Norsklærere får større faglig trygghet med videreutdanning fra Lesesenteret

Tekstarbeid i norskfaget (norsk 2) er en samlingsbasert videreutdanning for lærere på ungdomstrinnet og i videregående skole. Studiet er relevant og skaper større faglig trygghet, mener to erfarne lærere.

Published Endret

Ragnhild Bjørlo
Ragnhild Bjørlo har vært lærer i mange år og er nå student på Tekstarbeid i norskfaget (norsk 2).

– Som lærere er det viktig at vi oppdaterer oss. Vi trenger inspirasjon, og vi må stadig utvikle det arbeidet vi gjør med elevene i klasserommet, forteller Ragnhild Bjørlo.

I høst begynte den erfarne ungdomstrinnslæreren på videreutdanningen Tekstarbeid i norskfaget (norsk 2) ved Lesesenteret. Videreutdanningen er rettet mot norsklærere på ungdomstrinnet og i videregående skole. Studiet er samlingsbasert, med undervisning på UiS, og gir 30 stp. på bachelornivå.

Tekstene står i fokus

Bjørlo jobber på 9. og 10. trinn på Oslo Montessoriskole. Hun har både hovedfag i medievitenskap og lærerspesialistutdannelse fra før, men syntes videreutdanningen ved Lesesenteret virket spennende for jobben som norsklærer.

– I dette studiet er det selve tekstene vi jobber med i klasserommet som står i fokus. Vi har nyttige refleksjoner både rundt hvilke tekster man bør velge, og hvordan vi kan jobbe med dem. Vi jobber med mange tekster, også på måter som vi selv kan bruke i vår egen undervisning på skolen, sier hun.

Les mer og søk på Tekstarbeid i norskfaget (norsk 2).

– I dette studiet er det selve tekstene vi jobber med i klasserommet som står i fokus.

Ragnhild Bjørlo

Fagfornyelsen gir store muligheter

En annen student på videreutdanningen er Toril Romfo, som jobber på Tingvoll videregående skole. For henne falt valget på videreutdanningen ved Lesesenteret fordi hun ønsket mer norskfaglig tyngde som var relevant for jobben i skolen.

– Det er ikke alle universitetsstudier som er relevante for oss som er lærere. Norsk er et stort og krevende fag på videregående, og mange elever synes det er tungt og lite motiverende. Faget har tunge og etablerte tradisjoner, som kanskje har godt av å bli utfordret litt, sier hun.

For Romfo var også Fagfornyelsen en grunn til å fordype seg i studier.

– Fagfornyelsen gir nye muligheter, som jeg ønsket større forståelse for, forteller hun.

jente på pc i klasserommet
Tekstarbeid i norskfaget er nært knyttet til arbeidet som skjer i klasserommet. (Foto: Getty)

Blir en tryggere norsklærer

Både Bjørlo og Romfo hadde forventinger til at videreutdanningen skulle gi dem relevant faglig utvikling. Nå er de over halvveis i løpet, og forventningene er innfridd.

– Dette studiet har gitt meg større faglig ballast, både teoretisk og didaktisk, og supert påfyll som jeg kan praktisere i klasserommet. Av og til kan akademia oppleves litt fjernt fra vår daglige virkelighet i klasserommet. Men dette studiet balanserer fint mellom teori og praksis. Vi har dyktige forelesere, som mange har erfaring fra skoleverket. Dette er en kombinasjon vi lærere verdsetter høyt, sier Romfo.

–  Studiet gjør meg tryggere i min egen profesjon, og på å ta gode selvstendige valg for arbeidet i klasserommet, sier Bjørlo.

Vi har dyktige forelesere, som mange har erfaring fra skoleverket. Dette er en kombinasjon vi lærere verdsetter høyt.

Toril Romfo

Skal utvikle læreres norskfaglige kompetanse

Tekstarbeid i norskfaget (norsk 2) har som mål at lærere som underviser i norsk skal utvikle sin norskfaglige lese- og skrivekompetanse på en måte som er nært knyttet til praksis.

–  Vi skriver og leser jo i flere fag, men i norskfaget er det selve tekstligheten som står i forgrunnen. I dette studiet interesserer vi oss for form, språk og struktur. Videreutdanningen gir også fordypning i læreplanen og støtte til utvikling av profesjonsfaglig digital kompetanse i norskfaget, sier emneansvarlig førsteamanuensis Aslaug Fodstad Gourvennec ved Lesesenteret, UiS.

Portrett: Aslaug Fodstad Gourvennec - Foto: Elisabeth Tønnessen
Førsteamanuensis Aslaug Fodstad Gourvennec er emneansvarlig for Tekstarbeid i norskfaget (norsk 2).

