Praksis i lektorutdanningen

I forskriften for Lektorprogrammet 8-13 fremgår det at studentene skal ha 100 dager praksisopplæring i løpet av sin 5-årige utdanning, og at studentene skal ha praksis i både grunnskole og i videregående opplæring.

Publisert Sist oppdatert

I praksisperiodene skal studentene knytte teori og praksis sammen og gjøre seg erfaringer gjennom observasjon og reelle undervisningssituasjoner under veiledning av en erfaren lærer. Du kan lese mer om læringsutbytte og innhold i de enkelte fag og praksisemner under Studieplan og emner.

Finn svar på det du lurer på i oversikten ofte stilte spørsmål om praksis.

Her kan du lese mer om de ulike praksisperiodene i lektorprogrammet:

Observasjonspraksis er første praksis i lektorprogrammet, allerede i første semester første år. Dette er en 2-ukers praksis som vanligvis foregår i ukene før høstferien. Studentene skal få en innføring i klasseromsobservasjon og få en første tilknytning til læreryrket gjennom observasjon av undervisningen til erfarne lærere på ungdomstrinnet eller videregående skole. Det er obligatorisk oppmøte med hele arbeidsdager.

For informasjon om arbeidskravene til praksisemnet LPRA10, se emnebeskrivelsen

Følgepraksis del 1 er en 2-ukers praksis i høstsemesteret i ukene før høstferien andre studieår.

Det er obligatorisk oppmøte med hele arbeidsdager. For informasjon om arbeidskravene til praksisemnet LPRA20, se emnebeskrivelsen

Følgepraksis del 2 er en to-ukers praksis i vårsemesteret i de to første ukene etter nyttår andre studieår.

Studentene utplasseres ofte på samme praksisskole som i følgepraksis del 1. Det er obligatorisk oppmøte med hele arbeidsdager. For informasjon om arbeidskravene til praksisemnet LPRA30, se emnebeskrivelsen.

I de to 7-ukers praksisperiodene er det særlig fokus på selvstendig opplæringsansvar, hvor studentene skal knytte teori og praksis sammen.

I dette emnet skal studentene knytte teori og praksis sammen og gjøre seg erfaringer gjennom observasjon og reelle undervisningssituasjoner under veiledning av en erfaren lærer. Det er obligatorisk oppmøte med hele arbeidsdager.

For mer informasjon om praksisemnet LPRA40, se emnebeskrivelsen.

I dette emnet skal studentene knytte teori og praksis sammen og gjøre seg erfaringer gjennom observasjon og reelle undervisningssituasjoner under veiledning av en erfaren lærer. Det er obligatorisk oppmøte med hele arbeidsdager.

For informasjon om arbeidskravene til praksisemnet LPRA50, se emnebeskrivelsen.

Ingen praksis i femte studieår.

Til våre praksisskoler og studenter

Informasjon som gjelder alle praksisstudier

Praksiskoordinatorer

Rådgiver
51831269
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon IKS
Rådgiver
51831277
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon IKS