Skip to main content

Master of Science in Mathematics and Physics

Modern technology and our understanding of the World we live in is based on the scientific description of natural phenomena and advanced mathematical modelling. Scientists and engineers are trained to uncover and investigate these phenomena, and in return apply our knowledge to develop new technology.

Publisert: Endret:
About the programme
Duration

2 years (4 semesters)

Number of study places

10 for local applicants 10 for international applicants

ECTS credits

120

Language of instruction

English

Start of studies

August every year

Tuition fees

No

Matte og fysikk

Ben David Normann og Sigbjørn Hervik skriver formler på tavlen

A Master degree in Mathematics and Physics will equip you with skills in mathematics, physic and statistics, at a level far beyond most Master degrees in engineering. You will be able to solve highly advanced mathematical problems, analytically and numerically. You will be able to apply fundamental physics to complex systems both at the macroscopic and the microscopic level. You will have a large toolbox of computational, experimental and data analysis methods, and be able to address problems throughout natural sciences, but also in the context of finance, health science, social sciences and management.

As a consequence, Mathematics and Physics graduates readily find employment as specialists in industry, filling roles in technical design and innovation, data analysis, mathematical modelling and management. In both the public and private sector, Mathematicians and Physicists are sought after for research and development teams, in particular for tasks that require very advanced mathematics, deductive and problem-solving skills, high precision and deep understanding.

Some Mathematicians and Physicists choose to further specialize through a Ph.D. degree, others establish themselves with a career in education, at high-school level, in higher education or in public dissemination.

From semester 1, the student must choose to specialize in either Mathematics or Physics, and in semester 2 select a set of advanced elective courses.

The Master project in semester 3-4 offers the opportunity to apply the acquired skills to a specific, often very challenging problem in contemporary mathematics or physics. This will expose the student to some of the most advanced methods and ideas in mathematics (algebraic and differential geometry, topology and functional analysis), to modern methods in data analysis (statistical simulations, signal processing, machine learning, AI), and to ongoing efforts to probe the fundamental properties of the Universe, using some of the most complex technology in the world (CERN, ESRF, Gravitational waves, supercomputing).

The students specialize in mathematics or physics. Choice of specialization depends on the background and which bachelor’s degree the student has previously completed. One apply on studentweb before 1. September in the 1. Semester.

The study programme is affiliated to the Department of Mathematics and Physics.

Help solve the world's climate challenges

The UN Sustainable Development Goals (SDGs) are the world's joint work plan to eradicate poverty, combat inequality and stop climate change by 2030. With mathematics and physics, you can contribute to several of the goals.

 • UN Sustainable Development Goal 8: Decent work and economic growth. Increase economic productivity through diversification, technological progress and innovation.
 • UN Sustainable Development Goal 9: Industry, innovation and infrastructure. We need to find ways to increase different countries' potential for development and growth, and see how they can make the most efficient use of their resources and industry.

Career prospects

Matematikere og fysikere blir ansatt innenfor: 

 • Forskning og utvikling i industri, for eksempel energibransjem, fornybar energi, romteknologi, klima, bio- og energifysikk, maskinlæring og kunstig intelligens. 
 • Forskning, utvikling og undervisning i akademia, for eksempel teoretisk fysikk, analyse og utvikling av materialer, kosmologi, algebraisk geometri, matematisk analyse, medisinsk statistikk og økonometri.
 • Forskning og utvikling i industri, for eksempel oljebransje, fornybar energi, romteknologi, maskinlæring og kunstig intelligens.
 • Andre jobber i næringslivet og kommune/stat som krever analytiske ferdigheter og matematikkforståelse og bruk av digitale verktøy. Analytiker, finans, forsikringsbransje, logistikk, programmering, medier.
 • Undervisning på videregående skole og høyskole (med PPU).

Etter fullført grad kan en søke på doktorgradssstudier (Ph.D.) ved de fleste universitetet i Norge og utlandet, i matematikk eller fysikk, avhengig av valgt spesialisering. 

Learning outcomes

All study programmes at the UiS have a set of defined learning targets. Read more about the learning outcome for this study programme.

En kandidat med fullført og bestått 2-årig mastergrad i matematikk og fysikk skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

K1 Kandidaten har avansert kunnskap innenfor fagområdene matematikk og fysikk. 

K2 Kandidaten har bred kunnskap om fagområdenes vitenskapelige teorier og metoder.

