Journalistikk - bachelor

Liker du å være midt i der det skjer? Da må du forstå samfunnet og like varierte arbeidsdager med mye fart. Som journalist lager du artikler til nett og avis og skaper innslag til radio, tv og mobil. Journaliststudiet ved UiS forbereder deg på journalisthverdagen. Her får du de grunnleggende kunnskapene og ferdighetene til å mestre det journalistiske håndverket.

Published Endret
Faktaboks
Varighet

3 år, 6 semestre

Antall studieplasser

25

Studiepoeng

180

Poenggrense

2022: 47,4 / 45,3 (ORD / førstegang)

Søknadsfrist

15. april via Samordna opptak

Stine Bækkelien forteller om livet som student på bacheloren i journalistikk.

Om studieprogrammet
Bilde av en student med notatbok og penn som smiler til en annen person som står mer ryggen mot kameraet.
På journalistutdanningen veksles det mellom teori og praksis gjennom hele studiet.

Journalister skal samle inn info om og formidle det som skjer i verden rundt oss, for å opplyse og engasjere folk. En viktig oppgave for journalister er å ta del i nyhetspulsen og jage saker som kan sette dagsorden. Noen journalister avdekker kritikkverdige forhold og kikker makthavere i kortene, slik Aftenpostens journalister gjorde da de avslørte hvordan Stortings-politikere jukset med pendlerleiligheter. Andre journalister arbeider mer kreativt og forteller personlige historier.

Journaliststudiet ved Universitetet i Stavanger er yrkesrettet og kombinerer teori med praktisk arbeid. Studiet kvalifiserer deg til å kunne jobbe i avis, på nett og mobil, og i radio og tv. Hele fjerde semester har du praksis i to ulike redaksjoner. Våre studenter har praksis i store og små avis-, TV- og radioredaksjoner over hele landet. 

Srudiet legger stor vekt på digital kunnskap og praktisk multimediekompetanse. Som journalistikkstudentent jobber du parallelt med studentene som går fjernsyns- og multimedieproduksjon. Store deler av hverdagen tilbringer du i egen medielab på campus.

Hvert år drifter mediestudenter ved UiS en av Rogalands største nyhetsredaksjoner. I to uker sender de daglige direktesendinger på radio og TV, og publiserer nyhetssaker på Utsnitt.net

Som journalist må du ha god kunnskap om samfunnet. Du må evne å analysere hendelser og utviklingstrekk, og kunne reflektere over eget journalistisk arbeid. Du får blant annet studere emner som praktisk journalistikkfortellende journalistikk og undersøkende journalistikk. Studiet gir deg mulighet til å ta valgemner, som du kan bruke til å spisse din kompetanse. Merk at enkelte valgemner vil kunne rullere, det kan derfor variere fra år til år hvilke valgemner som tilbys.

Du kan utvide bachelorutdanningen i journalistikk til en mastergrad. Mange av våre studenter velger master i dokumentarproduksjon, men du kan også velge andre masterprogrammer som endringsledelse eller energi, miljø og samfunn.

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Ved fullført studieprogram forventes det at studentene sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Kandidaten skal

ha kunnskap om journalistrollen, den redaksjonelle prosessen og medias rolle i samfunnet.

ha kunnskap om journalistikk for ulike publiseringsplattformer.

ha kunnskap om journalistiske metoder og sjangre.

ha kunnskap om presseetikk og kildekritikk.

ha innsikt i journalistikkens historie og forskning innen fagfeltet.

Ferdigheter

Kandidaten skal

kunne utvikle egne ideer, gjøre journalistisk research og finne frem til relevante kilder.

kunne gjøre opptak, fotografere og redigere lyd og bilder.

kunne formidle journalistikk i ulike sjangere på ulike medieplattformer som avis, nett, tv, radio, podkast og mobil.

kunne bruke kunnskap om presseetikk til å gjøre forsvarlige valg og refleksjoner i journalistisk praksis.

kunne bruke et godt og aktivt språk.

Generell kompetanse

Kandidaten skal

kunne arbeide selvstendig og sammen med andre.

kunne arbeide raskt i en til tider hektisk arbeidssituasjon, men også evne å arbeide mer langsiktig med større og tidkrevende prosjekter.

ha innsikt i grunnleggende problemstillinger innen samfunnsvitenskap og samfunnsvitenskapelig metode.

Hva kan du bli?

