Skip to main content

Master of Science in Biological Chemistry

Do you want to work in the forefront of cell biology, environmental adaptation of plants and microorganisms, cancer research, computational biology and synthetic organic chemistry? As student at the University of Stavanger, you will become a part of research groups targeting these fields.

Publisert: Endret:
About the programme
Duration

2 years (4 semesters)

Number of study places

15 for local applicants 5 for international applicants

ECTS credits

120

Language of instruction

English

Start of studies

August every year

Tuition fees

No

Biologisk kjemi partikler

The first semester in the Master program in Biological Chemistry, the students will attend classes in Biophysical Chemistry, Modern Analytical Instrumentation and a practical course in Molecular Biology. Upon starting the second semester, the students will choose between two specializations.

A substantial feature of this Master's programme is a nine month research project (thesis), where the students have the opportunity to perform their MSc project in one of the labs at the University of Stavanger, collaborators in the public sector or in a lab in the private industry sector.

By the end of the programme the students will have acquired practical and theoretical skills in molecular biology, biophysical chemistry and practical bioinformatics or in organic chemistry. They will also have experience in various analytical techniques and research methods, and get training in the presentation of scientific results.

The programme offers two specialisations:

Molecular Biology

Students choosing the specialisation in Molecular biology will attend courses focusing on techniques used when examining biological processes in living organisms such as bioinformatics and protein biochemistry. Electives are chosen from courses focusing on within food science or human disease.

Chemistry

Students choosing the specialisation in chemistry will focus on organic chemistry and will attend courses in advanced Organic chemistry and spectrometry. The electives can be chosen from courses in bioinformatics, water chemistry and separation technology.

Career prospects

Studiet kvalifiserer for jobber i ulike forsknings- og industrielle virksomheter i offentlig og privat sektor. Dette kan være forskningsinstitusjoner, laboratorier, sykehus, akvakultur og havbruk, oljeindustri, matvareindustri, akademiske institusjoner og konsulentvirksomhet.

Mastergrad i biologisk kjemi, avhengig av karakterer, kvalifiserer til opptak til doktorgradsprogram innen biologisk kjemi og molekylærbiologiske fag ved UiS og andre universiteter i Norge eller utlandet.

Learning outcomes

All study programmes at the UiS have a set of defined learning targets. Read more about the learning outcome for this study programme.

En kandidat med fullført og bestått 2-årig mastergrad i biologisk kjemi skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • K1: Kandidaten har tilegnet seg avansert kunnskap innenfor de grunnleggende fagområdene innenfor biologisk kjemi/kjemi, og spesialisert kunnskap innenfor et avgrenset område i forbindelse med arbeidet med masteroppgaven.
 • K2: Kandidaten har bred kunnskap om fagområdets vitenskapelige og instrumentelle metoder og teorier, og kan anvende den kompetansen på nye faglige problemstillinger og utfordringer innenfor fagområdet.
 • K3: Kandidaten kan anvende databaser og søkeverktøy for å fremskaffe relevant informasjon om et emne, teknikk eller problemstilling innenfor fagområdet.

Ferdigheter

 • F1: Kandidaten kan under veiledning planlegge, gjennomføre og presentere et større vitenskapelig arbeid innenfor fagområdet.
 • F2: Kandidaten kan arbeide selvstendig i laboratoriet, samt benytte standard laboratorieutstyr, moderne instrumentering og klassiske teknikker for å utføre eksperimenter.
 • F3: Kandidaten har kjennskap til, og kan anvende, aktuelle laboratorieteknikker som kloning, celle- vevskultur, kjemiske analysemetoder av metabolitter, DNA, RNA, og proteiner, immunologiske metoder, mikroskopi, massespektrometri, realtime PCR, isotermisk mikrokalorimetri, absorpsjons- og fluorescensspektroskopi.
 • F4: Kandidaten kan forstå formålet med ulike analysemetoder, gjennomføre eksperimenter og registrere og analysere resultatene.
 • F5: Kandidaten har kjennskap til de riktige prosedyrene for helse, miljø og sikkerhet i laboratoriene.
 • F6: Kandidaten kan formidle forskningsresultater både muntlig og skriftlig på en presis og effektiv måte.

Generell kompetanse

 • G1: Kandidaten har utviklet kompetanse innenfor kjemi/biokjemi, bioteknologi/ bioinformatikk/ molekylærbiologi, biomedisin og hvordan miljøaspekter påvirker organismer og deres fysiologi.
 • G2: Kandidaten har evnen til å reflektere over sentrale etiske og vitenskapelige problemstillinger knyttet til eget og andres arbeid.
 • G3: Kandidaten skal være i stand til å utvikle ny kompetanse innenfor fagområdene og bidra faglig i innovasjonsprosesser.

Academic requirements

A bachelor´s degree within one of the following disciplines is required:

- Biological Chemistry

- Molecular Biology

- Cell Biology

- Chemistry

The degree must include at least:

- 90 ECTS credits in chemistry and molecular biology/biology

- 10 ECTS credits in mathematics/statistics/calculus

Admission to this master's programme requires a minimum grade average comparable to a Norwegian C (according to ECTS Standards) in your bachelor's degree.

Application and admission

Deadlines

and other admission requirements

Contact

For inquiries regarding admission to international Master's programmes, send an email to: admissions@uis.no

Please find more information here: www.uis.no/whenapply

Please find the application portal here:

Frequently asked questions

See some of the most common questions about this study programme.

Which student organizations can I join?

KIS is the organization if you are studying a bachelor's or master's degree in chemistry, biological chemistry or a master's degree in environmental engineering.

