Nye energisystem

Overgangen til reine, berekraftige og prisgunstige energiløysingar toppar både den globale, nasjonale og lokale agendaen. ​

Published Sist oppdatert
Fakta
Tilsette

3

Ph.d. / postdoktorar

12

Prosjekt

8

Målet med denne forskargruppa er å bidra til den globale energiomlegginga til rein energi for alle, til ein overkommeleg pris. Dette skal vi gjere med tverrfagleg forsking og utdanning på ulike berekraftige energiløysingar, slik som jordvarmesystem, mikro-gassturbinar, bruk av varmepumpar i bygningar, bruk av hydrogen i industrien og andre stader.

Gruppa har tilgang til toppmoderne forskingsanlegg, frå testrigg for fleksibel mikrogassturbin og grunt geotermisk reservoar kobla til eit avansert CO2 varmepumpelaboratorium, til lokale industrianlegg og energisystem. Desse vert brukt til utvikling og validering av verktøy og metodar, fysiske og kunstige intelligensbaserte modellar, som blir brukt i integrerte design-, kontroll- og optimaliseringsalgoritmar.

Gruppa fokuserer på å utvikle innovative teknoøkonomiske levedyktige energisystem og har eit breitt internasjonalt nettverk av akademiske og industrielle partnarar.

Meir informasjon på den engelske versjonen av denne sida!

Tilsette

Professor i gassteknologi
51832010
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energi- og petroleumsteknologi
Førsteamanuensis i bærekraftig energi
51832534
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energi- og petroleumsteknologi
Førsteamanuensis i energiteknologi
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energi- og petroleumsteknologi

Forskarar

Ekstern U/lønn
51832841
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energi- og petroleumsteknologi
Ekstern tilknyttet UiS
51831126
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energi- og petroleumsteknologi
Ekstern U/lønn
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energi- og petroleumsteknologi
Stipendiat i energiteknologi
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energi- og petroleumsteknologi
Forsker i energiteknologi
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energi- og petroleumsteknologi
Stipendiat
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energi- og petroleumsteknologi
Ekstern tilknyttet UiS
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energi- og petroleumsteknologi
Ekstern tilknyttet UiS
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energi- og petroleumsteknologi

Relatert innhold

TN-året 2023

Her er høydepunktene fra året som gikk ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Samarbeider med næringslivet om nye doktorgradsprosjekter

Forskningsrådet har nylig bevilget 50 millioner kroner for at ansatte i norsk næringsliv skal kunne ta en doktorgrad ute...

Vant pris for beste doktorgradsprosjekt

Huong Huynh avsluttet sitt doktorgradsprosjekt ved Universitetet i Stavanger oktober 2021. Nå er doktorgradsavhandlingen...

Utdanningsprosjekter ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Hvert år siden 2017 har fakultetet lyst ut 1 million kroner til utdanningsprosjekt som skal bidra til å heve kvaliteten ...

SafeRock – hvordan endre betongindustrien?

Betong er verdens mest brukte byggemateriale på alle kontinent. Men sementproduksjonen er en klimaversting på grunn av s...

Verdens nest beste i petroleumsquiz

Fem petroleumsingeniørstudenter fra Universitetet i Stavanger nådde finalen i den prestisjetunge PetroBowl-konkurransen....

UiS vil utdanne de første batteriingeniørene

UiS søker om å tilby bachelor i batteri- og energiteknologi fra høsten 2022.

Industripriser til toppstudenter

Repsol, IKM Acona og Vår Energi delte ut til sammen ni priser og 275.000 kroner til bachelor- og masterstudenter ved UiS...

Skal samarbeide om superbatterier

UiS har signert på samarbeidsavtale med Beyonder, som utvikler ny batteriteknologi tilpasset det nordiske klimaet.

Sivilingeniør Marianne Pedersen: Fikk midt i blinken-jobb i Equinor

– Jeg jobber med anskaffelser og logistikk i Equinor. Med bachelor i petroleumsteknologi og master i industriell økonomi...

Datamodellar kartlegg kreft

Forskarar bruker matematiske datamodellar inspirert frå oljebransjen for å kartlegge mulige mekanismar for korleis kreft...

Prisdryss over petroleumsstudenter

Repsol, Acona og Vår Energi delte ut til sammen 10 priser og 325.000 kroner til bachelor- og masterstudenter ved UiS.

Ny bok om geomekanikk

Bernt S. Aadnøy ved Institutt for Energi og Petroleum har sammen med Reza Looyeh i USA publisert en ny bok innen geomeka...

Den første boken om permanent plug and abandonment

Boken er skrevet av Mahmoud Khalifeh og Arild Saasen ved UiS, og er lastet ned mer enn 22 000 ganger.

Innovasjonspris til Mahmoud Khalifeh

SR-Banks innovasjonspris 2019 tildeles førsteamanuensis Mahmoud Khalifeh ved UiS. Han har vist en usedvanlig evne til å ...

Ph.d. - program i Energiteknologi og geovitenskap

Energiteknologi og geovitenskap er en retning innenfor doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap ved UiS. Stud...

Framtidens yrker: Energi-ingeniør

– Dere skal redde verden, så enkelt er det. Ingeniørkompetansen skal brukes til å gi alle bærekraftig energi. Det er ikk...

Institutt for energi- og petroleumsteknologi

Institutt for energi- og petroleumsteknologi (IEP) driv forsking innanfor bore- og brønnteknologi, energiteknikk, batter...

Skal få fortgang på utviklinga mot eit nullutsleppsamfunn

Sju UiS-forskarar deltek i eit forskingssamarbeid mellom europeiske universitet og industri som skal utdanne høgt kvalif...

Heder og ære til petroleumsstudenter

2019: Repsol Norge delte ut priser til studenter som har utmerket seg.

Samarbeider om ny teknologi

Då Helse Vest fekk høyre om dei nye studieprogramma Applied Data Science og Computational Engineering, tok det ikkje lan...