Hopp til hovedinnhold

Risiko- og sikkerhetsfag – studiestartprogram

Velkommen til studiestart i august!

Publisert: Endret:

Mandag 16. august

Kl. 10.15-11.15: Hva er teknologi og naturfag? Velkommen til TN!  (Zoom)

Kl. 12.00-13.00: Offisiell semesteråpning i Fadderområdet

Kl. 14.15: Fadderfestivalen

Tirsdag 17. august

13.15-14.15: Samling i mindre grupper med Studentmentor

14.15: Fadderfestivalen

Onsdag 18. august

 10.15-12.15: «Hjelp jeg har blitt student» studie-mestringskurs v/biblioteket 

12.15-12.45: Pause til forflytning og lunsj .

13.15-14.15: Samling i mindre grupper med Studentmentor

 14.15: Fadderfestivalen

Torsdag 19. august

13.15-14.15: Samling i mindre grupper med Studentmentor

14.15: Fadderfestivalen

Fredag 20. august

 10.00-12.00: Informasjonsmøte Bachelor i byplanlegging og samfunnssikkerhet. Rom: IL 204

12.15-12.45: Pause til forflytning og lunsj .

13.15-14.15: Samling i mindre grupper med Studentmentor

 14.15: Fadderfestivalen

Det planlegges oppstart av studieprogrammet i uke 33. Mer informasjon om program kommer.

Mandag 16. august

Kl. 10.15-11.15: Hva er teknologi og naturfag? Velkommen til TN! (Zoom)

Kl. 12.00-13.00: Offisiell semesteråpning i Fadderområdet

Kl. 14.15: Fadderfestivalen

Tirsdag 17. august

10.15-11.15: Informasjonsmøte om BA i Toll, vareførsel og grensekontroll. Sted: KE A-101

11.15-12.15: Presentasjon av Tolletaten ved tolldirektør Øystein Børmer. Sted: KE A-101

12.15-13.15: Enkel lunsj for Tollstudentene. Pause til forflytning og lunsj

13.15-15.15: Samling i mindre grupper med Studentmentor

15.15: Fadderfestivalen

Onsdag 18. august

09.00-12.00: Besøk på flyplassen og i Risavika havn – i to grupper

12.15-13.15: Pause til forflytning og lunsj

13.15-15.15: Samling i mindre grupper med Studentmentor

15.15: Fadderfestivalen

Torsdag 19. august

09.15-11.15: «Hjelp, jeg har blitt student» – studiemestringskurs v/biblioteket 

12.15-13.15: Pause til forflytning og lunsj

13.15-15.15: Samling i mindre grupper med Studentmentor

15.15: Fadderfestivalen

Fredag 20. august

10.15-12.00: Presentasjon av faglige (TN og HH). Sted: KE A-101 

12.15-13.15: Pause til forflytning og lunsj

13.15-15.15: Samling i mindre grupper med Studentmentor

15.15: Fadderfestivalen

Det planlegges oppstart av studieprogrammet i uke 33. Mer informasjon om program kommer.

Mandag 16. august

Kl. 12.00-13.00: Offisiell semesteråpning i Fadderområdet

Tirsdag 24. august

Kl. 12.15-13.00: Informasjonsmøte, sted: KE A-204

Det planlegges oppstart av studieprogrammet i uke 33. Mer informasjon om program kommer.

Mandag 16. august

Kl. 12.00-13.00: Offisiell semesteråpning i Fadderområdet

Tirsdag 24. august

Kl. 12.00-14.00: Informasjonsmøte, sted: KE C-101

Det planlegges oppstart av studieprogrammet i uke 33. Mer informasjon om program kommer.Tilbake til studiestart-forside.

Bli med på omvisning på campus Ullandhaug!