Idrettsvitenskap og kroppsøving

Faggruppen idrettsvitenskap og kroppsøving bidrar aktivt med planlegging og gjennomføring av flere forskningsprosjekt som skal være med på å styrke livskvalitet og folkehelse, legge til rette for livslang bevegelsesglede, og forbedre individers prestasjoner, mestring og læring på ulike livsarenaer som idrett, skole og fritid.

Publisert Sist oppdatert

Faggruppen idrettsvitenskap og kroppsøving har en omfattende og tverrfaglig forskningsprofil innen bevegelsesforskning. Faggruppen bidrar aktivt med planlegging og gjennomføring av flere forskningsprosjekt som skal bidra til å styrke livskvalitet og folkehelse, legge til rette for livslang bevegelsesglede og forbedre individers prestasjoner, mestring og læring på ulike livsarenaer som idrett, skole og fritid. Forskerne i faggruppen har en bred kompetanse i ulike forskningsdesign, kvantitative og kvalitative metoder og samarbeider tett med flere universiteter og organisasjoner nasjonalt og internasjonalt

Fagmiljøet er tilknyttet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.


Forskningsaktivitetene til faggruppen er delt inn i tre overordnede forskningsfelt:

  • Helse – mental og fysisk helse, folkehelse, idrettspsykologi og ernæring
  • Læring/utdanning – kroppsøvingsdidaktikk og friluftsliv, pedagogisk praksis og læringsprosesser i klasserommet, gymsalen og i naturen
  • Prestasjon – bevegelseslære, treningsvitenskap, prestasjonsevne og arbeidskrav, treningsbelastning og anvendt biomekanikk


Finn en fagperson innen ett eller flere av forskningsfeltene

Helse

Læring/utdanning

Prestasjon