Hopp til hovedinnhold

Universitetsstyret

Her finn du informasjon om styret ved Universitetet i Stavanger 2019-2023.

Publisert: Endret:

Styret ved Universitetet i Stavanger 2019-2023

1. august 2019 endra UiS leiingsmodell frå valgt rektor til tilsett rektor med ekstern styreleiar. Rektor er nå leiar for universitetets samla verksemd og er sekretær for styret.

Bilde av UiS-styret 2021
Fra venstre: Liv Åsa-Maria Sunnercrantz, Tom Hetland, Sigrun Karin Ertesvåg, Svein Erik Tuastad, Eskild Holm Nielsen, Anne Marit Panengstuen, Janne Johnsen, Kolbjørn Kallesten Brønnick, Fredrik Myklebust Iversen, Genette Klyve Våge og Tuan Williams (permisjon).

Styreleiar:

Anne Marit Panengstuen, konsernsjef, NorturaRepresentantar for dei vitskapleg tilsette

Svein Erik Tuastad – førsteamanuensis, Det samfunnsvitskaplege fakultet, institutt for sosialfag

Sigrun Karin Ertesvåg – professor, Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora, Læringsmiljøsenteret

Kolbjørn Kallesten Brønnick –  professor, Det helsevitskaplege fakultet, avdeling for folkehelse

Vararepresentantar: 

1. Nadine Zoghbi. 2. Aksel Hiorth

Representant for dei midlertidig tilsette

Liv Åsa-Maria Sunnercrantz postdoktor, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie- og samfunnsfag

Vararepresentant: Erika Christie Berle

Representant for dei teknisk-administrativt tilsette

Anne Marit Aspenes  - rådgiver –seksjon for opptak og veiledning, utdanningsavdelingen. (Fast vara for Tuan Williams fra 11.10.21 til 31.12.22)

Vararepresentanter: 

1. Anne Marit Aspenes, 2. Kyrre ÅsStudentrepresentantar

Genette Klyve Våge - Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknologi

Fredrik Myklebust Iversen - Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for statsvitenskap

Vararepresentantar: Philip Lundberg Jamissen, Marita Helland

Eksterne medlemmar

Eskild Holm Nielsen – dekan, Faculty of Technical Sciences, Aarhus universitet

Janne Johnsen – daglig leder Triple Panel Buildings

Tom Hetland – frilansjournalist og -kommentator i Stavanger Aftenblad

Varamedlemmar: 

Yuhong Hermansen – eier og styreleiar Det Stavangerske Dampskibselskab AS og i Herfo Finans AS

Pål Larsson – kommunedirektør i Gjesdal kommune

Styrets sekretær – rektor Klaus Mohn

Styresekretariat

Administrasjonskonsulent Liv Båkind  

Kontorsjef Jorunn H. Barka  

Møtekalender

Her finn du datoane for planlagde styremøte:

Haust 2021

  • 7. oktober
  • 2. desember

Vår 2022

  • 10. februar (styreseminar)
  • 10. mars
  • 5. mai (reservedato)
  • 9. juni

Haust 2022

  • 8. september (styremøte og styreseminar)
  • 13. oktober
  • 8. desember

Styredokument

Frå våren 2020 vart saksdokument og møtebok tilgjengeleg i OpenGov-portalen. OpenGov er ein skrivebeskytta nettportal for publisering av utvalsinformasjon og offentlege møtedokument.

Informasjonen er her meir oversiktleg og tilgjengelig og enklare å publisere og administrere. Møteinnkallingane vil bli gjort tilgjengelege ei veke i forkant av møtet. Møtebok vil vanlegvis publiserast ei veke etter møtet. 

Vår 2022

Styremøte ved Universitetet i Stavanger 10. februar

Styremøte ved Universitetet i Stavanger 10. mars

Styremøte ved Universitetet i Stavanger 9. juni

Haust 2022

Styremøte ved Universitetet i Stavanger 8. september

Styremøte ved Universitetet i Stavanger 13. oktober

Styremøte ved Universitetet i Stavanger 8. desember

Alle styremøta går føre seg på Arne Rettedals hus T-401 frå klokka 10:00, om ikkje anna er sagt. Styremøter på T-401 vert strøyma direkte på internett

Med atterhald om endringar.

Du er kanskje også interessert i

Styremøte 10. mars

Torsdag 10. mars er det styremøte ved Universitetet i Stavanger. På dagsordenen står mellom anna gjennomgang og planlegg...

Styremøte 10. februar

10. februar 2022 er det tid for årets første styremøte ved Universitetet i Stavanger. På dagsordenen står mellom anna fo...

Styremøte 2. desember

2. desember 2021 er det tid for årets siste styremøte ved Universitetet i Stavanger. På dagsordenen står mellom anna eta...

Styremøte 7. oktober 2021

Torsdag 7. oktober er det styremøte ved Universitetet i Stavanger.

Styremøte 10. juni 2021

Torsdag 10. juni er det styremøte ved Universitetet i Stavanger. På dagsordenen står mellom anna institusjonell digitali...

Styremøte 11. mars 2021

Torsdag 11. mars er det styremøte ved Universitetet i Stavanger. På dagsordenen står mellom anna årsrapport, disputasar ...

Styremøte 11. februar 2021

Torsdag 11. februar er det styremøte ved Universitetet i Stavanger. På dagsordenen står mellom anna etablering av ph.d.-...

Pressebilde og UiS-logo

Her finn du nedlastbare pressefoto av leiinga ved UiS og universitetet sine campus. For logo, sjå nederst i artikkelen.

Organisasjonskart

Her kan du sjå den overordna, administrative og vitskaplege organiseringa av Universitetet i Stavanger.

Styremøte 10. desember

10. desember 2020 er det tid for årets siste styremøte ved Universitetet i Stavanger. På dagsordenen står mellom anna ti...

Rektor Klaus Mohn

Klaus Mohn er rektor ved Universitetet i Stavanger og tiltredde 1. august 2019.

Universitetsleiinga

Toppleiinga ved Universitetet i Stavanger består av rektor, prorektor for forsking, prorektor for utdanning, prorektor f...