2 artikler

Digitale infrastrukturer i Norge

Prosjektet skal undersøke hvordan den digitale infrastrukturen i Norge legger til rette for en åpen...

Illustrasjon av storby med ikoner som viser ulike teknologier

Smartby – forsking

Å skape smarte byar krev innsats frå både byplanleggarar, teknologar, energiekspertar...