En trygg og inkluderende russetid

Russetiden er et fenomen som berører mange. Likevel finnes det lite forskning på den. I Rogaland jobber fylkeskommunen, politiet, de videregående skolene, mobbeombudet og russen sammen for å forebygge negative hendelser. Læringsmiljøsenteret har ansvar for følgeforskningen.

Publisert Sist oppdatert
Fakta om prosjektet
Mål

Å forebygge negative hendelser i russetiden.

Temaer

Inkludering, forebygging, rus, uønsket seksuell oppmerksomhet, vold mm.

Deltakere

Rogaland fylkeskommune, Sør-Vest politidistrikt, Læringsmiljøsenteret, rektorer, russ, mobbeombud.

Læring for livet: Hvordan kan russetiden bli mer inkluderende?

En gjeng russejenter som går sammen med ryggen til kamera
Russetiden er ment å være en fin tid, men ikke alle opplever den sånn. Foto: Jørn Steen / Læringsmiljøsenteret.

Prosjektet "En trygg og inkluderende russetid" involverer alle de videregående skolene i Rogaland. Representanter for politiet, fylkeskommunen, rektorer og russen deltar i en arbeidsgruppe. På grunnlag av diskusjonene i arbeidsgruppen, er det bl.a. utarbeidet avtaler med russen om rus. Alle rektorene i regionen har deltatt på møter i regi av prosjektet.

I tillegg til å omfatte lokal russ, arrangeres det årlig et landstreff i Kongeparken i Rogaland, der ca 15.000 russ fra hele landet deltar. Politiet er tydelig til stede under landstreffet, både fysisk og på nett. Det har vært få negative hendelser under treffene.

Rogaland fylkeskommune og Sør-Vest politidistrikt eier prosjektet "En trygg og inkluderende russetid", mens Læringsmiljøsenteret har et forskningsprosjekt som følger arbeidet tett.

Les mer:

Vil du vite mer? Kontakt:

Førsteamanuensis i spesialpedagogikk
51832917
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Anbefalte tiltak fra prosjektet

* Legg til rette for fellesarrangementer for alle russ.
* Koble skoleledelsen og foreldre på russefeiringen i større grad.
* La russen få disponere arealer eller lokaler slik at de kan arrangere store arrangementer.

Les mer om vårt arbeid i videregående skole