Skip to main content
28 persons

Babak Ghassim

Innovation advisor

Susanna Kärsti Göransdotter King

Markedskoordinator

Leiv Gunnar Lie

Kommunikasjonsrådgiver

Karen Anne Okstad

Kommunikasjonsrådgiver

Line Hurup Thomsen

Seniorrådgiver

Lene Tønnesen

Førstekonsulent

Michael Brune

Rådgiver

Rune Dahl Fitjar

Prorektor for innovasjon og samfunn

Elin Nyberg

journalist/kommunikasjonsrådgiver

Anne Iren Selnes

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt

Troels Gyde Jacobsen

Innovasjonsdirektør

Per Ramvi

Ekstern u/utbetaling

Hildegard Nortvedt

Nettredaktør

Klaus Lie Liland

rådgiver

Nelly Narges Karimi

Prosjektkoordinator

Siri Jeanette Pedersen

Rådgiver

Mari Løvås

Kommunikasjonsrådgiver

Joar Landa

Timelønnet Stud.ass (1423)

Vibecke Lykke Olsen

Seniorrådgiver

Utku Ali Riza Alpaydin

Rådgiver

Minnah Fahmida Haniffa

Leder av Lyspæren

Benedicte Pentz

Kommunikasjonsrådgiver

Anders Riel Müller

Prosjektleder

Karen Leen J Hemelsoet

Ekstern u/utbetaling

Andre Eltervåg Hustoft

Rådgiver

Isabel Lucia Næss

Leder gründerinkubator Levelup UiS

Sven Magnus Skimmeland

Rådgiver

Unni Berland

Rådgiver