Språkstimulering i barnehagen: Slik fenger du guttene

Det er mye som tyder på at språkaktivitetene i barnehagen appellerer mest til jentene. Professor Trude Hoel har gode råd om hvordan barnehagepersonalet kan nå frem til guttene i større grad.

Published Sist oppdatert

mann leser til to gutter
Mange ganger appellerer språkaktiviteter mer til jentene enn til guttene. Det finnes mange gode måter å få med seg guttene på. (Illustrasjonsfoto: Getty)

En studie fra Lesesenteret viser at språkaktivitetene i barnehagen appellerer mer til jentene enn til guttene. Konsekvensen kan være at guttene får mindre språkstimulering, og kommer senere i gang med leseutviklingen enn jentene. 

– Vi har observert mange ganger at gode språkbruksaktiviteter appellerer mer til jentene enn til guttene. Men det finnes mange gode måter å få med seg guttene på, sier Hoel.

1. Hekt deg på barnas interesser

– Ofte går det små farsotter i barnehagen, både blant gutter og jenter. Kanskje er barna veldig opptatt av sjørøvere, dinosaurer eller superhelter? Velg bøker som handler om det barna allerede er opptatt av.

2. Tenk over egne bokvalg

– Det er en kjensgjerning at det er flest kvinner som jobber i barnehager. Er du kvinne, så tenk over om dine preferanser kan påvirke bøkene du velger. Vær oppmerksom på hva som tiltrekker guttene, og velg bøker deretter. Plukk ut noen bøker du tror de vil like, og la dem selv velge hvilken de vil lese.

3. Sett sammen attraktive lesegrupper

– Tenk over hvem i barnegruppa som har like interesser og som passer sammen språklig, og lag leseaktiviteter som er tilpasset den gruppa.

Portrett: Trude Hoel – Foto: Elisabeth Tønnessen
Trude Hoel er professor ved Lesesenteret. (Foto: Elisabeth Tønnessen)

4. Møt barna der de er

Bordaktiviteter med samtaler stimulerer språket utover det som er her og nå, og det er viktig å involvere barna i denne typen samtaler.

– Legg merke til kjønnsfordelingen ved bordaktivitetene. Er guttene mer opptatt med billek på eller andre aktiviteter på gulvet? Flytt deg i så fall til dem og involver deg med guttene der de er. Kanskje appellerer materialene dere jobber med på bordet mest til jentene? Tenk over om dere kan velge andre materialer, og lokke guttene til bordet på den måten.

5. Sats på humor

Tiss, bæsj, promp … Småbarnshumor slår kanskje ikke alltid an hos de voksne, men som hos voksne lesere er humor en sikker vinner for å vekke barns leseglede.

– Det finnes mange bøker som spiller på barns tiss-og promp-humor, og som vekker enormt engasjement og stor glede. Bruk disse bøkene for alt de er verdt, sier Hoel.

6. Skap forventning

– Vekk forventningen hos barna ved å snakke om boka før den skal leses. Å ha forventninger til lesingen, er viktig for lesegleden. Det kan være så enkelt som å fortelle barna at ”i morgen skal vi lese en skikkelig spennende bok om en sjørøver!”, men forventningsoppbyggingen kan også være en del av et større arbeid rundt en bok. I Loen barnehage skulle de ha et stort prosjekt om Pulverheksa. De bygget opp barnas forventninger ved at en av de voksne kledde seg ut som Pulverheksa og barna ble kjent med henne og universet hennes i god tid før selve bøkene ble introdusert. 

7. Lesing må være obligatorisk

– Vi ser at aktiviteter som åpner for språklig samspill ofte blir presentert som frivillige aktiviteter for barna. Da er det de barna som allerede  har et godt utviklet som velger disse aktivitetene, blant annet fordi aktivitetene gir mestringsopplevelser og bekreftelse. De som ikke har et like godt utviklet språk, og trenger disse aktivitetene mest, velger gjerne noe annet. Derfor kan ikke alle leseaktiviteter være valgfrie.