K3 Kandidaten har kunnskap om relevante numeriske/digitale verktøy og metoder som finner anvendelse i matematikk og fysikk, samt eksperimentelle metoder.

K4 Kandidaten har kunnskap om hvordan fagområdene matematikk og fysikk kan relateres til andre real- og teknologifag. 

K5 Kandidaten har spesialisert kunnskap innenfor et avgrenset område av enten matematikk eller fysikk i forbindelse med arbeidet med spesialisering og masteroppgaven. 

Ferdigheter

F1 Kandidaten kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagets historie, tradisjoner, egenart og samfunnsposisjon. 

F2 Kandidaten kan anvende sine kunnskaper til å gjennomføre konkrete beregninger og argumenter og dermed utlede resultater innenfor sentrale deler av fagområdene matematikk og fysikk, både kjente og nye problemstillinger.

F3 Kandidaten kan benytte relevante digitale verktøy til å analysere problemstillinger i matematikk og fysikk.

F4 Kandidaten kan benytte relevante forskningsmetoder og fagstoffet på en selvstendig og kritisk måte og til å formulere og strukturere faglige resonnement. 

F5 Kandidaten kan gjennomføre en vitenskapelig undersøkelse under veiledning og i tråd med etiske og vitenskapelige normer innenfor fagfeltet. 

F6 Kandidaten kan kommunisere vitenskapelig selvstendig arbeid, herunder eget arbeid, og beherske fagområdets terminologi, både muntlig og skriftlig. 

Generell kompetanse

G1 Kandidaten kan analysere tall- og datamateriale også utenfor eget fagområde.

G2 Kandidaten kan analysere og presentere komplekse problemstillinger på en logisk og strukturert måte.

G3 Kandidaten kan arbeide selvstendig, og oppsøke og tilegne seg avansert kunnskap på egen hånd.

Academic requirements

A bachelor´s degree within one of the following disciplines is required:

- Mathematics

- Physics

Applicants with another bachelor’s degree may also be considered if they document at least 120 ECTS credits in mathematics and physics.

Admission to this master's programme requires a minimum grade average comparable to a Norwegian C (according to ECTS Standards) in your bachelor's degree.

Application and admission

Deadlines

and other admission requirements

Contact

For inquiries regarding admission to international Master's programmes, send an email to: admissions@uis.no

Please find more information here: www.uis.no/whenapply

Please find the application portal here:

Contact

Førstekonsulent
51831699
Faculty of Science and Technology

Faculty Administration TN

Kontor for utdanningsadministrative tjenester
Ask us!
General questions

helene.nicolaisen@uis.no

Scientific questions

alex.b.nielsen@uis.no

Study plan and courses
Already a student? Find the full study programme description and study plan here

Student exchange

By going on exchange to one of our partner institutions abroad as part of your studies, you will have an opportunity to get a unique education. In addition to improving your career opportunities, you grow as a person and gain the ability to greater reflect on the topics you study as part of your degree. All about exchange

Utvekslingssemester

2. semesterOpplegg for utvekslingen

I 2. semester på masterprogrammet i matematikk og fysikk er det lagt til rette for et studieopphold i utlandet. Dette semesteret har 30 studiepoeng valgemner. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.Flere muligheter

I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene. Finn ut mer.  Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:

Helene NicolaisenGenerelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Student exchange
 • All countries

  Københavns Universitet

  København er et populært studiested for nordmenn, ikke minst på grunn av den geografiske og språklige nærheten til Norge.

  University of Bonn

  Rheinische-Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn har en 200 år lang historie og er å betrakte som et av Tysklands mest anerkjente forskningsuniversitet. Karl Marx, Friedrich Nietzche og Konrad Adenauer er bare noen av mange kjente personer som har fått sin grad fra Universitetet i Bonn.

  University of California, Berkeley

  University of California, Berkeley er utvilsamt eit av verdast sterkaste universitet, med samtlege av dei akademiske greinene ranka blant verdas ti beste av Times Higher Education. Du vil garantert få fagleg utbytte av eit studieopphald her.

  University of Jyväskylä

  Jyväskylä Universitet er Finlands ledende innen lærerutdanning. Det er også det eneste universitetet med eget fakultet for «sport and health sciences».

  University of Paderborn

  Enjoy the charm of Paderborn for one semester. You will study close to major European cities such as Brussel and Amsterdam, with the possibility of many indoor and outdoor activities in a friendly and green enviroment.

