Boktips til 2. trinn: "Dyrenes skjønnhet" ga refleksjon

Les hvordan andreklassingene og læreren brukte boka "Dyrenes skjønnhet" av Kristin Roskifte til lesing, diskusjon i grupper og individuell refleksjon.

Publisert Sist oppdatert

Bokforside: Illustrasjon av en elefant som sminker seg

Dyrenes skjønnhet av Kristin Roskifte handler om en dyrehage hvor dyra en dag kommer over et moteblad. Når de begynner å lese skjønnhetssidene, forstår de at de må forandre seg. Elefanten ser at hun har for mange rynker, pandaen vil gjerne bli kvitt sine mørke flekker under øynene og slangen oppdager at slangeskinn ikke lenger er moderne. Dyra anstrenger seg for å møte moteidealene de har lest om, men det er ikke enkelt.

Boka i bruk

Lesing og diskusjon

Vi startet med å lese boka høyt, og brukte dokumentarkamera slik at alle så oppslagene. Vi brukte litt tid på å se på illustrasjonene i boka. Da vi hadde lest boka, stanset vi ved det siste oppslaget med illustrasjon over byen. Etter hvert oppdaget elevene at det handlet veldig mye om utseende og klær. Vi fikk en god diskusjon om hva vi faktisk har i en by og hva vi som mennesker er opptatt av. Plutselig oppdaget en av elevene at menneskene i denne byen sammenlignes med dyrene i dyrehagen. For eksempel har en person på seg bukser med slangemønster, mens en annen er kledd i rosa. Slik blir de morsomme historiene om dyrene overført til mennesker, og tematikken rundt skjønnhetsidealer får en dypere mening.

Refleksjon med utgangspunkt i tekst

Neste time brukte vi til refleksjon med utgangspunkt i boka. Elevene fikk utdelt skjemaet «Tekst til tekst», som de jobbet med i grupper, og «Tekst til meg selv», som de jobbet med individuelt. Her skulle elevene reflektere over hvordan boka relaterte seg til ting i deres egne liv, både ting de hadde opplevd selv og tekster de hadde lest.

Erfaringer

I starten av diskusjonen var elevene veldig klar over hva de burde svare og kom med «korrekte» svar. Etter hvert som vi kom utover i diskusjonen, kom flere av deres «egentlige» meninger fram. De hadde meninger om hvordan man skal kle seg, og om det var greit å bruke sminke og hvilke klesmerker som er greie å bruke.


Delt av Hilde Papatzacos, Våland skole

Få flere tips fra Lesesenteret:

Materiell: Veiledet lesing

Det kan være utfordrende å gi hver enkelt elev tilpasset leseopplæring samtidig som du skal ta hensyn til en hel gruppe ...

Oversikt over småbøker

På denne sida finn du ei oversikt over dei småbøkene som er tilgjengelege på bokmål og nynorsk.

Førsteklassinge kan reflektere og skrive

I denne praksisfortellingen kan du lese hvordan du kan invitere til undring og refleksjon hos de yngste skoleelevene.

Slik kan du jobbe med fagtekster i naturfag på 2. trinn

Elevene på andre trinn er på ulike stadier i lesingen, men like fullt skal de forholde seg til mange tekster i flere fag...

Bok i bruk: Hvis det ikke fantes biler av Hilde Hodnefjell

«Viss det ikkje fanst bilar, korleis ville verda sjå ut då? Kva kunne vi brukt alle fartsdumpane, tunnelane og parkering...

Undervisningsopplegg: Slik kan du bruke billedbøker i å jobbe med språket hos flerspråklige elever

Boka "Dragejakten" danner utgangspunkt for dette undervisningsopplegget for flerspråklige elever på 1. trinn.

Fokus på adjektiv som forarbeid til lesing av bildebok

- et undervisningsopplegg med flerspråklige elever på 2. trinn.

App: På Sporet ABC

På Sporet-ABC er utviklet for å fremme bokstavkunnskap, fonemisk bevissthet, lese- og staveferdighet. Appen passer for e...

På Sporet-manualen

Manualen På sporet inneholder instruksjoner til 100 undervisningsøkter og er utarbeidet med tanke på å fremme ferdighete...

Hefte: Leik og læring

Til deg som skal ha lese- og skriveopplæring på 1. trinn! Er du i gang med planlegginga av neste skuleår? Lurer du på ko...

Hefte: Bok og språk i bruk i SFO

I forbindelse med at det ble innført tilbud om leksehjelp for alle barn fra 1.-4. trinn på SFO utviklet Lesesenteret et ...

Manual: På sporet: ABC, les, skriv, forstå

På sporet er et forskningsbasert treningsopplegg for elever som står i fare for å utvikle lese- og skrivevansker. Manual...

Å leggje til rette for undring og forventning

Eit undervisningsopplegg som hjelper elevane til å få forventningar og undre seg over boka. Opplegget er basert på Jakob...

Utforskende samtale

Karin Paulsen har tatt utgangspunkt i boka Halens historie av Yulia Horst for å skape en utforskende samtale med elevene...

Ordlæring i kontekst

- et undervisningsopplegg med flerspråklige elever på 2. trinn.

Is - et lite ord med vid betydning

Et undervisningsopplegg med flerspråklige elever på 1. trinn.

Læring gjennom leik på 1. trinn

Me kan utnytta rolleleiken i begynneropplæringa i mykje større grad enn mange gjer i dag. For leiken opnar opp for eleva...

Skriv brev til klassebamsen

Mange førsteklasser har en egen klassebamse. Å skrive og lese brev til klassebamsen, er med på å gjøre skrivinga lekpreg...

Skriftspråkstimulerande leik

Då seksåringane byrja på skulen, heitte det at dei skulle ha med seg leiken frå barnehagen og at denne leiken skulle n...

Bruk av læringsvenn

Bruk av læringsvenn på 1. trinn ved hjelp av boka "Månen som ville lyse som ei sol" (2012) av Elin Grimstad.

Konkurranse vekket leselysten

Ime Skole i Mandal hentet inspirasjon fra 71 grader nord, og koblet sammen konkurranse, leseglede, og kunnskap om norske...

På sporet - eit svar på kva tidleg innsats i begynnaropplæringa kan vere

Kva er tidleg innsats i lesing? Korleis gjer me det heilt konkret? Dette spørsmålet er dagsaktuelt trass i at tidleg inn...

Bok i bruk: Dramatisering av den late skredderen

Undervisningsopplegget er brukt på 1.trinn av Kari Ingeleiv Søreide, og legger vekt på samtale om illustrasjonene og tek...

Leseplanleggeren

Leseplanleggeren gir en rød tråd fra målene i læreplanen til aktivitetene i timene.

Raske bokstaver: Utnytt mulighetene!

I førsteklasser som går gjennom alle bokstavene før jul, ligger det store muligheter for en spennende lese- og skriveund...