Sola-seminaret er et populært vårtegn for ferske lærere og barnehagelærere

Hver vår inviterer UiS nytilsatte barnehagelærere og lærere til et heldagsseminar på Sola. Prosjektleder Inger Benny Espedal Tungland er glad for den store interessen, men på ingen måte overrasket.

Published Sist oppdatert

Stor interesse for veiledningsarrangement

store steiner i vann forbinder land på hver side. Føtter går fra en stein til en annen
Å gå fra tilværelse som student til profesjonsutøver er en stor omveltning i livet. På Sola-seminaret får veiledere og ledere kunnskap om hvordan de nytilsatte har opplevd yrkesstarten sin, de får høre hva nye lærere lurer på og har behov for av veiledning, og de kan bidra til at nye lærere og barnehagelærere opplever glede og mestring i jobbhverdagen sin, forteller prosjektleder Inger Benny Espedal Tungland. (Foto: Getty Images)

Tungland har lang erfaring, både som førstelektor i pedagogikk ved barnehagelærerutdanningen og praksisveileder og-utdanner. Hun holder fram Sola-seminaret som en flott arena for å inkludere nye kollegaer i profesjonsfellesskapet og legge grunnlag for nye læreres profesjonelle utvikling.

Viktig møteplass for utvikling og samarbeid

Tanken bak arrangementene er at de som da har vært ute i jobb i nesten et skole- eller barnehageår skal få en møteplass med veiledere, ledere og eiere. Ved å invitere bredt er alle som skal samarbeide om gode ordninger for nye lærere og barnehagelærere tilstede. Seminarene er et sted for formidling av ny forskning og aktuelt nasjonalt og lokalt rammeverk, retningslinjer for oppfølging og veiledning av nyutdannede lærere. Både Statsforvalteren, Utdanningsforbundet og KS har deltatt og bidratt i en årrekke.


‒ På seminaret får veiledere og ledere kunnskap om hvordan de nytilsatte har opplevd yrkesstarten sin, de får høre hva nye lærere lurer på og har behov for av veiledning, og de kan bidra til at nye lærere og barnehagelærere opplever glede og mestring i jobbhverdagen sin, forteller Tungland.

Les også:

Måtte utvide til to dager

Sola-seminaret ble første gang arrangert i 2006, den gang for nyutdannede lærere i skolen. Etter noen år ble nyutdannede barnehagelærere inkludert, og frem til 2012 var nyutdannede barnehagelærere og lærere i skolen samlet på et felles arrangement. I 2013 hadde seminaret vokst seg så stort at det ble nødvendig å gå over til to dagsseminar, ett rettet mot barnehagelærere og ett mot lærere i skolen.


–Sola-seminaret er en god arena for de som er nye lærere. Her kan de møtes for å utveksle erfaringer, finne støtte i hverandre og ta del i faglig refleksjon og diskusjon, sier Lars Rune Waage. Han er leder for Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk og mener populariteten sier noe om hvor viktig arrangementet oppleves.


–I tillegg til å rekruttere lærere, trenger vi at lærerne forblir i jobbene sine, og vi trenger å styrke fortsatt profesjonsutvikling og -kvalifisering fortsetter han. Waage tror at arrangement som Sola-seminaret er med og bidrar positivt i så måte.

Ikke tilfeldig at seminaret arrangeres på våren

Det er blitt påpekt at seminaret er et slags vårtegn for de ferske lærerne og barnehagelærerne. Er det en grunn til at det alltid arrangeres på vårparten?

‒Det stemmer at det ikke er ikke tilfeldig at vi har valgt å legge seminaret til rundt påsketider. Sola-seminaret kommer etter en periode i yrkesstarten hvor det kan ha vært mange hektiske hverdager og mye nytt å forholde seg til, sier Tungland.


