Lærere forteller om hvordan eksamen påvirker norskundervisningen

Hvor mye påvirker eksamen norskundervisningen på ungdomsskolen og i videregående? Og bør eksamensutviklere ta hensyn til dette? Nå har forskerne spurt over 500 norske lærere om dette temaet.

Published Sist oppdatert

Kvinne står foran gruppe i klasserom. To personer sitter med ryggen til.
508 norsklærere har svart på undersøkelsen som gir kunnskap om forholdet mellom eksamen og norskundervisningen. (Illustrasjonsfoto: Getty)

Det kan kanskje virke som «sunn fornuft» at en eksamen påvirker opplæringen, og at endringer i eksamensformat dermed mer eller mindre automatisk vil gi endringer i norskopplæringen. Hvilken påvirkning en prøve har på det som ligger utenfor selve prøven, kalles for "washback". I Norge har vi manglet systematisk innsikt både i hvor utbredt washback-effekten av eksamen er i norskfaget og i hva norsklærere selv opplever som fordeler og ulemper ved eksamen.

Våren 2022 gjennomførte derfor forskerne Aslaug Fodstad Gourvennec, Vibeke Rønneberg (begge Lesesenteret, UiS), Marte Blikstad-Balas (UiO) og Harald Eriksen (OsloMet) en spørreundersøkelse i fire fylker blant 508 norsklærere på ungdomstrinnet og på studieforberedende i videregående (studieforberedende programmer). Undersøkelsen kartla deres perspektiver på flere aspekter ved skriftlig eksamen i norsk gjennom både åpne og lukkede spørsmål.

Funnene fra studien er publisert i Norsklæreren #1 2023. Du kan også lese hele artikkelen her! (PDF)

Les flere saker fra ungdomsskolen og videregående:

Kan du åpne opp for mer dialog i undervisningen?

«Hvis vi planlegger for mye, kan det gå ut over spontaniteten,» sa en lærer etter å ha gjennomført åpne samtaler i nor...

Dei gode skriveverktøya for elevane finns, men blir for lite brukt

Ny forsking viser at det finns mange gode lese- og skriveverktøy tilgjengeleg, men at dei blir for lite brukt i norsk sk...

Tekstnær lesing: Lesing av komplekse tekstar

Close Reading, eller "Tekstnær lesing" på norsk, er ei grundig utforsking av ein kompleks tekst. Gjennom å arbeide med t...

Fagbøker fra Nasjonalt lesesenter

Er du på jakt etter forskningsbasert, relevant og oppdatert kunnskap om lesing og leseopplæring? Her er en oversikt over...

Norsklærere får større faglig trygghet med videreutdanning fra Lesesenteret

Tekstarbeid i norskfaget (norsk 2) er en samlingsbasert videreutdanning for lærere på ungdomstrinnet og i videregående s...

Blogg: Slik kan du bruke dataspill i skolen

Hvorfor trenger vi dataspill i skolen - og hvordan kan spill brukes på en didaktisk god måte? I tre blogginnlegg gir lær...

Lydbok som redskap for læring

Lydbøker kan være et nødvendig og verdifullt supplement til den tradisjonelle læreboka for elever som strever med lesing...

Hvordan påvirkes ungdom av media- og nettbruk?

Vi tror at ungdommer er eksperter på bruk av media, men gjelder det alle? Og hvordan påvirkes ungdom av nettbruken. Arti...

Kan høgtlesing gi motivasjon til nynorsk?

Kven har vel ikkje minne frå eigne skuledagar då læraren las spennande forteljingar høgt i klasserommet? Artikkelen refl...

Å lese novella "En nesten pinlig affære" med bruk av lesestrategier

Kristine Skjæveland viser steg for steg hvordan en kan legge til rette for at elever som strever med å lese skal få utby...

Video: Lesing er å skape engasjement

Lesing er ein samansett og kompleks prosess som i hovudsak handlar om å vera aktiv i høve til lesinga. I filmen ser me n...

Video: Lesing er å utvikle språket

Lesing er ein samansett og kompleks prosess som i hovudsak handlar om å vera aktiv i høve til lesinga. I denne filmen se...

