Kompetanse for kvalitet- videreutdanning for lærere

Kompetanse for kvalitet (ofte kalt KFK) er navnet på etter- og videreutdanningene til Utdanningsdirektoratet. Studiene har finansieringsordninger som gjør det mulig for deg som er i arbeid å ta studiet på deltid uten å tape inntekt.

Publisert Sist oppdatert

UiS tilbyr følgende studier gjennom Kompetanse for kvalitet-ordningen:

Studiene har finansieringsordninger som gjør det mulig for deg som er i arbeid å ta studiet på deltid uten å tape inntekt. (Foto: Getty Images)

Faglig fordypning i fagene du underviser i

Videreutdanninger på inntil 30 studiepoeng for lærere i grunnskole og videregående opplæring.

Studiene har finansieringsordninger som gjør det mulig for deg som er i arbeid å ta studiet på deltid uten å tape inntekt. Organiseringsform er deltidsstudier med 2-3 samlinger på 2-3 dager hvert semester.

Finansieringsordninger

Vikarordningen frigjør læreren fra ordinære arbeidsoppgaver tilsvarende 37,5 prosent av arbeidstiden. Du kan ta inntil 60 studiepoeng i hvert fag.

Stipendordningen gir inntil 126.000 kroner i stipend for 30 studiepoeng. Stipendet brukes enten til frikjøp av tid eller som ekstra inntekt, etter avtale med arbeidsgiver. Du kan ta inntil 30 studiepoeng på ett år.

Du kan få tilgang til vikar- og stipendordningene ved å søke på ordinære studietilbud på UiS. Søk da på studier på UiS som vanlig, men send søknad til Udir i tillegg, i deres søknadsperiode 1. februar til 1. mars.

Merk at UiS sine frister kan være andre enn fristen for Kompetanse for kvalitet og at studiet må være relevant for Udir.

Har du søkt?

Her finner du viktige datoer for deg og skolen din når søknad er sendt.

Har du søkt videreutdanning og blitt godkjent av Utdanningsdirektoratet og arbeidsgiver vil du i løpet av mai motta opptaksbrev som epost fra UiS.

  • 15. mars: Frist for skoleeiere for å godkjenne og prioritere, eller avslå søknader om videreutdanning
  • 30. april: Frist for Udir for å behandle søknader som er godkjent av skoleeier
  • 31. mai: Frist for universitetene og høgskolene til å foreta formelt opptak på tilbud i Udirs studiekatalog

Se også https://www.udir.no/videreutdanning

Nysgjerrig på dine muligheter innenfor videreutdanning? Ta kontakt med oss!

Seniorrådgiver
51831413
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Rådgiver
51832877
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon IGIS
Rådgiver
51831617
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF
Seniorrådgiver
51833531
Læringsmiljøsenteret, Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon NSLA Avd. Stavanger

Mer om videreutdanninger for lærere i skole og barnehage:

Mikroemne: Veiledet lesing for 1.-10. trinn

Som en del av en nasjonal satsing på lesing og at vi sammen må jobbe for økte leseferdigheter i skolen, tilbyr nå Nasjon...

‒ Får innsikt og energi av å ta videreutdanning!

Trude Stokkan Haugen og Helge Stokka har begge godt med erfaring som lærere i mat og helse, men de har manglet den forme...

Programmering i skolen - videreutdanning

Lær deg grunnleggende programmering til bruk i skolefagene i grunnskolen! Kurset er rettet mot lærere og lærerstudenter ...

Barnehagepedagogikk

Barnehagepedagogikk er et tilleggsutdanningstilbud på 60 studiepoeng som kvalifiserer til fast stilling som pedagogisk l...

Videreutdanning for deg som jobber i barnehage, skole og PPT

UiS tilbyr en rekke videreutdanninger og emner for deg som er barnehagelærer, lærer i skolen, ledere i skole og barnehag...

IKT i læring og undervisning

Universitetet i Stavanger tilbyr 4 emner a 15 studiepoeng i læring og undervisning.

Veiledning for nyutdannede lærere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring

Det er ikke alt man kan lære i utdanningen. Noe lærer man først når man kommer ut i yrket. Veiledning av nyutdannede lær...

Barnehage- og skolemiljø og ledelse

Videreutdanning for ledere i barnehage og skole som ønsker økt kunnskap og ferdigheter for å fremme trygge og gode lærin...

Tekstarbeid i norskfaget (Norsk 2)

Tekstarbeid i norskfaget (Norsk 2) skal styrke lærernes norskfaglige kompetanse knyttet til lesing, skriving og muntligh...

Begynneropplæring 1.–7. trinn

I dette studiet vil du lære mer om hva som kjennetegner god begynneropplæring med vekt på grunnleggende ferdigheter (1.-...

Andrespråkspedagogikk 1.-10. trinn

Andrespråkspedagogikk er en samlingsbasert videreutdanning rettet mot lærere i grunnskolen (1-10) som ønsker å styrke si...

CLASS - Observasjon av kvalitet i barnehage og skole

Gjennom CLASS får kursdeltakeren forskningsbasert innsikt i hvordan voksne i barnehagen og skolen kan samhandle enda bed...

Mobbing - forebygging og håndtering i skole og barnehage

Videreutdanning for deg som ønsker å bli bedre til å håndtere mobbeproblematikk i praksis. 

Erfaringsbasert master for lærerspesialister

Dette er en erfaringsbasert master innen lærerspesialistutdanningen. For å søke dette studiet må du ha 60 studiepoeng in...

GÅR UT: Lærerspesialist i begynneropplæring

Det er ikke satt opp midler fra UDIR til å starte opp et nytt kull på lærerspesialistutdanning høsten 2022. Studenter so...

Matematikk 2 (5.–10. trinn)

Ønsker du å utvikle din undervisningskunnskap i matematikk? Dette studiet retter seg i hovedsak mot lærere på ungdomstri...

Videreutdanning: Matematikk 1 (1.–7. trinn)

På dette studiet vil du lære mer om matematikkdidaktiske og matematikkfaglige temaer som er viktige for alle som skal un...

Psykisk helsepedagogikk

Universitetet i Stavanger tilbyr 4 emner a 15 studiepoeng i psykisk helsepedagogikk.

Tilbake på skolebenken

Til vanlig arbeider de som lærere på ulike grunnskoler og ungdomsskoler i Stavangerområdet. Flere dager dette studieåret...

Slik lykkes du med videreutdanning ved siden av jobb

Mange har lyst å ta videreutdanning, men synes det virker krevende å studere ved siden av å være i jobb. Her får du de b...