Hopp til hovedinnhold
45 personer

Mette Rita Hegdal

Kontorsjef

Mohamad Mohamad Jaffar

Bestiller

Karstein Bernt Dalaker

Seniorrådgiver

Bjørg Marit Håland

Seniorkonsulent

Camilla Grønås

Rådgiver

Karoline Sikveland

Førstekonsulent

Sigurd Torgersen

Førstekonsulent

David Martin Bø

Seniorrådgiver

Lars Erik Hoff

Prosjektrådgiver

Wenche Simonsen Midtgarden

Seniorkonsulent

Monica Ravndal

Førstekonsulent

Synnøva Drange

Seniorrådgiver

Sigrid Skaar

Riksrevisjonen

Eli Løvaas Kolstø

Økonomidirektør

Espen Haavardsholm

Seniorrådgiver

Hilde Sleveland McMillan

Lønn

Ann Kristin Henriksen

Seniorkonsulent

Espen von Osten Skjoldal

Bestiller

Turid Adamsen Husvæg

Kontorsjef

Øystein Jegtvik

Rådgiver

Åse Liseth Ormøy

Prosjektøkonomisjef / seksjonsleder

Alf Strand

Kontorsjef

Helen Ommundsen

Seniorkonsulent

Iren Lobekk

Prosjektrådgiver

Anita Levang

Seniorrådgiver

Svetlana Semusheva

Rådgiver

Katrine Thorsen

Innkjøpssjef

Yasar Deniz Cam

Prosjektrådgiver