Hopp til hovedinnhold

Dokumentarproduksjon master 2 år

Masteren i dokumentarproduksjon lar deg gå i dybden på de viktige historiene. Gjennom dokumentarer kan du forstå mer av mennesket og samfunn og uttrykke deg gjennom film-, radio- og tekstbasert dokumentar.

Publisert: Endret:
Faktaboks
Varighet

2 år, 4 semestre

Antall studieplasser

10

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Norsk

Studiestart

August hvert andre år – neste opptak er i 2023

Master i dokumentarproduksjon ved UiS – lær å fortelle de viktige historiene

Master i dokumentarproduksjon er en motvekt til et stadig mer oppdelt medie- og informasjonssamfunn. 

På masteren legges det vekt på dybde, grundighet og de historiene som forteller mer enn en kort nyhetsmelding.  

Som student på dokumentarmasteren utvikler du dine kreative evner gjennom produksjon av lengre dokumentarer. Du lærer teknikker og digitale verktøy for å gi en dokumentarisk tolkning av samtiden og nye samfunnsperspektiv.  

Dybdekunnskap i dramaturgi og historiefortelling 

Dokumentar som sjanger er i vekst på mange plattformer. Norske og utenlandske mediebedrifter, inkludert strømmetjenester som Netflix og HBO, ser på dokumentar som en helt sentral del av tilbudet sitt.

Dokumentaristen kan lete fram og belyse ulike sider ved samfunnsproblemer, ulikheter, undertrykkelse og miljøutfordringer. Dokumentaren er også en sjanger for de nære menneskelige historiene. 

Master i dokumentarproduksjon utvikler din evne til å undersøke, formidle og fortelle. Du lærer teknikker for å presentere historien på en måte som utvikler stoffets forhold til seeren.

Ledende i Norge 

Master i dokumentarproduksjon ved UiS er ledende i Norge. Studenter på dokumentarproduksjon har markert seg i konkurranser nasjonalt: I 2018 vant Fredrik Dahle Vedholm pris for sin dokumentar «Mere min» på Amandusfestivalen, og i 2016 vant Ane Lyngstad Oltedal med sin film «Å kunne falle» pris for beste student-dokumentarfilm under Den Norske Studentfestivalen på Lillehammer. 

Studiet er studentaktivt og materiale som studentene produserer inkluderes i svært høy grad i undervisningen. Deltagelse og samspill blir vektlagt slik at læringen også foregår mellom studentene. Studiet kombinerer både teoretisk og praktisk kompetanse, og det gis tett oppfølging av faglærere. 

Nært samarbeid med bransjen i regionen sikrer en praksisrelevant utdanning, og som masterstudent på dokumentarproduksjon har du gode utvekslingsmuligheter. 

Mye mer enn dokumentarfilm 

Masteren gir deg innsikt i sentrale begrep og teoretiske perspektiv innen dokumentarsjangeren. Du lærer om skillet mellom den kunstneriske og journalistiske dokumentaren, og du lærer å analysere og kommunisere dokumentarfaglige og etiske problemstillinger knyttet til innhold og produksjon. 

På master i dokumentarproduksjon ved UiS lærer du å lage dokumentarfilm, radiodokumentar og tekstbasert dokumentar. Til den praktiske delen av masteroppgaven velger du det formatet som passer deg og den historien du vil fortelle. 

Hva kan du bli?

Studiet vil kvalifisere deg for arbeid knyttet til redaksjoner som driver undersøkende journalistikk eller til stillinger på mellomledernivå i ulike mediehus. Som ferdig utdannet skal du også kunne utvikle egne prosjekter eller jobbe for uavhengige produsenter som driver med dokumentarproduksjon.

Møt våre UiS-alumner

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Ved fullført studieprogram forventes det at studentene sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Kandidaten skal:

 • Ha inngående kunnskap om dokumenter og dokumentarproduksjon på ulike medieplattformer.
 • Ha inngående kunnskap og forståelse for dokumentarsjangeren og det historiske og teoretiske grunnlaget for denne.
 • Ha kunnskap om de sentrale begrepene og ulike teoretiske og kunstneriske perspektiver knyttet til dokumentaren.
 • Ha inngående kunnskap om forholdet mellom den frie kunstneriske dokumentaren og den journalistiske, samt det presseetiske systemet.