Who should I contact if I want to sign up for a course?

For questions regarding course registration, contact study consultant Hannah Hondebrink (see below).

How do I find my way around campus?

Our electronic map solution (MazeMap) takes you straight to the room or auditorium you are looking for! The map also contains other important information about buildings and outdoor spaces.

Does UiS have an overview of laboratories and lab equipment? What kind of microscope is there?

The URLabs platform gives you a good overview of what equipment is available in the various laboratories at UiS. Here you can also book an appointment and review manuals and videos about the various tools.

Study plan and courses
Already a student? Find the full study programme description and study plan here
 • Obligatoriske emner

 • Valg av spesialisering

  • Spesialisering molekylærbiologi

   • Valgemner eller utveksling 2. semester - 30 studiepoeng

  • Spesialisering organisk kjemi

   • Valgemner eller utveksling 2. semester - 30 studiepoeng

Student exchange

By going on exchange to one of our partner institutions abroad as part of your studies, you will have an opportunity to get a unique education. In addition to improving your career opportunities, you grow as a person and gain the ability to greater reflect on the topics you study as part of your degree. All about exchange

Opplegg for utvekslingen 

2. semester på masterprogrammet i biologisk kjemi er tilrettelagt for et studieopphold i utlandet.

I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.

Spesialiseringen i molekylærbiologi er satt opp 30 studiepoeng med valgemner.

Spesialiseringen i organisk kjemi er satt opp med 20 studiepoeng av obligatoriske spesialiseringsemner i organisk kjemi og 10 studiepoeng med valgemner. For studieopphold i utlandet kan de obligatoriske emnene erstattes av emner innen videregående organisk kjemi.

Flere muligheter 

I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene.

Finn ut mer : https://www.uis.no/nb/nettverk-og-avtaler-utveksling

Kontaktperson 

Generelle spørsmål om utveksling: Gå til utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon.

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner: Hannah Kate Hondebrink, studiekoordinator ved IKBM, tlf 51 83 31 37  hannah.k.hondebrink@uis.no.  

Faglig anbefalte læresteder

 • University of Otago, New Zealand.
 • Ulm University, Tyskland.
 • University of Oldenburg, Tyskland.
 • University of Twente, Nederland.

Student exchange
 • All countries

  Carl von Ossietzky University Oldenburg

  Spend your exchange studies at the University of Oldenburg and discover Germany's charming Northwest.

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS` partneruniversitet i ECIU-nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. Det er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap.

  University of Ulm

  Universitetet i Ulm ble grunnlagt i 1967 og ligger i den tyske delstaten Baden-Württemberg ved Donau, så både beliggenhet og fagtilbud gjør dette universitetet til et attraktivt studiested.

 • Germany

  Carl von Ossietzky University Oldenburg

  Spend your exchange studies at the University of Oldenburg and discover Germany's charming Northwest.

  University of Ulm

  Universitetet i Ulm ble grunnlagt i 1967 og ligger i den tyske delstaten Baden-Württemberg ved Donau, så både beliggenhet og fagtilbud gjør dette universitetet til et attraktivt studiested.

 • Netherlands

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS` partneruniversitet i ECIU-nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. Det er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap.

 • New Zealand

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

Contact

Instituttleder
Faculty of Science and Technology

Department of Chemistry, Bioscience and Environmental Engineering
Førstekonsulent
51831111
Faculty of Science and Technology

Faculty Administration TN

Kontor for utdanningsadministrative tjenester
Our department

Department of Chemistry, Bioscience and Environmental Engineering

The department is focused on research, innovation, and education in the natural and life sciences.

The Department of Chemistry, Bioscience, and Environmental Technology is part of the Faculty of Science and Technology.

The department has the following three main missions: Research, Innovation, and Education. 

Research activities are broad ranging from synthetic chemistry to molecular biology. The department aims at being a partner in regional, national and international research, and holds facilities with state of the art equipment for cross-disciplinary research collaborations.

Innovation is key in the technical sciences. The department strives towards new ways of thinking, the development of new methodologies and being up to date on current research within our fields of interest.

Education represents the cornerstone in society. In research and in life, ignorance is not a virtue. The department aims to provide first-class education from undergraduate to postgraduate research training. We are also involved in public outreach activities, informing the general public of our research and educational areas.  

News from the department

UiS partner in new One Health project

The purpose of the new research project is to support advancement of Blastocystis research by bringing together professi...

One Health – connecting human, animal, plant and environment health

Our planet faces many challenges that we can only tackle in an interdisciplinary manner. The One Health ambition encompa...

Sustainable cultivation of red seaweed

This Nordic country collaborative project aims to improve existing harvesting methods and establish new cultivation meth...

Sanocean

Marine Sewage Outfalls – Environmental Impact Evaluation (SANOCEAN) focusing on ocean research including blue economy, c...

Funding for new research project on intestinal diseases

University of Stavanger (UiS) and Stavanger University Hospital (SUS) will work together to find solutions for patients ...

What's the role of bacteria in the gut of patients?

Could the bacteria in our guts help us improve cancer treatment? This is one of the key questions in a new research coll...

One health, one world

How can we achieve better health for humans, animals, and the environment? This is the challenge students and researcher...

Ecotoxicology and environmental monitoring

Our research mainly focuses on the development of biological markers using molecular biology techniques for the purpose ...

Department of Chemistry, Bioscience and Environmental Engineering

Department of Chemistry, Bioscience and Environmental Engineering is focused on research, innovation and education in th...

Chemistry and Biological Science - PhD

Chemistry and Biological Science is a subfield within the doctoral programme in Science and Technology at UiS. The subfi...