Hopp til hovedinnhold

Historie og historiedidaktikk master 2 år

Historie skapes hver dag, og den skrives stadig om. Historie fenger og skremmer, samler og splitter, brukes og misbrukes.

Publisert: Endret:
Fakta
Varighet

2 år / 4 semestre

Antall studieplasser

15

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Norsk

Studiestart

August hvert år

Student, historiedidaktikk

Med en mastergrad i historie og historiedidaktikk fra UiS vil du se fortiden og samtiden med nye øyne.

Med en mastergrad i historie og historiedidaktikk fra UiS vil du se fortiden og samtiden med nye øyne.

Samfunnet trenger historikere og historielærere som reflekterer kritisk over historiske hendelser og måtene historien brukes på. I masterprogrammet lærer du hvordan kunnskap om fortiden utvikles og formidles fra ulike arenaer. Du får kompetanse i å tolke ulike forståelser av fortiden og til å utvikle egne fortolkninger. I masteroppgaven går du i dybden på én problemstilling, analyserer kilder kritisk og argumenterer faglig. Dette er ferdigheter som er verdifulle i mange typer kultur- og kunnskapsarbeid. Vår satsning innen miljøhistorie og historiekultur gir dessuten gode muligheter for å knytte studiet opp mot samfunnsaktuelle spørsmål.

Studiet er todelt: Fellesdelen (60 sp) består av fire emner, hvert på 15 studiepoeng. Den andre delen er en individuell masteroppgave på norsk eller engelsk (60 sp). UiS sin faggruppe i historie har bred veiledningskompetanse, og har en særlig tyngde innen historiebruk og historiekultur, undervisningsmetoder i historiefaget, miljøhistorie, teknologi- og vitenskapshistorie, polarhistorie, samt museum, natur- og kulturarv. Du får en individuell veileder som følger deg tett gjennom hele prosessen. Flere av våre masterstudenter har vunnet nasjonale priser for sin oppgave.

Master i historie og historiedidaktikk er et fulltidsstudium over to år, men man kan etter opptak søke overgang til deltidsstudium, hvor oppbygningen er identisk med heltidsstudiet. Undervisningen vil gå samtidig for fulltids- og deltidsstudenter.

Du er kanskje også interessert i:

Hva kan du bli?

Master i historie og historiedidaktikk gir mulighet til å jobbe i medier, museer, forlag, arkiv, og med kultur- og fortidsformidling. Sammen med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) gir masteren undervisningskompetanse i ungdoms- og videregående skole.

Fullført studium kan kvalifisere for opptak til doktorgradsprogram.

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

 • Etter fullført studium skal studenten:

Kunnskaper

 • ha avansert kunnskap om hvordan historie og minner brukes i ulike sammenhenger.
 • ha kunnskap om diverse fagtradisjoner som har vært relevante for etableringen av historiebruk og minnestudier som tverrfaglige fagfelt.
 • ha inngående kunnskap om aktuelle metoder og den teoretiske rammen rundt historie- og minnestudier.
 • ha et reflektert forhold til forskningstradisjoner/forskningsperspektiver knyttet til det historiske fagfeltet.
 • ha kunnskap om tematikker innenfor spesifikke historiske forskningsfelt.

Ferdigheter

 • kunne bruke ulike typer kilder og fremstillinger og benytte terminologiske og teoretiske referanser til selvstendige undersøkelser av historiebruk og i minnestudier.
 • kunne holde et muntlig fremlegg som drøfter historiebruk og minnestudier.
 • kunne forklare historiers og minners betydning for kollektive identiteter og kulturer.
 • kunne bruke relevante forskningsmetoder på en selvstendig måte.
 • kunne kritisk vurdere vitenskapelige tekster og forskningsresultater.
 • kunne reflektere selvstendig over ulike forståelser av spesifikke historiske forskningsfelt.
 • kunne utføre et selvstendig forskningsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

Generell kompetanse

 • kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter på problemstillinger knyttet til bruk av historie.
 • ha en kritisk forståelse for bruk av historie og minner i ulike kulturelle, sosiale eller politiske sammenhenger.
 • kunne kommunisere om bruk av historie og minner i ulike kulturelle, sosiale og politiske sammenhenger både med spesialister og ikke-spesialister
 • kunne redegjøre for og reflektere kritisk over ulike tilnærminger til spesifikke historiske forskningsfelt og drøfte hvorvidt de tilfører vår forståelse av fortiden noe nytt.
 • beherske historiefagets uttrykksformer.
 • kunne reflektere kritisk over historisk faglitteratur.
 • kunne evaluere historisk faglitteratur.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende med en fordypningsenhet på minst 80 studiepoeng historie. Minst 30 av de 80 studiepoengene i fordypningsområdet må bygge på emner på grunnivå. Eller grunnskolelærerutdanning med minst 60 studiepoeng samfunnsfag med vekt på historie og 20 studiepoeng uspesifisert pedagogisk teori og praksis.

