Hopp til hovedinnhold

Journalistikk bachelor

Journaliststudiet kombinerer teori med praktisk arbeid. Studiet kvalifiserer deg til å kunne jobbe blant annet i avis, radio, tv, nett og mobil. I det fjerde semesteret tar du ekstern praksis i to ulike redaksjoner.

Publisert: Endret:
Faktaboks
Varighet

3 år, 6 semestre

Antall studieplasser

25

Studiepoeng

180

Poenggrense

2021: 49,6 / 44 (ORD / førstegang)

Søknadsfrist

20. april kl. 14.00 via Samordna opptak

Stine Bækkelien forteller om livet som student på bacheloren i journalistikk.

Om studieprogrammet
På journalistutdanningen veksles det mellom teori og praksis gjennom hele studiet.

Journaliststudiet ved Universitetet i Stavanger kombinerer teori med praktisk arbeid. Studiet kvalifiserer deg til å kunne jobbe i blant annet avis, på nett og mobil og i radio og tv. Hele fjerde semester har du ekstern praksis i to ulike redaksjoner.

Journalister skal samle inn og formidle informasjon for å opplyse og engasjere folk. En viktig oppgave for journalister er å avdekke kritikkverdige forhold, særlig skal journalister kikke makthavere i kortene.

Journalister må ha god kunnskap om samfunnet, evne til å analysere hendelser og utviklingstrekk og kunne reflektere over eget journalistisk arbeid. Journalistens rolle i samfunnet står sentralt i studiet. Journalister skal være uavhengige og være kritiske i valg av kilder.

Journalistutdanningen ved UiS er yrkesrettet, og det veksles mellom teori og praksis gjennom hele studiet. Det legges stor vekt på digital kunnskap og praktisk multimediekompetanse, det vil si ferdigheter til å arbeide journalistisk for avis, radio, tv, mobil og nett.

Du får blant annet studere emner som praktisk journalistikk, fortellende journalistikk og undersøkende journalistikk.

Merk at enkelte valgemner vil kunne rullere, det kan derfor variere fra år til år hvilke valgemner som tilbys.

Full rulle med nyhetsprosjekt: Hvert år drifter mediestudenter ved UiS  en av Rogalands største nyhetsredaksjoner. I to uker sender de daglige direktesendinger på radio og TV. I tillegg publiserer studentene nyhetssaker på Utsnitt.net

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Ved fullført studieprogram forventes det at studentene sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Kandidaten skal

ha kunnskap om journalistrollen, den redaksjonelle prosessen og medias rolle i samfunnet.

ha kunnskap om journalistikk for ulike publiseringsplattformer.

ha kunnskap om journalistiske metoder og sjangre.

ha kunnskap om presseetikk og kildekritikk.

ha innsikt i journalistikkens historie og forskning innen fagfeltet.

Ferdigheter

Kandidaten skal

kunne utvikle egne ideer, gjøre journalistisk research og finne frem til relevante kilder.

kunne gjøre opptak, fotografere og redigere lyd og bilder.

kunne formidle journalistikk i ulike sjangere på ulike medieplattformer som avis, nett, tv, radio, podkast og mobil.

kunne bruke kunnskap om presseetikk til å gjøre forsvarlige valg og refleksjoner i journalistisk praksis.

kunne bruke et godt og aktivt språk.

Generell kompetanse

Kandidaten skal

kunne arbeide selvstendig og sammen med andre.

kunne arbeide raskt i en til tider hektisk arbeidssituasjon, men også evne å arbeide mer langsiktig med større og tidkrevende prosjekter.

ha innsikt i grunnleggende problemstillinger innen samfunnsvitenskap og samfunnsvitenskapelig metode.

Hva kan du bli?

