Hopp til hovedinnhold

Hvordan foregår tenkning, og hvordan er den knyttet til atferd?

På Kognitiv lab får realfag en naturlig møteplass med helsefag, psykologi og andre fagområder som studerer atferd og læring. Laben er et tverrfakultært initiativ og en arena for tverrfaglig samarbeid.

Publisert: Endret:
Fakta
Navn

Kognitiv lab: Lab for kognisjons-, atferds- og nevroforskning

Stipendiater

5

Satsingen vil gjøre det mulig å realisere forskningsideer som tidligere ikke lot seg gjennomføre på UiS.

Professor Kolbjørn Kallesten Brønnick , faglig leder for Kognitiv lab.

Om Kognitiv lab

Ståle Gundersen og Kolbjørn Brønnick har begge interesse for celleaktivitet i hjernen og våre opplevelser.

Lab for kognisjons-, atferds- og nevroforskning er høsten 2020 under opprettelse. Laben gir nye muligheter innenfor forskning og studentprosjekter. Den røde tråden i aktiviteten på Kognitiv lab er et fokus på kognisjon, mer spesifikt nevroforskning, og i forlengelsen av dette, atferd. Forskningen tilknyttet Kognitiv lab kjennetegnes av bruk av måleutstyr under eksperimenter, med etterfølgende signal- og bildebehandling.

Kontaktpersoner for laben

Det helsevitenskapelige fakultetAvdeling for folkehelse
Professor
51834149
Det samfunnsvitenskapelige fakultetInstitutt for sosialfag
Instituttleder
Det helsevitenskapelige fakultetFakultetsadministrasjonen HV
Prodekan for forskning
51832174
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for matematikk og fysikk
Professor
51832035
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for data- og elektroteknologi
Professor
51831192
Det samfunnsvitenskapelige fakultetInstitutt for sosialfag
Førsteamanuensis