Historie og historiedidaktikk - master 2 år

Historie skapes hver dag, og den skrives stadig om. Historie fenger og skremmer, samler og splitter, brukes og misbrukes.

Sist oppdatert
Fakta
Varighet

2 år / 4 semestre

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Norsk

Antall studieplasser

15

Studiestart

August hvert år

Søknadsfrist

15. april

Med en mastergrad i historie og historiedidaktikk fra UiS vil du se fortiden og samtiden med nye øyne.

Om studiet

Med en mastergrad i historie og historiedidaktikk fra UiS vil du se fortiden og samtiden med nye øyne.

Samfunnet trenger historikere og historielærere som reflekterer kritisk over historiske hendelser og måtene historien brukes på. I masterprogrammet lærer du hvordan kunnskap om fortiden utvikles og formidles fra ulike arenaer. Du får kompetanse i å tolke ulike forståelser av fortiden og til å utvikle egne fortolkninger. I masteroppgaven går du i dybden på én problemstilling, analyserer kilder kritisk og argumenterer faglig. Dette er ferdigheter som er verdifulle i mange typer kultur- og kunnskapsarbeid. Vår satsning innen miljøhistorie og historiekultur gir dessuten gode muligheter for å knytte studiet opp mot samfunnsaktuelle spørsmål.

Studiet er todelt: Fellesdelen (60 sp) består av fire emner, hvert på 15 studiepoeng. Den andre delen er en individuell masteroppgave på norsk eller engelsk (60 sp). UiS sin faggruppe i historie har bred veiledningskompetanse, og har en særlig tyngde innen historiebruk og historiekultur, undervisningsmetoder i historiefaget, miljøhistorie, teknologi- og vitenskapshistorie, polarhistorie, samt museum, natur- og kulturarv. Du får en individuell veileder som følger deg tett gjennom hele prosessen. Flere av våre masterstudenter har vunnet nasjonale priser for sin oppgave.

Master i historie og historiedidaktikk er et fulltidsstudium over to år, men man kan etter opptak søke overgang til deltidsstudium, hvor oppbygningen er identisk med heltidsstudiet. Undervisningen vil gå samtidig for fulltids- og deltidsstudenter.

Liknende utdanninger:

Hva kan du bli?

Master i historie og historiedidaktikk gir mulighet til å jobbe i medier, museer, forlag, arkiv, og med kultur- og fortidsformidling. Sammen med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) gir masteren undervisningskompetanse i ungdomsskole og videregående skole.

Fullført studium kan kvalifisere for opptak til doktorgradsprogram.

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Etter fullført studium skal studenten:

Kunnskap

Etter å ha fullført studiet skal studenten:

 • ha inngående kunnskap om ulike teorier, begrep og metoder i historisk forskning
 • ha inngående kunnskap om utvalgte forskningsfelt
 • ha kunnskap om rollene historie og bruken av historie har i samfunnet
 • ha kunnskap om forskningsetiske normer

Ferdigheter

Etter å ha fullført studiet skal studenten kunne:

 • utvikle og utforme en velbegrunnet og selvstendig analyse på basis av historiefaglige problemstillinger
 • velge ut og anvende relevante teorier, begrep og metoder i historisk forskning
 • anvende normer og konvensjoner i akademisk skriving.
 • arbeide i overenstemmelse med forskningsetiske regler
 • delta aktivt og kritisk i seminarer, faglige debatter og samfunnsdebatter
 • utvikle evne til å formidle forskningsbasert historisk kunnskap i ulike arenaer

Generell kompetanse

Etter å ha fullført studiet skal studenten:

 • kunne anvende historisk kunnskap og historisk tenkning på spørsmål i samtiden, spesielt utdanning, medborgerskap og miljøspørsmål
 • kunne gjenkjenne og utvikle standpunkter som skal gjenspeile refleksjon, samarbeid og et mangfold av perspektiver
 • kunne utvikle og formidle faglig baserte argument, ved å bruke kilder, teorier og metoder på en saklig og redelig måte
 • ha tilegnet seg analytisk og kritisk tenkning og forståelse som er overførbart til andre felt
Møt en tidligere student

Kamilla har tatt master i historiedidaktikk

Nå tar hun PPU og sikter mot en lektorjobb.

Ung kvinne med mørkt halvlangt hår. briller og hvit genser sitter innendørs med grønn plante i bakgrunnen og smiler til fotograf

Hei, hvem er du?

Jeg heter Kamilla Xin Tveit, er 26 år gammel og fra Hommersåk. Høsten 2021 startet jeg på praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Før dette tok jeg en Master i historie og historiedidaktikk – og før det tok jeg Bachelor i historie og fordypning i religion

Hvorfor så mye historie, Kamilla?

Jeg har alltid vært glad i historie. Siden har jeg interessert meg for historie og religionsfaget i skolen.