Sentrale temaer er literacy-begrepet i norskfaget; fagovergripende og fagspesifikk lesing; skriving og muntlighet; skjønnlitteratur, sakprosa, multimodale og digitale tekster; retoriske og diskursanalytiske tilnærminger til tekst, og utforskende og dialogisk undervisning.

– Vi legger også vekt på at studentene skal lære å analysere og drøfte nyere tekster i norskfaget, at de skal kunne anvende teorier om utforskende og dialogisk undervisning, reflektere over hvordan de kan planlegge og gjennomføre gode vurderingssituasjoner, kunne utnytte didaktiske muligheter i digitale verktøy, og at de skal kunne tolke og operasjonalisere verdiene og prinsippene i læreplanen, sier Gourvennec.

Balanse mellom teori og praksis

For mange lærere kan det være krevende å vende tilbake til studier, og attpåtil skulle studere ved siden av jobb. Tekstarbeid i norskfaget er en del av Kompetanse for kvalitet, som gir muligheter for vikar eller stipend.

– Mye av det vi gjør på studiet kan også knyttes direkte til det vi gjør i klasserommet. Slik kan studietiden også brukes til å forberede undervisning. Samtaler med andre norsklærere i pausene er også viktig for bearbeidingen av det faglige innholdet på samlingen, sier Bjørlo.

Tekst: Elisabeth Rongved.
Foto: Privat, Elisabeth Tønnessen og Getty Images.

Les mer om Tekstarbeid i norskfaget

Tekstarbeid i norskfaget (Norsk 2) skal styrke lærernes norskfaglige kompetanse knyttet til lesing, skriving og muntlighet. Studiet retter seg mot lærere på 8.-13. trinn, og er i tråd med Kunnskapsløftet som en literacyreform og de nye perspektivene på faglig praksis i Fagfornyelsen. Les mer.

Les mer om våre videreutdanningstilbud >>>

Ny videreutdanning vil gi PPT-ansatte etterlengtet kunnskap om språkforstyrrelser og sakkyndighetsarbeid

Det stilles stadig høyere krav og forventninger til kompetansen i PPT. Nå tilbyr Lesesenteret to skreddersydde emner som...

Nyhet! Barn med utviklingsmessige språkforstyrrelser - videreutdanning for PPT

Høsten 2023 starter vi opp en videreutdanning for deg som er ansatt i PPT: Barn med utviklingsmessige språkforstyrrelser...

Spesialpedagogikk i barnehagen

Videreutdanningen Spesialpedagogikk i barnehagen gir barnehagelærere en helhetlig tilnærming til spesialpedagogikk. På d...

Studietilbud ved Lesesenteret 2023/24

Vi har fortsatt ledige tilbud fra høsten 2023. Her finner du en oversikt over våre videreutdanninger som har søknadsfris...

Tekstarbeid i norskfaget (Norsk 2)

Tekstarbeid i norskfaget (Norsk 2) skal styrke lærernes norskfaglige kompetanse knyttet til lesing, skriving og muntligh...

Begynneropplæring 1.–7. trinn

I dette studiet vil du lære mer om hva som kjennetegner god begynneropplæring særlig knyttet til lesing, skriving og reg...

Andrespråkspedagogikk 1.-10. trinn

Andrespråkspedagogikk er en samlingsbasert videreutdanning rettet mot lærere i grunnskolen (1-10) som ønsker å styrke si...

GÅR UT: Lærerspesialist i norsk med vekt på lese- og skriveopplæring, 1.–10. trinn

Det er ikke satt opp midler fra UDIR til å starte opp et nytt kull på lærerspesialistutdanning høsten 2022. Studenter so...

Erfaringsbasert master for lærerspesialister

Dette er en erfaringsbasert master innen lærerspesialistutdanningen. For å søke dette studiet må du ha 60 stp. innen et ...

GÅR UT: Lærerspesialist i begynneropplæring

Det er ikke satt opp midler fra UDIR til å starte opp et nytt kull på lærerspesialistutdanning høsten 2022. Studenter so...

GÅR UT: Lærerspesialist

Dette er et tilbud til lærere i grunnskolen som ønsker en faglig karrierevei, samtidig som de beholder undervisning som ...

Barns språkutvikling og språklæring

Videreutdanningsstudiet Barns språkutvikling og språklæring er på masternivå og tilbys i to varianter: Du kan studere ne...

Slik lykkes du med videreutdanning ved siden av jobb

Mange har lyst å ta videreutdanning, men synes det virker krevende å studere ved siden av å være i jobb. Her får du de b...