Journalister jobber i mange forskjellige medier og bruker flere forskjellige formidlingsformer. Journalister jobber blant annet i

avis

nettredaksjoner

tv

radio

podkast

magasin

ukeblad

tidsskrifter

fagblader

offentlige og private virksomheter

Bachelor i journalistikk kvalifiserer til å søke opptak til master i dokumentarproduksjon og andre samfunnsvitenskapelige masterstudier ved Universitetet i Stavanger. Du kan også søke om studieplass ved masterprogrammer i journalistikk ved andre universiteter. Fullført studium gir rett til tittelen "Bachelor i journalistikk".

Møt våre studenter

UiS-alumni

Kadafi Zaman: Herlig tid med godt studentmiljø

Kadafi Zaman har som TV2-journalist hele verden som sin arbeidsplass. Som UiS-student husker han best det gode studentmiljøet på Ullandhaug.

Kadafi Zaman TV2
Zaman har arbeidet i TV 2 siden 2006. Han har dekket en rekke store internasjonale hendelser gjennom årene. Her dekker han Rohingya-krisen i Bangladesh.

Yrke: Journalist i TV2
Utdanning: Journalist bachelor UiS

Hvorfor valgte du å studere journalistikk ved Universitetet i Stavanger?

– Jeg kom inn på journalistutdanningen i Volda og Stavanger. Jeg ville til en storby, så derfor var Volda uaktuelt. Dessuten fristet det å bli kjent med Vestlandet, for det var en del av Norge jeg visste lite om fra før av.

Hva husker du best fra studietiden din ved UiS? 

– Jeg husker det gode studentmiljøet på Ullandhaug. Det var så lett å bli kjent med folk, og jeg husker at jeg aldri kjedet meg. Det var så mange kulturelle og sportslige aktiviteter tilgengelig, som gjorde kveldene spennende. Når helgen kom var det alltid et yrende uteliv - spesielt på studentpuben. Herlig tid, med mange gode minner.   

Hvilken del av studiet har du hatt mest nytte av i arbeidslivet?

– Jeg har nok hatt mest nytte av undervisningen om etikk og vær varsom-plakaten. I tillegg til praksisperioden i en mediebedrift. Jeg var heldig som ble plassert i Stavanger Aftenblad, der jeg blant annet dekket Sola og Randaberg kommune. Lokaljournalistikken banet vei til videre jobb i VG og TV 2, hvor jeg jobber nå.

Hva liker du best med jobben din?

– Jeg føler meg utrolig heldig. Ingen dag er lik, og det er stadig nye spennende oppdrag og opplevelser - både i Norge og utlandet. Det uforutsigbare gjør at man gleder seg til å gå på jobb hver eneste dag.

Hva er dine tre beste råd til dagens studenter?

– Mitt første råd er å bli godt kjent med medstudentene dine. Da føler man seg aldri alene. Det andre rådet er å gi full gass i praksisperioden. Der kan man lære faget av de som står oppi journalistikken hver eneste dag. Det siste rådet er å nyte utelivet i Stavanger. Alle journalister bør følge mottoet: Helt om dagen, helt om natten.
 

Tekst: Julia Horn, journaliststudent UiS

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studier, kontakt opptak@uis.no

Praksis

Fjerde semester på journalistikkutdanningen er dedikert til journalistisk praksis.

Portrettbilde av Tuva Skrei Tønset.
På journalistikkstudiet er studentene i ekstern journalistisk praksis i 4. semester. Tuva Skei Tønset var i praksis i Jærbladet fra januar til mars og ble tilbudt sommerjobb ved endt praksis.

I løpet av semesteret er det to praksisperioder på 10 uker hver, og du får prøve seg i to ulike redaktørstyrte redaksjoner knyttet til Norsk presseforbund og godkjent av UiS.  

 I journalistisk praksis får du prøve ut og videreutvikle det du har lært på journalistutdanningen i en ordinær journalistisk og redaksjonell arbeidssituasjon. Som praksisstudent deltar du i det daglige redaksjonelle arbeidet og produserer innslag/artikler for publisering. Hver praksisperiode avsluttes med at du skriver en praksisrapport som skal godkjennes av emneansvarlig. 

 Se hele emnebeskrivelsen for journalistisk praksis.  

Spørsmål og svar om journalistikk bachelor

Er det mye praksis i studiet? Kan jeg kombinere jobb og studier?

spørsmål og svar SOS

Kan jeg ta praksisen min i f.eks. VG Sporten eller P3 når jeg studerer i Stavanger? 

Ja, det kan du, men da må du ordne dette selv ettersom vi ikke har avtale med disse redaksjonene. Tidligere har flere studenter laget egne avtaler og vært i praksis steder UiS ikke har avtaler med. En forutsetning for dette er at det aktuelle stedet er medlem av Norsk presseforbund. 

Går det an å kombinere jobb og studier? 

