Religion, kultur og samfunn - bachelor

Religioner og livssyn er viktig for enkeltmennesker, men også sentralt i organisasjons- og samfunnsliv. I dag ser vi at det religiøse landskapet er i rask endring. Det er et økende religionsmangfold, samtidig som stadig flere ikke lenger tilhører etablerte religiøse tradisjoner.

Published Endret
Fakta
Varighet

3 år, 6 semestre

Studiepoeng

180

Antall studieplasser

10

Poenggrense

2022: Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud om studieplass

Søknadsfrist

15. april via Samordna opptak

Studiet gir grunnleggende kunnskap om samtidsreligion i et globalt perspektiv ut fra religionsvitenskapelig fagtradisjon.

Om studiet

Bachelorgraden i religion, kultur og samfunn gir deg mulighet til å undersøke religiøse endringsprosesser i samtiden med et religionsvitenskapelig perspektiv. Studiet fokuserer på hva slags innhold og funksjon religion og livssyn har i samtiden, både på kultur- og samfunnsplan, i forskningen og for det enkelte menneske. 

Bachelorstudiet tar opp både globale, nasjonale og lokale perspektiver, og gir kompetanse til å håndtere spørsmål og utfordringer som oppstår i det mangfoldige og flerkulturelle samfunnet.

Studiet gir grunnleggende kunnskap om samtidsreligion i et globalt perspektiv ut fra religionsvitenskapelig fagtradisjon. Innholdet er organisert slik at ulike religioner og livssyn blir belyst. Det legges vekt på at religion og livssyn er kulturelle og menneskelige fenomen. Forståelse av den sosiale og kulturelle konteksten som religioner og livssyn inngår i er dermed viktig for å forstå hvordan religioner og livssyn er utformet, hvordan de forhandles og endres.

Studiet er relevant for lærerutdanning og undervisning om religioner og livssyn i skolen. Videre gir det grundig innsikt i religions- og livssynsmangfold som er relevant i en rekke jobber i offentlig og privat sektor blant annet knyttet til samfunnskontakt, personalspørsmål, internasjonalisering, informasjon.

Fag 1 og fag 2

En bachelor i religion, kultur og samfunn innebærer at du tar fordypningen i religion (fag 1). Det andre faget du velger, fag 2, tilsvarer et årsstudium. Vi tilbyr nordisk, engelsk og historie som fag 2.

Praksis

Som bachelorstudent ved UiS innen humanistiske fag kan du ha praksis. Emnet 'Praksis i humanistiske fag' (BPRA30)  gir 15 studiepoeng, og er et opptaksbegrenset valgemne som tilbys i siste semester i bachelorprogrammet. I praksisperioden er du i en offentlig eller privat virksomhet utenfor utdanningssektoren med tilknytning til det aktuelle faget. Praksisoppholdet skal bidra til at du blir bevisst studienes faglige relevans for arbeidslivet.

Hva kan du bli?

En bachelor i religion, kultur og samfunn er relevant for undervisning om religioner, etikk og livssyn i skolen. Videre gir det grundig innsikt i religions- og livssynsmangfold som er viktig i en rekke jobber i offentlig og privat sektor, blant annet i media, kultur- og museumssektor, utenrikstjeneste og bistandsarbeid.

Du kan også fortsette studiene ved UiS ved å søke deg inn på masterprogrammet i religion, kultur og samfunn.

Praksisemne for humaniorastudenter

Alle som tek ein bachelorgrad innafor humanistiske fag får tilbod om å gå ut i praksis på ein arbeidsstad som er relevant for utdanninga. 

Dette sier andre studenter

‒ Religionsstudiene har gitt meg ny innsikt og forståelse for hvordan folk tenker

Han er først og fremst opptatt av å utgjøre en positiv forskjell for dem han blir lærer for og ønsker å finne den rette ...

Blir lektor med fordypning i historie

Johann Odd Solheim Hamre lot historieinteressen styre valget inn mot lektor 8-13. Hamre er snart ferdig utdannet og klar...