Journalister jobber i mange forskjellige medier og bruker flere forskjellige formidlingsformer. Journalister jobber blant annet i

avis

nettredaksjoner

tv

radio

podkast

magasin

ukeblad

tidsskrifter

fagblader

offentlige og private virksomheter

Bachelor i journalistikk kvalifiserer til å søke opptak til master i dokumentarproduksjon og andre samfunnsvitenskapelige masterstudier ved Universitetet i Stavanger. Du kan også søke om studieplass ved masterprogrammer i journalistikk ved andre universiteter. Fullført studium gir rett til tittelen "Bachelor i journalistikk".

Møt våre studenter

UiS-alumni

Kadafi Zaman: Herlig tid med godt studentmiljø

Kadafi Zaman har som TV2-journalist hele verden som sin arbeidsplass. Som UiS-student husker han best det gode studentmiljøet på Ullandhaug.

Kadafi Zaman TV2
Zaman har arbeidet i TV 2 siden 2006. Han har dekket en rekke store internasjonale hendelser gjennom årene. Her dekker han Rohingya-krisen i Bangladesh.

Yrke: Journalist i TV2

Utdanning: Journalist bachelor UiS

Hvorfor valgte du å studere journalistikk ved Universitetet i Stavanger?

– Jeg kom inn på journalistutdanningen i Volda og Stavanger. Jeg ville til en storby, så derfor var Volda uaktuelt. Dessuten fristet det å bli kjent med Vestlandet, for det var en del av Norge jeg visste lite om fra før av.

Hva husker du best fra studietiden din ved UiS? 

– Jeg husker det gode studentmiljøet på Ullandhaug. Det var så lett å bli kjent med folk, og jeg husker at jeg aldri kjedet meg. Det var så mange kulturelle og sportslige aktiviteter tilgengelig, som gjorde kveldene spennende. Når helgen kom var det alltid et yrende uteliv - spesielt på studentpuben. Herlig tid, med mange gode minner.   

Hvilken del av studiet har du hatt mest nytte av i arbeidslivet?

– Jeg har nok hatt mest nytte av undervisningen om etikk og vær varsom-plakaten. I tillegg til praksisperioden i en mediebedrift. Jeg var heldig som ble plassert i Stavanger Aftenblad, der jeg blant annet dekket Sola og Randaberg kommune. Lokaljournalistikken banet vei til videre jobb i VG og TV 2, hvor jeg jobber nå.

Hva liker du best med jobben din?

– Jeg føler meg utrolig heldig. Ingen dag er lik, og det er stadig nye spennende oppdrag og opplevelser - både i Norge og utlandet. Det uforutsigbare gjør at man gleder seg til å gå på jobb hver eneste dag.

Hva er dine tre beste råd til dagens studenter?

– Mitt første råd er å bli godt kjent med medstudentene dine. Da føler man seg aldri alene. Det andre rådet er å gi full gass i praksisperioden. Der kan man lære faget av de som står oppi journalistikken hver eneste dag. Det siste rådet er å nyte utelivet i Stavanger. Alle journalister bør følge mottoet: Helt om dagen, helt om natten.

 

Tekst: Julia Horn, journaliststudent UiS

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 20. april kl. 14.00 (kun i 2022 - 15. april er vanlig frist).

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studier, kontakt opptak@uis.no

Praksis

Fjerde semester på journalistikkutdanningen er dedikert til journalistisk praksis.

På journalistikkstudiet er studentene i ekstern journalistisk praksis i 4. semester. Tuva Skei Tønset var i praksis i Jærbladet fra januar til mars og ble tilbudt sommerjobb ved endt praksis.

I løpet av semesteret er det to praksisperioder på 10 uker hver, og du får prøve seg i to ulike redaktørstyrte redaksjoner knyttet til Norsk presseforbund og godkjent av UiS.  

 I journalistisk praksis får du prøve ut og videreutvikle det du har lært på journalistutdanningen i en ordinær journalistisk og redaksjonell arbeidssituasjon. Som praksisstudent deltar du i det daglige redaksjonelle arbeidet og produserer innslag/artikler for publisering. Hver praksisperiode avsluttes med at du skriver en praksisrapport som skal godkjennes av emneansvarlig. 