Det er et faglig minstekrav på karakteren C i fordypningsområdet. Søkere med utdanning hvor det ikke er mulig å regne ut karaktersnitt i fordypningsområdet, må ha karakteren C i hele graden som kvalifiserer for opptak. Dersom man har utdanning med annen karakterskala enn ECTS-karakterer (A-F), må man dekke tilsvarende norsk C.

Utfyllende regler for opptak

Søknad og opptak

Søknadsfrister

og annen informasjon om søking

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt masteropptak@uis.no

Poenggrenser

Lurer du på hvilket snitt man trengte tidligere år for å få opptak? Poenggrenser fra tidligere år

Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Velg 2 av 4 emner - semester 1

  • Fortid i samtid

   Første år, semester 1

   Fortid i samtid

   Studiepoeng: 15

  • Digitale og multimodale historier: Mediers betydning for historieoppfatning og -formidling

   Første år, semester 1

   Digitale og multimodale historier: Mediers betydning for historieoppfatning og -formidling

   Studiepoeng: 15

  • Historien gjennom 20 ting

   Første år, semester 1

   Historien gjennom 20 ting

   Studiepoeng: 15

  • Menneskerettigheter for lærere

   Første år, semester 1

   Menneskerettigheter for lærere

   Studiepoeng: 15

 • Velg mellom utveksling eller emner ved UiS

  • Utveksling

  • Emner ved UiS

   • Environmental History: Working with historiography

    Første år, semester 2

    Environmental History: Working with historiography

    Studiepoeng: 15

   • Historisk teori, metode og forskningslitteratur

    Første år, semester 2

    Historisk teori, metode og forskningslitteratur

    Studiepoeng: 15

 • Obligatoriske emner

  • Historie og historiedidaktikk masteroppgave

   Andre år, semester 3

   Historie og historiedidaktikk masteroppgave

   Studiepoeng: 60

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester

2. semesterVær obs på at søknadsfristen for utveksling er allerede 1. september.Opplegg for utvekslingen

Konseptet utveksling er å finne emnetilbud ved en av UiS sine samarbeidspartnere i utlandet som kan erstatte emnene man skulle ha tatt ved UiS i tilsvarende semester. Du vil få emnene forhåndsgodkjent før du reiser.Det faglige tilbudet ved universitetene listet opp under kan ha ulike faglig profil. Et utenlandsopphold gir deg en god mulighet til å skreddersy studiene mer etter dine ønsker og interesser.Andre aktuelle utvekslingsavtaler

UiS en rekke utvekslingsavtaler med universiteter i utlandet som er åpne for alle som kan finne relevant fagtilbud. Dette gjelder særlig avtaler utenfor Europa og det nordiske Nordlys-nettverket. Finn ut mer.Kontaktperson


Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:

Studiekoordinator Signe Ekenberg, Hulda Garborgs husGenerelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

+
Utveksling
 • Alle land

  Ludwig-Maximilians-University of Munich

  The Ludwig.Maximilians-Universität München also called LMU is located in the heart of Munich and one of the leading research universities in Europe. Do you want to complete part of your education in the third largest city in Germany and enjoy Bavarian traditions? Then apply at LMU!

  Eötvös Loránd University

  Eötvös Lórand University (ELTE) sin historie går tilbake til 1635, og universitetet ligger midt i Budapest. ELTE er den største vitenskapelige institusjonen og det mest populære lærestedet i Ungarn. Bli en del av dette studentmiljøet, og vandre på historisk grunn mens du studerer historie!

  An-Najah National University

  An-Najah National University ligger i Stavanger sin vennskapsby Nablus på Vestbredden, Palestina.

 • Tyskland

  Ludwig-Maximilians-University of Munich

  The Ludwig.Maximilians-Universität München also called LMU is located in the heart of Munich and one of the leading research universities in Europe. Do you want to complete part of your education in the third largest city in Germany and enjoy Bavarian traditions? Then apply at LMU!

 • Ungarn

  Eötvös Loránd University

  Eötvös Lórand University (ELTE) sin historie går tilbake til 1635, og universitetet ligger midt i Budapest. ELTE er den største vitenskapelige institusjonen og det mest populære lærestedet i Ungarn. Bli en del av dette studentmiljøet, og vandre på historisk grunn mens du studerer historie!

 • Palestina

  An-Najah National University

  An-Najah National University ligger i Stavanger sin vennskapsby Nablus på Vestbredden, Palestina.

Hva lurer du på?

Spørsmål og svar om historie og historiedidaktikk

Er undervisningen obligatorisk? Hvor finner jeg timeplanen?

Spørmålstegn på gul bakgrunn

Er undervisingen obligatorisk?

