Ta videreutdanning på Lesesenteret

Her finner du en oversikt over videreutdanningsemner du kan ta på Lesesenteret i studieåret 2024/2025. Alle emnene er tilpasset slik at du kan ta dem samtidig som du er i jobb.

Publisert Sist oppdatert

Vi har dyktige forelesere, som mange har erfaring fra skoleverket. Dette er en kombinasjon vi lærere verdsetter høyt.

Toril Romfo , tidligere student i tekstarbeid i norskfaget
Spørsmål?

Kontakt Lesesenteret sine studierådgivere:

student.lesesenteret@uis.no

For deg som jobber i barnehage

Mann spiller gitar i barnehage
 • Barns språkutvikling og språklæring
  Videreutdanningsstudiet Barns språkutvikling og språklæring er på masternivå og finnes i to varianter: nettbasert eller samlingsbasert.
 • Spesialpedagogikk i barnehagen
  På dette studiet får du tilgang til forskningsbasert kunnskap om barns læring og utvikling, med særlig vekt på mestring av språk og deltakelse i det sosiale fellesskapet.

For deg som jobber i skolen

student

For deg som jobber ved høgskole eller universitet

Voksen kvinner studerer
 • Begynneropplæring i norsk for lærerutdannere
  Begynneropplæring i norsk for lærerutdannere er et emne tilpasset deg som jobber med utdanning og undervisning av lærerstudenter. For å kunne søke på emnet må du være ansatt og i jobb ved en offentlig godkjent lærerutdanningsinstitusjon.

For deg som jobber i PPT

kvinne og gutt snakker sammen, den vokse er i øyehøyde med gutten
 • Barn med utviklingsmessige språkforstyrrelser
  I dette emnet vil du få økt kunnskap om språkforstyrrelser hos barn, med særlig vekt på utviklingsmessige språkforstyrrelser. For å kunne søke på emnet må du ha minst ett års erfaring som pedagogisk-psykologisk rådgiver eller spesialpedagog i PPT.

For deg i skolen: Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet (KFK) er en stipendordning for deg som jobber i skolen og vil ta videreutdanning mens du er i jobb. Når et emne er med i denne ordningen kan du søke økonomisk støtte gjennom Utdanningsdirektoratet.

Les mer om ordningen her og hvordan du søker økonomisk støtte her.

For deg i barnehagen: Kompetanse for framtidens barnehage

Kompetanse for framtidas barnehage (KFB) er en ordning for deg som jobber i barnehagen og vil ta videreutdanning mens du er i jobb. Når et emne er med i denne ordningen kan barnehagen du jobber i søke tilretteleggingsmidler gjennom Utdanningsdirektoratet.

Les mer om ordningen og hvordan du søker økonimisk støtte her.