Video: Lesing er å kunne avkode ukjente ord og forstå illustrasjonar

Lesing er ein samansett og kompleks prosess som i hovudsak handlar om å vera aktiv i høve til lesinga. I denne filmen se...

Korleis avkode ukjente ord og forstå illustrasjonar

Lesing er ein samansett og kompleks prosess som i hovudsak handlar om å vera aktiv i høve til lesinga. I denne filmen se...

Lesing er å kunne delta i sosiale praksisar

Lesing er ein samansett og kompleks prosess som i hovudsak handlar om å vera aktiv i høve til lesinga. I denne filmen se...

Praktisk arbeid med lesing og tekst

Denne filmen viser ulike sider ved det å lesa, alt frå engasjement i høve til tekst, til avkoding og forståing

Læringsstrategier i flere fag

Praktiske eksempler for ungdomstrinnet og videregående opplæring.

Svært kompetente lesere

Ikke alle elever med spesielle talenter føler at de får nok stimulans og støtte fra læreren, og det kan være vanskelig å...

Slik kan elevene øve på skildringer

Poenget med denne oppgaven er at elevene skal bli bevisste på å skildre med et variert språk og at de skal se hvor ulike...

Fagspesifikk norskundervisning

Hvordan arbeide fagspesifikt i norsk etter literacy-reformen?

Språkløyper – Gratis skolebasert kompetanseutvikling om språk, lesing og skriving i barnehage, grunnskole og videregående skole.

Jobb sammen i kollegiet med gratis kompetanseutviklingspakker utviklet av Lesesenteret og Skrivesenteret. Språkløyper er...

Hefte: Læringsstrategier i flere fag

Praktiske eksempler for ungdomstrinnet og videregående opplæring.

Hefte: Skrivetrappa

Eit elevhefte som lærar og elev bruker saman ved undervegsvurdering av skriving.

Slik får du engasjerte elever

Med gjennomtenkte grep kan læreren få umotiverte ungdommer til å bli engasjerte lesere.

Nettsted for skolebibliotekarer om informasjonskompetanse

Program for skolebibliotekutvikling ved Universitetet i Agder har et nyttig nettsted for skolebibliotekarer.

Lesing med rollekort

Å lese på et fremmedspråk er grunnleggende forskjellig fra å lese på morsmålet sitt – ord man ikke forstår, stykker opp ...

Flere veier til muntlig aktivitet

Å kunne uttrykke seg muntlig er en av de fem grunnleggende ferdighetene.

Muntlig øvelse: Speed dating

Ungdomstrinnslærer Marielle Haarvik skriver på bloggen sin hvordan hun gjennomførte ”speed dating” i KRLE-timen.

Lesing er å kunne delta i sosiale praksisar

Lesing er ein samansett og kompleks prosess som i hovudsak handlar om å vera aktiv i høve til lesinga. I denne filmen se...

Sokratisk seminar

Et eksempel på en måte å organisere litteratursamtalen i klasserommet.

Skolebiblioteket som pedagogisk ressurs

Heldigvis kastes det nå lys over skolebibliotekets viktige rolle i utdanningen. Kunnskapsdepartementet har nylig bevilge...

God leseopplæring med gode (lese)lærarar

Ein dyktig lærar løftar lesekompetansen til elevane høgare enn ein kan forventa ut frå føresetnadane deira. Kva er det d...

Undring, utforskning og refleksjon i KRLE og RE

Vi lever i et mangfoldig og multikulturelt samfunn, og fagene KRLE og religion og etikk har en sentral rolle i å utvikle...

Hefte: Lesing på skjerm

Vi ser jevnlig avisoverskrifter som viser til hvor dårlig det står til med leseferdighetene hos ungdom. De tar seg ikke ...

Hefte: Lesing i skolebiblioteket

Skjønnlitteraturen har alltid hatt en stor og viktig plass i skolebiblioteket. Men elevene skal også arbeide med et utv...

Leseplanleggeren

Leseplanleggeren gir en rød tråd fra målene i læreplanen til aktivitetene i timene.