Det variere fra de ulike emne om undervisingen er obligatorisk. Om det er obligatoriske undervisning vil det da stå beskrevet på emnebeskrivelsen. Dette vil du finne i emnebeskrivelsen under punktet vilkår for å gå opp til eksamen.

Kan jeg søke om permisjon fra studiet?

Som student kan man søke begrunnet eller ubegrunnet permisjon.

Rett til foreldrepermisjon er regulert i Lov om universiteter og høyskoler § 4-5:

"En student som får barn under studiene, skal gis rett til permisjon fra studiene under svangerskap og til omsorg for barn. I permisjonsperioden har studenten fortsatt status som student ved institusjonen og har rett til å gjenoppta sine studier på tilsvarende nivå som før permisjonen. En student som er gravid, har rett til utsatt eksamen hvis eksamensdato er i perioden mellom tre uker før termin og seks uker etter fødsel. Far har rett til utsatt eksamen hvis eksamensdato er i perioden to uker etter fødsel".

Rett til permisjon av andre grunner er regulert i forskrift om studier og eksamen § 3-4 (lovdata). Ved ubegrunnet søknad om permisjon skal studenten innvilges inntil ett års permisjon. Søknad om permisjon fra studium sendes i Digital studentekspedisjon.

Hvor finner jeg timeplanen?

Timeplanen finner du her. Timeplan for høst semesteret vil være tilgjengelig på nett medio juni og timeplanen for vårsemesteret vil vær tilgjengelig medio november. Da legger du inn emnekode i søkefeltet og søker opp det enkelte emnet.

Hvor mye undervisning er det i semesteret?

Normalt er det 3-4 timer undervisning per emne i uken.

Hvor finner jeg pensumlisten?

Link til pensumlisten ligger nederst på emnebeskrivelsen. I mange tilfeller finner du også lenke til pensumlisten på Canvas.

om oss

Fagmiljøet for historie

Historiegruppen legger vekt på faglig bredde og driver forskning og undervisning i alle historiske perioder fra antikken til i dag.

Ved Institutt for kultur- og språkvitenskap blir det drevet historisk og historiedidaktisk forskning og undervisning for studenter på lavere grad (bachelor i historie), høyere grad (master i historie og historiedidaktikk), lektorutdanning for trinn 8-13 og på doktorgradsnivå (ph.d. i utdanningsvitenskap og humaniora).

Historiegruppen legger vekt på faglig bredde og driver forskning og undervisning i alle historiske perioder fra antikken til i dag, innenfor ulike emner fra det lokale til det globale, fra politisk historie til sosial historie, fra historisk metode og historiografi til historiedidaktikk og historiekultur. Faggruppen for historie har to tematiske satsningsområder: historiedidaktikk og miljøhistorie.

Future-Pasts Group (FPG) er en forskergruppe som fokuserer på forskning innenfor historiedidaktikk, historiebevissthet, historiebruk, minnestudier og historiekultur. Forskergruppen er interessert i å studere ulike former for bruk, fremstillinger og forståelser av fortiden formulert av enkeltpersoner eller av grupper, og i de forutsetninger som disse representasjonene danner for fremtiden.

Den miljøhistoriske forskningen er organisert innenfor programområdet The Greenhouse, et miljøhumanistisk forskningsinitiativ som går på tvers av universitetets fakulteter. Forskningsgruppen The Greenhouse er interessert i å undersøke hvordan ulike humanistiske fagtilnærminger, inklusive historie, litteraturstudier, religionsvitenskap og utdanningsvitenskap kan bidra til å skape mer bærekraftige framtider gjennom å forstå forholdene mellom natur og mennesker i fortid og nåtid.

Kontakt oss

Rådgiver
51831353
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Fakultetsadministrasjonen UH

Administrasjon IKS

Studentliv i Stavanger

Ut på tur i Stavanger-regionen

Stavanger-regionen har ein svært variert natur, med gode opplevingar over alt. Frå lange, kvite strender til høge fjell ...

Den mer eller mindre ultimate guiden til å studere i Stavanger

Alt du lurer på om å studere på UiS (og litt til).

Stavanger - opplev byen og kulturen!

Er du på jakt etter et godt kultur- og uteliv, er Stavanger byen å være i. Tilbudet er rikt og variert, og du når ikke o...

Hvem fortjener Begeistringsprisen?

Hvert år deler Studentpresten, UiS, StOr og SiS ut en pris til en student, studentorganisasjon eller linjeforening som p...

Folken – studentane sitt kulturhus i Stavanger

Konsert? Teater? Quiz? Stand Up? På Folken, studentane sitt kulturhus i Stavanger, venter kanskje ditt livs konsertopple...

Historieforskning ved UiS

Hvordan bruker vi historien?

Vi møter fortiden overalt; i skolen, i film og tv, i politisk kommunikasjon, på museum eller på ferie. Forskerne i «Future Pasts Group» ser på hvordan vi tolker og bruker fortiden og historien.