Universitetsstyret

Her finn du informasjon om styret ved Universitetet i Stavanger 2019-2023.

Published Endret

Styret ved Universitetet i Stavanger 2019-2023

1. august 2019 endra UiS leiingsmodell frå valgt rektor til tilsett rektor med ekstern styreleiar. Rektor er nå leiar for universitetets samla verksemd og er sekretær for styret.

9 av styremedlemmene i universitetsstyret ved UiS.
Fra venstre: Sigrun Karin Ertesvåg, Kristi Bjørnes Skeie, Anne Marit Panengstuen, Anne Marit Aspenes, Tom Hetland, Mahnoor Raja, Svein Erik Tuastad, Martin Solheim, Kolbjørn Kallesten Brønnick.

Eskild Holm Nielsen og Janne Johnsen var ikke til stede.

Styreleiar:

Anne Marit Panengstuen, konsernsjef, Nortura


Representantar for dei vitskapleg tilsette

Svein Erik Tuastad – førsteamanuensis, Det samfunnsvitskaplege fakultet, institutt for sosialfag
Sigrun Karin Ertesvåg – professor, Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora, Læringsmiljøsenteret
Kolbjørn Kallesten Brønnick –  professor, Det helsevitskaplege fakultet, avdeling for folkehelse

Vararepresentantar: 
1. Nadine Zoghbi. 2. Aksel Hiorth

Representant for dei midlertidig tilsette

Kristi Bjørnes Skeie stipendiat, Handelshøgskolen ved UiS, Avdeling for innovasjon, ledelse og markedsføring

Vararepresentant: Sina Furnes Øyri

Vararepresentant: Ingvild Idsøe-Jakobsen

Representant for dei teknisk-administrativt tilsette

Anne Marit Aspenes  -  rådgiver utdanningsavdelingen, seksjon for opptak og veiledning (Fast vara for Tuan Williams fra 11.10.21 til 31.12.22)

Vararepresentant: Anne Marit Aspenes

Vararepresentant: Kyrre Ås


Studentrepresentantar

Mahnoor Raja - Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie- og samfunnsfag
Martin Solheim - Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole

Vararepresentant: Lene Kristine Solesvik

Vararepresentant: Joar Dale Landa

Eksterne medlemmar

Eskild Holm Nielsen – dekan, Faculty of Technical Sciences, Aarhus universitet
Janne Johnsen – daglig leder Triple Panel Buildings
Tom Hetland – frilansjournalist og -kommentator i Stavanger Aftenblad

Varamedlemmar: 
Yuhong Hermansen – eier og styreleiar Det Stavangerske Dampskibselskab AS og i Herfo Finans AS
Pål Larsson – kommunedirektør i Gjesdal kommune

Styrets sekretær – rektor Klaus Mohn

Styresekretariat

Administrasjonskonsulent Liv Båkind  

Kontorsjef Jorunn H. Barka  

Møtekalender

Her finn du datoane for planlagde styremøte:

Vår 2023

  • 9. februar (styremøte og styreseminar)
  • 9. mars 
  • 4. mai (reservedato)
  • 15. juni 

Du er kanskje også interessert i

Ny toppleiing på UiS

Styret ved Universitetet i Stavanger har tilsett rektor Klaus Mohns næraste medarbeidarar for dei neste fire åra. Dei er...

Styremøte ved UiS 9. mars 2023

På dagsordenen står mellom anna plan for omstilling, oppfølging av studiebarometeret 2022 og tilsetting av prorektor fo...

Styremøte 9. februar 2023

Torsdag 9. februar er det tid for årets første styremøte ved Universitetet i Stavanger. På dagsordenen står mellom anna ...

Styremøte 8. desember

Torsdag 8. desember 2022 er det tid for årets siste styremøte ved Universitetet i Stavanger. På dagsordenen står mellom ...

Ekstraordinært styremøte 21. november

Mandag 21. november 2022 er det ekstraordinært styremøte ved Universitetet i Stavanger. På dagsordenen står tilsetting v...

Styremøte 13. oktober

Torsdag 13. oktober er det styremøte ved Universitetet i Stavanger. På dagsordenen står mellom anna etablering, namneend...

Styremøte 8. september

Torsdag 8. september er det styremøte ved Universitetet i Stavanger. På dagsordenen står mellom anna kunngjering av årem...

Styremøte 9. juni

Torsdag 9. juni er det styremøte ved Universitetet i Stavanger. På dagsordenen står mellom anna orientering om søkertall...

Styremøte 10. mars

Torsdag 10. mars er det styremøte ved Universitetet i Stavanger. På dagsordenen står mellom anna gjennomgang og planlegg...

Styremøte 10. februar

10. februar 2022 er det tid for årets første styremøte ved Universitetet i Stavanger. På dagsordenen står mellom anna fo...

Styremøte 2. desember

2. desember 2021 er det tid for årets siste styremøte ved Universitetet i Stavanger. På dagsordenen står mellom anna eta...

Styremøte 7. oktober 2021

Torsdag 7. oktober er det styremøte ved Universitetet i Stavanger.

Styremøte 10. juni 2021

Torsdag 10. juni er det styremøte ved Universitetet i Stavanger. På dagsordenen står mellom anna institusjonell digitali...

Styremøte 11. mars 2021

Torsdag 11. mars er det styremøte ved Universitetet i Stavanger. På dagsordenen står mellom anna årsrapport, disputasar ...

Styremøte 11. februar 2021

Torsdag 11. februar er det styremøte ved Universitetet i Stavanger. På dagsordenen står mellom anna etablering av ph.d.-...

Pressebilde og UiS-logo

Her finn du nedlastbare pressefoto av leiinga ved UiS og universitetet sine campus. For logo, sjå nederst i artikkelen.

Organisasjonskart

Her kan du sjå den overordna, administrative og vitskaplege organiseringa av Universitetet i Stavanger.

Styremøte 10. desember

10. desember 2020 er det tid for årets siste styremøte ved Universitetet i Stavanger. På dagsordenen står mellom anna ti...

Rektor Klaus Mohn

Klaus Mohn er rektor ved Universitetet i Stavanger og tiltredde 1. august 2019. Han startar på sin andre periode som rek...

Universitetsleiinga

Toppleiinga ved Universitetet i Stavanger består av rektor, prorektor for forsking, prorektor for utdanning, prorektor f...