 Se hele emnebeskrivelsen for journalistisk praksis.  

Spørsmål og svar om journalistikk bachelor

Er det mye praksis i studiet? Kan jeg kombinere jobb og studier?

spørsmål og svar SOS

Kan jeg ta praksisen min i f.eks. VG Sporten eller P3 når jeg studerer i Stavanger? 

Ja, det kan du, men da må du ordne dette selv ettersom vi ikke har avtale med disse redaksjonene. Tidligere har flere studenter laget egne avtaler og vært i praksis steder UiS ikke har avtaler med. En forutsetning for dette er at det aktuelle stedet er medlem av Norsk presseforbund. 

Går det an å kombinere jobb og studier? 

Bacheloren i journalistikk er et fulltidsstudium som tar mye tid, også utover forelesningene. Du kan nok ha en jobb ved siden av, men det er mye arbeid som skal gjøres på studiet, og det krever en god porsjon egeninnsats.  

Er det mye praktisk arbeid underveis i studiet?   

Ja, det er mange oppgaver og mye gruppearbeid på flere av journalistikkemnene. 

Kan man ta en mastergrad etter at man har tatt en bachelor i journalistikk? 

Ja, en fullført bachelorgrad i journalistikk kvalifiserer deg til opptak på flere masterstudier. Ved UiS er du for eksempel kvalifisert for opptak på masterne Energy, Environment and Society, endringsledelse og samfunnssikkerhet.

Hva skjer hvis jeg ikke består et eller flere emner i et semester? 

De fleste emnene på journalistikk krever at du har bestått de foregående journalistikkemnene for å kunne gå videre til neste semester. Det er derfor viktig å bestå alle obligatoriske oppgaver og eksamener for å ikke bli forsinket i utdanningsløpet. 

Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

 • 5. semester ved UiS eller utveksling

 • Velg ett emne i 6. semester

  • Redaksjonell prosjektutvikling og entreprenørskap

   Tredje år, semester 6

   Redaksjonell prosjektutvikling og entreprenørskap

   Studiepoeng: 10

  • Multimediejournalistikk

   Tredje år, semester 6

   Multimediejournalistikk

   Studiepoeng: 10

Fra Åpen dag 2021

Presentasjon av journalistikk bachelor
Bli med på omvisning i medialaben!
Bli med på UiS-omvisning!

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester

5. semesterJournalistikkstudenter kan ta et semester av utdanningen i utlandet, hos et av samarbeidsuniversitetene våre. Et utvekslingsopphold er en god mulighet til å gjøre graden din spesiell, og til å studere fag UiS ikke tilbyr. Utenlandsoppholdet blir en integrert del av graden din, uten at studieprogresjonen din blir forsinket. Emnevalg

I det anbefalte utvekslingssemesteret skal du ta valgemner som tilsvarer 30 studiepoeng. Det vil si at du står fritt til å velge hvilke fag du vil studere i utlandet, så lenge de er relevante for studieprogrammet ditt. Ved noen institusjoner finnes det ferdig sammensatte, anbefalte spesialiseringer på 30 studiepoeng. Hos andre institusjoner kan du lage din egen sammensetning på 30 studiepoeng. Institutt for medie- og samfunnsfag har en liste over tidligere godkjente emner. Hjelp til forhåndsgodkjenning av emner

Når søknadsfristen har gått ut, inviterer instituttet til et seminar. Der får du hjelp til å skrive søknaden du må levere for å få forhåndsgodkjent emnene du skal ta i utlandet. Vi anbefaler at søknaden inneholder emner som tilsvarer mer enn 30 studiepoeng, slik at du har flere valgmuligheter. Vil du vite mer? Ta kontakt med studiekonsulent Kristine Gilje for mer informasjon.Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling
 • Alle land

  Bond University

  Reis på utveksling til Gold Coast og Bond University!

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Hawaii Pacific University

  Hawaii Pacific University er et spennende og multikulturelt studiested, omringet av verdenskjente turistattraksjoner.