‒ Glad jeg valgte denne retningen innenfor historiefaget

Karine Eieland har satt pris på valgfriheten innenfor lektorutdanning 8-13. Nå kan hun snart levere inn masteroppgaven i...

Fra Spania til Stavanger for å studere historie

Hun har bakgrunn og utdannelse innen dansekunst, men oppdaget historiefaget gjennom et studieopphold i Barcelona. Nå er ...

- Kildekritikk er like viktig i sosiale medier som i historiepensum

Student Markus Kirkevold studerer historie, spiller innebandy og liker kantina på Kjølv Egelands hus.

Vil bidra med ny viten i historiefaget

Daman er 28 år gammel, halvveis i en bachelorgrad i historie ved Universitetet i Stavanger og har lyst til å bidra med n...

Møt Christoffer – lektorstudent på tredje året

Christoffer Aagedal er en 22-åring fra Sola som er i gang med tredje året på lektorutdanningen. Han tar norsk som hovedf...

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Kunnskap

Etter å ha fullført studiet skal studenten:

 • ha god kunnskap om globale religioner med vekt på samtiden
 • ha god oversikt over sekulære livssyn
 • ha god oversikt over samtidsspiritualitet og hybride religionsformer
 • ha innsikt i religionsvitenskapelig teori og metode
 • ha kjennskap til etisk teori og etiske problemstillinger i vår tid
 • ha god kjennskap til fortolkningsmåter i ulike religiøse tradisjoner
 • ha god kjennskap til samvirket mellom digitale og sosiale media og religion

Ferdigheter

Etter å ha fullført studiet skal studenten:

 • kunne drøfte fremstillinger av verdensreligioner
 • kunne drøfte problemstillinger knyttet til samspillet mellom religion, kultur og samfunn
 • kunne kritisk analysere, vurdere og presentere kilder og framstillinger knyttet til religion og livssyn, herunder media- og internettressurser
 • kunne, under veiledning, bruke religionsvitenskapelig teori og metode i en selvstendig oppgave

Generell kompetanse

Etter å ha fullført studiet skal studenten:

 • kunne formidle sentralt fagstoff og anvende sine kunnskaper og ferdigheter i relevant arbeid
 • ha tilegnet seg analytisk og kritisk tenkning og forståelse som er overførbar til andre felt
 • kunne videreutvikle sin fagkunnskap på egen hånd
 • gjennom arbeidet med BA-oppgave ha tilegnet seg kompetanse til å organisere og gjennomføre et selvstendig akademisk arbeid
 • kunne gjøre bruk av sin kunnskap i videre utdanning eller i yrkeslivet
Vårt fagmiljø

Religionsvitenskap

Fagmiljøet religionsvitenskap har forsknings- og undervisningskompetanse som dekker mangfold og indre variasjoner i de største verdensreligionene, samt nyreligiøsitet og samtidsreligion.

Illustrasjonsfoto med lykter, til religion bachelor

I tillegg inngår samfunnsnyttig forskning om religion knyttet til skole, kjønn, menneskerettigheter, politikk, populærkultur og grønt medborgerskap.

Fagmiljøet kan også skilte med UNESCO-professor Geir Skeie innenfor temaet religiøst mangfold. Førsteamanuensis Jane Skjoldli leder et tverrfaglig forskningsprosjekt om nåtidens vikinginteresse, kalt «Back to Blood: Pursuing a Future from the Norse Past».  

Forskningsbidrag i senere tid innbefatter dessuten så forskjellige tema som feminisme i islam, katolsk ungdomskultur og hinduismen og klimaendringer. Faggruppen av stipendiater- og postdok forskere deltar aktivt i et internasjonalt og spennende fagfellesskap. 

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt opptak@uis.no.

Hva lurer du på?

Ofte stilte spørsmål

Hvor mye undervisning er det i uka? Hvor finner jeg pensumlista?

Spørmålstegn på gul bakgrunn

Er undervisningen obligatorisk?

