Historie og historiedidaktikk - masterstudium


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Vekting (Sp)

120

Studieprogramkode

M-HISTDID

Studienivå

Mastergrad iht §3, 2 år

Fører til grad

Master i historie og historiedidaktikk

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

4 Semestre

Grunnstudium

Ja

Undervisningsspråk

Norsk

Historiedidaktikk er et fag hvor man reflekterer over møtet mellom fortiden og dens "brukere". Studiet tar utgangspunkt i at historie både er en fortalt fortid og en opplevd fortid, at historie er en sentral dimensjon i menneskers liv, en kilde til resonnering om eget liv og et byggende element i enkeltmenneskets og kollektivets identitet. Det bygger på den forståelse at mennesket både er historieskapt og historieskapende. Dette innebærer en forståelse av tidligere tiders historieoppfatninger og fortidsoppfatningenes innhold og funksjon i dagens samfunn.

Studiet tar konsekvensen av at dagens samfunn skaper og formidler historieoppfatninger på flere måter og områder, gjennom forskning og undervisning, i museer, innen kulturturisme, gjennom skjønnlitteratur og massemedier o.a.

Dette er et fulltidsstudium over to år, men man kan søke instituttet om overgang til deltidsstudium over fire år. Fulltids- og deltidsstudenter har felles undervisning. Masterstudiet i historie og historiedidaktikk inngår i lektorutdanning for trinn 8-13 (se under lærerutdanninger). 

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter å ha fullført studiet skal studenten:

 • ha inngående kunnskap om ulike teorier, begrep og metoder i historisk forskning
 • ha inngående kunnskap om utvalgte forskningsfelt
 • ha kunnskap om rollene historie og bruken av historie har i samfunnet
 • ha kunnskap om forskningsetiske normer

Ferdigheter

Etter å ha fullført studiet skal studenten kunne:

 • utvikle og utforme en velbegrunnet og selvstendig analyse på basis av historiefaglige problemstillinger
 • velge ut og anvende relevante teorier, begrep og metoder i historisk forskning
 • anvende normer og konvensjoner i akademisk skriving.
 • arbeide i overenstemmelse med forskningsetiske regler
 • delta aktivt og kritisk i seminarer, faglige debatter og samfunnsdebatter
 • utvikle evne til å formidle forskningsbasert historisk kunnskap i ulike arenaer

Generell kompetanse

Etter å ha fullført studiet skal studenten:

 • kunne anvende historisk kunnskap og historisk tenkning på spørsmål i samtiden, spesielt utdanning, medborgerskap og miljøspørsmål
 • kunne gjenkjenne og utvikle standpunkter som skal gjenspeile refleksjon, samarbeid og et mangfold av perspektiver
 • kunne utvikle og formidle faglig baserte argument, ved å bruke kilder, teorier og metoder på en saklig og redelig måte
 • ha tilegnet seg analytisk og kritisk tenkning og forståelse som er overførbart til andre felt

Fagplan

Studiet er inndelt i en fellesdel (60 sp) og en individuell forskningsdel (60 sp) der studenten arbeider selvstendig og under rettledning med masteroppgaven, se Studieplan og emner.

Dette er et fulltidsstudium over to år, men man kan søke instituttet om overgang til deltidsstudium over fire år. Fulltids- og deltidsstudenter har felles undervisning.

Hva kan du bli?

Master i historie og historiedidaktikk gir mulighet til å jobbe i medier, museer, forlag, arkiv, og med kultur- og fortidsformidling. Sammen med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) gir masteren undervisningskompetanse i ungdoms- og videregående skole.

Fullført studium kan kvalifisere for opptak til doktorgradsprogram.

Emneevaluering

Kvalitetssystemet på UiS omfatter studentevaluering av alle emnene.

Studieplan og emner

 • Obligatoriske emner

  • MHIMAS: Historie og historiedidaktikk masteroppgave

   Andre år, semester 3

   Historie og historiedidaktikk masteroppgave (MHIMAS)

   Studiepoeng: 60

 • Velg 2 av 4 emner - semester 1

  • MHI305: Fortid i samtid

   Første år, semester 1

   Fortid i samtid (MHI305)

   Studiepoeng: 15

  • MHI325: Digitale og multimodale historier: Mediers betydning for historieoppfatning og -formidling

   Første år, semester 1

   Digitale og multimodale historier: Mediers betydning for historieoppfatning og -formidling (MHI325)

   Studiepoeng: 15

  • MHI326: Polarhistorie(r) og polarhistoriens historiografi: Mennesker, minner og miljø

   Første år, semester 1

   Polarhistorie(r) og polarhistoriens historiografi: Mennesker, minner og miljø (MHI326)