8. Menn og fedre: Vær forbilder

– De mannlige ansatte i barnehagen er nødt til å være maksimalt involvert i leseaktiviteter, og vise hvor kjekt det er å lese. Gutter identifiserer seg med menn mer enn kvinner. Snakk gjerne om dette med foreldrene også, og minn fedrene i barnehagen på at de er viktige lesende rollemodeller for sine sønner, sier Hoel. 

Les flere saker fra Lesesenteret:

Å oppdage at barnehagebarn strever med språket, er ikke nok for å sikre dem god hjelp

Mange barn som strever med språket, blir oppdaget i barnehagen. Men for at disse barna skal få riktig hjelp, må kartlegg...

Leik og lesing som satsing i barnehagen

Gjesdal kommune sette seg som mål å ha meir fokus på lesing og språkopplæring i kommunen sine barnehagar. Dette starta s...

En av tre foreldre oppgir at de leser ingen eller få bøker for barna sine

Høytlesing ser ikke ut til å være en så stor del av barndommen for alle norske barn som både forskere og mange foreldre ...

Spesialpedagogikk i barnehagen

Videreutdanningen Spesialpedagogikk i barnehagen gir barnehagelærere en helhetlig tilnærming til spesialpedagogikk. På d...

Informasjon til deltakere i Sprell

På denne siden finner du informasjon til deltakerne og barnehageansatte i Sprell på norsk, arabisk, litauisk og polsk./ ...

Sprell: Samtalebaserte lesepraksiser

I Sprell samarbeider forskere med barnehagelærere og foreldre om å utvikle flerspråklige digitale bildebøker for barn.

Da bøkene var «overalt», våknet barnas interesse for lesing

Praksisfortelling: I barnehagen var bøkene plassert i en egen lesekrok, og det var ganske sjelden at barna ba om å bli l...

Slik ble stellesituasjonen en språkarena i barnehagen

PRAKSISFORTELLING: Stellesituasjonen i barnehagen var typisk et sted der de ansatte kommuniserte med hverandre mens de f...

Utvikling av flerspråklige barns morsmål hjemme

Hvordan kan barnehagen støtte foreldrene?

Bokstavkjennskap, bokstavnavn og bokstavlyd

I barnehagen skal barna "utforske og gjøre seg erfaringer med ulike skriftuttrykk, som lekeskrift, tegning og bokstaver"...

Skap forventning og engasjement rundt lesinga

På glimrande vis skapar pedagogisk leiar Ingunn i Haugland Gardsbarnehage forventning og engasjement til tekstane i ”Bok...

Bokstavsommaren

I rammeplanen står det at ungar i barnehagen skal verta kjende med bokstavane, men mykje av ressursane og småbøkene bygg...

Suksess for SPrELL-prosjektet i Forskingsrådet

Forskingsprosjektet SPrELL ved Lesesenteret, UiS, har blitt tildelt 15 millionar kroner frå Forskingsrådets satsing på å...

Blogg: Skolestart: Se til barnehagene!

Barnehagene har lenge sett til skolen når de forbereder femåringene til skolestart. Vår oppfordring er at skolen også re...

"Mine to oldemødre" av Lisa Aisato

Boken kan brukes til å snakke om flere emner, den er mangfoldig og rik på de gode og store følelsene. I Fantoft Gård bar...

"Timothy mister seg sjølv" av Vegard Markhus

"Timothy mister seg sjølv" er engasjerande, morosam og rar.

"Hvem"-bøkene av Stina Wirsén

Handlingen i bøkene oppleves som veldig aktuell for barnegruppa.

"Buri and the marrow" av Henriette Barkow og Lizzie Finlay

Et spennende og nydelig illustrert eventyr som gir mange muligheter for å stimulere ulike deler av barnas språk. Vi har ...

"Habeen wanaagsan Guuleed" - God natt, Albert Åberg, av Gunilla Bergström

Ytre Tasta barnehage har hatt eit leseprosjekt retta spesielt mot dei tospråklege barna. Eit av måla var å involvere hei...

Skarpe tenner av Erna Osland

Boka "Skarpe tenner" blir i en barnehage brukt både i uformelle lesestunder og som inspirasjon for formingsarbeid og sam...