Bacheloren i journalistikk er et fulltidsstudium som tar mye tid, også utover forelesningene. Du kan nok ha en jobb ved siden av, men det er mye arbeid som skal gjøres på studiet, og det krever en god porsjon egeninnsats.  

Er det mye praktisk arbeid underveis i studiet?   

Ja, det er mange oppgaver og mye gruppearbeid på flere av journalistikkemnene. 

Kan man ta en mastergrad etter at man har tatt en bachelor i journalistikk? 

Ja, en fullført bachelorgrad i journalistikk kvalifiserer deg til opptak på flere masterstudier. Ved UiS er du for eksempel kvalifisert for opptak på masterne Energy, Environment and Society, endringsledelse og samfunnssikkerhet.

Hva skjer hvis jeg ikke består et eller flere emner i et semester? 

De fleste emnene på journalistikk krever at du har bestått de foregående journalistikkemnene for å kunne gå videre til neste semester. Det er derfor viktig å bestå alle obligatoriske oppgaver og eksamener for å ikke bli forsinket i utdanningsløpet. 

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • Introduksjon til journalistikk

   Første år, semester 1

   Introduksjon til journalistikk (BJO101)

   Studiepoeng: 10

  • Praktisk journalistikk 1

   Første år, semester 1

   Praktisk journalistikk 1 (BJO102)

   Studiepoeng: 10

  • Examen Philosophicum - IMS

   Første år, semester 1

   Examen Philosophicum - IMS (SVEXPHIL)

   Studiepoeng: 10

  • Redaksjonell organisering og produksjon

   Første år, semester 2

   Redaksjonell organisering og produksjon (BJO103)

   Studiepoeng: 10

  • Praktisk journalistikk 2

   Første år, semester 2

   Praktisk journalistikk 2 (BJO104)

   Studiepoeng: 10

  • Kvalitative forskningsmetoder

   Første år, semester 2

   Kvalitative forskningsmetoder (BSS120)

   Studiepoeng: 10

  • Undersøkende journalistikk

   Andre år, semester 3

   Undersøkende journalistikk (BJO201)

   Studiepoeng: 10

  • Fortellende journalistikk

   Andre år, semester 3

   Fortellende journalistikk (BJO202)

   Studiepoeng: 10

  • Media and communication

   Andre år, semester 3

   Media and communication (BJO203)

   Studiepoeng: 10

  • Journalistisk praksis

   Andre år, semester 3

   Journalistisk praksis (BJOPRA)

   Studiepoeng: 30

  • Bacheloroppgave i journalistikk

   Tredje år, semester 6

   Bacheloroppgave i journalistikk (BJOBAC)

   Studiepoeng: 20

 • 5. semester ved UiS eller utveksling

  • Utveksling

  • 5. semester ved UiS

   • Innføring i PR og kommunikasjon

    Tredje år, semester 5

    Innføring i PR og kommunikasjon (KOM101)

    Studiepoeng: 10

   • Film: historie, teori og analyse

    Tredje år, semester 5

    Film: historie, teori og analyse (BFJ220)

    Studiepoeng: 10

   • Politikk, beslutninger og risiko

    Tredje år, semester 5

    Politikk, beslutninger og risiko (BYS200)

    Studiepoeng: 10

   • Miljø- og energipolitikk

    Tredje år, semester 5

    Miljø- og energipolitikk (BST210)

    Studiepoeng: 10

   • Offentlig politikk og administrasjon

    Tredje år, semester 5

    Offentlig politikk og administrasjon (BST120)

    Studiepoeng: 10

 • Velg ett emne i 6. semester

  • Redaksjonell prosjektutvikling og entreprenørskap

   Tredje år, semester 6

   Redaksjonell prosjektutvikling og entreprenørskap (BFJ302)

   Studiepoeng: 10

  • Multimediejournalistikk

   Tredje år, semester 6

   Multimediejournalistikk (BJO300)

   Studiepoeng: 10

Fra Åpen dag 2021

Presentasjon av journalistikk bachelor
Bli med på omvisning i medialaben!
Bli med på UiS-omvisning!

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester
5. semester

Journalistikkstudenter kan ta et semester av utdanningen i utlandet, hos et av samarbeidsuniversitetene våre. Et utvekslingsopphold er en god mulighet til å gjøre graden din spesiell, og til å studere fag UiS ikke tilbyr. Utenlandsoppholdet blir en integrert del av graden din, uten at studieprogresjonen din blir forsinket. 