  Monterrey Institute of Technology University System

  Universitetet i Stavanger har inngått en avtale om studentutveksling med sin -partner Tecnológico de Monterrey.

  Oxford Brookes University

  Har du drømt om å bo og studere i en av verdens mest kjente studentbyer? Avtalen med Oxford Brookes University gir deg muligheten til å bli en del av studentmiljøet i en by med lange akademiske tradisjoner.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  State University of New York College at Brockport

  State University of New York at Brockport (SUNY Brockport) ligger i Rochester, staten New York, kun én time fra Niagara Falls. Rochester-området er kåret til et av Amerikas beste steder å bo.

  Stockholms universitet

  Stockholms universitet ble grunnlagt i 1878 som et radikalt alternativ til de tradisjonelle universitetene i Sverige. De er nå ett av Europas ledende universitet i en av verdens mest dynamiske hovedsteder.

  Stockholms universitet

  Stockholms universitet ble grunnlagt i 1878 som et radikalt alternativ til de tradisjonelle universitetene i Sverige. De er nå ett av Europas ledende universitet i en av verdens mest dynamiske hovedsteder.

  The University of Adelaide

  Universitetet ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i landet. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

  The University of Western Australia

  University of Western Australia (UWA) er et av de ledende universitetene i Australia som medlem av den såkalte Group of Eight, og rangert blant de 100 beste universitetene i verden. Et opphold ved dette universitetet vil sikre deg et godt faglig utbytte.

  Thompson Rivers University

  Canada er kjent for utallige gode og anerkjente universiteter som holder høy standard og TRU er et av de. For de friluftslivsinteresserte er dette paradis, med uttallige gode fiskevann, golfbaner, alpinanlegg og flotte turområder både sommer og vinter. Ta del i den opplevelsen du også!

  University of California, Berkeley

  University of California, Berkeley er utvilsamt eit av verdast sterkaste universitet, med samtlege av dei akademiske greinene ranka blant verdas ti beste av Times Higher Education. Du vil garantert få fagleg utbytte av eit studieopphald her.

  University of Iceland

  I hjerte av Islands hovedstad, Reykjavik, ligger University of Iceland omringet av utrolig landskap. Reis på utveksling til Island og Reykjavik, og få stipend gjennom Nordlys, Nordtek eller Erasmus+.

  University of Mississippi

  Med studier ved University of Mississippi blir du ikke bare kjent med USA, men også med Sørstatene, som er kjent for sin «southern mentality». Forvent vennlighet, høflighet og fokus på tradisjonelle verdier.

  University of New Haven

  University of New Haven (UNH) ligger i New England, ikke langt fra Yale University, og scorer godt akademisk, særlig innen Engineering og Business.

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

  University of Wollongong

 • Australia

  Bond University

  Reis på utveksling til Gold Coast og Bond University!

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  The University of Adelaide

  Universitetet ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i landet. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

  The University of Western Australia

  University of Western Australia (UWA) er et av de ledende universitetene i Australia som medlem av den såkalte Group of Eight, og rangert blant de 100 beste universitetene i verden. Et opphold ved dette universitetet vil sikre deg et godt faglig utbytte.

  University of Wollongong

 • Canada

  Thompson Rivers University

  Canada er kjent for utallige gode og anerkjente universiteter som holder høy standard og TRU er et av de. For de friluftslivsinteresserte er dette paradis, med uttallige gode fiskevann, golfbaner, alpinanlegg og flotte turområder både sommer og vinter. Ta del i den opplevelsen du også!

 • Island

  University of Iceland

  I hjerte av Islands hovedstad, Reykjavik, ligger University of Iceland omringet av utrolig landskap. Reis på utveksling til Island og Reykjavik, og få stipend gjennom Nordlys, Nordtek eller Erasmus+.

 • Mexico

  Monterrey Institute of Technology University System

  Universitetet i Stavanger har inngått en avtale om studentutveksling med sin ECIU-partner Tecnológico de Monterrey.