Det varierer fra emne til emne, men obligatorisk frammøte vil komme fram i emnebeskrivelsen. Les emnebeskrivelsen for det enkelte emne for mer informasjon.

Hvor mye undervisning er det i uka?

På hvert emne er det opptil seks undervisningstimer i uka.

Hvordan er timeplanen?

Timeplanen finner du her. Timeplan for høstsemesteret vil være tilgjengelig på nett medio juni og timeplan for vårsemesteret vil være tilgjengelig medio november. Da legger du inn emnekode i søkefeltet og søker opp det enkelte emne.

Kan jeg søke om permisjon fra studiet?

Studenter kan innvilges permisjon i inntil to år. Søknad om permisjon finner du i Digital Studentekspedisjon.

Hvor finner jeg pensumlitteraturen?

Den finner du i en lenke til Leganto i emnebeskrivelsen, som du finner under «Studieplan og emner».

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • Kristendom og jødedom

   Første år, semester 1

   Kristendom og jødedom (REL125)

   Studiepoeng: 15

  • Hinduisme, buddhisme og islam

   Første år, semester 1

   Hinduisme, buddhisme og islam (REL185)

   Studiepoeng: 15

  • Religion, kunst og populærkultur

   Første år, semester 2

   Religion, kunst og populærkultur (REL135)

   Studiepoeng: 15

  • Religionsvitenskap, etikk og livssyn

   Første år, semester 2

   Religionsvitenskap, etikk og livssyn (REL195)

   Studiepoeng: 15

  • Fordypning i religion: Religion og kjønn

   Tredje år, semester 6

   Fordypning i religion: Religion og kjønn (REL271)

   Studiepoeng: 15

  • Bacheloroppgave i religion

   Tredje år, semester 6

   Bacheloroppgave i religion (REL290)

   Studiepoeng: 15

 • Valg av fag 2

  • Engelsk - fag 2

   • En introduksjon til engelskspråklig litteratur

    Andre år, semester 3

    En introduksjon til engelskspråklig litteratur (ENG115)

    Studiepoeng: 15

   • Innføring i engelsk språk

    Andre år, semester 3

    Innføring i engelsk språk (ENG145)

    Studiepoeng: 15

   • Amerikansk litteratur og kultur

    Andre år, semester 4

    Amerikansk litteratur og kultur (ENG175)

    Studiepoeng: 15

   • Engelsk fonetikk og fonologi

    Andre år, semester 4

    Engelsk fonetikk og fonologi (ENG195)

    Studiepoeng: 15

  • Nordisk - fag 2

   • Språkstruktur og språkbruk

    Andre år, semester 3

    Språkstruktur og språkbruk (NOR125)

    Studiepoeng: 15

   • Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse

    Andre år, semester 3

    Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse (NOR165)

    Studiepoeng: 15

   • Språkhistorie og talemål

    Andre år, semester 4

    Språkhistorie og talemål (NOR135)

    Studiepoeng: 15

   • Tekst i kontekst

    Andre år, semester 4

    Tekst i kontekst (NOR145)

    Studiepoeng: 15

  • Historie - fag 2

   • Europeisk historie fra antikken til nytid

    Andre år, semester 3

    Europeisk historie fra antikken til nytid (HIS145)

    Studiepoeng: 15

   • Innføring i historiske emner

    Andre år, semester 3

    Innføring i historiske emner (HIS185)

    Studiepoeng: 15

   • Moderne historie

    Andre år, semester 4

    Moderne historie (HIS165)

    Studiepoeng: 15

   • Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk

    Andre år, semester 4

    Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk (HIS175)

    Studiepoeng: 15

 • 5 semester: Utveksling eller ved UiS

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester
5. semester

Hovedvindu for utveksling i et helt semester med opt-out (må velges aktivt bort av studenten selv). Velg fritt innenfor humanistiske fag ved et annet universitet. Emner innenfor fag 1 anbefales.

