (NCCS) og Th...