Ferdigheter

Kandidaten skal:

 • Kunne anvende kunnskapene og ferdighetene til å utvikle og produsere større dokumentarprosjekter.
 • Kunne benytte dokumentarisk verksproduksjon for ulike medieplattformer på et høyt kvalitetsmessig nivå, både kunstnerisk, journalistisk og teknisk
 • Kunne vise høy teknisk og innholdsmessig kompetanse innen audiovisuell produksjon og fortellermessig oppbygging av en dokumentar.
 • Kunne analysere ulike teorier, begreper og utviklingstrekk i det dokumentariske feltet og anvende disse både på et dokumentarmaker-nivå og et refleksivt, vitenskapelig nivå.
 • Kunne bruke relevante kvalitative og kvantitative metoder og problemstillinger i selvstendige utviklingsoppgaver knyttet til dokumentarisk analyse.
 • Kunne bruke og evaluere relevant litteratur, teori og utviklingstrekk på en kritisk måte både i faglige presentasjoner og i produksjoner.

Generell kompetanse

Kandidaten skal:

 • Kunne analysere og kommunisere faglige og etiske problemstillinger knyttet til innhold og produksjon av dokumentarer.
 • Kunne analysere dokumentariske problemstillinger og uttrykksformer med utgangspunkt i dokumentarens historiske, samfunnsmessige og mediale stilling.
 • Kunne benytte relevante metoder for faglig og kunstnerisk dokumentarisk utviklingsarbeid på en selvstendig og uavhengig måte.

Opptakskrav

OBS! Opptak annethvert år, neste opptak 2023.

Bachelorgrad (180 studiepoeng/60 vekttall) i fag som omfatter medieproduksjon, medievitenskap eller journalistikk. Bachelorutdanningen må ha en faglig fordypningskomponent på minimum 80 studiepoeng eller en integrert utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang. Studiet er også åpent for andre bachelorutdanninger dersom søker kan dokumentere relevant arbeidserfaring.

For å være kvalifisert for opptak til studiet kreves det i tillegg følgende vedlegg til søknaden:

 • En arbeidsprøve fra minst én produksjon hvor kandidaten har hatt ansvaret for innhold i produksjon av en film, en skriftlig feature, en multimedial reportasje, et radioprogram eller lignende.
 • Et essay hvor man beskriver seg selv, motivasjon og faglige interesse.

Det etableres mange nye studietilbud som kan ha relevans for master i dokumentarproduksjon, både i Norge og i utlandet. Det er derfor ikke utformet en fullstendig uttømmende liste over studieprogram som kan gi opptak. Det kan i særskilte tilfeller gis unntak fra formelle opptakskrav.

Arbeidsprøver

Arbeidsprøven kan være del av en bacheloroppgave eller en selvstendig produksjon. Vi ber om at arbeidsprøver som inneholder lyd og/eller bilder gjøres tilgjengelige (Youtube, Vimeo, ftp, eller lignende) og at krediteringen av verket er gitt med ditt fulle navn.

Husk å legge inn «linken» til produksjon i søknaden (bruk gjerne merknadsfeltet til dette). Dersom du ikke ønsker eller av ulike årsaker ikke kan laste opp arbeidsprøven din via internett, må du i god tid før søknadsfrist ta kontakt med oss slik at vi kan finne en løsning.

Utfyllende regler for opptak

Søknad og opptak

Søknadsfrister

og annen informasjon om søking

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt masteropptak@uis.no

Poenggrenser

Lurer du på hvilket snitt man trengte tidligere år for å få opptak? Poenggrenser fra tidligere år

Hva lurer du på?

Spørsmål og svar om dokumentarproduksjon master

Er det mulig å utveksle til et annet lærested i løpet av studiet? Er det mulig å ha jobb ved siden av studiet?

spørsmål og svar SOS

Er det anbefalt at en bor i nærheten av studiestedet? 

Undervisningen er ikke samlingsbasert, så studenter som bor langt unna, må regne med en del reising. 

Er det mulig å utveksle til et annet lærested i løpet av studiet? 

Ja, i 3. semester det tilrettelagt for utveksling. UiS har diverse samarbeidsplaner med andre universiteter.  

Er undervisningsspråket norsk/skandinavisk?

Ja, norsk er undervisningsspråket.

Må den praktiske masteroppgaven være en dokumentarfilm? 

Nei, det kan også for eksempel være en radiodokumentar eller en fotodokumentar. 

Er det mulig å ha jobb ved siden av studiet? 