 • Denmark

  Københavns Universitet

  København er et populært studiested for nordmenn, ikke minst på grunn av den geografiske og språklige nærheten til Norge.

 • Finland

  University of Jyväskylä

  Jyväskylä Universitet er Finlands ledende innen lærerutdanning. Det er også det eneste universitetet med eget fakultet for «sport and health sciences».

 • Germany

  University of Bonn

  Rheinische-Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn har en 200 år lang historie og er å betrakte som et av Tysklands mest anerkjente forskningsuniversitet. Karl Marx, Friedrich Nietzche og Konrad Adenauer er bare noen av mange kjente personer som har fått sin grad fra Universitetet i Bonn.

  University of Paderborn

  Enjoy the charm of Paderborn for one semester. You will study close to major European cities such as Brussel and Amsterdam, with the possibility of many indoor and outdoor activities in a friendly and green enviroment.

 • United States

  University of California, Berkeley

  University of California, Berkeley er utvilsamt eit av verdast sterkaste universitet, med samtlege av dei akademiske greinene ranka blant verdas ti beste av Times Higher Education. Du vil garantert få fagleg utbytte av eit studieopphald her.

Frequently asked questions

What topics are covered? Is there a good student environment at the department?

What topics are covered in the study?

The bachelor's program provides thorough knowledge of mathematical analysis, geometry, algebra and statistics. Plus mechanics, thermodynamics, electromagnetism and quantum mechanics.

What areas can I immerse myself in at master's level?

At UiS, at master's level you can immerse yourself in various areas within mathematics and physics. We have strong academic environments in algebraic geometry, mathematical analysis, mathematical statistics, materials physics, cosmology and particle physics and mathematical physics. Read more about our professional environments.

Can I take a bachelor's degree in mathematics and physics?

If you have been admitted to a 5-year master's degree in mathematics and physics, you can choose (in the 5th semester) to complete your studies with a bachelor's degree in mathematics and physics by writing a bachelor's thesis in the 6th semester. This bachelor's degree qualifies, among other things, master's in applied data science and master's in computational engineering at UiS, as well as MSc studies in physics or mathematics at other universities. Bachelors in mathematics and physics from UiS have previously also taken a master's degree in risk management and a master's degree in petroleum technology.

Is there a good student environment at the department?

Sure! As a mathematics and physics student, we recommend that you join Theta: the line association for mathematics and physics students at UiS. The association arranges internal lectures and extracurricular gatherings with a focus on the social, and allows you to take part in a professional environment from which the university itself recruits doctoral fellows. The membership is a diverse assembly with a good gender balance, but has the main emphasis on realists in their twenties.

What do mathematicians and physicists work on after they have finished their studies?

Research, development and teaching in academia, for example theoretical physics, analysis and development of materials, cosmology, algebraic geometry, mathematical analysis, medical statistics and econometrics.

Research and development in industry, such as the oil industry, renewable energy, space technology, machine learning and artificial intelligence.

Others work in business and the municipality / state that requires analytical skills and numbers / mathematical understanding and the use of computers. We are collecting more and more data, and understanding numbers is important in order to be able to utilize these in a good way. (Analyst positions, finance and insurance industry, sports, health and medicine and more)

Teaching at upper secondary level.

Do the business community and the public sector in the region employ mathematicians and physicists?

Of course! Many local companies and public institutions employ mathematicians and physicists, including: Equinor, Lyse, SR Bank, Schlumberger, Laerdal Medical, NORCE, ConocoPhilips, Safetec, Veritas, SUS, Upper Secondary Schools, UiS and more.

News from the department

In the core of a neutron star

How can the established theory of particle physics, the Standard Model, be used to predict the material properties of th...

Adventures in particle physics

Do you want to learn more about the smallest building blocks in nature? UiS have invited three world famous physicists t...

Quark-Lab: Centre for fundamental physics research (SFF)

A proposed centre of excellence (SFF), Quark-Lab will build a bridge between the collider physics and gravitational wave...

Research prize awarded to particle physicists and cosmologists

A young an amibitious research group received the Lyse Research Prize for 2019, having been recognized on the national a...

Department of Mathematics and Physics

The Department of Mathematics and Physics performs research and offers education in the fields of Mathematics, Statistic...

Information Technology, Mathematics and Physics - PhD

Information Technology, Mathematics and Physics is a subfield within the doctoral programme in Science and Technology at...