Det kjekkeste med masterstudiene har vært å oppdage nye ting, utfordre det etablerte og meg selv.

Jeg vil anbefale master i historie dersom du ønsker å oppdage nye ting, utfordre det etablerte og bidra til ny kunnskap.

Når jeg er ferdig med PPU ønsker jeg å finne en jobb der jeg kan benytte historie eller religionsfaget. Det kan fort bli en lærerjobb!

Opptakskrav

1. Bachelorgrad/grunnskolelærerutdanning eller tilsvarende med en fordypningsenhet på minst 80 studiepoeng i historie. Minst 30 av de 80 studiepoengene i fordypningsområdet må bygge på emner på grunnivå.

2. Grunnskolelærerutdanning eller tilsvarende (fireårig)* med minst 60 studiepoeng i historie/samfunnsfag og minimum to års relevant yrkeserfaring innenfor fagområdet fra skole.

Det er et faglig minstekrav på karakteren C i fordypningsområdet i historie og historie/samfunnsfag.

Søkere med utdanning hvor det ikke er mulig å regne ut karaktersnitt må ha karakteren C i hele graden som kvalifiserer for opptak. Dersom man har utdanning med annen karakterskala enn ECTS-karakterer (A-F), må man dekke tilsvarende norsk C.

Utfyllende regler for opptak (pdf).

*Tilsvarende kan være grad på minst 180 studiepoeng med minst 60 studiepoeng i historie/samfunnsfag pluss PPU og minimum to års relevant yrkeserfaring innenfor fagområdet fra skole.

Søknad og opptak

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Velg 2 av 4 emner - semester 1

  • Fortid i samtid

   Første år, semester 1

   Fortid i samtid (MHI305)

   Studiepoeng: 15

  • Digitale og multimodale historier: Mediers betydning for historieoppfatning og -formidling

   Første år, semester 1

   Digitale og multimodale historier: Mediers betydning for historieoppfatning og -formidling (MHI325)

   Studiepoeng: 15

  • Arktisk historie

   Første år, semester 1

   Arktisk historie (MHI326)

   Studiepoeng: 15

  • Menneskerettigheter for lærere

   Første år, semester 1

   Menneskerettigheter for lærere (MGL4052)

   Studiepoeng: 15

 • Velg mellom utveksling eller emner ved UiS

  • Utveksling

  • Emner ved UiS

   • Environmental History: Working with historiography

    Første år, semester 2

    Environmental History: Working with historiography (MHI336)

    Studiepoeng: 15

   • Historisk teori og praksis

    Første år, semester 2

    Historisk teori og praksis (MHI331)

    Studiepoeng: 15

 • Obligatoriske emner

  • Historie og historiedidaktikk masteroppgave

   Andre år, semester 3

   Historie og historiedidaktikk masteroppgave (MHIMAS)

   Studiepoeng: 60

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester
2. semester

Vær obs på at søknadsfristen for utveksling i 2. semester er allerede 1. september.

I 3. semester kan man søke om å reise til Nablus, Stavanger sin vennskapsby på Vestbredden i Palestina, i forbindelse med masteroppgaveskriving. Les mer.

Opplegg for utvekslingen
Konseptet utveksling er å finne emnetilbud ved en av UiS sine samarbeidspartnere i utlandet som kan erstatte emnene man skulle ha tatt ved UiS i tilsvarende semester. Du vil få emnene forhåndsgodkjent før du reiser.

Det faglige tilbudet ved universitetene listet opp under kan ha ulike faglig profil. Et utenlandsopphold gir deg en god mulighet til å skreddersy studiene mer etter dine ønsker og interesser.

Andre aktuelle utvekslingsavtaler

UiS en rekke utvekslingsavtaler med universiteter i utlandet som er åpne for alle som kan finne relevant fagtilbud. Dette gjelder særlig avtaler utenfor Europa og det nordiske Nordlys-nettverket. Finn ut mer.


Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Studiekoordinator Signe Ekenberg, Hulda Garborgs hus

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  An-Najah National University

  An-Najah National University ligger i Stavanger sin vennskapsby Nablus på Vestbredden, Palestina. For øyeblikket fraråder UD i sine reiseråd å reise til Nablus (status juni 2024). Dette innebærer dessverre at man ikke kan søke seg hit på utveksling nå.

  Eötvös Loránd University

  Eötvös Lórand University (ELTE) sin historie går tilbake til 1635, og universitetet ligger midt i Budapest. ELTE er den største vitenskapelige institusjonen og det mest populære lærestedet i Ungarn. Bli en del av dette studentmiljøet, og vandre på historisk grunn mens du studerer historie!

  Ludwig-Maximilians-University of Munich

  The Ludwig-Maximilians-Universität München also called LMU is located in the heart of Munich and one of the leading research universities in Europe. Do you want to complete part of your education in the third largest city in Germany and enjoy Bavarian traditions? Then apply to LMU!