Det er en realitet at mange studenter er nødt til å ha en jobb ved siden av studiene. Det er imidlertid viktig å være forberedt på at undervisningen i perioder kan være veldig intensiv, og at det derfor kan være lurt å avklare dette med arbeidsgiver på forhånd.  

Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • Dokumentarteori

   Første år, semester 1

   Dokumentarteori (MDO100)

   Studiepoeng: 10

  • Historiefortelling 1

   Første år, semester 1

   Historiefortelling 1 (MDO120)

   Studiepoeng: 10

  • Forskningsmetode, hermeneutikk og etikk

   Første år, semester 1

   Forskningsmetode, hermeneutikk og etikk (MEN155)

   Studiepoeng: 10

  • Dokumentar og journalistikk

   Første år, semester 2

   Dokumentar og journalistikk (MDO110)

   Studiepoeng: 10

  • Historiefortelling 2

   Første år, semester 2

   Historiefortelling 2 (MDO130)

   Studiepoeng: 10

  • Anvendt forskningsmetode

   Første år, semester 2

   Anvendt forskningsmetode (MEN225)

   Studiepoeng: 10

  • Masteroppgave - produksjon

   Andre år, semester 3

   Masteroppgave - produksjon (MDOMASP)

   Studiepoeng: 30

 • Utveksling eller emner i 3. semester ved UiS

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester
3. semester

Studenter på dokumentarproduksjon kan ta et semester av utdanningen i utlandet, hos et av samarbeidsuniversitetene våre. Et utvekslingsopphold er en god mulighet til å gjøre graden din spesiell, og til å studere fag UiS ikke tilbyr. Utenlandsoppholdet blir en integrert del av graden din, uten at studieprogresjonen din blir forsinket.

Læresteder i utlandet

UiS har en rekke avtaler med universiteter utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud.

Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys-nettverket.

Emnevalg

I det anbefalte utvekslingssemesteret har du to valgmuligheter. Alternativ 1: skrive den teoretisk-empiriske masteroppgaven på 30 studiepoeng hos en samarbeidsinstitusjon. Du vil da ha hovedveileder eller en biveileder hos denne institusjonen. Alternativ 2: ta relevante valgemner på 30 studiepoeng hos en samarbeidsinstitusjon. Vær oppmerksom på at ved valg av alternativ 2 er du ikke garantert til å være kvalifisert til doktorgrad.

Hjelp til forhåndsgodkjenning av emner

Når søknadsfristen har gått ut, inviterer instituttet til en workshop. Der får du hjelp til å skrive søknaden du må levere for å få forhåndsgodkjent emnene du skal ta i utlandet.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med studiekonsulent Yri Helene Ljosdal for mer informasjon.

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling
 • Alle land

Kontakt oss

Professor
51831684
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Seniorkonsulent
51831535
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen SV
Administrasjon IMS

Du er kanskje også interessert i:

Student i Stavanger

Studentliv i Stavanger

Som student ved Universitetet i Stavanger er mulighetene dine endeløse!

Studentøkonomi: Tips, studentrabatter og stipend

Her finner du informasjon om Lånekassen, legat og stipend, studentrabatter, samt tips til hvordan du kan få en bedre stu...

Den mer eller mindre ultimate guiden til å studere i Stavanger

Alt du lurer på om å studere på UiS (og litt til).

Dette studerer jeg på UiS

Hvorfor valgte jeg å studere akkurat dette studieprogrammet, mon?

Folken – studentane sitt kulturhus i Stavanger

Konsert? Teater? Quiz? Stand Up? På Folken, studentane sitt kulturhus i Stavanger, venter kanskje ditt livs konsertopple...

Stavanger - opplev byen og kulturen!

Er du på jakt etter et godt kultur- og uteliv, er Stavanger byen å være i. Tilbudet er rikt og variert, og du når ikke o...

Ut på tur i Stavanger-regionen

Stavanger-regionen har ein svært variert natur, med gode opplevingar over alt. Frå lange, kvite strender til høge fjell ...

Studentenes hus

Studentenes hus ligger midt i hjertet av campus og fungerer som studentenes base på universitetsområdet.

Eit av Norges beste treningssenter

Etter lange dagar på lesesal og grupperom, er det godt å få pulsen skikkeleg opp. Eller kanskje du helst vil trene før f...

