Skip to main content
57 persons

Eva Margareta Johansson Rauschen

Spesialbibliotekar

Linda Johnsen

Spesialbibliotekar

Kjersti Melberg

Forskningsdirektør

Kyrre Ås

Seniorrådgiver

Grete Mortensen

Spesialbibliotekar

Linn Astri Hølland

Spesialbibliotekar

Viola Margarete Wildhagen

Konsulent

Marit Fosse

Rådgiver innen forskerutdanning

Hannah Tischmann

Spesialbibliotekar

Lisa Søyland

Spesialbibliotekar

Ragnhild Lunde

Univ.bibliotekar

Mona Henriksen

Avdelingsleder

John David Didriksen

Spesialbibliotekar

Gorm Bekkevold

Fastlønnet bibliotekar

Inger Gåsemyr

Universitetsbibliotekar

Anne Beth Våga

Avdelingsleder

Terje Blåsternes

Universitetsbibliotekar

Kristin Dragvik

Spesialbibliotekar

Eirik Rung

Førstefullmektig

Oddrun Hølland

Spesialbibliotekar

Kjersti Krogstad Hettervik

Spesialbibliotekar

Svanlaug Takle

Hovedbibliotekar

Marit Lillegraven

Spesialbibliotekar

Olava Gro Nordbø Nødland

Spesialbibliotekar

Merete Vadla Madland

Prorektor for forskning

Heidi Kvamme

Hovedbibliotekar

Suvada Veledar

Seniorrådgiver

Anne-Grethe Engebretsen

Hovedbibliotekar