 • Palestina

  An-Najah National University

  An-Najah National University ligger i Stavanger sin vennskapsby Nablus på Vestbredden, Palestina. For øyeblikket fraråder UD i sine reiseråd å reise til Nablus (status juni 2024). Dette innebærer dessverre at man ikke kan søke seg hit på utveksling nå.

 • Tyskland

  Ludwig-Maximilians-University of Munich

  The Ludwig-Maximilians-Universität München also called LMU is located in the heart of Munich and one of the leading research universities in Europe. Do you want to complete part of your education in the third largest city in Germany and enjoy Bavarian traditions? Then apply to LMU!

 • Ungarn

  Eötvös Loránd University

  Eötvös Lórand University (ELTE) sin historie går tilbake til 1635, og universitetet ligger midt i Budapest. ELTE er den største vitenskapelige institusjonen og det mest populære lærestedet i Ungarn. Bli en del av dette studentmiljøet, og vandre på historisk grunn mens du studerer historie!

Hva lurer du på?

Ofte stilte spørsmål

Er undervisningen obligatorisk? Hvor finner jeg timeplanen?

Er undervisningen obligatorisk?

Det variere fra de ulike emne om undervisningen er obligatorisk. Om det er obligatoriske undervisning vil det da stå beskrevet på emnebeskrivelsen. Dette vil du finne i emnebeskrivelsen under punktet vilkår for å gå opp til eksamen.

Kan jeg søke om permisjon fra studiet?

Som student kan man søke begrunnet eller ubegrunnet permisjon.

Rett til foreldrepermisjon er regulert i Lov om universiteter og høyskoler § 4-5:

"En student som får barn under studiene, skal gis rett til permisjon fra studiene under svangerskap og til omsorg for barn. I permisjonsperioden har studenten fortsatt status som student ved institusjonen og har rett til å gjenoppta sine studier på tilsvarende nivå som før permisjonen. En student som er gravid, har rett til utsatt eksamen hvis eksamensdato er i perioden mellom tre uker før termin og seks uker etter fødsel. Far har rett til utsatt eksamen hvis eksamensdato er i perioden to uker etter fødsel".

Rett til permisjon av andre grunner er regulert i forskrift om studier og eksamen § 3-4 (lovdata). Ved ubegrunnet søknad om permisjon skal studenten innvilges inntil ett års permisjon. Søknad om permisjon fra studium sendes i Digital studentekspedisjon.

Hvor finner jeg timeplanen?

Timeplanen finner du her. Timeplan for høst semesteret vil være tilgjengelig på nett medio juni og timeplanen for vårsemesteret vil vær tilgjengelig medio november. Da legger du inn emnekode i søkefeltet og søker opp det enkelte emnet.

Hvor mye undervisning er det i semesteret?

Normalt er det 3-4 timer undervisning per emne i uken.

Hvor finner jeg pensumlisten?

Link til pensumlisten ligger nederst på emnebeskrivelsen. I mange tilfeller finner du også lenke til pensumlisten på Canvas.

om oss

Fagmiljøet for historie

Historiegruppen legger vekt på faglig bredde og driver forskning og undervisning i alle historiske perioder fra antikken til i dag.

Bilde av Akropolis i Athen.

Ved Institutt for kultur- og språkvitenskap blir det drevet historisk og historiedidaktisk forskning og undervisning for studenter på lavere grad (bachelor i historie), høyere grad (master i historie og historiedidaktikk), lektorutdanning for trinn 8-13 og på doktorgradsnivå (ph.d. i utdanningsvitenskap og humaniora).

Historiegruppen legger vekt på faglig bredde og driver forskning og undervisning i alle historiske perioder fra antikken til i dag, innenfor ulike emner fra det lokale til det globale, fra politisk historie til sosial historie, fra historisk metode og historiografi til historiedidaktikk og historiekultur. Faggruppen for historie har to tematiske satsningsområder: historiedidaktikk og miljøhistorie.

Future-Pasts Group (FPG) er en forskergruppe som fokuserer på forskning innenfor historiedidaktikk, historiebevissthet, historiebruk, minnestudier og historiekultur. Forskergruppen er interessert i å studere ulike former for bruk, fremstillinger og forståelser av fortiden formulert av enkeltpersoner eller av grupper, og i de forutsetninger som disse representasjonene danner for fremtiden.

Den miljøhistoriske forskningen er organisert innenfor programområdet The Greenhouse, et miljøhumanistisk forskningsinitiativ som går på tvers av universitetets fakulteter. Forskningsgruppen The Greenhouse er interessert i å undersøke hvordan ulike humanistiske fagtilnærminger, inklusive historie, litteraturstudier, religionsvitenskap og utdanningsvitenskap kan bidra til å skape mer bærekraftige framtider gjennom å forstå forholdene mellom natur og mennesker i fortid og nåtid.

Kontakt oss

Rådgiver
51831353
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon IKS

Historieforskning ved UiS