 • New Zealand

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

 • Storbritannia

  Oxford Brookes University

  Har du drømt om å bo og studere i en av verdens mest kjente studentbyer? Avtalen med Oxford Brookes University gir deg muligheten til å bli en del av studentmiljøet i en by med lange akademiske tradisjoner.

 • Sverige

  Stockholms universitet

  Stockholms universitet ble grunnlagt i 1878 som et radikalt alternativ til de tradisjonelle universitetene i Sverige. De er nå ett av Europas ledende universitet i en av verdens mest dynamiske hovedsteder.

  Stockholms universitet

  Stockholms universitet ble grunnlagt i 1878 som et radikalt alternativ til de tradisjonelle universitetene i Sverige. De er nå ett av Europas ledende universitet i en av verdens mest dynamiske hovedsteder.

 • USA

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  Hawaii Pacific University

  Hawaii Pacific University er et spennende og multikulturelt studiested, omringet av verdenskjente turistattraksjoner.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  State University of New York College at Brockport

  State University of New York at Brockport (SUNY Brockport) ligger i Rochester, staten New York, kun én time fra Niagara Falls. Rochester-området er kåret til et av Amerikas beste steder å bo.

  University of California, Berkeley

  University of California, Berkeley er utvilsamt eit av verdast sterkaste universitet, med samtlege av dei akademiske greinene ranka blant verdas ti beste av Times Higher Education. Du vil garantert få fagleg utbytte av eit studieopphald her.

  University of Mississippi

  Med studier ved University of Mississippi blir du ikke bare kjent med USA, men også med Sørstatene, som er kjent for sin «southern mentality». Forvent vennlighet, høflighet og fokus på tradisjonelle verdier.

  University of New Haven

  University of New Haven (UNH) ligger i New England, ikke langt fra Yale University, og scorer godt akademisk, særlig innen Engineering og Business.

Vårt fagmiljø

Institutt for medie- og samfunnsfag

Institutt for medie- og samfunnsfag (IMS) tilbyr utdanninger innen, og forsker på, media, sosiologi og statsvitenskap samt endringsledelse og energi, miljø og samfunn. Studiene ved IMS er allmennyttige utdanninger, som gir et godt grunnlag for å forstå samfunnet vi er ein del av. Instituttet tilbyr års-, bachelor- og mastergradsstudium. Ved IMS er det cirka 50 vitenskapelige ansette med høy faglig kompetanse. De underviser til sammen rundt 900 studenter, i mediefag, sosiologi og statsvitenskap, endringsledelse og energi, miljø og samfunn.

Kontakt oss

Universitetslektor
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for medie- og samfunnsfag
F.konsulent
51831471
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjonen SV

Administrasjon IMS

In Medias Res

Din linjeforening

Du er kanskje også interessert i:

Studentliv i Stavanger

UiS-leiinga ofrar parkeringsplassane sine for bildelingsteneste for alle

Prorektor Rune Dahl Fitjar oppmodar alle andre større arbeidsplassar til å tenke i liknande banar.

Studentfestivalen Ugå 2022

14.-20. mars brakar det laus med UGÅ i Stavanger! UGÅ er stavangerstudentane sin eigen festival.

Ut på tur i Stavanger-regionen

Stavanger-regionen har ein svært variert natur, med gode opplevingar over alt. Frå lange, kvite strender til høge fjell ...

Stavanger - opplev byen og kulturen!

Er du på jakt etter et godt kultur- og uteliv, er Stavanger byen å være i. Tilbudet er rikt og variert, og du når ikke o...

Hvem fortjener Begeistringsprisen?

Hvert år deler Studentpresten, UiS, StOr og SiS ut en pris til en student, studentorganisasjon eller linjeforening som p...

Folken – studentane sitt kulturhus i Stavanger

Konsert? Teater? Quiz? Stand Up? På Folken, studentane sitt kulturhus i Stavanger, venter kanskje ditt livs konsertopple...