Jonas veit at han blir attraktiv på jobbmarknaden

Møt Jonas Bråthen, student på grunnskulelærarutdanning trinn 1-7 ved Universitetet i Stavanger.

Statsviterne på UiS

Statsviterne på UiS er linjeforeningen for politisk- og samfunnsengasjerte studenter på UiS.

ESN - Erasmus Student Network Stavanger

ESN Stavanger er en europeisk studentorganisasjon.

KIS - Kjemi i Stavanger

KIS er linjeforeningen for deg som studerer bachelor eller master i Kjemi og miljø, biologisk kjemi eller master i miljø...

In Medias Res

In Medias Res er en linjeforening for studenter på medialinjen (journalistikk og fjernsyns- og multimedieproduksjon)

Børsklubben UiS

Børsklubben UiS er en studentorganisasjon for børs- og finansinteresserte på Universitetet i Stavanger.

MastØk

Mastøk er linjeforeningen for masterstudenter innen økonomi og administrasjon og regnskap og revisjon ved Handelshøgskol...

SSF - Sosiologistudentenes Forening

Sosiologistudentenes Forening jobber for å ivareta sosiologistudentenes rettigheter

MEES

MEES er Linjeforening for master i Energi, Miljø og Samfunn.

YATA Stavanger

YATA Stavanger er et nettverket for studenter, kadetter og unge yrkesaktive med interesse for utenriks-, forsvars- og s...

SAMSIK - Linjeforeningen for studenter ved Samfunnssikkerhet

SAMSIK er linjeforeningen for masterstudenter innenfor Samfunnssikkerhet ved UiS.

Spire Stavanger

Brenner du for klima og miljø, rettferdig internasjonal handel, bærekraftig byutvikling, eller mat og landbruk? Da er ka...

Økonomistudentenes Forening

ØSF er en forening for alle økonomistudenter på bachelornivå, hvor alle automatisk blir medlem gratis.

IAESTE Stavanger

IAESTE er en internasjonal studentorganisasjon som arbeider for at studenter skal få relevant praksiserfaring.

INDØKS

INDØKS er linjeforeningen for studentene ved masterstudiet industriell økonomi ved Universitetet i Stavanger.

Tappetårnet

Tappetårnet er studentbaren på UiS og holder til i 1. etasje på studentenes hus. Formålet med baren er å bedre studentmi...

Parasjuk

Parasjuk er linjeforeningen for bachelor sykepleie, bachelor paramedisin, samt alle tilhørende master/videreutdanninger ...

Mauka Makai

Mauka Makai er studentorganisasjonen for deg som vil fylle studietiden din med så mye gøy som mulig!

Sosialstudentenes Linjeforening

Vi er linjeforeningen for sosialt arbeid, barnevern og psykologi.

NSF Student Lokallag

Vi jobber for å bevare rettighetene til sykepleier studenter ved UiS i tillegg til å være behjelpelig med det sykepleier...

Høyres Studenter Stavanger

Høyres Studenter Stavanger består av konservative og liberale studenter.

SMiS Studentmållaget i Stavanger

Studentmållaget i Stavanger er lokallaget til Norsk Målungdom og Noregs Mållag på Universitetet i Stavanger.

Studentombudet ved UiS

Studentombudet bistår studenter som trenger hjelp, råd og informasjon i spørsmål som omhandler studiesituasjonen.

Petroil

Petroil er Petroleumsingeniørenes Linjeforening ved Universitetet i Stavanger. Vi representerer studentene i bachelor- o...

Norsk Hotellhøyskoles Union

NHSU er en studentpolitisk linjeforening drevet av studenter for studenter.

Linjeforeningen for Industrial Asset Management

LIAM er linjeforeningen til masterprogrammet Industrial Asset Management (Industriell Teknologi og Driftsledelse).

Økonomistudentenes Forening

Økonomistudentenes Forening, også kalt ØSF, er en linjeforening ved Handelshøyskolen på UiS.

FIKS UiS

FIKS UiS er en forening for studenter ved Institutt for Kultur- og Språkvitenskap (IKS) ved UiS

Linjeforeningen for elektro og data

LED er linjeforeningen for studenter som går elektro & data.

NHS Jobbsenter

NHS Jobbsenter er en frivillig studentorganisasjon som arbeider med å skape kontakt mellom våre studenter og hotell- og ...

Econa UiS

Econa UiS er en studentorganisasjon som ønsker å gi økonomistudenter, både på bachelor og master mest mulig ut av studie...