Emnevalg
I det anbefalte utvekslingssemesteret skal du ta valgemner som tilsvarer 30 studiepoeng. Det vil si at du står fritt til å velge hvilke fag du vil studere i utlandet, så lenge de er relevante for studieprogrammet ditt. Ved noen institusjoner finnes det ferdig sammensatte, anbefalte spesialiseringer på 30 studiepoeng. Hos andre institusjoner kan du lage din egen sammensetning på 30 studiepoeng. Institutt for medie- og samfunnsfag har en liste over tidligere godkjente emner. 

Hjelp til forhåndsgodkjenning av emner
Når søknadsfristen har gått ut, inviterer instituttet til et seminar. Der får du hjelp til å skrive søknaden du må levere for å få forhåndsgodkjent emnene du skal ta i utlandet. Vi anbefaler at søknaden inneholder emner som tilsvarer mer enn 30 studiepoeng, slik at du har flere valgmuligheter. 

Vil du vite mer? Ta kontakt med studiekonsulent Kari Riste for mer informasjon.

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Aarhus Universitet

  Blant mer enn 17.000 universiteter på verdensbasis, har Aarhus kommet på topp 100-listen i flere rangeringer.

  Bond University

  Reis på utveksling til Gold Coast og Bond University!

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Hawaii Pacific University

  Hawaii Pacific University er et spennende og multikulturelt studiested, omringet av verdenskjente turistattraksjoner.

  ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

  Bli Erasmus+ student i en av Europas flotteste hovedsteder!

  Københavns Universitet

  København er et populært studiested for nordmenn, ikke minst på grunn av den geografiske og språklige nærheten til Norge.

  Monterrey Institute of Technology University System

  Universitetet i Stavanger har inngått en avtale om studentutveksling med sin -partner Tecnológico de Monterrey.

  Oxford Brookes University

  Har du drømt om å bo og studere i en av verdens mest kjente studentbyer? Avtalen med Oxford Brookes University gir deg muligheten til å bli en del av studentmiljøet i en by med lange akademiske tradisjoner.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  Sciences Po Toulouse

  The Institute of Political Science in Toulouse ('Science Po Toulouse') is an autonomous higher education and research establishment within one of the older universities in Europe. Go on exchange to the beautiful city of Toulouse and strenghten your language skills in French!

  State University of New York College at Brockport

  State University of New York at Brockport (SUNY Brockport) ligger i Rochester, staten New York, kun én time fra Niagara Falls. Rochester-området er kåret til et av Amerikas beste steder å bo.

  The University of Adelaide

  Universitetet ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i landet. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

  The University of Western Australia

  University of Western Australia (UWA) er et av de ledende universitetene i Australia som medlem av den såkalte Group of Eight, og rangert blant de 100 beste universitetene i verden. Et opphold ved dette universitetet vil sikre deg et godt faglig utbytte.

  Thompson Rivers University

  Canada er kjent for utallige gode og anerkjente universiteter som holder høy standard og TRU er et av de. For de friluftslivsinteresserte er dette paradis, med uttallige gode fiskevann, golfbaner, alpinanlegg og flotte turområder både sommer og vinter. Ta del i den opplevelsen du også!

  University of California, Berkeley

  University of California, Berkeley er utvilsamt eit av verdast sterkaste universitet, med samtlege av dei akademiske greinene ranka blant verdas ti beste av Times Higher Education. Du vil garantert få fagleg utbytte av eit studieopphald her.

  University of Helsinki

  Universitetet i Helsinki er Finlands eldste og største universitet.

  University of Lapland

  Reis på utveksling til EUs nordligste universitet!

  University of Mississippi

  Med studier ved University of Mississippi blir du ikke bare kjent med USA, men også med Sørstatene, som er kjent for sin «southern mentality». Forvent vennlighet, høflighet og fokus på tradisjonelle verdier.

  University of New Haven

  University of New Haven (UNH) ligger i New England, ikke langt fra Yale University, og scorer godt akademisk, særlig innen Engineering og Business.

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS` partneruniversitet i ECIU-nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. Det er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap.

  University of Wollongong

 • Australia

  Bond University

  Reis på utveksling til Gold Coast og Bond University!

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  The University of Adelaide

  Universitetet ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i landet. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

  The University of Western Australia

  University of Western Australia (UWA) er et av de ledende universitetene i Australia som medlem av den såkalte Group of Eight, og rangert blant de 100 beste universitetene i verden. Et opphold ved dette universitetet vil sikre deg et godt faglig utbytte.

  University of Wollongong

 • Canada

  Thompson Rivers University

  Canada er kjent for utallige gode og anerkjente universiteter som holder høy standard og TRU er et av de. For de friluftslivsinteresserte er dette paradis, med uttallige gode fiskevann, golfbaner, alpinanlegg og flotte turområder både sommer og vinter. Ta del i den opplevelsen du også!

