Dokumentarproduksjon - master 2 år

Masteren i dokumentarproduksjon lar deg gå i dybden på de viktige historiene. Gjennom dokumentarer kan du forstå mer av mennesket og samfunn og uttrykke deg gjennom film-, radio- og tekstbasert dokumentar.

Sist oppdatert
Fakta
Varighet

2 år, 4 semestre

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Norsk

Antall studieplasser

10

Studiestart

August hvert andre år – neste opptak er i 2025.

Søknadsfrist

15. april.

Master i dokumentarproduksjon ved UiS – lær å fortelle de viktige historiene

Om studiet

Master i dokumentarproduksjon er en motvekt til et stadig mer oppdelt medie- og informasjonssamfunn. 

På masteren legges det vekt på dybde, grundighet og de historiene som forteller mer enn en kort nyhetsmelding.  

Som student på dokumentarmasteren utvikler du dine kreative evner gjennom produksjon av lengre dokumentarer. Du lærer teknikker og digitale verktøy for å gi en dokumentarisk tolkning av samtiden og nye samfunnsperspektiv.  

Dybdekunnskap i dramaturgi og historiefortelling 

Dokumentar som sjanger er i vekst på mange plattformer. Norske og utenlandske mediebedrifter, inkludert strømmetjenester som Netflix og HBO, ser på dokumentar som en helt sentral del av tilbudet sitt.

Dokumentaristen kan lete fram og belyse ulike sider ved samfunnsproblemer, ulikheter, undertrykkelse og miljøutfordringer. Dokumentaren er også en sjanger for de nære menneskelige historiene. 

Master i dokumentarproduksjon utvikler din evne til å undersøke, formidle og fortelle. Du lærer teknikker for å presentere historien på en måte som utvikler stoffets forhold til seeren.

Ledende i Norge 

Master i dokumentarproduksjon ved UiS er ledende i Norge. Studenter på dokumentarproduksjon har markert seg i konkurranser nasjonalt: I 2018 vant Fredrik Dahle Vedholm pris for sin dokumentar «Mere min» på Amandusfestivalen, og i 2016 vant Ane Lyngstad Oltedal med sin film «Å kunne falle» pris for beste student-dokumentarfilm under Den Norske Studentfestivalen på Lillehammer. 

Studiet er studentaktivt og materiale som studentene produserer inkluderes i svært høy grad i undervisningen. Deltagelse og samspill blir vektlagt slik at læringen også foregår mellom studentene. Studiet kombinerer både teoretisk og praktisk kompetanse, og det gis tett oppfølging av faglærere. 

Nært samarbeid med bransjen i regionen sikrer en praksisrelevant utdanning, og som masterstudent på dokumentarproduksjon har du gode utvekslingsmuligheter. 

Mye mer enn dokumentarfilm 

Masteren gir deg innsikt i sentrale begrep og teoretiske perspektiv innen dokumentarsjangeren. Du lærer om skillet mellom den kunstneriske og journalistiske dokumentaren, og du lærer å analysere og kommunisere dokumentarfaglige og etiske problemstillinger knyttet til innhold og produksjon. 

På master i dokumentarproduksjon ved UiS lærer du å lage dokumentarfilm, radiodokumentar og tekstbasert dokumentar. Til den praktiske delen av masteroppgaven velger du det formatet som passer deg og den historien du vil fortelle. 

Hva kan du bli?

Som ferdig utdannet skal du også kunne utvikle egne prosjekter eller jobbe for uavhengige produsenter eller medieaktører som driver med dokumentarproduksjon.

Studiet vil kvalifisere deg for arbeid knyttet til redaksjoner som driver med lengre feature og undersøkende journalistikk.

Studentene Eli og Mathias lager en TV-dokumentar som masteroppgave. De følger et kjærestepars og naboens reise for å få barn sammen.

Møt våre studenter

Møt våre UiS-alumner

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Ved fullført studieprogram forventes det at studentene sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Kandidaten skal:

 • Ha inngående kunnskap om dokumentar og dokumentarproduksjon i film, podcast og tekst.
 • Ha inngående kunnskap og forståelse for dokumentarsjangeren og det historiske og teoretiske grunnlaget for denne.
 • Ha kunnskap om de sentrale begrepene og ulike teoretiske og kunstneriske perspektiver knyttet til dokumentaren.
 • Ha inngående kunnskap om forholdet mellom den frie kunstneriske dokumentaren og den journalistiske, samt det presseetiske systemet.
 • Ha kunnskap om kunstnerisk utviklingsarbeid og metode innenfor dokumentarfeltet.
 • Ha kunnskap om det å analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i den audiovisuelle fortellingens historikk, tradisjon, egenart og plass i samfunnet.