Den erfarne barnehagelærerutdanneren og veilederen refererer tilbakemeldinger fra deltagere om hvordan seminaret oppleves som en motivasjonsboost. Hun tror møtene, det faglige påfyllet i vakre omgivelser ‒også fulgt av god mat‒ gir en dag som fungerer utmerket som en «en fot i bakken», noe Anita Berge, leder for Institutt for barnehagelærerutdanning samtykker til:

Dette har vært en dag jeg virkelig trengte uten å vite at jeg trengte det. Det har vært så godt å høre andre sette ord på opplevelser og tanker jeg kjenner på. Snakke sammen og kjenne på fellesskapet. Det er lenge siden jeg har følt meg så verdsatt.

Deltaker , Sola-seminaret

Nå ser jeg at jeg gjør jo veldig mye bra. Jeg har hatt veldig mye fokus på det jeg ikke gjør i det siste!

Deltaker , Sola-seminaret

Veldig kjekt å høre på hun nyutdannede. Hun satte ord på mye av det samme som jeg går og tenker på – føler meg ikke så alene nå.

Deltaker , Sola-seminaret

Verdifullt fellesskap i en stor overgang

‒ Å komme sammen til en dag der søkelyset rettes mot den betydningsfulle overgangsfasen som nyutdannede opplever er viktig. Å gå fra tilværelse som student til profesjonsutøver er en stor omveltning i livet. Det er verdifullt å kjenne på fellesskapet i en slik situasjon, og ikke minst ta imot ny kunnskap, gi innspill, dele erfaringer fra den første tiden i profesjonen og treffe igjen tidligere studiekamerater, sier Berge.

Målrettet arbeid for veiledningsordningene

Prosjektlederen understreker at UiS arbeider målrettet for at alle kommuner og fylkeskommunen skal tilby veiledning til alle nytilsatte nyutdannede pedagoger i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring. UiS har flere tilbud når det gjelder forum og utdanning for veiledere som i sin tur kommer nyutdannede lærere og barnehagelærere til gode.


‒ Selv om årets Sola-seminar skulle være fulltegnet, er det andre tilbud å benytte seg av, noe jeg oppfordrer alle til å undersøke ut fra sin kommune og arbeidsplass , sier Tungland.

Tekst: Kristin Vestrheim Cranner.

Du er kanskje interessert i dette:

Barnehagepedagogikk

Barnehagepedagogikk er et tilleggsutdanningstilbud på 60 studiepoeng som kvalifiserer til fast stilling som pedagogisk l...

Veiledning for nyutdannede lærere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring

Det er ikke alt man kan lære i utdanningen. Noe lærer man først når man kommer ut i yrket. Veiledning av nyutdannede lær...

Andrespråkspedagogikk 1.-10. trinn

Andrespråkspedagogikk er en samlingsbasert videreutdanning rettet mot lærere i grunnskolen (1-10) som ønsker å styrke si...

Erfaringsbasert master for lærerspesialister

Dette er en erfaringsbasert master innen lærerspesialistutdanningen. For å søke dette studiet må du ha 60 studiepoeng in...

GÅR UT: Lærerspesialist i begynneropplæring

Det er ikke satt opp midler fra UDIR til å starte opp et nytt kull på lærerspesialistutdanning høsten 2022. Studenter so...

GÅR UT: Lærerspesialist

Dette er et tilbud til lærere i grunnskolen som ønsker en faglig karrierevei, samtidig som de beholder undervisning som ...

Barns språkutvikling og språklæring

Videreutdanningsstudiet Barns språkutvikling og språklæring er på masternivå og tilbys i to varianter: Du kan studere ne...

Veilederutdanning for praksislærere, profesjonsveiledning i utdanning og yrke (veiledning i barnehage)

Ønsker du å bli praksislærer eller å kunne veilede nyutdannede barnehagelærere og andre barnehagetilsatte? Da er deltids...

Matematikk 2 (5.–10. trinn)

Ønsker du å utvikle din undervisningskunnskap i matematikk? Dette studiet retter seg i hovedsak mot lærere på ungdomstri...

Tilbake på skolebenken

Til vanlig arbeider de som lærere på ulike grunnskoler og ungdomsskoler i Stavangerområdet. Flere dager dette studieåret...

Slik lykkes du med videreutdanning ved siden av jobb

Mange har lyst å ta videreutdanning, men synes det virker krevende å studere ved siden av å være i jobb. Her får du de b...