Hopp til hovedinnhold
10 personer

Mari Linn Atterås Larsen

Seniorrådgiver

Atle Løkken

Avdelingsdirektør, leder NETTOP-UiS

Petter Mordt

Overingeniør

Arne Thomas Lund Nilsen

Overingeniør

Franziska Maria Vogler

Avdelingsingeniør

Gloria Orri Sancha

Avdelingsingeniør

Leigh Biddlecombe Lauritzen

Overingeniør

Anne Siv Sivertsen

Seniorkonsulent

Kåre Spanne

Avdelingsingeniør

Joanne Teresa Taylor

Rådgiver innen Digital Design og Illustrasjon