Ferdigheter

Kandidaten skal:

 • Kunne analysere og forholde seg kritisk til ulike kilder og anvende disse i kunstnerisk praksis, og i refleksjon over eget arbeid
 • kunne analysere eksisterende kunstnerisk praksis, teori og metode innenfor fagområdet og arbeide selvstendig i egen praksis
 • kunne bruke relevante metoder for kunstnerisk utviklingsarbeid på en selvstendig og reflektert måte
 • kunne anvende kunnskapene og ferdighetene til å utvikle og produsere større dokumentarprosjekter, og vise høy teknisk og innholdsmessig kompetanse innen audiovisuell produksjon og fortellermessig oppbygging av en dokumentar

Generell kompetanse

Kandidaten skal:

 • Kunne analysere og kommunisere faglige og etiske problemstillinger knyttet til innhold og produksjon av dokumentarer.
 • Kunne analysere dokumentariske problemstillinger og uttrykksformer med utgangspunkt i dokumentarens historiske, samfunnsmessige og mediale stilling.
 • Kunne benytte relevante metoder for faglig og kunstnerisk dokumentarisk utviklingsarbeid på en selvstendig og uavhengig måte.
 • Kunne formidle refleksjon rundt faglige problemstillinger, knyttet til egne verk og egen praksis, til fagfeller og til allmennheten

Opptakskrav

OBS! Opptak annethvert år, neste opptak er i 2025.

Bachelorgrad (180 studiepoeng/60 vekttall) i fag som omfatter medieproduksjon, medievitenskap eller journalistikk. Bachelorutdanningen må ha en faglig fordypningskomponent på minimum 80 studiepoeng eller en integrert utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang. Studiet er også åpent for andre bachelorutdanninger dersom søker kan dokumentere relevant arbeidserfaring.

For å være kvalifisert for opptak til studiet kreves det i tillegg følgende vedlegg til søknaden:

 • En arbeidsprøve fra minst én produksjon hvor kandidaten har hatt ansvaret for innhold i produksjon av en film, en skriftlig feature, en multimedial reportasje, et radioprogram eller lignende.
 • Et essay hvor man beskriver seg selv, motivasjon og faglige interesse.

Det etableres mange nye studietilbud som kan ha relevans for master i dokumentarproduksjon, både i Norge og i utlandet. Det er derfor ikke utformet en fullstendig uttømmende liste over studieprogram som kan gi opptak. Det kan i særskilte tilfeller gis unntak fra formelle opptakskrav.

Arbeidsprøver

Arbeidsprøven kan være del av en bacheloroppgave eller en selvstendig produksjon. Vi ber om at arbeidsprøver som inneholder lyd og/eller bilder gjøres tilgjengelige (Youtube, Vimeo, ftp, eller lignende) og at krediteringen av verket er gitt med ditt fulle navn.

Husk å legge inn «linken» til produksjon i søknaden (bruk gjerne merknadsfeltet til dette). Dersom du ikke ønsker eller av ulike årsaker ikke kan laste opp arbeidsprøven din via internett, må du i god tid før søknadsfrist ta kontakt med oss slik at vi kan finne en løsning.

Utfyllende regler for opptak (pdf).

Søknad og opptak

Hva lurer du på?

Spørsmål og svar

Er det mulig å utveksle til et annet lærested i løpet av studiet? Er det mulig å ha jobb ved siden av studiet?

Er det anbefalt at en bor i nærheten av studiestedet? 

Undervisningen er ikke samlingsbasert, så studenter som bor langt unna, må regne med en del reising. 

Er det mulig å utveksle til et annet lærested i løpet av studiet? 

Ja, i 3. semester det tilrettelagt for utveksling. UiS har diverse samarbeidsplaner med andre universiteter.  

Er undervisningsspråket norsk/skandinavisk?

Ja, norsk er undervisningsspråket.

Må den praktiske masteroppgaven være en dokumentarfilm? 

Nei, det kan også for eksempel være en radiodokumentar eller en fotodokumentar. 

Er det mulig å ha jobb ved siden av studiet? 

Det er en realitet at mange studenter er nødt til å ha en jobb ved siden av studiene. Det er imidlertid viktig å være forberedt på at undervisningen i perioder kan være veldig intensiv, og at det derfor kan være lurt å avklare dette med arbeidsgiver på forhånd.  

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester

3. semester

Det åpnes for at studenter på dokumentarproduksjon kan ta et semester av utdanningen i utlandet ved å gjøre opptak i et annet land.

Læresteder i utlandet

UiS har også en rekke avtaler med universiteter utenfor Europa.

Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys-nettverket.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med studiekonsulent kari Riste for mer informasjon.

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

Kontakt oss

Professor i dokumentar
51831684
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Seniorkonsulent
51831535
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen SV
Administrasjon IMS

Liknende utdanninger

Student i Stavanger

Bli mentor for nye barnehagelærerstudenter!

Institutt for barnehagelærerutdanning søker nå etter engasjerte studenter som vil være mentor for nye førsteårsstudenter...