Kompetanse for kvalitet- videreutdanning for lærere

Ønsker du å styrke din kompetanse som lærer? Da bør du søke videreutdanning gjennom Kompetanse for kvalitet ved Universitetet i Stavanger! Nytt fra høsten 2023: Mat og helse og Kunst og håndverk.

Published Endret
Kompetanse for kvalitet
Hva?

Kompetanse for kvalitet (ofte kalt KFK) er navnet på etter- og videreutdanningene til Utdanningsdirektoratet (Udir). Studiene består av emner på 15 studiepoeng per semester. Du kan søke på ett eller flere emner.

Hvordan?

Videreutdanningene er organisert som deltidsstudier med 2-3 samlinger på 2-3 dager hvert semester. Studiene har finansieringsordninger som gjør det mulig for deg som er i arbeid å ta studiet på deltid uten å tape inntekt.

Mat og helse

Nytt fra høsten 2023!

Kunst og håndverk

Nytt fra høsten 2023!

to kvinnelige lærere samtaler
Kompetanse for kvalitet gir deg som er lærer i grunnskole eller videregående opplæring mulighet til å ta en videreutdanning tilpasset arbeidshverdagen. (Foto: Getty Images)

Få faglig fordypning i fagene du underviser i

En viktig forutsetning for elevenes læring, er lærere med høy faglig og pedagogisk kompetanse og kompetente skoleledere. UiS tilbyr varierte videreutdanninger på inntil 30 studiepoeng for både lærere i grunnskolen og videregående opplæring på.

Kompetanse for kvalitet gir lærere i grunnskolen og videregående opplæring mulighet til å ta en videreutdanning som er tilpasset arbeidshverdagen.

Siden du er i jobb mens du tar utdanningen, får du prøvd ut ny faglig og fagdidaktisk kunnskap med en gang!

To ulike finansieringsordninger

Vikarordningen frigjør læreren fra ordinære arbeidsoppgaver tilsvarende 37,5 prosent av arbeidstiden. Du kan ta inntil 60 studiepoeng i hvert fag.

Stipendordningen gir inntil 120.000 kroner i stipend for 30 studiepoeng. Stipendet brukes enten til frikjøp av tid eller som ekstra inntekt, etter avtale med arbeidsgiver. Du kan ta inntil 30 studiepoeng på ett år.

Du kan få tilgang til vikar- og stipendordningene ved å søke på ordinære studietilbud på UiS. Søk da på studier på UiS som vanlig, men send søknad til Udir i tillegg, i deres søknadsperiode 1. februar til 1. mars. Merk at UiS sine frister kan være andre enn fristen for Kompetanse for kvalitet og at studiet må være relevant for Udir.

Dette kan du studere

UiS tilbyr følgende studier gjennom Kompetanse for kvalitet-ordningen:

*Står ikke oppført i Udirs katalog, men tilbys ved UiS med de samme finansieringsordningene som de andre Kompetanse for kvalitet-emnene har.

Nysgjerrig på dine muligheter innenfor videreutdanning? Ta kontakt med oss!

Seniorrådgiver
51831413
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Rådgiver
51832877
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon IGIS
Rådgiver
51833556
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF
Seniorrådgiver
51833531
Læringsmiljøsenteret, Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon NSLA Avd. Stavanger

Har du søkt?

Her finner du viktige datoer for deg og skolen din når søknad er sendt.

Har du søkt videreutdanning og blitt godkjent av Utdanningsdirektoratet og arbeidsgiver vil du i løpet av mai motta opptaksbrev som epost fra UiS.

  • 22. mars: Frist for skoleeiere for å godkjenne og prioritere, eller avslå søknader om videreutdanning
  • 30. april: Frist for Udir for å behandle søknader som er godkjent av skoleeier
  • 31. mai: Frist for universitetene og høgskolene til å foreta formelt opptak på tilbud i Udirs studiekatalog

Se også https://www.udir.no/videreutdanning

Mer om videreutdanninger for lærere i skole og barnehage:

IKT i læring og undervisning

Universitetet i Stavanger tilbyr 4 emner a 15 studiepoeng i læring og undervisning.