Alternativ til utvekslingssemester
3. og/eller 4. semester: Ta (deler av) ditt fag 2 i utlandet.

Opplegg for utvekslingen
Ved utveksling i 5. semester står du helt fritt til å velge emner innenfor humanistiske fag, men det anbefales at du velger emner som kan relateres til ditt fag 1. Dette vil gi den beste kontinuiteten i studiet ditt.

Utveksling i 3. og/eller 4. semester gir deg mulighet til å ta emner ved en annen institusjon som kan erstatte de emnene som tilbys ved UiS (engelsk, nordisk, historie). Reiser du ut hele året, kan du også velge andre fag.

Emnene må forhåndsgodkjennes for at de skal kunne telle som (del av) fag 2. For studenter som på sikt planlegger å ta Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), er det viktig at del av fag 2 tatt i utlandet er godkjent som grunnlag for undervisningskompetanse.

Aktuelle utvekslingsavtaler
Avtalene som er anbefalt for dette programmet tar utgangspunkt i hovedvinduet for utveksling (5. semester), og er kartlagt med tanke på tilbud innen religionsstudier.

Ønsker du å reise ut tidligere, for å ta (deler av) ditt fag 2 i utlandet, må du forsikre deg om at stedene du ønsker å reise til tilbyr relevante emner, og at disse dekkes av utvekslingsavtalen UiS har. Et godt sted å starte, er å sjekke Bachelor i engelsk språk og litteratursitt tilbud dersom du tar engelsk som fag 2, Bachelor i historie sitt utvekslingstilbud hvis du tar historie som fag 2 osv.

For studenter som har nordisk som sitt fag 2, finnes det forhåndsgodkjente utvekslingspakker ved universitetene i Uppsala og Helsingfors i 4. semester.

Avtal gjerne veiledning for å finne ut hvilke steder som kan være aktuelle for akkurat deg. Husk at det er lurt å være ute i god tid!

Kontaktperson
Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Studiekoordinator Margrethe Melin, Hulda Garborgs hus

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Aarhus Universitet

  Blant mer enn 17.000 universiteter på verdensbasis, har Aarhus kommet på topp 100-listen i flere rangeringer.

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  Gettysburg College

  Gettysburg College er en privat institusjon og ligger i småbyen Gettysburg i Pennsylvania. Her er historiske hendelser en viktig del av byens kultur. Med sine 2600 studenter vil du få en god studieopplevelse, samt minner for livet.

  Memorial University of Newfoundland

  Memorial University (MUM) is uniquely positioned in the harsh maritime environment of Newfoundland and Labrador. Memorial’s faculty members are global experts in the fields of ocean engineering and science, offshore industry and policy and technology.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

 • Canada

  Memorial University of Newfoundland

  Memorial University (MUM) is uniquely positioned in the harsh maritime environment of Newfoundland and Labrador. Memorial’s faculty members are global experts in the fields of ocean engineering and science, offshore industry and policy and technology.

 • Danmark

  Aarhus Universitet

  Blant mer enn 17.000 universiteter på verdensbasis, har Aarhus kommet på topp 100-listen i flere rangeringer.

 • New Zealand

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

 • USA

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  Gettysburg College

  Gettysburg College er en privat institusjon og ligger i småbyen Gettysburg i Pennsylvania. Her er historiske hendelser en viktig del av byens kultur. Med sine 2600 studenter vil du få en god studieopplevelse, samt minner for livet.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

Aktuelt om religion, kultur og samfunn

Hvordan brukes religion i populærkultur?

Religionsviter Jane Skjoldli har flere eksempler

Hva skjer i Iran?

Marianne Hafnor Bøe, professor i religionsvitenskap, forklarer hva som skjer i Iran

Ritualer kjemper seg tilbake

Berøringsangsten med det rituelle avtar, og Halloween tar natta tilbake

Kontakt oss

Studiekoordinator
51831207
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon IKS

FIKS UiS

FIKS UiS er en forening for studenter ved Institutt for Kultur- og Språkvitenskap

Student i Stavanger