   Studiepoeng: 15

  • MGL4052: Menneskerettigheter for lærere

   Første år, semester 1

   Menneskerettigheter for lærere (MGL4052)

   Studiepoeng: 15

 • Velg mellom utveksling eller emner ved UiS

  • Utveksling

  • Emner ved UiS

   • MHI336: Environmental History: Working with historiography

    Første år, semester 2

    Environmental History: Working with historiography (MHI336)

    Studiepoeng: 15

   • MHI331: Historisk teori og praksis

    Første år, semester 2

    Historisk teori og praksis (MHI331)

    Studiepoeng: 15

 • Obligatoriske emner

  • MHIMAS: Historie og historiedidaktikk masteroppgave

   Andre år, semester 3

   Historie og historiedidaktikk masteroppgave (MHIMAS)

   Studiepoeng: 60

Utveksling

Utvekslingssemester
2. semester

Vær obs på at søknadsfristen for utveksling i 2. semester er allerede 1. september.

I 3. semester kan man søke om å reise til Nablus, Stavanger sin vennskapsby på Vestbredden i Palestina, i forbindelse med masteroppgaveskriving. Les mer.

Opplegg for utvekslingen
Konseptet utveksling er å finne emnetilbud ved en av UiS sine samarbeidspartnere i utlandet som kan erstatte emnene man skulle ha tatt ved UiS i tilsvarende semester. Du vil få emnene forhåndsgodkjent før du reiser.

Det faglige tilbudet ved universitetene listet opp under kan ha ulike faglig profil. Et utenlandsopphold gir deg en god mulighet til å skreddersy studiene mer etter dine ønsker og interesser.

Andre aktuelle utvekslingsavtaler

UiS en rekke utvekslingsavtaler med universiteter i utlandet som er åpne for alle som kan finne relevant fagtilbud. Dette gjelder særlig avtaler utenfor Europa og det nordiske Nordlys-nettverket. Finn ut mer.


Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Studiekoordinator Signe Ekenberg, Hulda Garborgs hus

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  An-Najah National University

  An-Najah National University ligger i Stavanger sin vennskapsby Nablus på Vestbredden, Palestina.

  Eötvös Loránd University

  Eötvös Lórand University (ELTE) sin historie går tilbake til 1635, og universitetet ligger midt i Budapest. ELTE er den største vitenskapelige institusjonen og det mest populære lærestedet i Ungarn. Bli en del av dette studentmiljøet, og vandre på historisk grunn mens du studerer historie!

  Ludwig-Maximilians-University of Munich

  The Ludwig-Maximilians-Universität München also called LMU is located in the heart of Munich and one of the leading research universities in Europe. Do you want to complete part of your education in the third largest city in Germany and enjoy Bavarian traditions? Then apply to LMU!

 • Palestina

  An-Najah National University

  An-Najah National University ligger i Stavanger sin vennskapsby Nablus på Vestbredden, Palestina.

 • Tyskland

  Ludwig-Maximilians-University of Munich

  The Ludwig-Maximilians-Universität München also called LMU is located in the heart of Munich and one of the leading research universities in Europe. Do you want to complete part of your education in the third largest city in Germany and enjoy Bavarian traditions? Then apply to LMU!

 • Ungarn

  Eötvös Loránd University

  Eötvös Lórand University (ELTE) sin historie går tilbake til 1635, og universitetet ligger midt i Budapest. ELTE er den største vitenskapelige institusjonen og det mest populære lærestedet i Ungarn. Bli en del av dette studentmiljøet, og vandre på historisk grunn mens du studerer historie!

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende med en fordypningsenhet på minst 80 studiepoeng historie. Minst 30 av de 80 studiepoengene i fordypningsområdet må bygge på emner på grunnivå. Eller grunnskolelærerutdanning med minst 60 studiepoeng samfunnsfag med vekt på historie og 20 studiepoeng uspesifisert pedagogisk teori og praksis.

Det er et faglig minstekrav på karakteren C i fordypningsområdet. Søkere med utdanning hvor det ikke er mulig å regne ut karaktersnitt i fordypningsområdet, må ha karakteren C i hele graden som kvalifiserer for opptak. Dersom man har utdanning med annen karakterskala enn ECTS-karakterer (A-F), må man dekke tilsvarende norsk C.

Søknad: via lokalt opptak.
Søknadsfrist: 20. april (kun i 2022 - 15. april er vanlig frist).
Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 1 mars

Kontaktinformasjon

Universitetet i Stavanger

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for kultur- og språkvitenskap

4036 Stavanger

Studiekoordinator for masterstudier ved IKS:

Signe Ekenberg: signe.ekenberg@uis.no

Tlf. 51 83 13 53