Studietilbud ved Lesesenteret 2023/24

"Norsk 2" med oppstart høsten 2023 og "Lese- og skrivevansker i sakkyndighetsarbeid - videreutdanning for PPT" har oppst...

Veiledning for nyutdannede lærere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring

Det er ikke alt man kan lære i utdanningen. Noe lærer man først når man kommer ut i yrket. Veiledning av nyutdannede lær...

Kritisk tenkning i teori og praksis

Videreutdanningstilbud for lærere. Universitetet i Stavanger tilbyr 2 moduler a 15 studiepoeng i kritisk tenkning i teo...

Barnehage- og skolemiljø og ledelse

Videreutdanning for ledere i barnehage og skole som ønsker økt kunnskap og ferdigheter for å fremme trygge og gode lærin...

Tekstarbeid i norskfaget (Norsk 2)

Tekstarbeid i norskfaget (Norsk 2) skal styrke lærernes norskfaglige kompetanse knyttet til lesing, skriving og muntligh...

Begynneropplæring 1.–7. trinn

I dette studiet vil du lære mer om hva som kjennetegner god begynneropplæring særlig knyttet til lesing, skriving og reg...

Andrespråkspedagogikk 1.-10. trinn

Andrespråkspedagogikk er en samlingsbasert videreutdanning rettet mot lærere i grunnskolen (1-10) som ønsker å styrke si...

CLASS - Observasjon av kvalitet i skolen

Gjennom CLASS får kursdeltakeren forskningsbasert innsikt i hvordan voksne i skolen kan samhandle enda bedre med elever ...

Mobbing - forebygging og håndtering i skole og barnehage

Videreutdanning for deg som ønsker å bli bedre til å håndtere mobbeproblematikk i praksis. 

GÅR UT: Lærerspesialist i norsk med vekt på lese- og skriveopplæring, 1.–10. trinn

Det er ikke satt opp midler fra UDIR til å starte opp et nytt kull på lærerspesialistutdanning høsten 2022. Studenter so...

Erfaringsbasert master for lærerspesialister

Dette er en erfaringsbasert master innen lærerspesialistutdanningen. For å søke dette studiet må du ha 60 stp. innen et ...

GÅR UT: Lærerspesialist i begynneropplæring

Det er ikke satt opp midler fra UDIR til å starte opp et nytt kull på lærerspesialistutdanning høsten 2022. Studenter so...

GÅR UT: Lærerspesialist

Dette er et tilbud til lærere i grunnskolen som ønsker en faglig karrierevei, samtidig som de beholder undervisning som ...

Videreutdanning for barnehagelærere og lærere

UiS tilbyr en rekke videreutdanninger og studier for barnehagelærere og lærere. Her kan du lese mer om våre tilbud.

Veiledning for og med lærerstudenter og lærere i skolen

Ønsker du å være praksislærer for praksisstudenter? Ønsker du å være veileder for nyutdannede lærere i, grunnskole og vi...

Matematikk 2 (5.–10. trinn)

Ønsker du å utvikle din undervisningskunnskap i matematikk? Dette studiet retter seg i hovedsak mot lærere på ungdomstri...

Videreutdanning: Matematikk 1 (1.–7. trinn)

På dette studiet vil du lære mer om matematikkdidaktiske og matematikkfaglige temaer som er viktige for alle som skal un...

Psykisk helsepedagogikk

Universitetet i Stavanger tilbyr 4 emner a 15 studiepoeng i Psykisk helsepedagogikk.

Tilbake på skolebenken

Til vanlig arbeider de som lærere på ulike grunnskoler og ungdomsskoler i Stavangerområdet. Flere dager dette studieåret...

Slik lykkes du med videreutdanning ved siden av jobb

Mange har lyst å ta videreutdanning, men synes det virker krevende å studere ved siden av å være i jobb. Her får du de b...