 • Danmark

  Aarhus Universitet

  Blant mer enn 17.000 universiteter på verdensbasis, har Aarhus kommet på topp 100-listen i flere rangeringer.

  Københavns Universitet

  København er et populært studiested for nordmenn, ikke minst på grunn av den geografiske og språklige nærheten til Norge.

 • Finland

  University of Helsinki

  Universitetet i Helsinki er Finlands eldste og største universitet.

  University of Lapland

  Reis på utveksling til EUs nordligste universitet!

 • Frankrike

  Sciences Po Toulouse

  The Institute of Political Science in Toulouse ('Science Po Toulouse') is an autonomous higher education and research establishment within one of the older universities in Europe. Go on exchange to the beautiful city of Toulouse and strenghten your language skills in French!

 • Mexico

  Monterrey Institute of Technology University System

  Universitetet i Stavanger har inngått en avtale om studentutveksling med sin ECIU-partner Tecnológico de Monterrey.

 • Nederland

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS` partneruniversitet i ECIU-nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. Det er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap.

 • New Zealand

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

 • Portugal

  ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

  Bli Erasmus+ student i en av Europas flotteste hovedsteder!

 • Storbritannia

  Oxford Brookes University

  Har du drømt om å bo og studere i en av verdens mest kjente studentbyer? Avtalen med Oxford Brookes University gir deg muligheten til å bli en del av studentmiljøet i en by med lange akademiske tradisjoner.

 • USA

  Hawaii Pacific University

  Hawaii Pacific University er et spennende og multikulturelt studiested, omringet av verdenskjente turistattraksjoner.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  State University of New York College at Brockport

  State University of New York at Brockport (SUNY Brockport) ligger i Rochester, staten New York, kun én time fra Niagara Falls. Rochester-området er kåret til et av Amerikas beste steder å bo.

  University of California, Berkeley

  University of California, Berkeley er utvilsamt eit av verdast sterkaste universitet, med samtlege av dei akademiske greinene ranka blant verdas ti beste av Times Higher Education. Du vil garantert få fagleg utbytte av eit studieopphald her.

  University of Mississippi

  Med studier ved University of Mississippi blir du ikke bare kjent med USA, men også med Sørstatene, som er kjent for sin «southern mentality». Forvent vennlighet, høflighet og fokus på tradisjonelle verdier.

  University of New Haven

  University of New Haven (UNH) ligger i New England, ikke langt fra Yale University, og scorer godt akademisk, særlig innen Engineering og Business.

Vårt fagmiljø

Institutt for medie- og samfunnsfag

Institutt for medie- og samfunnsfag (IMS) tilbyr utdanninger innen, og forsker på, media, sosiologi og statsvitenskap samt endringsledelse og energi, miljø og samfunn. Studiene ved IMS er allmennyttige utdanninger, som gir et godt grunnlag for å forstå samfunnet vi er ein del av. Instituttet tilbyr års-, bachelor- og mastergradsstudium. Ved IMS er det cirka 50 vitenskapelige ansette med høy faglig kompetanse. De underviser til sammen rundt 900 studenter, i mediefag, sosiologi og statsvitenskap, endringsledelse og energi, miljø og samfunn.

Kontakt oss

Universitetslektor
51831644
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Seniorkonsulent
51831535
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen SV
Administrasjon IMS

In Medias Res

Din linjeforening

Du er kanskje også interessert i:

Studentliv i Stavanger

Mitt favorittsted

Våre studenter og ansatte forteller om sitt favorittsted i regionen eller på campus og gir gode tips til hvor din neste ...

UiS-leiinga ofrar parkeringsplassane sine for bildelingsteneste for alle

Prorektor Rune Dahl Fitjar oppmodar alle andre større arbeidsplassar til å tenke i liknande banar.

Ut på tur i Stavanger-regionen

Stavanger-regionen har ein svært variert natur, med gode opplevingar over alt. Frå lange, kvite strender til høge fjell ...

Stavanger - opplev byen og kulturen!

Er du på jakt etter et godt kultur- og uteliv, er Stavanger byen å være i. Tilbudet er rikt og variert, og du når ikke o...

Hvem fortjener Begeistringsprisen?

Hvert år deler Studentpresten, UiS, StOr og SiS ut en pris til en student, studentorganisasjon eller linjeforening som p...

Fadderfestivalen

Bli kjent med dine medstudenter og opplev alt Stavanger har å by på!

Folken – studentane sitt kulturhus i Stavanger

Konsert? Teater? Quiz? Stand Up? På Folken, studentane sitt kulturhus i Stavanger, venter kanskje ditt livs konsertopple...