"Bronto Biff på Café Olala" - omgrep og språkleik

"Bronto Biff på Café Olala av Nuh Diep inneheld tekst og bilder som byr på utfordringar for lesaren og gir inngangar til...

"Hva handler den om?" - Å lage en bok

"Hva handler den om?" av Max Estes har blitt brukt til leseaktivitet og som inspirasjon til å lage en egen bok med tekst...

"Lars er Lars" av Svein Nyhus

I aktiviteter der de har hatt søkelys på bevegelse, har Egenes idrettsbarnehage brukt denne bildeboka.

"Lars er ikke" av Svein Nyhus

"Lars er ikke" er én av bøkene i serien om Lars, laget for de yngste barna.

Pulverheksa av Ingunn Aamodt

I Lykkentreff barnehage har de brukt bøkene om Pulverheksa som utgangspunkt for mange store og små prosjekter, som til s...

"Mopp og Mikko elskar dyr" av Kari Stai

Boka av Kari Stai har blitt brukt i leseaktivitetar i Ølensjøen FUS barnehage.

Barns språkutvikling og språklæring

Videreutdanningsstudiet Barns språkutvikling og språklæring er på masternivå og tilbys i to varianter: Du kan studere ne...

Bok i bruk i barnehagen: Språkstimulering gjennom leseaktiviteter

Hvordan kan vi styrke barnehagens arbeid med språkstimulering? Hvilke sammenhenger finner vi mellom språkstimulering og ...

To år gamle jenter er mer selvstendige og sosiale enn gutter

En studie fra Stavangerprosjektet viser at 2 ½ år gamle jenter mestrer de fleste hverdagsaktiviteter bedre enn guttene. ...

Språksvake toåringer faller utenfor i lek

2-åringer som har svake språklige ferdigheter fungerer langt dårligere i lek enn sine jevnaldrende, og kan falle utenfor...

– Ser barnet tydeligere gjennom observasjon

Barnehagen skal se hele barnet – og gode kartleggingsverktøy er til hjelp når man ikke ser alt, mener erfarne barnehagel...

Gutter må oppfordres til å ta del i språkaktivitetene i barnehagen

Språkaktivitetene i barnehagen fenger jenter mer enn gutter, og guttene kan derfor få mindre språklig stimulering. - Vi ...

Bedre kunnskap om norske barnehagebarns matematiske utvikling

Allerede tidlig i barnehagealderen er matematikklæringen i gang, gjennom lek, rutiner og samspill. Men hva er det vanlig...

Det viktige blikket for hvert barn

Det er vanskelig å forutse hvordan barn vil utvikle ferdighetene sine gjennom barnehageårene, bekrefter to nye studier. ...

Språkløyper – Gratis skolebasert kompetanseutvikling om språk, lesing og skriving i barnehage, grunnskole og videregående skole.

Jobb sammen i kollegiet med gratis kompetanseutviklingspakker utviklet av Lesesenteret og Skrivesenteret. Språkløyper er...

Fagbok: Les for meg, pliiis! Om barn, litteratur og språk

Barns møte med tekst har stor verdi. Leseaktiviteter, som høytlesning og samtaler rundt tekst gir opplevelser og glede. ...

Språkmedvitne vaksne i småbarnsavdelinga er viktige for barna si språkutvikling

Når dei tilsette i småbarnsavdelinga skaper eit godt språkmiljø, har det positiv innverknad på ordforrådet til barna på ...

Lesemiljøet i hjemmet har stor betydning for barns leseferdigheter

Barn som blir lest for hjemme, og som har foreldre som leser mye selv, har gode forutsetninger når de begynner på skolen...

Blogg: Gode råd for høytlesing – via skjermen

Høytlesing på Zoom? Det går fint an! Barnehageforskerne Natalia Kucirkova og Trude Hoel gir sine beste råd.

Digitale verktøy i barnehagen gir muligheter, men det må være en tanke bak bruken

Digitale verktøy skal inn i barnehagen. Hvordan kan teknologi få plass i en norsk barnehagehverdag?